Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Prognóza dalšího vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Prognóza dalšího vývoje."— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Prognóza dalšího vývoje.

2 I.Nová role ÚP v ČR II.Situace na trhu práce v JMK – stručná charakteristika. Struktura zaměstnanosti, rozsah a vývoj nezaměstnanosti. III.Regionální trh práce IV.Cizinci na trhu práce V.SWOT analýza VI.Prognóza dalšího vývoje Obsah prezentace Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

3 I.Nová role ÚP v ČR. Aktuální územní struktura pracovišť ÚP ČR v JMK. Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

4 II. 1. Struktura zaměstnanosti v JMK Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně 1. Počty pracovníků podle základních odvětví NH (stav k ) 2. Počty pracovníků podle vzdělání (stav k )

5 II. 2. Vývoj zaměstnanosti v hlavních odvětvích NH v JMK v letech Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Vývoj počtu pracovníků v odvětvích (v tisících)

6 II. 3. Nezaměstnanost – aktuální stav (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

7 II. 4. Vývoj nezaměstnanosti v JMK v posledních dvou letech Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

8 II. 5. Struktura nezaměstnanosti v JMK dle stupně vzdělání a dle pohlaví (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

9 II. 6. Struktura volných pracovních míst dle požadavků na vzdělání v JMK a v ČR (k ) Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

10 III. Regionální trh práce Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Vývoj nezaměstnanosti na regionálním trhu práce v období hospodářské recese (JMK a sousední regiony ČR, SR a Rakouska) * Vývoj nezaměstnanosti od srpna 2008 do února 2012

11 IV. Cizinci na trhu práce v JMK Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně stav k Index Cizinci registrovaní úřady práce celkem ,69 z toho občané EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska ,08 z toho zaměstnaní s pracovním povolením ,16 z toho registrace podle § 98 písm. a) až e), j) až m) ,88 z toho zelené kartyx9. Cizinci – podnikatelé ,46 Cizinci celkem ,82 údaj k Index … 2011/2008

12 kvalifikovaná pracovní síla a relativně vysoký podíl vysokoškolsky vzdělané populace, zejména ve střední a severní části kraje výhodná dopravní poloha regionu přítomnost významných rozvojových průmyslových zón technický i oborový potenciál potřebný pro rozvoj produkce s vyšší přidanou hodnotou Brno jako centrum středního a vysokého školství Brno jako centrum nadregionálního významu v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, strategických služeb a služeb pro podniky atraktivní oblast z hlediska možností rozvoje cestovního ruchu Silné stránky Jihomoravského kraje Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

13 nadprůměrná úroveň míry nezaměstnanosti, především v okresech na jihu kraje vysoká úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti a její velké regionální rozdíly nedostatečná dopravní obslužnost příhraničních regionů dlouhodobě podprůměrná úroveň mezd absence velkého hospodářského subjektu schopného v regionu plnit úlohu „pólu růstu“ nízká podnikatelská aktivita v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti nedostatečná vazba školského systému a obsahu vzdělávání na perspektivní potřeby regionálního trhu práce Slabé stránky Jihomoravského kraje Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

14 Zpracovatelský průmysl zůstane páteří hospodářské činnosti v JMK. Nadále sice bude probíhat rozsáhlý přesun zaměstnanosti ze sekundární sféry (především z průmyslových odvětví) do sféry terciární, nicméně i tak zůstane po dobu nejméně příštích 10-ti let podíl průmyslu na celkové zaměstnanosti v měřítku EU vysoce nadprůměrný. V souladu s trendy ve vyspělých zemích se i v JMK bude zvyšovat zaměstnanost v odvětvích terciální sféry, především ve sféře služeb a v sociální oblasti. Nezaměstnanost v JMK bude v nejbližším období stagnovat nebo mírně klesat, úroveň dlouhodobé nezaměstnanosti však zůstane vysoká. Počet cizinců usilujících o vstup na trh práce poroste. Stěžejním úkolem hospodářské politiky zůstane dohled nad tím, aby výroby nově přiváděné do JMK odpovídaly kvalifikační úrovni místní pracovní síly. VI. Prognóza dalšího vývoje Ing. Jan Marek - Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně

15 Děkuji za pozornost. Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně Ing. Jan Marek Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Prognóza dalšího vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google