Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diferenciální diagnostika bolestí páteře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diferenciální diagnostika bolestí páteře"— Transkript prezentace:

1 Diferenciální diagnostika bolestí páteře
Jarošová Hana Revmatologický ústav Řed.: prof. MUDr. K. Pavelka, Dr.Sc.

2 Klasifikace bolestí zad
Neck pain Low back pain Správně provedené fyzikální vyšetření Neurologické vyšetření Často nezbytné i vyšetření zobrazovacími metodami

3 Zobrazovací metody Rtg AP otevřenými ústy, AP dolní krční páteře, bočný snímek CT indikována při podezření na fraktury, spinální stenózu, kongenitální anomálie, osifikace ligament, kostní nádory MRI indikována při podezření na herniaci disku a léze měkkých tkání EMG indikováno při zjištění, zda léze je na úrovni nervového kořene, brachiálního plexu nebo periferního nervu Double crush sy – kombinace cervikálního nervového kořenu s periferní nervovou lézí

4

5 Obraz kompresivní fraktury

6 Přehled inervace krčních nervových kořenů
Nervový kořen: Sval: Reflex: Čití: C5 M.deltoideus,biceps Bicipitální Laterální paže C6 Biceps, ext. zápěstí Brachioradiální Laterální předloktí

7 Nervový kořen: Sval: Reflex: Čití: C7 Triceps, fl.RC, ex.dig Tricipitový Střední prst C8 Fl.dig, ruční intrinsics None Mediální předloktí

8 Nervový kořen: Sval: Reflex: Čití: Th 1 Ruční intrinsics None Mediální paže

9 Neck pain Zdroje dyskomfortu spojeny s patologií krční páteře, ale mohou mít původ i v systémových chorobách Cervikální bolest může být definována jako bolest mezi occiputem a středně skapulární oblastí Bolest izolovaná, může být spojena s bolestmi hlavy, radikulopatií nebo myelopatií

10 Neck pain – statistika PN je menší než u LBP
Studie Norsko – 2004: 9918 respondentů. 34% signifikantní bolest Cp Studie Finsko – 8000 respondentů – srovnatelné Chronická bolest Cp. Narůstá s věkem a více postihuje ženy než muže

11 Neck pain – klasifikace dle příčiny krční bolesti
1. Degenerativní onemocnění cervikálního disku - Herniace disku - Cervikální spondylóza - Cervikální stenóza 2. Traumata Poranění měkkých tkání (strain, sprain, whiplash syndrome) Fraktury a dislokace

12 Neck pain 3. Zánětlivé případy - Revmatoidní artritis
- Séronegativní spondylartropatie (ankylozující spondylitis, psoriatická artritis, reaktivní artritis) 4. Infekční případy - Discitis - Vertebrální osteomyelitis - Grisel syndrom

13 Neck pain 5. Neoplazmata - Primární kostní, měkkých tkání, neurální tumory - Metastatická nemoc 6. Kongenitální případy - Klippel-Feil (kongenitální fúze) - Arnold-Chiari malformace (syringomyelie)

14 Neck pain 7. Nespinální případy - Esophagitidy - Lymfadenitidy
- Patologie temporomandibulárního kloubu 8. Psychogenní případy

15 Low back pain - klasifikace
Lumbago Bolestivý syndrom s kořenovým drážděním (sciatiaca) Neurogenní klaudikace Chronický low back pain Kostní bolest Zánětlivá křížová bolest Failed back surgery syndrome FBSS

16 1. Lumbago - klinika Centrální bolest v dolních zádech
Vyzařování bolestí do křížokyčelní a kostrční krajiny bez kořenové sy Exacerbace bolesti Valsalvovým manévrem Neurologické vyšetření v mezích normy Rtg obraz nespecifický

17 Lumbago - Rizikové faktory: obezita, nadužívání alkoholu, kouření, omezená výchova Ve 20 letech 50% mužů a žen 1x epizoda bolesti v zádech V 80% případů se potíže vyřeší do 2 týdnů Méně než 1% přechází do chronického bolestivého syndromu

18 2. Bolestivý syndrom s kořenovým drážděním - klinika
Bolest po zadní nebo laterální straně pánve vedoucí do DK dle dermatomů Zhoršení Valsalvovým manévrem, flexí Monoradikulární neurologický deficit v 50%

19

20 Bolestivý syndrom s kořenovým drážděním
Útlak nervového kořene herniovaným lumbálním diskem, nebo iritací neurálního foramina osteofyty Centrální herniace disku může být příčinou syndromu kaudy aequiny Zobraz. metody: herniace disku, foraminální stenóza

21 3. Neurogenní klaudikace - klinika
Bolesti vyzařují do hýždí a DK, pod koleno až v 50% případů Exacerbovány lumbální extenzí a zlepšují se lumbální flexí Bolesti nejsou při sezení Neurologicky – polyradikulární bilaterální neurologický deficit

22 Neurogenní klaudikace
Z lumbální spinální stenózy 20% asymptomatických dospělých může mít lumbální stenózu na MRI Příčina stenózy: Kongenitální Degenerativní Postchirurgický proces Metabolický proces Zánětlivý proces

23 4. Chronický low back pain - klinika
Chronická bolest delší než 6 měsíců Fyzikální manifestace: Svalová atrofie Spasmy Špatná postura

24 Chronický low back pain
Psychická manifestace: Deprese, anxieta Hostilita a hněv Psychodynamické aspekty (léková závislost) Sociální dysfunkce (nezaměstnanost, špatné rodinné vztahy, sexuální dysfunkce)

25 Chronický low back pain
Návrat do práce 50% nemocných po 6 měsících PN Strach a stres působí bolest a spasmy Nespavost – užívání narkotik a sedativ Koloběh stále se zhoršujících problémů

26 5. Kostní bolest - klinika
Konstantní bolest Není úlevová poloha Objevují se systémové příznaky

27 Kostní bolest Příčiny: Vertebrální fraktury
Osteoporotické kompresivní fraktury obratlů Nádory (meta, z ca prostaty, myelomu, ca plic, ca mammy) Zobraz. metody: destrukce, fraktury

28 Obraz kompresivní fraktury a tumoru obratle

29 6. Zánětlivá křížová bolest -klinika
Infekce V obratli V epidurálním prostoru V meziobratlovém prostoru Typická příčina pyogenní infekce: Staphylococcus aureus

30 Zánětlivá křížová bolest
Chronický granulomatózní proces: Tbc Mykotický Systémové příznaky: ztráta váhy generalizovaná únava horečka pocení

31 7. Failed back surgery syndrome
Neúspěšné operace lumbální páteře Důvod: Inadekvátní dekomprese Pooperační jizvení Opětovná protruze disku Arachnoiditis Psychosociální příznaky – příčina chirurgického neúspěchu

32 Léčba Farmakologická léčba – NSA, myorelaxancia, analgetika
Nefarmakologická léčba Fyzioterapie Fyzikální léčba – elektroléčba, vodoléčba, magnetoterapie, světloléčba (soft laser) Akupunktura, laseropunktura

33 Efektivnost farmak Randomizovaná, dvojslepá studie versus placebo a diclofenac 150 mg - efektivita a tolerabilita při akutním kořenovém syndromu. N = 1021 Meloxicam 7,5 mg, 15 mg, placebo 7 dní Druhá studie meloxicam 7,5 mg, 15 mg nebo diclofenac 150 mg 14 dní Výsledky: velmi dobře tolerovaná, mnohem efektivnější než placebo a stejně efektivní jako diclofenac 150 mg Dreiser, Parc, Vélicitat, Lleu 2000 Inflamm.res. 50, Supll. 1 (2001)

34 Studie meloxicam X diclofenac X placebo
Nežádoucí příhody ≥ 1,0% Dg. dle WHO Počet pacientů (%) Studie kontrolované placebem Studie kontrolované diklofenakem placebo (n=180) meloxikam (n=171) meloxikam (n=181) diklofenak (n=162) meloxikam (n=164) meloxikam (n=163) Bolest břicha 2 (1,1) 3 (1,8) 4 (2,5) Průjem 0 (0,0) 1 (0,6) 3 (1,9) 6 (3,7) Závrať Dyspepsie 5 (2,8) 9 (5,6) 7 (4,3) 5 (3,1) Flatulence Bolest hlavy 2 (1,2) Zvýšení jaterních enzymů Nauzea 3 (1,7) 5 (3,0)

35 Efektivnost a tolerabilita
Studie efektivity a tolerability 8denního podávání I.V. meloxikamu+orálně meloxikam ve srovnání s I.M. a orálním podáváním diclofenacu u pacientů s akutním lumbagem – 183 pacientů 92 – meloxicam 15mg i.v. 1. den, následovalo 7 dní orálně 15 mg denně 91 – diclofenac 75 mg I.m. 1. den, následovalo 7 dní diclofenac 100 mg pomalu uvolňujících tablet. Colberg, Hettich, 1996 (Current Medical Research and Opinion) Vol.13, No 7, 1996

36 Bolestivost a limitace aktivity byla posuzována pacientem a lékařem – dotazník
Aplikace meloxicamu i.v. – siginif. rychlejší nástup účinku (30 min) než diclofenacu (60 min) Posuzování globální účinnosti – meloxikam byl signif. lepší – lékaři p=0,002, pacienti p=0,001 Colberg, Hettich, 1996 (Current Medical Research and Opinion) Vol.13, No 7, 1996

37 Rating pro lokální a globální toleraci byl signif
Rating pro lokální a globální toleraci byl signif. lepší pro meloxikam p<0,05 (lékaři i pacienti) Zlepšení hladiny kvality života byl na hranici signif. p=0,053 NÚ – GIT byly srovnatelné s diclofenacem Meloxicam 15 mg i.v. s následnou orální terapií je efektivní a dobře tolerovaná léčba akutního lumbaga, srovnává úspěšně se standardním NSAID – diclofenacem v této indikaci Colberg, Hettich, 1996 (Current Medical Research and Opinion) Vol.13, No 7, 1996

38 Meloxicam – snížení intenzity bolesti u 61% pacientů
Poměr pacientů se středně těžkou až těžkou bolestí při pohybu min po injekci Meloxicam – snížení intenzity bolesti u 61% pacientů Ve skupině diclofenac jen 43% pacientů Colberg, Hettich, 1996 (Current Medical Research and Opinion) Vol.13, No 7, 1996

39 Meloxicam iv. vs. diclofenac i.m.
meloxikam 100 91 diklolenak 90 89 79 80 70 68 podíl pacientů se středně těžkou až těžkou bolestí při pohybu (%) 76 60 52 50 55 40 30 35 20 10 30 60 90 min po injekci

40 Srovnání intenzity meloxicam i.m. a meloxicam oral u kořenových lézí
randomizovaná dvojslepá studie 113 pac., 15 mg meloxikam i.m., p.o. srovnání nástupu účinku a intenzity i.m. meloxicamu a orálního meloxicamu u pacientů s akutním kořenovým syndromem 113 pacientů 15 mg meloxicam i.m. (N=54), p.o. (N=59). Signif. zlepšení bolesti – straight-leg raising test po 60 min p<0,005 u SS 4 Auvinet, Ziller, Clinical therapeutics, vol. 17, No.6,1995

41 Efektivnost cesty podání
Graf – pokles intenzity spont. bolesti po 30 min po podání meloxikamu signif. p<0,01, Rozdíl mezi skupinami po 30 min nebyl signif. Při vztažení změn v intenzitě bolesti ke skóre ve ST – u pacientů s deficitem SS 4 – trend ve prospěch meloxicamu i.m. (p=0,16) Meloxicam je dobře tolerovaný – im. aplikace excellentní Auvinet

42 intenzita spontánní bolesti (VAS)
-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 15 min intenzita spontánní bolesti (VAS) 30 min 45 min 60 min 75 min 90 min 2 h 3 h 4 h 6 h meloxikam i.m. meloxikam p.o.

43 Hodnocení doby k dosažení maximálního zlepšení indukované bolesti u pacientů s kořen. sy – signif. rozdíl pro i.m. podání Průměrné zlepšení úhlu v testu elevace DK bylo 10 st ve skupině i.m., u p.o. jen 8 st. Hodnocení ukazuje, že 60 min po podání je stupeň elevace DK signifikantně vyšší v obou léčebných skupinách (p<0,005) V žádné skupině nedošlo k dalšímu zlepšení elevace po 6 hodinách Auvinet, Ziller, Clinical therapeutics, vol. 17, No.6,1995

44 Doba potřebná ke zlepšení indukované bolesti byla 1,9 h. u i. m. vs
Doba potřebná ke zlepšení indukované bolesti byla 1,9 h. u i.m. vs. 2,6 h. u p.o. podání (p=0,01) Maximálního zlepšení indukované bolesti – dosaženo během první hodiny u 43,5% pacientů při i.m., vs. 15,1% u p.o. podání (p=0,002) Auvinet, Ziller, Clinical therapeutics, vol. 17, No.6,1995

45 Hodnocení doby k dosažení max. zlepšení indukované bolesti
60 p = 0.002 meloxikam i.m. 50 meloxikam p.o. n = 23 40 n = 19 podíl pacientů (%) 30 n = 18 n = 12 n = 13 20 n = 11 n = 9 n = 8 10 1 2 4 6 čas (h)

46 Meloxicam je dobře snášen
Dobrá lokální tolerance i.m. podání Potvrzují účinnost meloxicamu 15 mg i.m. nebo p.o. na bolest u akutního kořenového syndromu Auvinet, Ziller, Clinical therapeutics, vol. 17, No.6,1995


Stáhnout ppt "Diferenciální diagnostika bolestí páteře"

Podobné prezentace


Reklamy Google