Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Údaje o bance podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Údaje o bance podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových."— Transkript prezentace:

1 Údaje o bance podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry Údaje platné k 30. 6. 2013

2 Údaje o bance a jejích akcionářích Obchodní firma: Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78 IČ: 49240901 zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, dne 25.6.1993, oddíl B, vložka 2051 Datum zápisu poslední změny: 28.5.2013 – zápis nové výše základního kapitálu; 15.7.2013 – zápis nového člena dozorčí rady Výše základního kapitálu: 10.192.400.000,- Kč, splacen v plné výši. Akcie: 1.019.240 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč za jednu akcii v zaknihované podobě. Raiffeisenbank a.s. nevlastní žádné vlastní akcie a zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie. Počet organizačních jednotek (pobočky, obchodní zastoupení): 126 Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 2910,51 Údaje o akcionářích: Raiffeisen CEE Region Holding GmbH Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakouská republika – výše podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech 75% RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, Linec, Rakouská republika – výše podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech 25% Pozn: v květnu 2012 došlo k převodu 24% akcií z dosavadního akcionáře Raiffeisen Zentralbank Österreich AG na společnost Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, která tím navýšila svůj podíl v Raiffeisenbank a.s. z dosavadních 51% na 75%; společnost Raiffeisen CEE Region Holding GmbH je nepřímo 100% vlastněná společností Raiffeisen Bank International AG

3 Organizační struktura banky

4 Údaje o činnosti banky přijímání vkladů od veřejnosti poskytování úvěrů investování do cenných papírů na vlastní účet finanční pronájem (finanční leasing) * platební styk a zúčtování vydávání platebních prostředků poskytování záruk otvírání akreditivů obstarávání inkasa poskytování investičních služeb –hlavní investiční služby dle § 4 odst.2 písm.a), b), c), d), e), g), h) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění –doplňkové investiční služby dle § 4 odst.3 písm.a) až f) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění vydávání hypotečních zástavních listů finanční makléřství výkon funkce depozitáře směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) poskytování bankovních informací obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami pronájem bezpečnostních schránek činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci * Činnosti, které banka přímo nevykonává Pozn.: společnost má kromě povolení působit jako banka licenci obchodníka s cennými papíry a je od 30.7.2005 v registru MFČR jako tzv. vázaný pojišťovací zprostředkovatel. Činnosti, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, nebo vyloučeno: Žádné. Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: Bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka, vydaném podle zák. č. 21/1992 Sb. Přehled činností vyplývajících z licence:

5 Struktura a objem obchodů v rámci poskytování investičních služeb Údaje za 2. čtvrtletí 2013 v mil. KčObjem obchodů s cennými papíry NÁKUPYPRODEJE 1. Obchody pro klienty a) Obchody pro klienty v rámci obhospodařování investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry 78,266,1 investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry 606,433,9 investiční cenné papíry - ostatní 7,50,7 cenné papíry kolektivního investování 150,9307,1 nástroje peněžního trhu b) Ostatní obchody pro klienty investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry 187,5388,3 investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry 720,688,1 investiční cenné papíry - ostatní 154,5101 cenné papíry kolektivního investování 58,3232,2 nástroje peněžního trhu 2. Obchody na vlastní účet investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry 1 155,9116,5 investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry 9 9477 972,3 investiční cenné papíry - ostatní 11,413,9 cenné papíry kolektivního investování 99,50,6 nástroje peněžního trhu 9 628,8

6 Struktura a objem obchodů v rámci poskytování investičních služeb Údaje za 2. čtvrtletí 2013 v mil. Kč Objem obchodů s deriváty celkem obchody pro klienty obchody pro klienty v rámci obhospodařování akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty ostatní obchody pro klienty akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty 2 obchody na vlastní účet akciové deriváty úrokové deriváty 23 960 měnové deriváty 330 368 komoditní deriváty 139,9 úvěrové deriváty ostatní deriváty 2 [1] [1] Objemy obchodů s deriváty se uvádějí v hodnotě podkladového nástroje. [2] [2] Ostatními deriváty se rozumí nástroje podle § 3 odst. 1 písm. e), f) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

7 Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je banka součástí Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem Raiffeisen penzijní společnost a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 29131251 Přímý podíl na ZK a hlasovacích právech činí 51%. Základní kapitál společnosti činí 300.000.000,- Kč. Raiffeisenbank a.s. vlastní 15.300 kusů akcií o celkové nominální hodnotě 153.000.000,- Kč Raiffeisen investiční společnost a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 29146739 Přímý podíl na ZK a hlasovacích právech činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 40.000.000,- Kč. Raiffeisenbank a.s. vlastní 40 kusů akcií o celkové nominální hodnotě 40.000.000,- Kč DEBITUM dluhová agentura a.s., Praha 1, Olivova 948/6, PSČ: 110 00, IČ: 24774499 Přímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech činí 50%. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč. Raiffeisenbank vlastní 50 kusů akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kč. Pořizovací cena akcií byla 50.000,- Kč za kus. (pozn: 25.7. 2013 se realizoval prodej této společnosti) Transaction System Servis, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: 28490916 Přímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 200.000,- Kč. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 49 24 12 57 Podíl na ZK a hlasovacích právech činí 10%. (faktické ovládaní) Základní kapitál společnosti činí 650.000.000,- Kč. Raiffeisenbank vlastní 650 kusů akcií o celkové nominální hodnotě 65.000.000,- Kč KONEVOVA s r.o., Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ: 13045, IČ: 63994755 Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč. Raiffeisen finanční poradenství s.r.o., Praha 3 Koněvova 2747/99, PSČ: 13045, IČ: 26200236 Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. činí 100%. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč.

8 KONSOLIDOVANÝ CELEK_ČNB Stav k 30.6.2013 Společnost Czech Real Estate Fund (CREF) B.V., Transaction System Servis s.r.o., Raiffeisen – Leasing s.r.o. a CCRB a.s. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku.

9 Detail k SPVs: Všechny společnosti spadající pod Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku

10 Raiffeisenbank nedržela k 30.06.2013 v aktivech žádné cenné papíry emitované výše uvedenými společnostmi (s výjimkou kmenových akcií emitovaných společnostmi Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., CCRB a.s., DEBITUM dluhová agentura a.s., Raiffeisen penzijní společnost a.s. a Raiffeisen investiční společnost a.s., představujících majetkový podíl Raiffeisenbank a.s. na těchto společnostech), ani nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. Společnosti Czech Real Estate Fund (CREF) B.V., Transaction System Servis s.r.o. Raiffeisen – Leasing s.r.o. a CCRB a.s. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku. Všechny společnosti spadající pod Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku. Souhrnná výše pohledávek banky za výše uvedenými společnostmi k 30.06.2013: 0- Kč Souhrnná výše závazků banky vůči výše uvedeným společnostem k 30.06.2013: 291.725.699,- Kč Souhrnná výše záruk vydaných bankou za výše uvedené osoby k 30.06.2013: 0,- Kč Souhrnná výše záruk přijatých bankou od výše uvedených osob k 30.06.2013: 0,- Kč. Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem

11 Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem. Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Přímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%. Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Prostřednictvím Raiffeisen CEE Region Holding GmbH drží nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%. Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Prostřednictvím Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH drží nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Prostřednictvím Raiffeisen Bank International AG drží nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%. Souhrnná výše závazků banky vůči výše uvedeným společnostem k 30.06.2013 byla 784.585.485,- Kč a celková výše pohledávek banky za výše uvedeným společnostem k 30.06.2013 byla 1.579.267.012,- Kč. Raiffeisenbank nedržela k 30.06.2013 v aktivech žádné cenné papíry emitované výše uvedenou společností ani nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. Souhrnná výše záruk vydaných bankou za výše uvedenými osobami k 30.06.2013 byla 108.508.469,- Kč. Souhrnná výše záruk přijatých bankou od výše uvedených osob k 30.06.2013 byla 53.293.009,- Kč.

12 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Představenstvo: Mgr. Mario Drosc, předseda představenstva a generální ředitel. Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko- fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech 1994-2001 působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 2001 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech 2002-06/2006 byl členem představenstva slovenské VUB, a.s. zodpovědným za Retail banking. Od září 2006 člen představenstva Raiffeisenbank a.s. a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retail banking, od května 2010 byl místopředsedou představenstva a zástupcem generálního ředitele zodpovědným za obchod, od 1.1.2013 je předsedou představenstva a generálním ředitelem. Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva a výkonný ředitel – od dubna 2001 je členem představenstva Raiffeisenbank a.s. zodpovědným za oblast korporátního bankovnictví. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Před svým jmenováním pracoval devět let v Citibank a.s. Mgr. Jan Kubín, člen představenstva a výkonný ředitel od 8.srpna 2007, zodpovědný za Operations. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. V letech 1997 až 1998 postgraduálně studoval mezinárodní ekonomii na Konstanz University. V letech 1999 až 2004 pracoval v osmi různých zemích světa jako konzultant a projektový manažer pro firmu McKinsey&Company. V roce 2004 se stal finančním ředitelem v Raiffeisenbank. Ing. František Ježek, členem představenstva zodpovědným za řízení rizik od 1.10.2012. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od srpna 2005 do září 2012 pracoval v Raiffeisen Bank International na pozici Head of Retail Risk. Před tím působil ve skupině GE Money Bank v oblasti řízení rizik, naposledy jako Chief Risk Officer v GE Money Bank GmbH ve Vídni. Dr. Milan Hain, člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast IT od 1.1.2013. Vystudoval MFF UK Bratislava, doktorát získal na Technical University Eindhoven. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil ve vysokých řídících funkcích ve společnostech Slovak Telekom (IT Director) a EuroTel Bratislava (CIO).

13 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Dozorčí rada: Dr. Herbert Stepic, předseda dozorčí rady od prosince 2003. V roce 1968 vystudoval Hochschule für Welthandel (University of World Trade), Vídeň, v roce 1972 získal doktorát obchodních věd. Od roku 1973 působil v Genossenschaftliche Zentralbank AG (pozdější Raiffeisen Zentralbank AG-RZB). Od roku 1987 členem představenstva RZB zodpovědným za mezinárodní obchod, od roku 1995 zástupcem generálního ředitele. Od roku 2001 do dubna 2013 generálním ředitelem Raiffeisen International Bank - Holding AG. Dr. Karl Sevelda, místopředseda dozorčí rady od srpna 2012. Vystudoval ekonomickou univerzitu ve Vídni, v roce 1980 získal doktorát. Od roku 1986 pracoval v Creditanstalt-Bankverein. Od roku 1998 působí v Raiffeisen Zentral Bank AG ve Vídni jako člen představenstva zodpovědný za korporátní klientelu. Od roku 2010 působí v Raiffeisen Bank International, Vídeň, jako člen představenstva a zástupce generálního ředitele (Deputy CEO), od dubna 2013 jako generální ředitel. Dr. Kurt Bruckner, člen dozorčí rady od září 2010. Vystudoval na Vienna University of Economics and Business. Od roku 1984 působil v Raiffeisen Zentralbank AG na různých manažerských pozicích v rámci řízení kreditních rizik. Od roku 2004 působí v Raiffeisen Bank International na pozici Head of Risk Excellence & Projects. Peter Novák, člen dozorčí rady od května 2012. Má více než 18 let zkušeností v oblasti IT, Operations a sdílených servisních center v oboru bankovnictví a telekomunikace, z toho 8 let na seniorních manažerských pozicích. Od roku 2007 působil ve slovenské Tatrabance a.s. jako člen představenstva zodpovědný za IT a provoz. Od roku 2011 až do současné doby působí v Raiffeisen Bank International, Vídeň, na pozici Managing Director, International Operations and IT. Razvan Munteanu, člen dozorčí rady od května 2012. Vystudoval na Polytechnickém institutu v Bukurešti. Od roku 1993 pracoval na různých pozicích v Europay International, naposledy jako Area manažer pro východní Evropu. Od roku 2003 pracoval jako Vice-president Head of Cards ve Citibank Hungary. Od roku 2005 byl členem představenstva a Head of Retail v Raiffeisenbank Romania a od roku 2011 pracuje v Raiffeisen Bank International, Vídeň, na pozici Managing Director Consumer Banking. Mag. Reinhard Schwendtbauer, člen dozorčí rady od dubna 2013. Vystudoval Univerzitu v Linzi, obor podnikové hospodářství. Od roku 1997 pracoval v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich jako vedoucí sekretariátu představenstva. V letech 1999 - 2000 působil na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství. V letech 2001 – 2012 byl řídícím partnerem a společníkem ve Finadvice Österreich, Linz. Od dubna 2012 členem představenstva Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Linz. Ing. Petr Rögner, člen dozorčí rady od května 2011. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, národohospodářskou fakultu v Praze. V Raiffeisenbank pracuje od roku 2002, v současnosti na pozici Specialista kvality pro řešení reklamací v rámci oblasti Operations. Ing. Michal Přádka, MBA, člen dozorčí rady od května 2011. Vystudoval Vysokou školu báňská – Technickou univerzitu Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Finance a Liverpool John Moores University (MBA). V Raiffeisenbank pracuje od roku 2007, v současné době na pozici Head of Region – Branch Network Ostrava. V letech 1999-2007 působil v eBance, a.s. na různých pozicích v pobočkové síti. Tomáš Jabůrek, člen dozorčí rady od května 2012. Získal bakalářský titul na pražské VŠE. Od roku 1999 pracoval v eBance, a.s. v oblasti IT, naposledy jako ředitel IT správy a provozu. Od roku 2007 do současnosti působí v Raiffeisenbank a.s. na pozici ředitele útvaru IT Operations.

14 Členové vrcholného vedení banky Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a členům vrcholného vedení banky k 30.06.2013 byla 58.870.407,- Kč. Souhrnná výše bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a členy vrcholného vedení banky k 30.06.2013 byla 0,- Kč.

15 Údaje o finanční situaci banky Rozvaha – aktiva v tis. Kč

16 Rozvaha – pasiva v tis. Kč

17 Výkaz zisku a ztráty – v tis. Kč (část 1)

18 Výkaz zisku a ztráty – v tis. Kč (část 2)

19 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč 30.9.2012 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávk ám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledáve k Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou @123456 Pohledávky z finančních činností celkem1156 865 727150 834 6465 691 266339 81500 Pohledávky za úvěrovými institucemi26 510 5276 510 48604100 Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání36 510 5276 510 48604100 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi46 510 5276 510 486 41 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi50 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním6000000 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi10150 355 200144 324 1605 691 266339 77500 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání11140 374 612139 909 410125 427339 77500 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi12137 654 335137 326 185 328 149 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi132 720 2772 583 225125 42711 625 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním149 980 5894 414 7505 565 839000 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi154 578 5043 102 2681 476 236 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi161 300 192620 592679 600 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi174 101 892691 8893 410 003

20 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč 31.12.2012 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávk ám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledáve k Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou @123456 Pohledávky z finančních činností celkem1155 190 318148 808 2216 056 209325 88800 Pohledávky za úvěrovými institucemi25 052 0765 051 935014000 Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání35 052 0765 051 935014000 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi45 052 0765 051 935 140 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi50 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním6000000 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi10150 138 242143 756 2856 056 209325 74800 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání11139 788 879139 344 677118 454325 74800 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi12136 544 865136 242 341 302 524 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi133 244 0143 102 336118 45423 224 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním1410 349 3644 411 6085 937 756000 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi154 575 9063 045 1681 530 739 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi161 359 868605 240754 628 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi174 413 589761 2003 652 389

21 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč 31.3.2013 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávk ám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledáve k Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou @123456 Pohledávky z finančních činností celkem1158 772 748152 144 7486 249 508378 49300 Pohledávky za úvěrovými institucemi25 224 0035 223 822018200 Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání35 224 0035 223 822018200 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi45 224 0035 223 822 182 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi50 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním6000000 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi10153 548 745146 920 9266 249 508378 31100 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání11143 207 236142 684 877144 067378 29200 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi12139 855 372139 508 202 347 170 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi133 351 8653 176 675144 06731 123 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním1410 341 5084 236 0496 105 4411900 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi154 457 8162 904 9791 552 82710 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi161 365 437594 774770 6558 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi174 518 254736 2953 781 9590

22 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč 30.6.2013 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávk ám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledáve k Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou hodnotou @123456 Pohledávky z finančních činností celkem1157 329 109150 725 9016 241 997361 21100 Pohledávky za úvěrovými institucemi26 451 6866 451 391029500 Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání36 451 6866 451 391029500 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi46 451 6866 451 391 295 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi500 0 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním6000000 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi10150 877 423144 274 5106 241 997360 91600 Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání11140 651 919140 172 022119 152360 74500 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi12137 550 605137 220 971 329 635 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi133 101 3142 951 052119 15231 110 Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním1410 225 5044 102 4886 122 84517100 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi154 396 0902 876 6841 519 39214 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi161 301 387568 446732 785157 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi174 528 026657 3583 870 6680

23 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením

24 Údaje o finanční situaci banky Informace o restrukturalizovaných pohledávkách

25 Údaje o finanční situaci banky Deriváty

26 Údaje o finanční situaci banky Poměrové ukazatele

27 Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích banky

28 Údaje o řízení rizik organizační struktura řízení rizik

29 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Řízení rizik (Risk Management) je jedním z klíčových útvarů banky. Klade si za cíl efektivní řízení všech rizik, jimž je banka vystavena, jmenovitě především: - úvěrového rizika (tj. rizika nesplácení úvěrů poskytnutých bankou klientům) - tržních rizik (rizik vyplývajících ze změn na finančních trzích) - operačních rizik (tj. rizik plynoucích z provozu banky). Řízení rizik je podřízeno samostatnému členu představenstva. Díky tomu je tato oblast zcela nezávislá na ostatních oblastech banky, a to zejména z důvodu eliminace konfliktů zájmu. V oblasti úvěrového rizika je cílem banky zdravé, dostatečně diversifikované a současně ziskové portfolio úvěrů. Tomuto cíli je přizpůsoben i interní proces poskytování úvěrů, který dbá na zohledňování schopnosti a vůle protistran splácet úvěr a ostatní závazky řádně a včas. V případě větších transakcí používá banka při analyzování úvěrového rizika i celé transakce kombinaci ratingového a individuálního expertního posouzení, v případech nižších objemů (např. spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry malým podnikům) pak banka používá statistické metody hodnocení rizika. Deriváty nejsou pro řízení úvěrového rizika využívány. K omezování úvěrového rizika v segmentu Corporate - firemního bankovnictví se používají standardní preventivní nástroje: ratingové modely na hodnocení bonity dlužníka (finanční, nefinanční kritéria, ověřování informací o klientech, Centralizovaný BlackList zahrnující interní a externí registry negativních informací o klientech) a model hodnocení přijatého zajištění. Formy zajištění nejsou obecně omezeny, jedná se v zásadě o dvě skupiny: přijaté hmotné zajištění (nejčastěji zástavy majetku) či práva (zástava pohledávek) a dále přijatá ručení bonitních ručitelů (popř. směnečné avaly apod.) Schvalovací pravomoci jsou závislé především na objemu limitů a délce transakcí a jsou delegovány na konkrétní pracovníky na základě individuální delegace pravomoci, schválené Úvěrovým výborem (Akcionáři banky spolu s představenstvem delegovali schvalovací pravomoci primárně Úvěrovému výboru, který může dále delegovat tuto pravomoc jednotlivým zaměstnancům v oblasti řízení rizik). Segment Corporate se řídí obecně platnou SME Credit Strategií a Corporate Credit Policy, které byly schváleny představenstvem banky. V segmentu Micro jsou pro identifikaci a ocenění rizik využívány tzv. scorecards, ověřování informací o klientech, Centralizovaný BlackList zahrnující interní a externí registry negativních informací o klientech, a vysoce parametrizované produkty.

30 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Proces řízení a správy retailových pohledávek je diferencován dle typu produktů a segmentů definovaných s ohledem na očekávanou rizikovost klientů. Schvalovací proces retailových produktů je významně determinován hodnotícím – skórovacím modelem, který využívá pro posouzení ochoty splácení pohledávky sociální a demografická data z žádosti o úvěr, případně údaje o behaviorálních charakteristikách dosavadních bankovních aktivit klienta a o údaje z Bankovního registru klientských informací. Skórovací modely využívají statistické metody k zajištění správné identifikace úvěrového rizika a zhodnocení znalosti historického chování portfolia pohledávek. Správnost odhadu pravděpodobnosti selhání je pravidelně sledována na základě nových údajů o skutečných selháních dlužníků v portfoliu. Proces testování je založen na statistických testech umožňujících sledovat výkonnost modelu v daném časovém horizontu. Zvláštní útvar oddělený od schvalovacího procesu dohlíží na retailové portfolio pohledávek s cílem definovat požadavky vedoucí ke změnám v procesech nebo úpravám metodické základny. V rámci zlepšování procesů banka využívá externích registrů. V oblasti tržních rizik banka používá řadu metod měření pro jednotlivé druhy rizik (např. rizika změny směnných kurzů, změny úrokových sazeb, akciových kursů, riziko likvidity a řada dalších). Mezi metody řízení těchto rizik patří např. VaR, BPV, Gap analysis a jiné, banka rovněž používá soustavu limitů a omezení, které zajišťují to, že banka je výše jmenovaným rizikům vystavena v přiměřené míře, která nezpůsobí bance potíže ani při velkých výkyvech na finančních trzích.Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi divizí Market Risk. Banka soustavně dbá na aktuálnost systému řízení tržních rizik a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Banka v oblasti tržních rizik využívá systém limitů daných 3 autoritami. Na nejvyšší úrovni stojí autorita České národní banky, limity a omezení jsou dány klasickým legislativním procesem a jsou platné pro všechny bankovní instituce v ČR. Podrobnější soustavu limitů vytváří naše mateřská společnost. V případě, že některá rizika nejsou metodicky podchycena ani ze strany ČNB ani ze strany naší mateřské společnosti, si banka vytváří vlastní soustavu limitů kterou využívá lokálně. Deriváty jsou využívány při řízení tržních rizik v rámci standardních zvyklostí. Dopad do hospodářského výsledku banky spojený s tržními riziky je plně v souladu a mírou podstupovaných tržních rizik.

31 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika V oblasti operačních rizik je cílem banky eliminovat riziko ztráty plynoucí z provozu banky. Z tohoto důvodu banka posuzuje míru rizika jednotlivých aktiv a procesů spojených s těmito aktivy individuálně a implementuje patřičná technická, organizační a další opatření snižující předpokládaná rizika na přijatelnou úroveň. Účinnost opatření je dále pravidelně vyhodnocována. Operační rizika jsou řízena v souladu s požadavky ČNB na vnitřní řídící a kontrolní systém banky. Mezi hlavní nástroje řízení operačních rizik patří Risk Self Assessment (identifikace rizik prováděná interními experty) a důsledné sledování incidentů operačního rizika a jejich analýza (Incident Management System). Naším cílem je identifikovat hlavní rizikové oblasti, abychom incidentům mohli účinně předcházet (zavádění opatření apod.) či alespoň zmírnit případné dopady (vyvedení rizika mimo banku - pojištění). Deriváty k řízení rizika používány nejsou. Dosavadní aktivity v této oblasti přispěly k budování obecného povědomí o existenci operačních rizik a důležitosti zodpovědného přístupu každého zaměstnance k jejich identifikaci a prevenci a dávají tak dobrý předpoklad pro budoucí účinnost přijatých opatření. Banka také používá při řízení rizik všechny limity a omezení vyplývající z platných Opatření České národní banky i z dalších právních norem, souběžně jsou aplikovány také limity a metody platné v bankovní síti Raiffeisen. Zvláštní pozornost je věnována implementaci pravidel a postupů souvisejících s Basel II. V Praze, 9.8.2013


Stáhnout ppt "Údaje o bance podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových."

Podobné prezentace


Reklamy Google