Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Šigut Oponent: Ing. Vojtěch Beck

2 Cíl bakalářské práce a hypotézy
Cílem bakalářské práce je zhodnocení úspěšnosti ukončených rekvalifikací v letech 2004 – 2011 a umístění osob po rekvalifikaci do 12 měsíců Hypotézy bakalářské práce 1) úspěšnost ukončených rekvalifikací nebude větší než 95% 2) umístění osob po ukončení rekvalifikace po ukončení 12 měsíců nebude menší než 50%

3 Státní politika zaměstnanosti
Instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce EURES Státní úřad inspekce práce

4 Aktivní politika zaměstnanosti
Vytváření nových pracovních míst Adaptabilní příprava pracovní síly, která bude schopna přizpůsobit se potřebám trhu práce Přispívá k organizování a podpoře rozmanitých rekvalifikačních programů

5 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
Rekvalifikace Investiční pobídky Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Překlenovací příspěvek Příspěvek na zapracování Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

6 Rekvalifikace Rekvalifikace je získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace Cílem je zvýšit šanci uchazeče o zaměstnání na jeho uplatnitelnost na trhu práce V průběhu rekvalifikace náleží uchazeči poskytovaná podpora

7 Aktivní politika zaměstnanosti MSK
Zřizování SÚPM Úhrada rekvalifikací Investiční pobídky Odborné poradenství Cílené programy Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání v praxi Lidské zdroje a zaměstnanost

8 Analýza vývoje rekvalifikací na trhu práce MSK
Analýza se týkala let 2004 – 2011 Analýza zahrnovala Zahájené kurzy Osoby zařazené do rekvalifikace Osoby které ukončily rekvalifikaci Úspěšně Neúspěšně Osoby umístěné po rekvalifikaci Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání

9 Vyhodnoc. analýzy rekval. v letech 2004 až 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Součet Zahájené rekvalifikační kurzy 2818 1779 1752 1662 1356 1365 1849 1186 13767 Osoby zařazené do rekvalifikací 11218 8866 9373 9455 7058 7786 11130 7179 72065 Osoby, které ukončily rekvalifikaci 11134 8576 9141 9731 7419 7190 11133 8200 72524 Z toho úspěšně 10070 8047 8282 8463 6296 6463 9995 7263 64879 Z toho neúspěšně 1064 529 859 1268 1123 727 1138 937 7645 Osoby umístěné po rekvalifikaci 5999 5296 5583 6109 4645 3642 5918 5639 42831 Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 105486 96528 85422 65816 57455 80581 82776 75019 649077

10 Přehled úspěšných a neúspěšných rekvalifikací

11 Ukončení rekvalifikací za období 2004-2011
Celkově osob. Z toho úspěšně osob Neúspěšně osob. Úspěšnost rekvalifikací byla89,5% Neúspěšnost 10,5%. Na základě hypotézy – úspěšnost ukončených rekvalifikací nebude větší jak 95%, můžeme konstatovat, že cíl úspěšnosti rekvalifikací byl naplněn.

12

13 Umístění osob Po úspěšné rekvalifikaci trendově souvisí s počtem osob, které úspěšně prošly rekvalifikací. Po úspěšné rekvalifikaci do 12 měsíců byl 66%, což znamená, že cíl předpokládané hypotézy – počet osob umístěných po úspěšné rekvalifikaci do 12 měsíců nebude nižší než 50% byl naplněn.

14 Hodnocení a doporučení
Úřad práce by měl hodnotit ve svých statistikách uplatnění rekvalifikanta v dané rekvalifikaci Úřady práce by měly více sledovat trh práce a pružně reagovat Zvýšit počet osob zařazených do rekvalifikačních kurzů Rekvalifikační kurzy rozšířit o více hodin odborné praxe

15 Děkuji za pozornost Věra Pepřicová

16 Silné stránky MSK Fungující a připravované průmyslové zóny
Rozvoj podnikatelských aktivit Řada zavedených obchodních značek Relativně vysoká exportovatelnost hutních a strojírenských výrobků Region MSK byl a zůstává jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí ČR Systém vysokoškolského, technického, ekonomického a humanitního vzdělávání

17 Slabé stránky MSK Zastaralost značné části dopravní infrastruktury
Dopravní obslužnost v okresech MSK Dlouhodobá tendence odchodu kvalifikovaných mladých lidí z kraje

18 Odpovědi na otázky oponenta


Stáhnout ppt "Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google