Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika"— Transkript prezentace:

1 SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika
Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc. Univerzita Karlova v Praze Ústav tělovýchovného lékařství

2 Kardiovaskulární mortalita v ČR
Z celkové úmrtnosti u mužů 53 %, u žen 57 % Od roku 1990 pokles až o 40 % u AIM a COM Proti západní Evropě stále téměř 2x vyšší Příčiny snížení: zlepšení lékařské péče výkony kardioangiologické a -chirurgické lepší stravovací návyky jen málo se podílí zdravější životní režim

3 Střední očekávaná délka života
V roce 1989 ČR muži 68 let, ženy 72 let V roce 2010 muži 74,4 let, ženy 80,6 let EU nejdéle Švýcaři muži 80 let, ženy 84 let Stejně dlouho se žije i ve Skandinávii

4 Ischemická choroba srdeční
Degenerativní onemocnění věnčitých tepen Hlavní nemoc srdce, posun do věku pod 40 r. Přes 240 rizikových faktorů Neovlivnitelné: genetika, věk, pohlaví, rasa Ovlivnitelné: kouření, nadvýživa, inaktivita Léčitelné: vysoké krevní tuky, hypertenze, DM Vysoká mortalita, i nyní až 50 %

5 Prevence onemocnění Předcházení nemocem je mezi obyvatelstvem ČR málo komplexní i málo účinné Součástí komplexního přístupu k prevenci je: Využití poznatků o prospěšnosti sportu jako léku a každodenní součástí životosprávy Slouží k udržení zdraví a duševní i tělesné zdatnosti, u starších osob i soběstačnosti

6 Pohybová (sportovní) aktivita
V moderní společnosti je vhodným a racionálním využitím volného času Obnovuje kvality člověka tělesné (zdravotní efekt) i duševní-psychické: navázání nových přátelství, vznik kolektivů,zvýšení sebevědomí, zdravý optimizmus, humor Výsledek: vede k pocitu radosti ze života a k tvůrčí formě života

7 „Funkce tvoří orgán“ Nedostatek pohybu ohrožuje zdraví člověka, chybí vhodné podněty k udržení a rozvoji funkční zdatnosti Zhoršováno kouřením, alkoholem a nadvýživou Prokázán efekt pohybu-jedna z příčin poklesu KVO ve starých zemích EU Prospěšné pro občany i průmyslová odvětví „sportovního byznysu“

8 Kondiční pohybová aktivita
Redukuje zvýšené riziko KV onemocnění po roce věku Omezuje negativní vliv řady RF ICHS, HT,.. Má být trvalou součástí životního režimu Snižuje nadměrnou tělesnou hmotnost spolu s redukční dietou, snižuje krevní tlak, hladinu krevních tuků, spotřebu léků, zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol, klesá kouření a pití alkoholu

9 „Pohybová stimulace“ U rehabilitujících osob zásah do metabolizmu, u NIDDM zvyšuje účinek inzulinu, předpokládá se novotvoření kapilár v myokardu, snižuje se v něm spotřeba kyslíku a známky ischemie, klesá počet reinfarktů, zlepšuje pracovní výkonnost Obnovuje funkci orgánů, zlepšuje jejich výkonnost, zvyšuje sebedůvěru, umožňuje poznání hranic možností člověka

10 Tělovýchovně lékařská prohlídka
Celosvětově jednotná pro osoby od 40 let Před zahájením pravidelné pohybové činnosti Složení: anamnéza - předchorobí (rodinná, osobní, sportovní), životní režim, vyšetření antropometrické a klinické, EKG klidový, zátěžový EKG test nebo spiroergometrie, skrínink biochemických RF ICHS, DM, dny Závěr: doporučení individuální pohybové činnosti a úpravy životního režimu

11 Stárnutí české populace
Zákonitý proces, začíná po 30. roce věku V ČR nyní 23 % osob starších 65 let Možno částečně zpomalit pohybovou aktivitou z 15 % na 3-8 % na dekádu Nejúčinnější je vytrvalostní-aerobní aktivita I začátek po 50. roce věku může zlepšit celkový stav a přidat „život k letům“ Rozdíl „biologický“/“kalendářní“ věk až 30 let

12 Tělovýchovné lékařství
Předepisuje (indikace, ordinace, řízení) vhodné pohybové aktivity s ohledem na aktuální zdravotní stav a výchozí tělesnou zdatnost Cíl: udržení dobrého zdravotního stavu, tělesné zdatnosti a psychosociální stability Zaměření sportovní činnosti u starších osob ne jednostranně na výkon, ale též na získání lepší celkové pohyblivosti a radosti ze života

13 Vytrvalostní pohybová aktivita
Účinky: zvyšuje dodávku kyslíku, udržuje stažlivost myokardu, novotvoření kapilár, snižuje pohotovost k arytmiím, snižuje TF, snižuje periferní odpor a krevní tlak, zvyšuje objem krevní plasmy, počet Ery, množství Hb, snižuje krevní tuky, zvyšuje frakci HDLC, snižuje trombogenezu a aterogenezu, zvyšuje funkci plic, zpevňuje kostru, zvyšuje svalový výkon, ovlivňuje hormonální složku a stres

14 Konkrétní doporučení Kondiční sport a cvičení mají být pravidelné a všestranné Vést ke zlepšení vůle k životu, každý den má být plný aktivity, plnohodnotně prožitý Seneca: „Nemůže mít život plný míru ten, kdo mnoho myslí na to, jak by jej prodloužil“ Cvičební program má být pestrý, zábavný a atraktivní, vytvořit dobrou psychickou a sociální atmosféru

15 Skladba cvičebního programu
Základem je vytrvalost, nutno udržovat nebo přiměřeně rozvíjet i koordinaci, ohebnost, šikovnost, stabilitu, reakční schopnost Vytrvalostní zátěž střední intenzity k rozvoji oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí Gymnastická cvičení k udržení kloubní pohyblivosti Dlouhodobá zátěž nižší intenzity k úpravě spánku, výměny látkové a tělesné hmotnosti

16 Cvičební program II Vhodné vytrvalostní aktivity: chůze i NW, klus, skupinová turistika, lyžařská turistika a jízda na kole (při znalosti techniky sportu), vytrvalostní plavání (teplejší voda), veslování, pádlování Další aktivity: tenis, golf, míčové sporty Zásady: přiměřenost, postupnost, soustavnost Vždy mírná až střední intenzita, vytrvalost forma kontinuální nebo intervalová, před a po ní všeobecná kondiční gymnastika (svaly, klouby)

17 Řízení cvičebního programu
3x týdně, lépe ob den, trvání minut Intenzita: individuálně podle zátěžového ekg testu, obecně TF 180-věk, u mladších 130/min, podle tabulek a grafů nebo RPE (vnímání úsilí) První výsledky do týdnů: snížení TF a TK v klidu a při standardní zátěži, zvýšení výkonu -maximální zátěže, změny krevních tuků Týdenní energetický výdej kj

18 Rizika tělesné zátěže Prevence: Cvičit podle doporučení lékaře !
Starší člověk má sníženou termoregulaci Vždy oděv/výstroj přizpůsobit zevní teplotě Nesportovat při teplotě vyšší než 28 st. C, ve vyšší nadmořské výšce nad 2000 m, při vlhkosti vzduchu nad 80 % Vybírat vhodný a bezpečný terén, pozor na znečistěné ovzduší

19 Praktická doporučení Cvičební motivace má mít trvale vysokou úroveň kvůli dostatečné adherenci (setrvání v aktivitě) Srdeční frekvenci a energetický výdej je vhodné zejména u osob středního a staršího věku měřit speciálními přístroji – Sport-testery (nejznámější firmy Polar, Suunto) Pedometry jsou levnější, ale méně přesné

20 Závěry I Zásady prevence poškození zdraví
Před zahájením absolvovat TL prohlídku Odborné řízení druhu aktivity, frekvence, trvání a intenzity zátěže, vybavení, prostředí Dodržování správného životního režimu-ani intenzívní pohyb neodstraní škodlivé vlivy kouření, alkoholu, přejídání Ihned navštívit odborného lékaře při každém onemocnění nebo jiných potížích

21 Závěry II Kladné vlivy pohybové stimulace
Zkvalitnění nebo alespoň udržení činnosti orgánů na dobré úrovni Zkvalitnění a udržení aktivního zdraví (zdraví na vyšší kvalitativní úrovni) Ekonomizace činnosti všech orgánů a soustav v klidu i při tělesné zátěži a jejich koordinace Pohybová zdatnost přispívá ke snížení úrazovosti

22 Závěry II - pokračování
Průběh zotavných pochodů je rychlejší, únava po výkonu je menší a její trvání kratší Zkvalitňují se morálně volní vlastnosti, jako kázeň, cílevědomost, rozhodnost, zvyšuje se životní optimizmus, schopnost překonávat překážky a vyrovnat se s problémy


Stáhnout ppt "SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika"

Podobné prezentace


Reklamy Google