Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace1 Vyhodnocení současné situace rozvoje cestovního ruchu v regionu soudržnosti Jihovýchod Jihomoravský kraj Doc. RNDr. Jiří Vystoupil,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace1 Vyhodnocení současné situace rozvoje cestovního ruchu v regionu soudržnosti Jihovýchod Jihomoravský kraj Doc. RNDr. Jiří Vystoupil,"— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace1 Vyhodnocení současné situace rozvoje cestovního ruchu v regionu soudržnosti Jihovýchod Jihomoravský kraj Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU Katedra regionální ekonomie a správy

2 Zápatí prezentace2 Obsah Stručná analýza struktury a vývoje cestovního ruchu v letech 2003 – 2011 Současné silné a slabé stránky rozvoje cestovního ruchu JMK Podpora cestovního ruchu v rámci ROP (2008 – 2011) Priority dalšího rozvoje cestovního ruch v JMK

3 Zápatí prezentace est. Hlavní město Praha Karlovarský kraj Královehradecký kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Jihomoravský kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Zlínský kraj Olomoucký kraj Plzeňský kraj Pardubický kraj Ústecký kraj Vysočina ČR celkem Celkový počet přenocování v HUZ  Dlouhodobě dochází k poklesu počtu přenocování v HUZ  Klesá také výtěžnost lůžek  Vývoj tempa poklesu je podobný jako v ostatních krajích ČR (bez Prahy)

4 Vývoj počtu přenocování - celkem Zápatí prezentace4

5 Vývoj počtu přenocování – zahraniční návštěvníci Zápatí prezentace5

6 Vývoj počtu přenocování – domácí návštěvníci Zápatí prezentace6

7 Meziroční index změn v počtu přenocování Návštěvnost byla ekonomickou krizí zasažena velmi silně Pokles způsobil výrazný úbytek přenocování na straně zahraničních návštěvníků Zápatí prezentace7

8 Hlavní město Praha (PHA) PHA Karlovarský kraj (KVK) KVK Královehradecký kraj (HKK) HKK Jihomoravský kraj (JHM) LBK JHMJHCJHM Jihočeský kraj (JHC) JHC JHMLBK JHC Liberecký kraj (LBK) JHMSTCJHM JHC JHMLBK Plzeňský kraj (PLK) STCJHMSTC PLKSTC Středočeský kraj (STC) ULK PLK STCPLK Moravskoslezský kraj (MSK) PLK ULK MSK ULK Ústecký kraj (ULK) MSKZLKMSK ULK MSK Olomoucký kraj (OLK) OLKMSKOLK ZLKOLK ZLK Zlínský kraj (ZLK) ZLKOLKZLK OLKZLK OLK Pardubický kraj (PAK) PAKVYS PAKVYSPAK Vysočina (VYS) VYSPAK VYSPAKVYS ČR celkem Zápatí prezentace8 Zahraniční návštěvníci Královehradecký kraj (HKK) HKKJHC HKK Jihočeský kraj (JHC) JHCHKK JHC Liberecký kraj (LBK) MSKSTCLBK Moravskoslezský kraj (MSK) LBKMSK Zlínský kraj (ZLK) STCLBKJHMSTCZLKJHM ZLKJHM Jihomoravský kraj (JHM) JHMZLKSTCZLKJHMZLK JHMZLK Středočeský kraj (STC) ZLKJHMZLKJHMSTC Olomoucký kraj (OLK) OLK PHA Hlavní město Praha (PHA) KVK PHAOLK Karlovarský kraj (KVK) PLK PHAPLKKVK Plzeňský kraj (PLK) VYS PHAPLKPHAPLK Pardubický kraj (PAK) PAK VYS Vysočina (VYS) PHA VYS PAK Ústecký kraj (ULK) ULK ČR celkem Domácí návštěvníci

9 Struktura zahraniční návštěvnosti Počet přenocování v HUZ Zápatí prezentace9

10 Průměrný počet přenocování Zápatí prezentace10 Zahraniční návštěvníkDomácí návštěvník

11 Vývoj počtu přenocování Podíl počtu přenocování (srovnání 2000 a 2010) Zápatí prezentace11 Rozložení výkonů HUZ podle turistických oblastí  TO Brno a okolí zaznamenává úbytek hlavně domácích návštěvníků  Podíl TO Brno a okolí na zahraniční návštěvnosti je 62 %, ten se příliš nemění

12 Zápatí prezentace12 Vývoj lůžkové kapacity podle kategorie ubytování Struktura lůžkové kapacity HUZ podle kategorie ubytování

13 Silné stránky rozvoje CR JMK Pestrá nabídka pro rozmanité formy cestovního ruchu UNESCO Folklor + regionální gastronomie Brno Kulturní instituce Rostoucí nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit Výběrově roste i kvalita poskytovaných služeb Přibylo několik sportovně rekreačních areálů (Znojmo, Kuřim) Mírný růst lázeňských kapacit propojení fenoménu vinařské turistiky s aktivními formami trávení volného času (např. cykloturistiky – MVS, akce, …) Tvorba kooperativních produktů JM a Dolního Rakouska (Cíle/TOP/ZIELE,..) Existence rezervačního systému Moravia Convention Bureau Kvantitativní růst marketingové podpory (infomateriály, publikace, video, weby, …) Existence CCRJM Dobrá image destinace Zápatí prezentace13

14 Slabé stránky rozvoje CR JMK Špatný stav řady turistických atraktivit (vodní plochy, památky) Atraktivita veřejných prostor v okolí turistických cílů (např. stav v Brně) Zaměření nabídky pouze na letní sezónu Kvalita poskytovaných služeb Standardy ubytování a servis Kvalita personálu Nabídka jídel Financování TIC Nedostatek vhodných příležitostí ke koupání (akvaparky, koupaliště, přírodní plochy) Obslužnost letiště Brno Chybí infrastruktura pro zážitkovou turistiku Kvalita dopravní infrastruktury (vč. možností parkování) Absence ucelené sítě cyklostezek (vč. značení, vytváření tematických okruhů) Tvorba produktů cestovního ruchu pro konkrétní cílové skupiny návštěvníků Zápatí prezentace14

15 Slabé stránky rozvoje CR JMK Nedostatek statistických dat (poptávka i nabídka) – absence specificky zaměřených výzkumů Účinnost marketingových aktivit Branding – péče o značku destinace Absence spolupráce soukromých subjektů na společném marketingu destinace Přetrvává nevyjasněná dělba kompetencí mezi krajskou destinační agenturou a oddělením cestovního ruchu Krajského úřadu JMK Struktura financování CCRJM – převažující projektové financování Neexistence fondu pro podporu kongresové turistiky + personální zajištění Moravia Convention Bureau Neexistence funkčních oblastních turistických organizací Spolupráce mezi veřejné, soukromé a neziskové sféry Nízká míra koordinace aktivit mezi jednotlivými aktéry CR Zápatí prezentace15

16 Podpora cestovního ruchu v rámci ROP k Zápatí prezentace16

17 Druhová skladba podpory cestovního ruchu z ROP k CelkemJMKVY produkty CR a marketing9,34%9,86%8,47% sportovně-rekreační infrastruktura31,30%32,62%29,07% kulturně-historické památky19,14%21,53%15,08% kultura (muzea, galerie, centra)8,60%6,18%12,70% ubytovací zařízení13,98%15,84%10,82% dopravní infrastruktura1,51%2,40%0,00% rozhledny0,40%0,52%0,19% ZOO5,29%4,64%6,39% cyklo, lyžařské a turistické stezky10,31%6,20%17,28% lázeňství0,13%0,21%0,00% celkem100,00% Zápatí prezentace17

18 Podpora cestovního ruchu v rámci ROP a IOP Brno Vila Tugendhat156 mil. Kč ZOO75 mil. Kč Přírodovědné exploratorium65 mil. Kč Brněnské podzemí62 mil. Kč Regenerace a rozšíření služeb NKP Špilberk42 mil. Kč Kouzelný svět animace – Muzeum loutek28 mil. Kč Kostnice u sv. Jakuba12,5 mil. Kč Divadelní svět Brno9,5 mil. Kč Propagace JM prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí5,7 mil. Kč Brněnské architektonické stezky3,3 mil. Kč Celkem459 mil. Kč Zápatí prezentace18

19 Podpora cestovního ruchu v rámci ROP a OP EÚS CCRJM Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti10,7 mil. Kč Kongresová a incentivní turistika v regionu Jižní Morava10,8 mil. Kč Regionální rezervační systém2,6 mil. Kč ETZ Projekt: EUREGIOtour.net 98,1 tis. € ETZ Projekt: NEWMARKETS270,2 tis. € ETZ Projekt: ZIELE – TOP – CÍLE354,8 tis. € ETZ projekt, Fond malých projektů: Svatojakubská cesta na jižní Moravě23,2 tis. € Zápatí prezentace19

20 Podpora cestovního ruchu v rámci ROP a OP EÚS CCRJM ETZ projekt: Zažít kraj vína a památek na kole186,1 tis. € Netradiční prostory pro netradiční setkání7,2 mil. Kč Zaujměme NOVĚ zahraniční destinace10,6 mil. Kč Jižní Morava - oblíbená domácí destinace10,7 mil. Kč „Komunikující místo“4,4 mil. Kč Po stopách Liechtensteinů na jižní Moravě a v Dolním Rakousku579,7 tis. € Sklepní uličky vyprávějí příběhy – Chléb a víno 900,6 tis. € Zápatí prezentace20

21 Podpora cestovního ruchu v rámci ROP JMK Prezentace Jihomoravského kraje doma i v zahraničí 10 mil. Kč Marketingová propagace JMK ve východní Evropě 10 mil. Kč Zažijte jižní Moravu 5 mil. Kč Zápatí prezentace21

22 Zápatí prezentace22 Priority dalšího rozvoje cestovního ruch Podpora organizace cestovního ruchu (destinační management) Problémy: Dělba kompetencí mezi CCRJM a oddělením cestovního ruchu Partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem Absence oblastních destinačních společností Financování TIC Statistika v cestovním ruchu Podpora zlepšování kvality služeb v cestovním ruchu Problémy: Kvalita pracovní síly (komunikační dovednosti, vč. jazykové vybavenosti personálu) Informovanost MSP v CR o vývoji jejich tržního prostředí Standardy ubytování a ostatních služeb - neexistence zákonných norem určování, resp. klasifikace ubytovacích, gastronomických a dalších turistických služeb. Zapojování podnikatelských subjektů do nejrůznějších certifikačních systémů

23 Priority dalšího rozvoje cestovního ruch Podpora marketingu a produktů cestovního ruchu Kooperace při marketingových aktivitách destinace Absence marketingové strategie (vč. distribuce) Měření a monitoring efektu marketingové komunikace Branding (positioning destinace) Nízký stupeň integrace IT do produktů cestovního ruchu Podpora modernizace a výstavby kvalitní infrastruktury cestovního ruchu Absence nabídky pro trávení volného času v době nepříznivého počasí Atraktivní interpretace přírodních a kulturních hodnot destinace Stále nedostatečná vybavenost území sportovně-rekreační infrastrukturou (vč. zábavných a zážitkových center volného času) Zkvalitnění dopravní dostupnosti destinace i jednotlivých turistických cílů Zápatí prezentace23

24 Tematické priority Venkovský a vinařský cestovní ruch Kongresový cestovní ruch Kulturně orientovaný cestovní ruch Rekreace u vody Aktivní pohyb v přírodě Rodiny s dětmi Senioři Zápatí prezentace24


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace1 Vyhodnocení současné situace rozvoje cestovního ruchu v regionu soudržnosti Jihovýchod Jihomoravský kraj Doc. RNDr. Jiří Vystoupil,"

Podobné prezentace


Reklamy Google