Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc. Univerzita Karlova v Praze Ústav tělovýchovného lékařství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc. Univerzita Karlova v Praze Ústav tělovýchovného lékařství."— Transkript prezentace:

1 SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc. Univerzita Karlova v Praze Ústav tělovýchovného lékařství

2 Kardiovaskulární mortalita v ČR  Z celkové úmrtnosti u mužů 53 %, u žen 57 %  Od roku 1990 pokles až o 40 % u AIM a COM  Proti západní Evropě stále téměř 2x vyšší  Příčiny snížení: zlepšení lékařské péče  výkony kardioangiologické a -chirurgické  lepší stravovací návyky  jen málo se podílí zdravější životní režim

3 Střední očekávaná délka života  V roce 1989 ČR muži 68 let, ženy 72 let  V roce 2010 muži 74,4 let, ženy 80,6 let  EU nejdéle Švýcaři muži 80 let, ženy 84 let  Stejně dlouho se žije i ve Skandinávii

4 Ischemická choroba srdeční  Degenerativní onemocnění věnčitých tepen  Hlavní nemoc srdce, posun do věku pod 40 r.  Přes 240 rizikových faktorů  Neovlivnitelné: genetika, věk, pohlaví, rasa  Ovlivnitelné: kouření, nadvýživa, inaktivita  Léčitelné: vysoké krevní tuky, hypertenze, DM  Vysoká mortalita, i nyní až 50 %

5 Prevence onemocnění  Předcházení nemocem je mezi obyvatelstvem ČR málo komplexní i málo účinné  Součástí komplexního přístupu k prevenci je:  Využití poznatků o prospěšnosti sportu jako léku a každodenní součástí životosprávy  Slouží k udržení zdraví a duševní i tělesné zdatnosti, u starších osob i soběstačnosti

6 Pohybová (sportovní) aktivita  V moderní společnosti je vhodným a racionálním využitím volného času  Obnovuje kvality člověka tělesné (zdravotní efekt) i duševní-psychické: navázání nových přátelství, vznik kolektivů,zvýšení sebevědomí, zdravý optimizmus, humor  Výsledek: vede k pocitu radosti ze života a k tvůrčí formě života

7 „Funkce tvoří orgán“  Nedostatek pohybu ohrožuje zdraví člověka, chybí vhodné podněty k udržení a rozvoji funkční zdatnosti  Zhoršováno kouřením, alkoholem a nadvýživou  Prokázán efekt pohybu-jedna z příčin poklesu KVO ve starých zemích EU  Prospěšné pro občany i průmyslová odvětví „sportovního byznysu“

8 Kondiční pohybová aktivita  Redukuje zvýšené riziko KV onemocnění po 40. roce věku  Omezuje negativní vliv řady RF ICHS, HT,..  Má být trvalou součástí životního režimu  Snižuje nadměrnou tělesnou hmotnost spolu s redukční dietou, snižuje krevní tlak, hladinu krevních tuků, spotřebu léků, zvyšuje „dobrý“ HDL cholesterol, klesá kouření a pití alkoholu

9 „Pohybová stimulace“  U rehabilitujících osob zásah do metabolizmu, u NIDDM zvyšuje účinek inzulinu, předpokládá se novotvoření kapilár v myokardu, snižuje se v něm spotřeba kyslíku a známky ischemie, klesá počet reinfarktů, zlepšuje pracovní výkonnost  Obnovuje funkci orgánů, zlepšuje jejich výkonnost, zvyšuje sebedůvěru, umožňuje poznání hranic možností člověka

10 Tělovýchovně lékařská prohlídka  Celosvětově jednotná pro osoby od 40 let  Před zahájením pravidelné pohybové činnosti  Složení: anamnéza - předchorobí (rodinná, osobní, sportovní), životní režim, vyšetření antropometrické a klinické, EKG klidový, zátěžový EKG test nebo spiroergometrie, skrínink biochemických RF ICHS, DM, dny  Závěr: doporučení individuální pohybové činnosti a úpravy životního režimu

11 Stárnutí české populace  Zákonitý proces, začíná po 30. roce věku  V ČR nyní 23 % osob starších 65 let  Možno částečně zpomalit pohybovou aktivitou z 15 % na 3-8 % na dekádu  Nejúčinnější je vytrvalostní-aerobní aktivita  I začátek po 50. roce věku může zlepšit celkový stav a přidat „život k letům“  Rozdíl „biologický“/“kalendářní“ věk až 30 let

12 Tělovýchovné lékařství  Předepisuje (indikace, ordinace, řízení) vhodné pohybové aktivity s ohledem na aktuální zdravotní stav a výchozí tělesnou zdatnost  Cíl: udržení dobrého zdravotního stavu, tělesné zdatnosti a psychosociální stability  Zaměření sportovní činnosti u starších osob ne jednostranně na výkon, ale též na získání lepší celkové pohyblivosti a radosti ze života

13 Vytrvalostní pohybová aktivita  Účinky: zvyšuje dodávku kyslíku, udržuje stažlivost myokardu, novotvoření kapilár, snižuje pohotovost k arytmiím, snižuje TF, snižuje periferní odpor a krevní tlak, zvyšuje objem krevní plasmy, počet Ery, množství Hb, snižuje krevní tuky, zvyšuje frakci HDLC, snižuje trombogenezu a aterogenezu, zvyšuje funkci plic, zpevňuje kostru, zvyšuje svalový výkon, ovlivňuje hormonální složku a stres

14 Konkrétní doporučení  Kondiční sport a cvičení mají být pravidelné a všestranné  Vést ke zlepšení vůle k životu, každý den má být plný aktivity, plnohodnotně prožitý  Seneca: „Nemůže mít život plný míru ten, kdo mnoho myslí na to, jak by jej prodloužil“  Cvičební program má být pestrý, zábavný a atraktivní, vytvořit dobrou psychickou a sociální atmosféru

15 Skladba cvičebního programu  Základem je vytrvalost, nutno udržovat nebo přiměřeně rozvíjet i koordinaci, ohebnost, šikovnost, stabilitu, reakční schopnost  Vytrvalostní zátěž střední intenzity k rozvoji oběhového, dýchacího a pohybového ústrojí  Gymnastická cvičení k udržení kloubní pohyblivosti  Dlouhodobá zátěž nižší intenzity k úpravě spánku, výměny látkové a tělesné hmotnosti

16 Cvičební program II  Vhodné vytrvalostní aktivity: chůze i NW, klus, skupinová turistika, lyžařská turistika a jízda na kole (při znalosti techniky sportu), vytrvalostní plavání (teplejší voda), veslování, pádlování  Další aktivity: tenis, golf, míčové sporty  Zásady: přiměřenost, postupnost, soustavnost  Vždy mírná až střední intenzita, vytrvalost forma kontinuální nebo intervalová, před a po ní všeobecná kondiční gymnastika (svaly, klouby)

17 Řízení cvičebního programu  3x týdně, lépe ob den, trvání 30-60 minut  Intenzita: individuálně podle zátěžového ekg testu, obecně TF 180-věk, u mladších 130/min, podle tabulek a grafů nebo RPE (vnímání úsilí)  První výsledky do 10-12 týdnů: snížení TF a TK v klidu a při standardní zátěži, zvýšení výkonu -maximální zátěže, změny krevních tuků  Týdenní energetický výdej 4200-8400 kj

18 Rizika tělesné zátěže  Prevence: Cvičit podle doporučení lékaře !  Starší člověk má sníženou termoregulaci  Vždy oděv/výstroj přizpůsobit zevní teplotě  Nesportovat při teplotě vyšší než 28 st. C, ve vyšší nadmořské výšce nad 2000 m, při vlhkosti vzduchu nad 80 %  Vybírat vhodný a bezpečný terén, pozor na znečistěné ovzduší

19 Praktická doporučení  Cvičební motivace má mít trvale vysokou úroveň kvůli dostatečné adherenci (setrvání v aktivitě)  Srdeční frekvenci a energetický výdej je vhodné zejména u osob středního a staršího věku měřit speciálními přístroji – Sport-testery (nejznámější firmy Polar, Suunto)  Pedometry jsou levnější, ale méně přesné

20 Závěry I Zásady prevence poškození zdraví  Před zahájením absolvovat TL prohlídku  Odborné řízení druhu aktivity, frekvence, trvání a intenzity zátěže, vybavení, prostředí  Dodržování správného životního režimu-ani intenzívní pohyb neodstraní škodlivé vlivy kouření, alkoholu, přejídání  Ihned navštívit odborného lékaře při každém onemocnění nebo jiných potížích

21 Závěry II Kladné vlivy pohybové stimulace  Zkvalitnění nebo alespoň udržení činnosti orgánů na dobré úrovni  Zkvalitnění a udržení aktivního zdraví (zdraví na vyšší kvalitativní úrovni)  Ekonomizace činnosti všech orgánů a soustav v klidu i při tělesné zátěži a jejich koordinace  Pohybová zdatnost přispívá ke snížení úrazovosti

22 Závěry II - pokračování  Průběh zotavných pochodů je rychlejší, únava po výkonu je menší a její trvání kratší  Zkvalitňují se morálně volní vlastnosti, jako kázeň, cílevědomost, rozhodnost, zvyšuje se životní optimizmus, schopnost překonávat překážky a vyrovnat se s problémy


Stáhnout ppt "SPORT A ZDRAVÍ II lékařská problematika Doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc. Univerzita Karlova v Praze Ústav tělovýchovného lékařství."

Podobné prezentace


Reklamy Google