Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační programy 2007 – 2013 a oblast kultury.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační programy 2007 – 2013 a oblast kultury."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační programy 2007 – 2013 a oblast kultury

2 Rozvoj regionálních center Rozvoj měst rozvoj venkova Koneční příjemci: Obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji, NNO, Hospodářská komora ČR a její složky, poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb Typ operace: Integrovaný plán rozvoje,Individuální projekt Forma podpory: Nevratná přímá pomoc (dotace) PRIORITA – ROZVOJ MĚSTSKÝCH A VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

3 Rozvoj měst – města 5-50 000 obyvatel  Regenerace a revitalizace neudržovaných, poškozených, nevhodně využitých a zanedbaných ploch a objektů (brownfields)  Obnova vybraných částí měst  Modernizace veřejných prostranství  Rozvoj infrastruktury v oblastech školství a vzdělávání  Rozvoj infrastruktury v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí  Posílení sociální soudržnosti, kvality života a zdraví obyvatel ve městec  Volnočasové aktivity Bodově zvýhodněné objekty památkové péče Typ operace: Individuální projekty Forma podpory: Nevratná přímá pomoc (dotace)

4 Obnova vybraných částí měst  regenerace a revitalizace zapsaných historických, kulturních a technických památek v rámci  projekty komplexní obnovy historických jader měst,  revitalizace a regenerace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch,

5 Rozvoj venkova 500 – 5000 obyvatel  Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu  Rozvoj venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a rozvoj infrastruktury v oblastí školství a vzdělávání a sociálních věcí Typ operace: Individuální projekty Forma podpory: Nevratná přímá pomoc (dotace)

6 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR  Podpora revitalizace kulturně- historických a technických památek28 s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR  Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit  Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory Koneční příjemci: Obce, svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji, NNO, právnické osoby s min. 2 - letou existencí v obcích do 2000 obyvatel Typ operace: Individuální projekt, Forma podpory: Nevratná přímá pomoc (dotace) PRIORITA – CESTOVNÍ RUCH

7 Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek28 s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR  revitalizaci kulturně-historických a technických památek, které mají bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu v regionu  projekty realizace různých forem navigačních systémů k památkám, které jsou prokazatelně významné z hlediska cestovního ruchu  další formy šetrného využití kulturně-historických a technických památek pro CR Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním památek, památkově vymezených území,kulturních prvků vesnice a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí a také budování nových stálých expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu jsou v rámci ROP NUTS II Severovýchod přípustné pouze v obcích nad 500 obyvatel.

8 Program rozvoje venkova priorita III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Záměry  a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova Žadatel - obce podle zákona č. 128/2000 Sb.  b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  c) stálé výstavní expozice a muzea Žadatel: obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob,církve a jejich organizace

9 studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova  zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních dřevin)  zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny  zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově  publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr  geodetické práce související s projektovým záměrem.

10 obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova  stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, soliterních dřevin)  zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů).

11 stálé výstavní expozice a muzea  investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu  nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace  nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace  nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu.

12 PRV – kultura po 1. výzvě  Severovýchod Alokace 115% 44 154 393,- Požadováno 25 039 230,- Nevyčerpáno 19 115 163,-

13 PRV ČR opatřeníalokace 2007 Alokace s přezávaz kováním 115% požadavek Kč rozdíl Přesun do opatření III.2.28 057 799216 432 492248 897 365227 324 27921 573 086 - Střední Čechy1 417 36738 070 47543 781 04729 225 83114 555 216 - Severozápad825 92422 184 33025 511 98015 811 6269 700 354 - Severovýchod1 429 45438 395 12444 154 39325 039 23019 115 163 - Jihozápad1 369 82636 793 52442 312 55237 816 3074 496 245 - Jihovýchod1 589 80442 702 13149 107 45038 795 67510 311 775 - Moravskoslezs ko527 78614 176 32816 302 77739 230 585-22 927 808 - Střední Morava897 63924 110 58027 727 16641 405 025-13 677 859 -

14 ROP po výzvě do priority 2  Rozvoj měst: Požadovaná dotace za NUTS II SV : 3 146 974 745,94,- Požadovaná za KHK :1 268 671 800,96,- Celkem projektů 78 (KHK 23) Alokace na NUTS II SV: 949 547 419,- Rozvoj venkova: Požadovaná dotace za NUTS II SV : 1 628 729 339,86,- Požadovaná za KHK :528 115 087,59,- Celkem projektů 95 (KHK 31) Alokace na NUTS II SV: 458 340 780,-

15 ROP po výzvě do priority 3  Cestovní ruch – infrastruktura Požadovaná dotace za NUTS II SV : 3 685 769 439,40,- Požadovaná za KHK :1 620 144 500,30,- Celkem projektů 135 (KHK 47) Alokace na NUTS II SV: 1 364 237 946,-

16 Kuks - Granátové jablko Integrovaný operační program  nositel projektu: Národní památkový ústav, ú.o.p. Josefov  provozovatel:NPÚ  vlastník:NPÚ  prvotní odhad dotace: 500 mil. Kč  počátek realizace: od roku 2008/2009  místo realizace: Hospital Kuks  cíl: revitalizace Hospitalu jako součásti jediného dochovaného barokního lázeňského komplexu v ČR a jeho využití jako společensko – kulturního centra Královéhradeckého kraje  přidaná hodnota:  barokní lékárna a farmaceutické muzeum  Centrum trojrozměrné digitalizace památek  sporckovská expozice s modelem Kuksu arch. Brixe  institut barokních studií  refektář: konference, výstavy, koncerty, umělecké workshopy ( b1 )

17 Hodně dobrých nápadů a kvalitních projektů přeje Ing. Klára Dostálová ředitelka CEP Soukenická 54, 500 02 Hradec Králové E-mail: dostalova@cep-rra.cz www.cep-rra.cz Tel. 495 817 801 Fax. 495 817 898


Stáhnout ppt "Regionální operační programy 2007 – 2013 a oblast kultury."

Podobné prezentace


Reklamy Google