Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BOX - PLOT OA a VOŠ Příbram. Krabičkový diagram (Box-and-Whisker Plot) Krabičkový diagram je nástroj pro grafické zobrazení ukazatelů polohy. Zároveň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BOX - PLOT OA a VOŠ Příbram. Krabičkový diagram (Box-and-Whisker Plot) Krabičkový diagram je nástroj pro grafické zobrazení ukazatelů polohy. Zároveň."— Transkript prezentace:

1 BOX - PLOT OA a VOŠ Příbram

2 Krabičkový diagram (Box-and-Whisker Plot) Krabičkový diagram je nástroj pro grafické zobrazení ukazatelů polohy. Zároveň slouží k odhalení hodnot v souboru, které lze považovat za odlehlé (extrémní hodnoty). Může se jednat o chybná měření, chyby v přepisu dat (např. špatně zapsaná desetinná čárka), neobvyklé extrémy atd. Odlehlé hodnoty jsou takové, které v krabičkovém diagramu leží vně vnitřních hradeb. Takových hodnot může být více. Pak se v grafu označují všechny. Pokud se takové hodnoty vyskytují, je to signál, že není vhodné používat např. prostý aritmetický průměr.

3 3 Grafické znázornění num. proměnné A.) Krabicový graf (Box plot) Odlehlé pozorování Min (po odstranění odlehlých pozorování) Max (po odstranění odlehlých pozorování) X 0,25 X 0,75 X 0,5 průměr

4 Krabičkový diagram (Box-and-Whisker Plot) Medián x  Dolní kvartil x 0,25 Dolní vnitřní hradba h D = x 0,25 – 1,5(x 0,75 - x 0,25 ) Aritmetický průměr Horní kvartil x 0,75 Horní vnitřní hradba h H = x 0,75 + 1,5(x 0,75 - x 0,25 ) Extrémní (odlehlé) hodnoty – takových hodnot může být v souboru i více! +

5 Krabicový diagram (box-plot) krabicový diagram je grafická metoda, která umožňuje:  znázornit robustní odhad střední hodnoty (medián), hodnoty dolního a horního kvartilu  identifikovat odlehlé hodnoty  posoudit symetrii v okolí kvantilů a u konců rozdělení

6 Interpretace box-plotu hodnoty x (i) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x 50 x 25 x 75 BA x 50 … tzv. medián, který znamená, že 50 % hodnot je nižších než hodnota mediánu x 25 … tzv. dolní kvartil (1. kvartil, 25 % percentil), který znamená, že 25 % hodnot je nižších než hodnota dolního kvartilu x 75 … tzv. horní kvartil (3. kvartil, 75 % percentil), který znamená, že 75 % hodnot je nižších než hodnota dolního kvartilu A, B … přilehlé hodnoty odlehlé hodnoty

7 Tento tvar box plotu znázorňuje symetrické rozdělení hodnot sledovaného znaku. Tento tvar box plotu znázorňuje asymetrické rozdělení hodnot sledovaného znaku. Tento tvar box plotu znázorňuje sešikmení hodnot sledovaného znaku (kladná šikmost). Tento tvar box plotu znázorňuje sešikmení hodnot sledovaného znaku (záporná šikmost).Box-plot šikmost a špičatost

8 Box-plotkvantily 1.Výpočet kvantilů x 25, x 50 a x 75. z p … pořadí kvantilu x p n … rozsah souboru Příklad: Urči dolní kvartil x 25, přičemž počet hodnot v souboru je n = 40. tzn., že 10,5 hodnota (resp. průměr desáté a jedenácté hodnoty) v uspořádaném souboru představuje dolní kvartil x 25

9 Postup sestrojení box-plotu 2.Výpočet délky obdélníku R (kvartilové rozpětí). 3.Určení konců vodorovných paprsků. 4.Konstrukce grafu. Měřítko na ose x odpovídá hodnotám sledovaného znaku. Měřítko na ose y je libovolné. x 25 x 50 x 75


Stáhnout ppt "BOX - PLOT OA a VOŠ Příbram. Krabičkový diagram (Box-and-Whisker Plot) Krabičkový diagram je nástroj pro grafické zobrazení ukazatelů polohy. Zároveň."

Podobné prezentace


Reklamy Google