Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné příznaky I Bolesti - akutní vznik nejčastější

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné příznaky I Bolesti - akutní vznik nejčastější"— Transkript prezentace:

1 Obecné příznaky I Bolesti - akutní vznik nejčastější
- radikulární distribuce Poruchy senzitivity - autodermo - překrývání dermatomů - PV hypest. (leze prox. od r. posterior) - monoradik. - nejspecif. vyš. algic. čití

2 Obecné příznaky II Parezy - nebývá plegie - poznávací svaly (L5)
Atrofie - běžně - většinou nevýrazné - obvykle po 3 týdnech Reflexy - hypo - areflexie

3 Obecné příznaky III Fascikulace – u chronických lezí
Vertebrogenní symptomatologie - bolesti - antalgické držení - blokády

4 Příčiny Diskogenní Spondylogenní Zánětlivé Expansivní procesy
Traumatické

5 Intervertebrální disk
Nucleus pulposus (želatinózní jádro) Anulus fibrosus Postupná ztráta elasticity Horší odolnost k zátěži Reaktivní změny obratlů Výhřez - protruze, hernie - mediál., later., sekvestr

6 Klinika obecně Náhlý vznik – námaha, pohyb Intenzivní bolestivý sy
Vertebrogenní projevy Provokace určitým pohybem Positivita napínacích manévrů i zkříženě Neurologická sympt. (zpočátku může chybět)

7 Krční oblast Bolesti šíje Recidivující torticollis CB sy SCM

8 Etiologie Traumatická- whiplash injury Statické přetížení
Dynamické přetěžování nevhodnými pohyby Akutní Subakutní dny po

9 Radik. sy C3/4 Bolest, hypestezie v obl. ramene
Postižení bránice - C 3 více ventrálně - C 4 dorsálně Rr. na HK neporušeny

10 Radik. sy C5 Bolest v obl. m. deltoideus
Dermatom na kran. č.m. deltoideu M. deltoideus, biceps brachii Bicip. r. snížen (C5/6)

11 Radik. sy C6 Dermatom - rad. str. paže a předloktí až k palci
M. biceps brachii, brachioradialis R. C5/6

12 Radik. sy C7 Nejčastější Dermatom na paži k 2. až 4. prstu
Triceps brachii, pronator teres, i flexory prstů Atrofie thenaru Dif. dg.: sy canalis carpi- rr.C7

13 Radik. sy C8 Dermatom - ulnár. str. paže a předlotí až k malíku
Malé ruční svaly Atrofie hl. hypothenar R. C 8 Dif dg: pareza n. ulnaris- r. C8, drápovitá ruka

14 Klinické vyšetření Rr. Hybnost Trofika Čití hl. algické
Neck - compression test Pohyb v rameni - DF může být pozitivní

15 Zobrazovací vyš. RTG v AP a bočné projekci
RTG – šikmé snímky, dynamické CT MR EMG EP- MEP, SEP

16 Léčba Imobilizace – C límec Lokální th Analgetika, NSA, myorelexantia
Neprochladnout CAVE - KI manulální terapie - nebezpečí akcentace výhřezu NCH

17 Dif. dg. Diskogenní TU - meta - neurinom Leze dolní č. brach. plexu
Sy. canalis carpi Přenesená kloubní bolest

18 Kořenové sy Th oblasti Vzácné Výjimečně spondylogenní
Nejčastěji herpes zoster Viscerovertebrální bolest Intraspinální TU

19 Radik. sy v LS oblasti Nejfrekventovanější Typická anamnéza
Střední věkové kategorie Nejčastěji S1

20 Klinický obraz obecně I
1. Předchorobí - ústřel - recidivující lumbalgie 2. Provokační moment - rotačně torzní pohyb 3. Počáteční příznaky - bolest v LS oblasti - blokády pohybu

21 Klin. obraz obecně II 4. Kořenová distribuce bolesti
5. Positivita břišního lisu 6. Výpadky senzitivity 7. Motorické oslabení 8. Sfinktery !

22 Vertebrogenní nález Antalgické držení Vybočení PV spasmy
Minimální dynamika páteře TP Lasegue, zkríž., obrácený

23 Radik sy L3 Sporadicky Dermatom před. str. stehna k vnitř. str. kolena
Obrácený Lasegue (pasiv. hyper E kyčle) R L2-4 sníž. M. quadriceps femoris (židle, schody) Dif. dg: kyčel, paresa n. femoralis

24 Radik. sy L4 Dermatom – zevní + před. str., přes patelu k vnitř. kvadrantu bérce a med. str. chodidla M. kvadriceps femoris, tibilalis anterior R L2/4 Dif. dg.: kyčel, n. femoralis

25 Radik. sy L5 Dermatom - zev. str. stehna, častěji od kolena later. přes bérec a dorsum k palci M. ext. hall. longus, m. digitorum brev., m. tibialis, abdukce kyčle omez. R L5/S2 Chůze po patách vázne, fen. palce Lasegue i zkřížený + Dif. dg: paresa n. peronei

26 Radik. sy S1 Dermatom - zad. str. stehna , zadní zev. kvadrant bérce, zevní kotník až malík M. peronei, triceps surae R L 5/S2 Lasegue + Vallexiovy body Chůze po špičce vázne

27 Stenosa páteřního kanálu
C oblast do 11 mm L oblast do 13 mm Elektrofyziologické parametry (SEP, MEP) Klinicky - SCM s míšní symtomatologií - míšní klaudikace

28 Sy caudae equinae Sfinktery - hl. mikce Citlivost - jezdecké kalhoty
Kombinace s radik. symt. L5, S1 TH: urgentní NCH řešení - absolutní indikace

29 Klinické vyšetření Páteř, SI Síla, hybnost, tonus trofika DK Rr.
Čití vč. perianogenit. Spec. testy: fen palce, chůze, dřep, poskoky Lasegue, zkříž., obr.

30 Pomocná vyšetření RTG event. i dynamické EMG CT Diskografie
MR - více etáží - sekvestr

31 Dif. Dg. I Spondylolistesis Traumata
TU obratl, míšní i retroperitoneální lokalizace Frct - hl. porotické Paresy v obl. n .femoralis (DM ) Gynekologické příčiny (endometrioza)

32 Dif. dg. II M. Baastrup Coccygodynie AS SI afekce Coxarthrosa
Neuropatie, hlavně ischemická Discitis

33 NCH-indikace Sy caudae equinae Rychlý a významný motor. deficit
Přetrvávání motor sympt. a bolestí Časté recidivy s algiemi Imobilizující algický stav s prokazatelně tangovaným kořenem

34 Prognóza 70 % velmi dobrá 10% komplikace - FBSS - discitis - recidiva v přilehlých etážích - adhese - vzdálené nestability či radik. sympt.


Stáhnout ppt "Obecné příznaky I Bolesti - akutní vznik nejčastější"

Podobné prezentace


Reklamy Google