Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management Ing. Jan Pivoňka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management Ing. Jan Pivoňka."— Transkript prezentace:

1 Management Ing. Jan Pivoňka

2 Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je etické (popřípadě efektivní) zveřejňovat seznamy stránek navštívených jednotlivými pracovníky?

3 Organizování, organizační struktura
Organizování - proces tvorby organizační struktury Organizační struktura – úkoly jsou rozděleny, seskupeny a koordinovány Rozdělení Funkcionální Podle produktů Geografické Podle procesů Podle zákazníků Multifunkční týmy

4 Faktory ovlivňující projektování organizace
Strategie Velikost Technologie Nejistota vnějšího prostředí

5 Řetězec příkazů, rozsah řízení
Linie autority Moc x Pravomoc Princip odpovědnosti Princip jednotnosti příkazů – jeden nadřízený – dnes již neplatí 100% viz organická organizace Rozsah řízení – počet pracovníků, které může jeden manažer efektivně řídit

6 Centralizace a decentralizace
Centralizace – decentralizace řízení Formalizace – stupeň standardnosti práce Mechanistická organizace – přísné a pevné řízení organizace – stabilní prostředí, velká organizace Organická organizace – vysoce flexibilní a přizpůsobivá struktura – nejisté prostředí, menší organizace

7 Organizační struktura
Tradiční Jednoduchá – minimální rozdělení Funkcionální – seskupení podobných činností Divizionální – polosamostatné divize Moderní Týmy – struktura založená na týmech a skupinách (zplnomocnění zaměstnanců – neexistuje liniová struktura) – odpovědnost za všechny související činnosti Maticová struktura – pověření odborníci z různých útvarů pracují na jednom nebo více projektech Projektová struktura Učící se organizace – manažeři fungují spíše jako poradci a obhájci zájmů týmu. Cíle si stanovují skupiny samy. Vůdci sdílejí vizi budoucnosti. Organizace bez hranic

8 Delegování Pravomoc je delegována, pokud dá nadřízený podřízenému volnost v rozhodování – pozor lze delegovat pouze pravomoc, nikoliv odpovědnost Bariéry pro delegování Pocit nenahraditelnosti Nechuťˇopustit něco co umím Nedůvěra ve schopnosti pracovníků Obava z neoblíbenosti Problémy při delegování Vedoucí deleguje jen bezvýznamné práce Pracovníci odmítají práci s tvrzením, že ji neumí Pracovník říká, že má příliš mnoho práce Výkon pracovníka ohrožuje úspěšný výkon činnosti

9 Úrovně pravomocí Nástup nového pracovníka – ponechání velké kontroly – vše rozhodne vedoucí Testování pracovníka – zvážení alternativ a doporučit řešení Kontrola rozhodnutí – rozhodnutí schválené vedoucím Známky důvěry – o rozhodnutí informovat vedoucího a pokud ji vedoucí nezastaví bude činnost provedena Samostatné vyřízení a informování vedoucího Absolutní volnost

10 Výběr pracovníka pro delegování
Příslušnost k funkci Zájem X schopnosti Potřeba nové práce „vzpruha“ Pomoc při osobním růstu Kdo již dlouho nebyl delegován Kdo má čas Kdo je připraven na povýšení

11 Komunikace Úkol VYTVOŘTE SEZNAM VÁM ZNÁMÝCH ZPŮSOBŮ KOMUNIKACE A POKUSTE SE PŘIŘADIT JIM ZNÁMKY OD 1 DO 5-TI PODLE TOHO JAK JSOU VHODNÉ Z TĚCHTO DÍLČÍCH POHLEDŮ: Zpětná vazba Formálnost Míra utajenosti Náklady

12 Komunikace Předávání a porozumění významu sdělení.
Sdělení – Zakódování – Kanál – Dekódování – Příjemce – Zpětná vazba Šum

13 Neverbální komunikace
Zloba Štěstí Neutrální Smutek Překvapení Strach

14 Interpersonální komunikace
Neverbální komunikace – řeč těla, intonace hlasu Bariéry Filtrování – záměrná manipulace informací, aby vypadaly pro příjemce příznivěji Selektivní vnímání – interpretace podle zájmů, minulosti, zkušeností a přístupů Emoce – smutek, radost ovlivní způsob přijetí informace Zahlcení informacemi – množství informací přesahující kapacity pro jejich zpracování Defenzíva – lidé v ohrožení Jazyk a slang Národní kultura (Japonsko – kolektivismus USA – individualismus)

15 Způsob překonávání bariér
Zpětná vazba – verbální, neverbální Zjednodušený jazyk Aktivní naslouchání – porozumění informaci bez interpretací nebo předsudků (slovní prostor 125 / 400) - empatie Omezení emocí Sledování neverbálních signálů

16 Aktivní naslouchání Nemluvit nadbytečně Empatie Oční kontakt
Přitakávání a vhodný výraz obličeje Kladení otázek Vyvarovat se rušivých gest Nepřerušovat Parafrázování

17 Komunikace v organizaci
Formalizovaná – Neformální Směrem dolů, nahoru, laterální komunikace, diagonální komunikace – mohou nastat konflikty Komunikační sítě Řetězec Kolo Všechna spojení Neformální komunikační síť a její využití ;-)

18 Informační technologie
Dostupnost informací Úkol Informační technologie:

19 Konflikty (intriky, neustálé napětí)
Důvod vzniku Rozdílné cíle Rozdílné city Rozdílné činy Důsledky konfliktů Ukřivdění – hledání negativních stránek – démonizace Přenos z vrcholového vedení na nižší úroveň Potlačení komunikace Únik z organizace (osobní zájmy, odchod)

20 Řešení konfliktů Předcházení
Vyloučení emocí – potlačení racionality, citová prohlášení… Oddělení se od problému – zaměření na zájmy – vyšší zájmy Oboustranně přijatelná alternativa – vzájemné vztahy motivace Využití externího poradce Využití objektivních údajů – ziskovost středisek, výzkum kupní síly v regionu atd.

21 Konflikty žádoucí Lidé jsou motivováni a organizace nestagnuje
Konflikt jako zdroj inovací Pro některé jedince je citové uvolnění potřebné pro další racionální jednání POZOR NA ROZSAH – rozvrat a narušení chodu organizace


Stáhnout ppt "Management Ing. Jan Pivoňka."

Podobné prezentace


Reklamy Google