Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Na tvorbě učebnic se podílí odborníci, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, a taktéž učitelé z praxe.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Na tvorbě učebnic se podílí odborníci, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, a taktéž učitelé z praxe."— Transkript prezentace:

1

2  Na tvorbě učebnic se podílí odborníci, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, a taktéž učitelé z praxe.  Autorský tým se skládá z prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., RNDr. Dariny Jirotkové, Ph.D. a PhDr. Jany Slezákové, Ph.D., PhDr. Evy Bomerové a PhDr. Jitky Michnové. Autorský tým  Pro 1. a 2. ročník byly zvoleny pracovní učebnice, pro 3.– 5. ročník učebnice doplněné o dva pracovní sešity.  Všechny učebnice byly vypracovány na základě požadavků RVP ZV a mají doložku MŠMT.

3  Profesor Milan Hejný působí na Pedagogické fakultě UK v Praze je uznávaný didaktik matematiky, který propaguje nový způsob výuky matematiky, při kterém děti mohou vycházet ze svých každodenních zkušeností.  Tato metoda pomáhá ke kvalitnímu matematickému základu, na kterém se může dále stavět a díky kterému se rozvíjí intelekt  Hlavní myšlenka metody není nová - ŽÁK SÁM ŘEŠENÍM VHODNÝCH ÚLOH MATEMATIKU OBJEVUJE, takže jsou jeho znalosti pevnější, hlubší a trvalejší, na rozdíl od metody běžné, kdy žák od učitele přebírá hotové poznatky a ukládá si je do paměti

4 http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10968 98594-udalosti- komentare/211411000370127/obsah/142 542-matematika-jinak/

5 !!!ZNÁT, NEZNAMENÁ ODŘÍKÁVAT, ALE PŘEDEVŠÍM ROZUMĚT!!! ► DÍTĚ JE PŘIROZENĚ ZVÍDAVÉ ► DOSPĚLÍ DÍTĚ ČASTO PŘIPRAVUJÍ O MOŽNOST OBJEVOVAT (aby něco nezkazilo, aby se něčemu rychleji naučilo)

6 prioritou je KVALITA vzdělávacích postupů, které vedou k rozvíjení intelektu žáků, a k jejich schopnosti matematiku aplikovat (nikoli rozsah učiva) POROZUMĚNÍ JEŽ DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ DOVEDNOST

7  Stach blokuje myšlení – nastolení ovzduší vzájemné důvěry mezi žáky i žáky a učitelem  Podpora tvořivosti  Chyby slouží k poučení – práce s chybou je nejúčinnější způsob nabývání znalostí

8  Děti mají po příchodu do školy různé znalosti a zkušenosti s matematikou. Snažíme se děti slabé nevyděsit a nenudit vyspělé.

9  Učitel vede žáky k samostatnému hledání řešení. Tato cesta vyžaduje trpělivost a čas. Výsledky se dostavují pomaleji, ale jsou trvalé a schopné dalšího rozvoje.

10  Role učitele je motivační a organizační. Učitel nic žákům nevysvětluje, pouze organizuje diskusi mezi žáky.  Úloha badatele náleží žákům. V diskusi se objevuje mnoho podnětů, názorů a chybných představ, které pomáhají všem zúčastněným vytvořit si vlastní plnohodnotný, do již existující struktury znalostí dobře zapadající poznatek.

11 1. Konkrétní zkušenost 2. Seznámení s dalšími poznatky téhož druhu 3. Poznání vzájemné souvislosti 4. Vytváření shluků jednotlivých modelů. Více či méně uvědomělé poznání podstaty problému - znalost, která není opřena o separovaný model, konkrétní představu, je čistě formální

12 = nalezení souvislostí, = tvorba algoritmů, obecného (univerzálního) návodu k řešení problému = umožňuje předpovídání

13  Žáci, kteří jsou na prvním stupni vedeni metodou Milana Hejného a jsou zvyklí nahlížet na matematiku tvůrčím způsobem, mají naději, že i na druhém stupni budou vedeni v podobném duchu.  Celý autorský tým pracuje na sbírkách úloh pro 6.-9. ročník. První sešity těchto sbírek jsou již hotové.

14  Hejný, Kuřina; Dítě, škola a matematika; Portál  http://www.dokumenty.webzdarma.cz/ http://www.dokumenty.webzdarma.cz/  http://www.fraus.cz http://www.fraus.cz

15

16

17  Poznávání prostorové geometrie manipulativní činností.  Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek  Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky  Schopnost popsat 3D situaci různými způsoby.

18

19

20

21

22  Porozumění číslům vyjadřujícím změnu polohy nebo porovnávání poloh.  Výstup k číslům záporným, později k práci se znaménky.  Pomůcka pro řešení rovnic.

23  Poznávání bohatšího souboru čísel, která vystupují jak v roli vztahu, tak v roli operátora.  Rozvoj schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus-omyl.  Objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úlohy.

24

25

26

27

28

29 Ukázky nechť vždy kráčí vpředu, poučka ať vždy následuje, napodobení nechť je vždy důrazně požadováno. (J.A. Komenský )


Stáhnout ppt " Na tvorbě učebnic se podílí odborníci, kteří celožitovně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně, a taktéž učitelé z praxe."

Podobné prezentace


Reklamy Google