Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr zařízení a evidence rozhodnutí v ISOH IX

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr zařízení a evidence rozhodnutí v ISOH IX"— Transkript prezentace:

1 Registr zařízení a evidence rozhodnutí v ISOH IX
Registr zařízení a evidence rozhodnutí v ISOH IX. pracovní seminář MŽP, KÚ, ČIŽP, CENIA a SFŽP 22. října Přednášející: Otakar Tománek

2 Co je to registr zařízení?
Registr zařízení je seznam všech provozovaných zařízení na území ČR. Každé zařízení je označeno jedinečným IČZ (identifikační číslo zařízení), které je vztaženo k místu a technologii. (Nemění se se změnou provozovatele). Každé zařízení je katalogizováno a to 1 až N kódy z katalogu zařízení (abychom mohli zařízení lépe popsat pro naše účely. Nevystačíme si s R a D kódy ze zákona odpadů. Registr zařízení se plní daty z KÚ. Při povolení zařízení. Při přidělení IČZ (např. zařízení §14 ods. 2). Při změně provozování (začátek, konec, přerušení, změna kapacity – skládky). Registr zařízení udržuje historii (co kdy bylo povoleno, možno v budoucnu automatické kontroly oproti ročnímu hlášení „na tlačítko“). Registr zařízení slouží. Veřejnosti (kam mohu dát jaký odpad, kde je jaké zařízení). Původci a oprávněné osoby (pro evidenční účely – kontrola ohlášeného a povoleného stavu). Veřejné správě pro statistické a vykazovací účely (kolik čeho máme, jaké máma kapacity. Veřejné správě pro kontrolní účely (povolený stav versus ohlášený stav)

3 Evoluce nebo revoluce? Tato změna je vyústěním evolučního vývoje evidence. Má ale charakter revoluční změny. Z hlediska evidence, výkaznictví a ohlašování se dotkne takřka všeho a všech. Zejména zasáhne: Všechny KÚ a ORP, také všechny původce a oprávněné osoby. V neposlední řadě také sytém ISPOP, přes který se bude ohlašovat provoz zařízení. Jedná se o změnu, která nemá pozvolný náběh vzniká povinnost všem naráz a to v centrálním sběru dat, ohlašování, zveřejňování a používání širokou veřejností (pokud neprojde Infringementová novela, která povinnost ohlašování provozu zařízení na KÚ správně posouvá na časové ose před povinnost IČZ používat v evidencích)

4 Co ukládá legislativa? Všem ORP s platností od Zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jeho právní moci. Zasílat ministerstvu informace o vydaných vyjádřeních podle § 79 odst. 4 písm. e), a to do 15 dnů ode dne jejich vydání (vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů – definované v § 33b).

5 Co ukládá legislativa? Všem KÚ s platností od 1.1.2016
Zasílat ministerstvu informace o každém rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, a to do 15 dnů od nabytí jeho právní moci. Zasílat ministerstvu informace o provozu zařízení podle odstavců 3 a 6, a to do 30 dnů od jejich obdržení: Zasílat informace o zařízeních podle § 14 odst. 1 a § 14 odst. 2. Zasílat informace o malých zařízeních podle § 33b odst. 1.

6 Co ukládá legislativa? Všem původcům a oprávněným osobám s platností od Používat pro evidenční účely označení zařízení identifikačním číslem zařízení (IČZ). Nejen v evidenci odpadů, ale také v přepravě nebezpečných odpadů.

7 Co to znamená v praxi? Sběr dat V systému ISOH vznikne webová služba, která bude zajišťovat příjem dat (informace o zařízení, rozhodnutí atd.) Agendové systémy ESPI9 a ESPI8 na KÚ a ORP budou umožňovat zasílání dat (informace o zařízení, rozhodnutí atd.) do webové služby ISOH Agendový systém ESPI9 bude zpracovávat ohlášené změny o provozu zařízení z ISPOP Evidence zařízení jak v ESPI9 tak v IS ISOH bude udržovat historii (co, kdy a v jakém rozsahu bylo povolené)

8 Co to znamená v praxi? Prezentace a poskytování dat V systému ISOH vznikne webová aplikace s veřejnou a neveřejnou částí na adrese Veřejná část bude celorepublikovou obdobou Websouhlasů na stránkách jednotlivých krajských úřadů. Neveřejná část bude sloužit pro kontrolní orgány (detailní informace o zařízeních, rozhodnutích a historie povolení atd.). V systému ISOH vznikne webová služba umožňující napojení externích systémů (například ověření existence IČZ pro systém ohlašování přepravy NO, vyplňování ročních hlášení atp.).

9 Máme dostatek času? Nemáme ! Nejedná se jen o elektronický sběr a distribuci dat. Musí se nastavit celý nový systém evidence. V současné době nejsou hotové vyhlášky, které budou definovat způsob a rozsah sběru dat. Dle smlouvy o dílo úprav systému ISOH musí běžet od 9/2015 testovací provoz. Datový standard pro ohlašování do ISPOP (ohlášení provozu zařízení – obdoba současné přílohy 22,23,24 vyhlášky 383/2001 Sb.) musí být zveřejněn 6 měsíců před ohlašovací povinností, tedy (povinnost ukládá zákon 25/2008 Sb.). Pokud bude schválena Infringementová novela v podobě jaké je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, tak by dokonce musel být datový standard vydán do !

10 Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale… Pokud se v co nejkratší době dopracují vyhlášky, na základě kterých bude možné celý systém sběru dat nastavit. Po nastavení pravidel v agendových systémech na KÚ je potřeba stávající evidenci zařízení zrevidovat. Každý záznam o zařízení by měl pracovník KÚ řešit pouze jen jednou. Není možné průběžně a postupně přidávat různá povinná pole, omezení a pravidla.

11 Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale… Nová podoba číselníku katalogu zařízení. Povinné kapacity = jaké kapacity budou povinné ve vztahu k typu zařízení? Chceme data i statisticky využívat, nejen budovat číselník. Přidělování IČZ zejména u mobilních zařízení ke sběru odpadů (bude existovat jedno IČZ dle sídla nebo bude až 14 IČZ?). Pokud bude jedno IČZ za celou republiku, jak naznačuje Infringementová novela musí se zajistit, abychom u jednoho IČZ v centrální evidenci měli informace o povoleních v jednotlivých krajích.

12 Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale… Prvotní způsob přidělení IČZ. Jak se zařízení dozví o svém IČZ? Vezmeme jako startovní čáru to co je na KÚ, nebo se bude muset vše ohlásit znovu novou rozšířenou přílohou 22 vyhlášky 383/2001 Sb.? Infringementová novela ukládá v přechodném ustanovení stávajícím zařízením bez přiděleného IČZ (v rozhodnutí nebo zveřejněné na portále veřejné správy krajského úřadu) do požádat o přidělení IČZ obdobně jako dle §39 odst. 3 zákona. Tedy přes ISPOP, což znamená vytvořit a zveřejnit datový standard 6 měsíců před účinností novely tedy ! Většina zařízení má své IČZ zveřejněné na portále veřejné správy krajského úřadu. Nebudou tedy nic ohlašovat a toto znamená zrevidovat údaje na KÚ ručně. Zejména adresy, GPS souřadnice zařízení a všechny další údaje, které o zařízení budeme chtít sbírat.

13 Je reálné to vše stihnout?
Ano, je to reálné, ale… Vyhláška a nová příloha 22 připvena v pokud možno neměnné podobě Vyhlášen datový standard Zařízení bez IČZ si o něj žádají IČZ se používají v praxi

14 Věřím, že společným úsilím se nám povede vdechnout život registru zařízení, o kterém se začalo diskutovat na tomto místě již v roce Společně si jednou budeme moci říct. „Byli jsme u toho!“

15 Děkujeme Vám za pozornost
INISOFT s. r. o., tel , Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Registr zařízení a evidence rozhodnutí v ISOH IX"

Podobné prezentace


Reklamy Google