Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rybářství a ochrana pstruhových vod aneb pokus o pohled pod hladinu Jan Dušek DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie III. Muškařské fórum Karlovy Vary,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rybářství a ochrana pstruhových vod aneb pokus o pohled pod hladinu Jan Dušek DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie III. Muškařské fórum Karlovy Vary,"— Transkript prezentace:

1 Rybářství a ochrana pstruhových vod aneb pokus o pohled pod hladinu Jan Dušek DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie III. Muškařské fórum Karlovy Vary, 14.3.2009 projekt VaV RP MŽP SPII2D1/36/07 foto: M. Štambergová

2 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Obsah Příspěvek 2008 Popis vlivů, jejich významu a možnosti eliminace Pokus o konsenzuální pohled Příspěvek 2009 Popis (drobných ale podstatných) odlišností vnímání ohrožení vodních ekosystémů ze strany rybářů a ochránců přírody Využití výsledků průzkumu postoje veřejnosti k otázkám pstruhového hospodaření (DAPHNE 2008), studie metod umělého chovu lososovitých ryb v ČR z hlediska významu pro ochranu jejich populací (DAPHNE 2008) a dalších zdrojů

3 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Technické úpravy toků Hlavní zájmy rybářství: Zachování stanovišť (zejména trdlišť) zájmových druhů Přístupnost pro sportovní rybáře resp. hospodáře Hlavní zájmy ochrany přírody: Variabilita (členitost) prostředí pro celé společenstvo Přirozené proudění a transport hmoty (plavenin)‏ Možná řešení: Ochrana toků a jejich niv vč. doprovodných dřevin (VKP)‏ Uvážené komplexní revitalizace toků

4 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Příčná fragmentace Hlavní zájmy rybářství: Umožnění obousměrných migrací ryb (ojediněle preference zadržení vody či bránění migracím)‏ Zabránění zraňování Hlavní zájmy ochrany přírody: Přirozená migrace VŠECH organismů Přirozené proudění a transport hmoty (plavenin)‏ Možná řešení: Technické zprůchodňování toků Redukce počtu příčných překážek (vč. průchodných)‏

5 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Odběry vody Hlavní zájmy rybářství: Dostatečné průtoky pro výskyt zájmových druhů ryb (lovné velikosti)‏ Vodní sloupec jako ochrana před predátory Hlavní zájmy ochrany přírody: Dynamika proudění, zachování teplotního režimu (ovlivňuje načasování rozmnožování i růst), kyslíkové bilance a přirozené sedimentace Nedotčenost trdlišť a stanovišť, nenarušení migračních tras Možná řešení: Změna systému stanovování zůstatkových průtoků Minimalizace odběrů – efektivní využívání vody

6 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Znečištění Hlavní zájmy rybářství: Ochrana ryb před úhyny a omezením reprodukce Omezení znečištění jako rušitele prožitku pobytu v přírodě Hlavní zájmy ochrany přírody: „Normalizace“ pH, omezení nadměrnému přínosu živin a nebezpečných látek Zabránění splachů jemného sedimentu Možná řešení: Kontrola dodržování stanovených limitů Využití technických a přírodních technologií čištění odpadních vod, ochrana pobřežní vegetace

7 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Vnímání míry vlivu změn prostředí chovné tokyrevíry velice významný znatelný zanedbatelný

8 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Predace Hlavní zájmy rybářství: Redukce predátorů na „normované stavy“ Kompenzace za škody způsobené predátory na tocích Hlavní zájmy ochrany přírody: Upřednostňování ekologické rovnováhy Zabránění usmrcování původních druhů, zejména ohrožených Možná řešení: Aplikovaný výzkum, propracování systému kompenzací a dotací, informační kampaně Eliminace nepůvodních druhů

9 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Vnímání míry vlivu predace chovné tokyrevíry velice významný znatelný zanedbatelný

10 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Sportovní rybolov Hlavní zájmy rybářství: Dostatečné množství ryb lovné velikosti Privilegium rozhodování o složení společenstev, vlastnictví ryb Hlavní zájmy ochrany přírody: Snížení vlivu lovu na společenstva na minimum Ochrana všech složek ekosystému vč. původních druhů predátorů Možná řešení: Přehodnocení systému zarybňovacích plánů Diferenciace revírů, akceptace výsledků odborných studií

11 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Hospodaření na chovných tocích Hlavní zájmy rybářství: Využití prostředí pro získání maximální možné násady Dodržování zarybňovacích plánů Hlavní zájmy ochrany přírody: Snížení vlivu lovu na společenstva na minimum Ochrana všech složek ekosystému vč. původních druhů predátorů Možná řešení: Přehodnocení systému zarybňovacích plánů Kvalifikace toků, zvýšení podílu toků ponechávaných přirozenému vývoji (chráněné rybí oblasti)

12 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Elektroodlovy Hlavní zájmy rybářství: Zachování používání odlovů elektrickým agregátem pro hospodářské účely Finální rozhodování o používání této metody Hlavní zájmy ochrany přírody: Eliminace negativních dopadů na společenstva a zraňování jedinců Možnost používání pro průzkumy, výzkum a monitoring Možná řešení: Využívání jen v případech schválených na základě státní strategie Podpora výzkumu a vývoje nových technologií

13 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Umělý chov Hlavní zájmy rybářství: Získání maximálního počtu juvenilních jedinců Ekonomika provozu Hlavní zájmy ochrany přírody: Eliminace genetického znečištění Kvalita násady z hlediska konkurenčního a predačního tlaku Možná řešení: Využívání místních populací, podpora lokálních líhní Modernizace technického vybavení

14 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod

15 Vnímání míry vlivu hospodaření na stav obsádek chovné tokyrevíry velice významný znatelný zanedbatelný

16 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Vnímání vlivu hospodaření na další složky ekosystému velice významný znatelný zanedbatelný

17 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Vnímání možností omezení rybářského hospodaření přijatelné k diskusi nepřijatelné

18 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Závěrem Možná součinnost: Spolupráce ve správních řízeních Konzultace při plánování zlepšení stavu (revitalizace, rybí přechody apod.) Společné projekty (operační programy) Tlak na vytvoření podmínek pro aplikovaný výzkum a jeho implementaci do národních strategií, regionálních koncepcí a lokálních programů Možné vytváření vzájemného tlaku: Dodržování práva (ČIŽP, Mze, MŽP, AOPK ČR, ČRS, MRS) a návrhy jeho změn (zůstatkové průtoky, zdroje znečištění, možnosti elektroodlovů, zarybňovací plány, problematiky rybích predátorů) Diskuse nad možnostmi změn využívání rybářského práva (revíry, c chráněná území, chráněné rybí oblasti) a genetických zdrojů

19 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod Možná pomoc DAPHNE ČR Odborné konzultace, biologická hodnocení Pomoc při správních řízeních Poradenství v otázkách dotací

20 Děkuji za pozornost kontakt jan.dusek@daphne.cz tel.: + 420 774 541 484 Dušek J.: Rybářství a ochrana pstruhových vod


Stáhnout ppt "Rybářství a ochrana pstruhových vod aneb pokus o pohled pod hladinu Jan Dušek DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie III. Muškařské fórum Karlovy Vary,"

Podobné prezentace


Reklamy Google