Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing."— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Šigut Oponent: Ing. Vojtěch Beck

2 Cíl bakalářské práce a hypotézy Cílem bakalářské práce je zhodnocení úspěšnosti ukončených rekvalifikací v letech 2004 – 2011 a umístění osob po rekvalifikaci do 12 měsíců Hypotézy bakalářské práce ◦ 1) úspěšnost ukončených rekvalifikací nebude větší než 95% ◦ 2) umístění osob po ukončení rekvalifikace po ukončení 12 měsíců nebude menší než 50%

3 Státní politika zaměstnanosti Instituce  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Úřady práce  EURES  Státní úřad inspekce práce

4 Aktivní politika zaměstnanosti Vytváření nových pracovních míst Adaptabilní příprava pracovní síly, která bude schopna přizpůsobit se potřebám trhu práce Přispívá k organizování a podpoře rozmanitých rekvalifikačních programů

5 Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti Rekvalifikace Investiční pobídky Veřejně prospěšné práce Společensky účelná pracovní místa Překlenovací příspěvek Příspěvek na zapracování Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

6 Rekvalifikace Rekvalifikace je získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace Cílem je zvýšit šanci uchazeče o zaměstnání na jeho uplatnitelnost na trhu práce V průběhu rekvalifikace náleží uchazeči poskytovaná podpora

7 Aktivní politika zaměstnanosti MSK Zřizování SÚPM Úhrada rekvalifikací Investiční pobídky Odborné poradenství Cílené programy ◦ Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání v praxi ◦ Lidské zdroje a zaměstnanost

8 Analýza vývoje rekvalifikací na trhu práce MSK Analýza se týkala let 2004 – 2011 Analýza zahrnovala ◦ Zahájené kurzy ◦ Osoby zařazené do rekvalifikace ◦ Osoby které ukončily rekvalifikaci  Úspěšně  Neúspěšně ◦ Osoby umístěné po rekvalifikaci ◦ Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání

9 Vyhodnoc. analýzy rekval. v letech 2004 až Součet Zahájené rekvalifikační kurzy Osoby zařazené do rekvalifikací Osoby, které ukončily rekvalifikaci Z toho úspěšně Z toho neúspěšně Osoby umístěné po rekvalifikaci Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání

10 Přehled úspěšných a neúspěšných rekvalifikací

11 Ukončení rekvalifikací za období Celkově osob. Z toho úspěšně osob Neúspěšně osob. Úspěšnost rekvalifikací byla89,5% Neúspěšnost 10,5%. Na základě hypotézy – úspěšnost ukončených rekvalifikací nebude větší jak 95%, můžeme konstatovat, že cíl úspěšnosti rekvalifikací byl naplněn.

12

13 Umístění osob Po úspěšné rekvalifikaci trendově souvisí s počtem osob, které úspěšně prošly rekvalifikací. Po úspěšné rekvalifikaci do 12 měsíců byl 66%, což znamená, že cíl předpokládané hypotézy – počet osob umístěných po úspěšné rekvalifikaci do 12 měsíců nebude nižší než 50% byl naplněn.

14 Hodnocení a doporučení Úřad práce by měl hodnotit ve svých statistikách uplatnění rekvalifikanta v dané rekvalifikaci Úřady práce by měly více sledovat trh práce a pružně reagovat Zvýšit počet osob zařazených do rekvalifikačních kurzů Rekvalifikační kurzy rozšířit o více hodin odborné praxe

15 Děkuji za pozornost Věra Pepřicová

16 Silné stránky MSK Fungující a připravované průmyslové zóny Rozvoj podnikatelských aktivit Řada zavedených obchodních značek Relativně vysoká exportovatelnost hutních a strojírenských výrobků Region MSK byl a zůstává jednou z hospodářsky nejvýznamnějších oblastí ČR Systém vysokoškolského, technického, ekonomického a humanitního vzdělávání

17 Slabé stránky MSK Zastaralost značné části dopravní infrastruktury Dopravní obslužnost v okresech MSK Dlouhodobá tendence odchodu kvalifikovaných mladých lidí z kraje

18 Odpovědi na otázky oponenta


Stáhnout ppt "Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Rekvalifikace jako nástroj politiky zaměstnanosti České republiky Vypracovala: Věra Pepřicová Vedoucí práce: Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google