Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Údaje o bance  podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a  vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.  o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Údaje o bance  podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a  vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.  o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních."— Transkript prezentace:

1  Údaje o bance  podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a  vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.  o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry  Údaje platné k

2 2 Obchodní firma: Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: IČ: zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, dne , oddíl B, vložka 2051 Datum zápisu poslední změny: – zápis nové výše základního kapitálu; – zápis nového člena dozorčí rady Výše základního kapitálu: ,- Kč, splacen v plné výši. Akcie: ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč za jednu akcii v zaknihované podobě. Raiffeisenbank a.s. nevlastní žádné vlastní akcie a zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na výměnu za akcie. Počet organizačních jednotek (pobočky, obchodní zastoupení): 125 Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 2746,98 Údaje o akcionářích: Raiffeisen CEE Region Holding GmbH Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakouská republika – výše podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech 75% RB Prag Beteiligungs GmbH, Europaplatz 1a, Linec, Rakouská republika – výše podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech 25% Pozn: v květnu 2012 došlo k převodu 24% akcií z dosavadního akcionáře Raiffeisen Zentralbank Österreich AG na společnost Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, která tím navýšila svůj podíl v Raiffeisenbank a.s. z dosavadních 51% na 75%; společnost Raiffeisen CEE Region Holding GmbH je nepřímo 100% vlastněná společností Raiffeisen Bank International AG Údaje o bance a jejích akcionářích

3 3 Organizační struktura banky

4 Údaje o činnosti banky  přijímání vkladů od veřejnosti  poskytování úvěrů  investování do cenných papírů na vlastní účet  finanční pronájem (finanční leasing) *  platební styk a zúčtování  vydávání platebních prostředků  poskytování záruk  otvírání akreditivů  obstarávání inkasa  poskytování investičních služeb  hlavní investiční služby dle § 4 odst.2 písm.a), b), c), d), e), g), h) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění  doplňkové investiční služby dle § 4 odst.3 písm.a) až f) zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění  vydávání hypotečních zástavních listů  finanční makléřství  výkon funkce depozitáře  směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)  poskytování bankovních informací  obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami  pronájem bezpečnostních schránek  činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci * Činnosti, které banka přímo nevykonává Pozn.: společnost má kromě povolení působit jako banka licenci obchodníka s cennými papíry a je od v registru MFČR jako tzv. vázaný pojišťovací zprostředkovatel. Činnosti, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, nebo vyloučeno: Žádné. Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: Bankovní obchody a další činnosti uvedené v povolení působit jako banka, vydaném podle zák. č. 21/1992 Sb. Přehled činností vyplývajících z licence: 4

5 Struktura údajů o objemu obchodů v rámci poskytování investičních služeb 5 Údaje za 3. čtvrtletí 2013 v mil. KčObjem obchodů s cennými papíry NÁKUPYPRODEJE 1. Obchody pro klienty a) Obchody pro klienty v rámci obhospodařování investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry 4781,7 investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry 314,4252,2 investiční cenné papíry - ostatní 6934 cenné papíry kolektivního investování nástroje peněžního trhu b) Ostatní obchody pro klienty investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry 166,4288,4 investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry 24437,3 investiční cenné papíry - ostatní 485,4231,3 cenné papíry kolektivního investování 154,4178,7 nástroje peněžního trhu 2. Obchody na vlastní účet investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry ,8 investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry 5 602,34 987,1 investiční cenné papíry - ostatní 2,6 cenné papíry kolektivního investování 0,10,3 nástroje peněžního trhu

6 Struktura a objem obchodů v rámci poskytování investičních služeb Údaje za 3. čtvrtletí 2013 v mil. Kč Objem obchodů s deriváty celkem obchody pro klienty obchody pro klienty v rámci obhospodařování akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty ostatní obchody pro klienty akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty komoditní deriváty úvěrové deriváty ostatní deriváty 2 obchody na vlastní účet akciové deriváty úrokové deriváty měnové deriváty ,8 komoditní deriváty 461,1 úvěrové deriváty ostatní deriváty 2 [1] [1] Objemy obchodů s deriváty se uvádějí v hodnotě podkladového nástroje. [2] [2] Ostatními deriváty se rozumí nástroje podle § 3 odst. 1 písm. e), f) a k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 6

7 Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je banka součástí Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem 7 Raiffeisen penzijní společnost a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: Přímý podíl na ZK a hlasovacích právech činí 51%. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Raiffeisenbank a.s. vlastní kusů akcií o celkové nominální hodnotě ,- Kč Raiffeisen investiční společnost a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: Přímý podíl na ZK a hlasovacích právech činí 100%. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Raiffeisenbank a.s. vlastní 40 kusů akcií o celkové nominální hodnotě ,- Kč DEBITUM dluhová agentura a.s., Praha 1, Olivova 948/6, PSČ: , IČ: Přímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech činí 50%. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Raiffeisenbank vlastní 50 kusů akcií o nominální hodnotě ,- Kč. Pořizovací cena akcií byla ,- Kč za kus. (pozn: se realizoval prodej této společnosti) Transaction System Servis, s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ: Přímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech činí 100%. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ Podíl na ZK a hlasovacích právech činí 10%. (faktické ovládaní) Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Raiffeisenbank vlastní 650 kusů akcií o celkové nominální hodnotě ,- Kč KONEVOVA s r.o., Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ: 13045, IČ: Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. činí 100%. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. Raiffeisen finanční poradenství s.r.o., Praha 3 Koněvova 2747/99, PSČ: 13045, IČ: Nepřímý podíl Raiffeisenbank a.s., na ZK a hlasovacích právech, reprezentovaný podílem společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. činí 100%. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč.

8 8 Společnost Czech Real Estate Fund (CREF) B.V., Transaction System Servis s.r.o., Raiffeisen – Leasing s.r.o. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku. Konsolidační celek banky dle ČNB Stav k

9 Detail k SPVs: 9 Všechny společnosti spadající pod Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku

10 10 Raiffeisenbank nedržela k v aktivech žádné cenné papíry emitované výše uvedenými společnostmi (s výjimkou kmenových akcií emitovaných společnostmi Raiffeisen stavební spořitelna, a.s., Raiffeisen penzijní společnost, a.s. a Raiffeisen IS, a.s., představujících majetkový podíl Raiffeisenbank a.s. na těchto společnostech), ani nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. Společnosti Czech Real Estate Fund (CREF) B.V., Transaction System Servis s.r.o. Raiffeisen – Leasing s.r.o.. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku. Všechny společnosti spadající pod Raiffeisen – Leasing Real Estate, s.r.o. nepatří do regulovaného konsolidovaného celku. Souhrnná výše pohledávek banky za výše uvedenými společnostmi k : 0- Kč Souhrnná výše závazků banky vůči výše uvedeným společnostem k : ,- Kč Souhrnná výše záruk vydaných bankou za výše uvedené osoby k : 0,- Kč Souhrnná výše záruk přijatých bankou od výše uvedených osob k : 0,- Kč. Informace o bankou ovládaných osobách a osobách, v nichž je banka většinovým společníkem

11 11  Raiffeisen CEE Region Holding GmbH, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Přímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%.  Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Prostřednictvím Raiffeisen CEE Region Holding GmbH drží nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%.  Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Prostřednictvím Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH drží nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%.  Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, Vídeň, Rakousko Prostřednictvím Raiffeisen Bank International AG drží nepřímý podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve výši 75%. Souhrnná výše závazků banky vůči výše uvedeným společnostem k byla ,- Kč a celková výše pohledávek banky za výše uvedeným společnostem k byla ,- Kč. Raiffeisenbank nedržela k v aktivech žádné cenné papíry emitované výše uvedenou společností ani nemá z těchto cenných papírů žádné závazky. Souhrnná výše záruk vydaných bankou za výše uvedenými osobami k byla ,- Kč. Souhrnná výše záruk přijatých bankou od výše uvedených osob k byla ,- Kč. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem.

12 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Představenstvo: Mgr. Mario Drosc, předseda představenstva a generální ředitel. Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, matematicko- fyzikální fakultu a dále University of Cambridge, obor filozofie. V letech působil jako konzultant ve firmě McKinsey&Company, v roce 2001 byl ředitelem divize v Komerční bance a v letech /2006 byl členem představenstva slovenské VUB, a.s. zodpovědným za Retail banking. Od září 2006 člen představenstva Raiffeisenbank a.s. a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retail banking, od května 2010 byl místopředsedou představenstva a zástupcem generálního ředitele zodpovědným za obchod, od je předsedou představenstva a generálním ředitelem. Ing. Rudolf Rabiňák, člen představenstva a výkonný ředitel – od dubna 2001 je členem představenstva Raiffeisenbank a.s. zodpovědným za oblast korporátního bankovnictví. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Před svým jmenováním pracoval devět let v Citibank a.s. Mgr. Jan Kubín, člen představenstva a výkonný ředitel od 8.srpna 2007, zodpovědný za Operations. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd. V letech 1997 až 1998 postgraduálně studoval mezinárodní ekonomii na Konstanz University. V letech 1999 až 2004 pracoval v osmi různých zemích světa jako konzultant a projektový manažer pro firmu McKinsey&Company. V roce 2004 se stal finančním ředitelem v Raiffeisenbank. Ing. František Ježek, členem představenstva zodpovědným za řízení rizik od Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od srpna 2005 do září 2012 pracoval v Raiffeisen Bank International na pozici Head of Retail Risk. Před tím působil ve skupině GE Money Bank v oblasti řízení rizik, naposledy jako Chief Risk Officer v GE Money Bank GmbH ve Vídni. Dr. Milan Hain, člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast IT od Vystudoval MFF UK Bratislava, doktorát získal na Technical University Eindhoven. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil ve vysokých řídících funkcích ve společnostech Slovak Telekom (IT Director) a EuroTel Bratislava (CIO). Pozn: od byli do představenstva banky zvoleni p. Jan Pudil a p. Vladimír Kreidl Ing. Jan Pudil, člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Treasury a Investiční bankovnictví od Vystudoval ČVUT Praha, INSEAD (Francie) - MBA program. V Raiffeisenbank a.s. působí na pozici Výkonného ředitele pro oblast Treasury a Investičního bankovnictví již od října Před svým nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil 8 let v Londýně v BNP Paribas S.A. z toho poslední 4 roky na pozici Head of EMEA, FX and Linear Rates Trading. PhDr. Vladimír Kreidl, Msc., člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retailového bankovnictví od Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, kde získal i doktorát z oblasti ekonomie, na London School of Economics získal titul MSc. in Economics. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2001 ve společnosti McKinsey&Company, z toho od r jako partner. V letech pracoval v Patria Finance, a.s., naposledy jako partner. 12

13 Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení banky Dozorčí rada: Dr. Herbert Stepic, předseda dozorčí rady od prosince V roce 1968 vystudoval Hochschule für Welthandel (University of World Trade), Vídeň, v roce 1972 získal doktorát obchodních věd. Od roku 1973 působil v Genossenschaftliche Zentralbank AG (pozdější Raiffeisen Zentralbank AG- RZB). Od roku 1987 členem představenstva RZB zodpovědným za mezinárodní obchod, od roku 1995 zástupcem generálního ředitele. Od roku 2001 do dubna 2013 byl generálním ředitelem Raiffeisen International Bank - Holding AG. Dr. Karl Sevelda, místopředseda dozorčí rady od srpna Vystudoval ekonomickou univerzitu ve Vídni, v roce 1980 získal doktorát. Od roku 1986 pracoval v Creditanstalt-Bankverein. Od roku 1998 působí v Raiffeisen Zentral Bank AG ve Vídni jako člen představenstva zodpovědný za korporátní klientelu. Od roku 2010 působí v Raiffeisen Bank International, Vídeň, jako člen představenstva a zástupce generálního ředitele (Deputy CEO), od dubna 2013 jako generální ředitel. Dr. Kurt Bruckner, člen dozorčí rady od září Vystudoval na Vienna University of Economics and Business. Od roku 1984 působil v Raiffeisen Zentralbank AG na různých manažerských pozicích v rámci řízení kreditních rizik. Od roku 2004 působí v Raiffeisen Bank International na pozici Head of Risk Excellence & Projects. Peter Novák, člen dozorčí rady od května Má více než 18 let zkušeností v oblasti IT, Operations a sdílených servisních center v oboru bankovnictví a telekomunikace, z toho 8 let na seniorních manažerských pozicích. Od roku 2007 působil ve slovenské Tatrabance a.s. jako člen představenstva zodpovědný za IT a provoz. Od roku 2011 až do současné doby působí v Raiffeisen Bank International, Vídeň, na pozici Managing Director, International Operations and IT. Razvan Munteanu, člen dozorčí rady od května Vystudoval na Polytechnickém institutu v Bukurešti. Od roku 1993 pracoval na různých pozicích v Europay International, naposledy jako Area manažer pro východní Evropu. Od roku 2003 pracoval jako Vice-president Head of Cards ve Citibank Hungary. Od roku 2005 byl členem představenstva a Head of Retail v Raiffeisenbank Romania a od roku 2011 pracuje v Raiffeisen Bank International, Vídeň, na pozici Managing Director Consumer Banking. Mag. Reinhard Schwendtbauer, člen dozorčí rady od dubna Vystudoval Univerzitu v Linzi, obor podnikové hospodářství. Od roku 1997 pracoval v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich jako vedoucí sekretariátu představenstva. V letech působil na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství. V letech 2001 – 2012 byl řídícím partnerem a společníkem ve Finadvice Österreich, Linz. Od dubna 2012 členem představenstva Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Linz. Ing. Petr Rögner, člen dozorčí rady od května Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, národohospodářskou fakultu v Praze. V Raiffeisenbank pracuje od roku 2002, v současnosti na pozici Specialista kvality pro řešení reklamací v rámci oblasti Operations. Ing. Michal Přádka, MBA, člen dozorčí rady od května Vystudoval Vysokou školu báňská – Technickou univerzitu Ostrava, Ekonomická fakulta, obor Finance a Liverpool John Moores University (MBA). V Raiffeisenbank pracuje od roku 2007, v současné době na pozici Head of Region – Branch Network Ostrava. V letech působil v eBance, a.s. na různých pozicích v pobočkové síti. Tomáš Jabůrek, člen dozorčí rady od května Získal bakalářský titul na pražské VŠE. Od roku 1999 pracoval v eBance, a.s. v oblasti IT, naposledy jako ředitel IT správy a provozu. Od roku 2007 do současnosti působí v Raiffeisenbank a.s. na pozici ředitele útvaru IT Operations. Pozn: dne byli valnou hromadou do funkce člena dozorčí rady zvoleni pan Peter Lennkh a pan Aris Bogdaneris. Zároveň došlo k odstoupení pana Karla Seveldy a pana Razvana Munteanu z fukce člena dozorčí rady. Mag. Peter Lennkh, člen dozorčí rady od října Vystudoval Vienna University of Ecomomics, kde získal titul Master of Economics and Business Administration. Byl již členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. v letech V roce 1988 nastoupil do Raiffeisen Zentralbank AG, od té doby působí v různých funkcích v rámci celé skupiny. Od je členem představenstva Raiffeisen Bank International AG, nyní zodpovědný za Corporate banking. Aris Bogdaneris, člen dozorčí rady od října Vystudoval na Johns Hopkins University ve Washingtonu D.C. obor mezinárodní ekonomika a mezinárodní vztahy. Svou profesní dráhu začal v roce 1988 u Citibank v Torontu v Kanadě. Od roku 1992 pracoval pro ABN AMRO Corporate Finance v Budapešti a Varšavě jako investiční bankéř se zaměřením na střední a východní Evropu. Počínaje rokem 1995 byl zaměstnán v centrále společnosti General Electric v USA a věnoval se různým projektům v USA, Asii a Evropě. V roce 1998 se stal výkonným ředitelem pro provoz společnosti Budapest Bank (100 % dceřiná společnost GE Capital), kde byl poté jmenován zástupcem generálního ředitele a členem představenstva odpovědným za retailové bankovnictví. V roce 2004 se stal členem představenstva Raiffeisen Bank International AG. Byl již člene dozorčí rady Raiffeisenbank v letech

14 Členové vrcholného vedení banky PoziceVzdělání Ing. Alexander NAGYManager, Compliance and SecurityEkonomická univerzita v Bratislave Ing. Romana SMRČKOVÁManager, Internal AuditVŠE Praha, Fakulta obchodní Ing. Jaromír SLADKOVSKÝDirector, StrategyČVUT Praha, Stavební fakulta Filip ŠANDADirector, Human ResourcesSŠE Praha Tomáš JELÍNEKDirector, FinanceUniversity of New York in Prague Petr VITÁSEK, MBAExecutive Director, Private Banking; Management SupportThe Whartn Scool, University of Pennsylvania Malíř JosefExecutive Director, RetailVysoká škola zemědělská v Praze Ing. Jan PUDILExecutive Director, Treasury & Investment BankingČVUT Praha Ing. Josef BENEŠDirector, Investment ManagementVŠE Praha Mgr. Barbara TUTASSDirector, Large CorporatesUK Praha, Fakulta filosofická Ing. Tomáš GÜRTLERExecutive Director, Real Estate and Structured FinanceUniverzita Konstanz Ing. Miloš VEČEŘADirector, Trade Finance, Cash Management and FactoringVŠE Praha Václav ŠTĚTINADirector, Corporate SalesGymnázium Vlašim Pavel KUBIČKADirector, Corporate DevelopmentUK Praha Ing. Gabriela WEINLICHOVÁDirector, Support ServicesVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta PhDr. Martina DOBEŠOVÁDirector, Business OperationsUK Praha, obor sociologie Mgr. Marcin Piotr PLICHTAManager, Lean & Service ExcellenceFakulta finance a rachunkowosc (Polsko) Ing. Martin HANUŠManager, Market RiskUK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, odbor jaderná fyzika Ing. Bogdan KASZPER, MBADirector, WorkoutVŠB Ostrava + Rochester Institute of Technology, New York Matúš DžavanDirector, Retail Risk & CollectionGymnázium Pavla Horova v Michalovciach Ing. Miroslav SEDLÁKDirector, Corporate and SE RiskVŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů Petr VeselýDirector, CPM & Other RiskMFF UK Praha Jan ČernýDirector, Early Warning SystémSŠ Managementu a služeb Tomáš JABŮREKDirector, IT OperationsSPŠE V Úžlabině Ing. Jan KŘEPELDirector, Project Management Office & IT GovernanceVŠ Finanční a Správní Tomáš ZrnaManager, IT Transformation ProgramVŠE Praha Marek FÍLADirector, IT Business AlignmentObchodní Akademie Mladá Boleslav Ing. Aleš KUBÍK, PhD.Director, IT DevelopmentEkonomická univerzita v Bratislavě 14 Souhrnná výše bankou poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady, členům představenstva a členům vrcholného vedení banky k byla ,- Kč. Souhrnná výše bankou vydaných záruk za členy dozorčí rady, členy představenstva a členy vrcholného vedení banky k byla 0,- Kč.

15 15 Rozvaha – aktiva v tis. Kč

16 Rozvaha – pasiva v tis. Kč 16

17 17 Výkaz zisku a ztráty – v tis. Kč (část 1)

18 18 Výkaz zisku a ztráty – v tis. Kč (část 2)

19 19 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávká m Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi50 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

20 Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávká m Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi50 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč

21 21 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávk ám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledáve k Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi500 0 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

22 22 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky z finančních činností bez selhání a se selháním v tis. Kč Hodnota před znehodnocením Účetní hodnota (netto) Opravné položky k jednotlivým pohledávk ám Opravné položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnoc ení Opravné položky k portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledáve k Kumulovaná ztráta z ocenění reálnou Pohledávky z finančních činností celkem Pohledávky za úvěrovými institucemi Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi50 Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi70 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi80 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi90 Pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi

23 23 Údaje o finanční situaci banky Pohledávky bez znehodnocení a se znehodnocením

24 24 Údaje o finanční situaci banky Informace o restrukturalizovaných pohledávkách

25 25 Údaje o finanční situaci banky Deriváty

26 Údaje o finanční situaci banky Poměrové ukazatele 26

27 27 Údaje o kapitálu a kapitálových požadavcích banky

28 Údaje o řízení rizik Organizační struktura řízení rizik 28

29 29 Řízení rizik (Risk Management) je jedním z klíčových útvarů banky. Klade si za cíl efektivní řízení všech rizik, jimž je banka vystavena, jmenovitě především: - úvěrového rizika (tj. rizika nesplácení úvěrů poskytnutých bankou klientům) - tržních rizik (rizik vyplývajících ze změn na finančních trzích) - operačních rizik (tj. rizik plynoucích z provozu banky). Řízení rizik je podřízeno samostatnému členu představenstva. Díky tomu je tato oblast zcela nezávislá na ostatních oblastech banky, a to zejména z důvodu eliminace konfliktů zájmu. V oblasti úvěrového rizika je cílem banky zdravé, dostatečně diversifikované a současně ziskové portfolio úvěrů. Tomuto cíli je přizpůsoben i interní proces poskytování úvěrů, který dbá na zohledňování schopnosti a vůle protistran splácet úvěr a ostatní závazky řádně a včas. V případě větších transakcí používá banka při analyzování úvěrového rizika i celé transakce kombinaci ratingového a individuálního expertního posouzení, v případech nižších objemů (např. spotřebitelské úvěry, hypotéky, úvěry malým podnikům) pak banka používá statistické metody hodnocení rizika. Deriváty nejsou pro řízení úvěrového rizika využívány. K omezování úvěrového rizika v segmentu Corporate - firemního bankovnictví se používají standardní preventivní nástroje: ratingové modely na hodnocení bonity dlužníka (finanční, nefinanční kritéria, ověřování informací o klientech, Centralizovaný BlackList zahrnující interní a externí registry negativních informací o klientech) a model hodnocení přijatého zajištění. Formy zajištění nejsou obecně omezeny, jedná se v zásadě o dvě skupiny: přijaté hmotné zajištění (nejčastěji zástavy majetku) či práva (zástava pohledávek) a dále přijatá ručení bonitních ručitelů (popř. směnečné avaly apod.) Schvalovací pravomoci jsou závislé především na objemu limitů a délce transakcí a jsou delegovány na konkrétní pracovníky na základě individuální delegace pravomoci, schválené Úvěrovým výborem (Akcionáři banky spolu s představenstvem delegovali schvalovací pravomoci primárně Úvěrovému výboru, který může dále delegovat tuto pravomoc jednotlivým zaměstnancům v oblasti řízení rizik). Segment Corporate se řídí obecně platnou SME Credit Strategií a Corporate Credit Policy, které byly schváleny představenstvem banky. V segmentu Micro jsou pro identifikaci a ocenění rizik využívány tzv. scorecards, ověřování informací o klientech, Centralizovaný BlackList zahrnující interní a externí registry negativních informací o klientech, a vysoce parametrizované produkty. Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika

30 30 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika Proces řízení a správy retailových pohledávek je diferencován dle typu produktů a segmentů definovaných s ohledem na očekávanou rizikovost klientů. Schvalovací proces retailových produktů je významně determinován hodnotícím – skórovacím modelem, který využívá pro posouzení ochoty splácení pohledávky sociální a demografická data z žádosti o úvěr, případně údaje o behaviorálních charakteristikách dosavadních bankovních aktivit klienta a o údaje z Bankovního registru klientských informací. Skórovací modely využívají statistické metody k zajištění správné identifikace úvěrového rizika a zhodnocení znalosti historického chování portfolia pohledávek. Správnost odhadu pravděpodobnosti selhání je pravidelně sledována na základě nových údajů o skutečných selháních dlužníků v portfoliu. Proces testování je založen na statistických testech umožňujících sledovat výkonnost modelu v daném časovém horizontu. Zvláštní útvar oddělený od schvalovacího procesu dohlíží na retailové portfolio pohledávek s cílem definovat požadavky vedoucí ke změnám v procesech nebo úpravám metodické základny. V rámci zlepšování procesů banka využívá externích registrů. V oblasti tržních rizik banka používá řadu metod měření pro jednotlivé druhy rizik (např. rizika změny směnných kurzů, změny úrokových sazeb, akciových kursů, riziko likvidity a řada dalších). Mezi metody řízení těchto rizik patří např. VaR, BPV, Gap analysis a jiné, banka rovněž používá soustavu limitů a omezení, které zajišťují to, že banka je výše jmenovaným rizikům vystavena v přiměřené míře, která nezpůsobí bance potíže ani při velkých výkyvech na finančních trzích.Tržní riziko banky je pravidelně monitorováno, analyzováno a reportováno na denní bázi divizí Market Risk. Banka soustavně dbá na aktuálnost systému řízení tržních rizik a zajišťuje jeho další vývoj a zlepšování v návaznosti na rozvoj svých obchodních aktivit, stav právního a ekonomického prostředí a rozvoj informačních technologií a analytických nástrojů. Banka v oblasti tržních rizik využívá systém limitů daných 3 autoritami. Na nejvyšší úrovni stojí autorita České národní banky, limity a omezení jsou dány klasickým legislativním procesem a jsou platné pro všechny bankovní instituce v ČR. Podrobnější soustavu limitů vytváří naše mateřská společnost. V případě, že některá rizika nejsou metodicky podchycena ani ze strany ČNB ani ze strany naší mateřské společnosti, si banka vytváří vlastní soustavu limitů kterou využívá lokálně. Deriváty jsou využívány při řízení tržních rizik v rámci standardních zvyklostí. Dopad do hospodářského výsledku banky spojený s tržními riziky je plně v souladu a mírou podstupovaných tržních rizik.

31 Údaje o řízení rizik strategie a procesy řízení rizika 31 V oblasti operačních rizik je cílem banky eliminovat riziko ztráty plynoucí z provozu banky. Z tohoto důvodu banka posuzuje míru rizika jednotlivých aktiv a procesů spojených s těmito aktivy individuálně a implementuje patřičná technická, organizační a další opatření snižující předpokládaná rizika na přijatelnou úroveň. Účinnost opatření je dále pravidelně vyhodnocována. Operační rizika jsou řízena v souladu s požadavky ČNB na vnitřní řídící a kontrolní systém banky. Mezi hlavní nástroje řízení operačních rizik patří Risk Self Assessment (identifikace rizik prováděná interními experty) a důsledné sledování incidentů operačního rizika a jejich analýza (Incident Management System). Naším cílem je identifikovat hlavní rizikové oblasti, abychom incidentům mohli účinně předcházet (zavádění opatření apod.) či alespoň zmírnit případné dopady (vyvedení rizika mimo banku - pojištění). Deriváty k řízení rizika používány nejsou. Dosavadní aktivity v této oblasti přispěly k budování obecného povědomí o existenci operačních rizik a důležitosti zodpovědného přístupu každého zaměstnance k jejich identifikaci a prevenci a dávají tak dobrý předpoklad pro budoucí účinnost přijatých opatření. Banka také používá při řízení rizik všechny limity a omezení vyplývající z platných Opatření České národní banky i z dalších právních norem, souběžně jsou aplikovány také limity a metody platné v bankovní síti Raiffeisen. Zvláštní pozornost je věnována implementaci pravidel a postupů souvisejících s Basel II V Praze dne


Stáhnout ppt " Údaje o bance  podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb. o bankách a  vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb.  o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních."

Podobné prezentace


Reklamy Google