Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace Jana M. Havigerová. Osnova Organizace a organismus Organizace a organismus Mise, vize, cíle, hodnoty Mise, vize, cíle, hodnoty Kultura, atmosféra,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace Jana M. Havigerová. Osnova Organizace a organismus Organizace a organismus Mise, vize, cíle, hodnoty Mise, vize, cíle, hodnoty Kultura, atmosféra,"— Transkript prezentace:

1 Organizace Jana M. Havigerová

2 Osnova Organizace a organismus Organizace a organismus Mise, vize, cíle, hodnoty Mise, vize, cíle, hodnoty Kultura, atmosféra, etika Kultura, atmosféra, etika

3 Organizace a organismus

4 Organizace z řeckého organon – nástroj z řeckého organon – nástroj organizace – uspořádání (správa, organizování) či sdružení osob organizace – uspořádání (správa, organizování) či sdružení osob organizovat – účelně uspořádat, sdružovat určitým řádem za určitým účelem organizovat – účelně uspořádat, sdružovat určitým řádem za určitým účelem

5 Organismus z řeckého organon – nástroj z řeckého organon – nástroj ústrojí, uspořádaný celek či živá bytost, jedinec ústrojí, uspořádaný celek či živá bytost, jedinec

6 Organizace a organismus Co je to živý organismus? Pokuste se definovat živý organismus.

7 Organizace a organismus … je celek složený z jednotlivých elementů (lidí, buněk), které se sjednotily za účelem na/plnění společných zájmů a cílů v ucelenou a semknutou jednotu … je celek složený z jednotlivých elementů (lidí, buněk), které se sjednotily za účelem na/plnění společných zájmů a cílů v ucelenou a semknutou jednotu

8 Organizace a organismus jednota se vyznačuje strukturou a vnitřním řádem (pravidla fungování) jednota se vyznačuje strukturou a vnitřním řádem (pravidla fungování) aktivitami, které neodmyslitelně patří k životu jsou výměna zdrojů mezi vnitřním a vnějším prostředím (nezbytné pro růst a vývoj) a komunikace s okolím aktivitami, které neodmyslitelně patří k životu jsou výměna zdrojů mezi vnitřním a vnějším prostředím (nezbytné pro růst a vývoj) a komunikace s okolím

9 Organizace a organismus Celek znamená vždy více než prostý součet částí Celek znamená vždy více než prostý součet částí Rozeberete-li dům na jednotlivé cihly, nebudete mít nic víc, než hromadu cihel – a přece to byl dům Rozeberete-li dům na jednotlivé cihly, nebudete mít nic víc, než hromadu cihel – a přece to byl dům Rozložíte-li hudební skladbu na řadu tónů, melodii neuslyšíte Rozložíte-li hudební skladbu na řadu tónů, melodii neuslyšíte Rozčtvrtíte-li člověka… Rozčtvrtíte-li člověka…

10 Mise, vize, cíle, hodnoty

11 Mise

12 Organizace a cíle organizace je propojení zdrojů (lidských, duchovních, finančních, hmotných) za společným cílem organizace je propojení zdrojů (lidských, duchovních, finančních, hmotných) za společným cílem cíle od nejobecnějšího: mise, vize, strategické cíle, realizační (taktické a operační cíle) cíle od nejobecnějšího: mise, vize, strategické cíle, realizační (taktické a operační cíle)

13 Mise z latinského missio – poslat z latinského missio – poslat používán ve smyslu: poslání, úkol používán ve smyslu: poslání, úkol v organizaci je mise definována jako smysl existence organizace v organizaci je mise definována jako smysl existence organizace

14 Mise Mise je to nejzákladnější, nejhlubší, bazální poslání, které organizace naplňuje. Mise je to nejzákladnější, nejhlubší, bazální poslání, které organizace naplňuje.

15 Mise Chceme-li přesvědčivě odpovědět na otázku, jaké je poslání naší organizace, pak odpovídáme na otázky: Chceme-li přesvědčivě odpovědět na otázku, jaké je poslání naší organizace, pak odpovídáme na otázky: Kdo jsme? Kdo jsme? Proč existujeme? Proč existujeme? Co představujeme? Co představujeme? Pro koho existujeme? Pro koho existujeme?

16 Mise Prezentujte, jakou misi naplňuje Vaše organizace Prezentujte, jakou misi naplňuje Vaše organizace Vaše prezentace by přitom měla člověku, který Vaši organizaci nezná, zprostředkovat odpovědi na výše uvedené otázky. Vaše prezentace by přitom měla člověku, který Vaši organizaci nezná, zprostředkovat odpovědi na výše uvedené otázky.

17 Misionář Každý, kdo se stává členem nějaké organizace, stává se současně zvěstovatelem její mise, tím, kdo plní její poslání a naplňuje smysl její existence Každý, kdo se stává členem nějaké organizace, stává se současně zvěstovatelem její mise, tím, kdo plní její poslání a naplňuje smysl její existence Každý člověk, který naplňuje poslání či plní svěřený úkol v rámci nějaké organizace je tedy misionář … Každý člověk, který naplňuje poslání či plní svěřený úkol v rámci nějaké organizace je tedy misionář …

18 Misionář Úkolem jednotlivce Úkolem jednotlivce není zvěstovat své vlastní názory či naplňovat své individuální cíle bez ohledu na celek, nýbrž není zvěstovat své vlastní názory či naplňovat své individuální cíle bez ohledu na celek, nýbrž odevzdat se poslání a záměru vyššího celku odevzdat se poslání a záměru vyššího celku jednat v zájmu a v souladu s cíli organizace jednat v zájmu a v souladu s cíli organizace

19 Misionář Zvažte, do jaké míry je v souladu Vaše osobní životní filosofie a hodnoty, s filosofií a hodnotami organizace, pro kterou plníte svoji pracovní misí. Zvažte, do jaké míry je v souladu Vaše osobní životní filosofie a hodnoty, s filosofií a hodnotami organizace, pro kterou plníte svoji pracovní misí. Panuje-li shoda, pak jste člověk na správném místě a bezpochyby jste pro sebe navzájem přínosem. Shledal/a-li jste rozpor, měl/a byste zvážit, zda a jak můžete ovlivnit základní charakteristiky organizace či zda by pro Vás nebylo přínosnější pracovat pro organizaci, jejíž poslání a hodnoty jsou ve větším souladu s Vašimi Panuje-li shoda, pak jste člověk na správném místě a bezpochyby jste pro sebe navzájem přínosem. Shledal/a-li jste rozpor, měl/a byste zvážit, zda a jak můžete ovlivnit základní charakteristiky organizace či zda by pro Vás nebylo přínosnější pracovat pro organizaci, jejíž poslání a hodnoty jsou ve větším souladu s Vašimi

20 Vize

21 Vývoj Protože každá organizace žije v čase, je nanejvýš moudré tento vývoj předem naplánovat a pak podniknout vhodné kroky, aby se organizace vyvíjela právě požadovaným směrem. Protože každá organizace žije v čase, je nanejvýš moudré tento vývoj předem naplánovat a pak podniknout vhodné kroky, aby se organizace vyvíjela právě požadovaným směrem.

22 Plánování Plánování je hlavním úkolem managementu. Plánování je hlavním úkolem managementu. Základem plánování je analýza: Základem plánování je analýza: 1. zjistit status quo, zachytit výchozí podmínky, prozkoumat stávající potřeby 1. zjistit status quo, zachytit výchozí podmínky, prozkoumat stávající potřeby 2. vytvořit prognózu, předpoklad dalšího vývoje, odhad budoucích potřeb 2. vytvořit prognózu, předpoklad dalšího vývoje, odhad budoucích potřeb 3. stanovit vizi 3. stanovit vizi

23 Vize Zodpovězte si sami pro sebe následující otázky a poté prodiskutujte s kolegy: Zodpovězte si sami pro sebe následující otázky a poté prodiskutujte s kolegy: Co budou naši zákazníci potřebovat a co očekávat od služeb našeho typu za 25 let? Co budou naši zákazníci potřebovat a co očekávat od služeb našeho typu za 25 let? Kdybych byl ode dneška za 25 let klientem zařízení poskytující služby, v nichž nyní pracuji, co bych očekával, co bych požadoval, jaké by byly mé potřeby? Kdybych byl ode dneška za 25 let klientem zařízení poskytující služby, v nichž nyní pracuji, co bych očekával, co bych požadoval, jaké by byly mé potřeby? Jak fungují námi nabízené služby v zahraničí? Jak fungují námi nabízené služby v zahraničí? Kdybych mohl/a zkvalitnit námi nabízenou službu, co ze zahraničních modelů bych chtěl/a ve své organizaci? Kdybych mohl/a zkvalitnit námi nabízenou službu, co ze zahraničních modelů bych chtěl/a ve své organizaci? Co je vlastně kvalita? Co je vlastně kvalita?

24 Vize z latinského visus – zrak z latinského visus – zrak vize – zjev, vidění, představa vize – zjev, vidění, představa

25 Vize označuje plánovaný stav organizace v budoucnosti označuje plánovaný stav organizace v budoucnosti do slov převedená představa, jak bude organizace vypadat a jak bude fungovat v určitém časovém horizontu, časovém odstupu, v jisté budoucnosti do slov převedená představa, jak bude organizace vypadat a jak bude fungovat v určitém časovém horizontu, časovém odstupu, v jisté budoucnosti

26 Vize určuje směr určuje směr nabízí cestu kam dál nabízí cestu kam dál přibližuje cíl přibližuje cíl

27 Vize je úkolem nejvyššího managementu tvořit vize, neboť oni jsou těmi, kteří v organizační hierarchii vystoupali nejvýš a protože jsou nejvýš, mají nejlepší možnost rozhlédnout se, pohlédnout co nejdál a ukázat směr… je úkolem nejvyššího managementu tvořit vize, neboť oni jsou těmi, kteří v organizační hierarchii vystoupali nejvýš a protože jsou nejvýš, mají nejlepší možnost rozhlédnout se, pohlédnout co nejdál a ukázat směr…

28 Vize má být: náročná, ale reálná, jasná a srozumitelná, snadno zapamatovatelná, motivující, mobilizující, hodnotově orientovaná, spojená s potřebami členů organizace i jejích klientů má být: náročná, ale reálná, jasná a srozumitelná, snadno zapamatovatelná, motivující, mobilizující, hodnotově orientovaná, spojená s potřebami členů organizace i jejích klientů ideálně stanovaná vize obsahuje vedle obrazu cíle také nehmatatelný, leč významně působící emoční náboj ideálně stanovaná vize obsahuje vedle obrazu cíle také nehmatatelný, leč významně působící emoční náboj

29 Vize A tak jako Jeníček s Mařenkou jdou za světýlkem a Tři Králové za svojí hvězdou, tak dobrý manažer podniká krok za krokem, aby svojí organizaci přiblížil předestřenou vizi… A tak jako Jeníček s Mařenkou jdou za světýlkem a Tři Králové za svojí hvězdou, tak dobrý manažer podniká krok za krokem, aby svojí organizaci přiblížil předestřenou vizi…

30 Vize …aby celá organizace mohla vší silou táhnout jedním směrem za jeden provaz! …aby celá organizace mohla vší silou táhnout jedním směrem za jeden provaz!

31 Motto je vize zkomprimovaná do jediné krátké a úderné věty, která obsahuje zřetelný cíl, se kterým je snadné se ztotožnit je vize zkomprimovaná do jediné krátké a úderné věty, která obsahuje zřetelný cíl, se kterým je snadné se ztotožnit

32 Motto Co sděluje uvedené motto? Co sděluje uvedené motto? Postavíme o čem sníte Postavíme o čem sníte Tisk je zábava Tisk je zábava Usnadníme Vám život Usnadníme Vám život Značka *** - ověřená kvalita Značka *** - ověřená kvalita Ne kvantita, kvalita! Ne kvantita, kvalita! Originalita a výlučnost pro každého Originalita a výlučnost pro každého Úspěch našeho klienta je i naším úspěchem Úspěch našeho klienta je i naším úspěchem Důvěra zavazuje Důvěra zavazuje Spolehlivý partner pro třetí tisíciletí Spolehlivý partner pro třetí tisíciletí Co ostatní nedokáží... Co ostatní nedokáží... Ti, kteří rozumí lidem Ti, kteří rozumí lidem S námi se domluvíte S námi se domluvíte

33 Motto Formulujte motto Formulujte motto pro svoji vlastní vizi. pro svoji vlastní vizi.

34 Cíle

35 Cíl …to je termínovaný sen …to je termínovaný sen Harvey Mackay Cíle jsou konkretizací vize. Cíle jsou konkretizací vize.

36 Cíle Byla-li vize dohodou, zda budeme lovit velrybu či kolibříka… Byla-li vize dohodou, zda budeme lovit velrybu či kolibříka… …pak cíle jsou mety, jichž jsem se rozhodl dosáhnout, abych byl …pak cíle jsou mety, jichž jsem se rozhodl dosáhnout, abych byl v lovu úspěšný.

37 Strategické cíle základní strategie (postupy), priority při plánování lovu = strategické cíle základní strategie (postupy), priority při plánování lovu = strategické cíle určují priority (témata, jimiž se hodláme zabývat, ostatní nepodstatná jdou „k ledu“) určují priority (témata, jimiž se hodláme zabývat, ostatní nepodstatná jdou „k ledu“) volí základní strategii volí základní strategiilovu popisují základní popisují základní zdroje a způsoby jejich získání

38 Realizační cíle realizační cíle = virtuální porcování „mamuta“ na stravitelná sousta realizační cíle = virtuální porcování „mamuta“ na stravitelná sousta popisují konkrétní aktivity popisují konkrétní aktivity (vč. odpovědných osob, termínů) nezbytné pro naplnění strategických cílů …a jejich převedení do konkrétních pracovních náplní každého jednotlivého člena organizace …a jejich převedení do konkrétních pracovních náplní každého jednotlivého člena organizace

39 Sdílená vize Sebelepší strategie je výrazně oslabena, není-li pochopena a podpořena ze strany všech, kteří se na její realizaci mají podílet. Sebelepší strategie je výrazně oslabena, není-li pochopena a podpořena ze strany všech, kteří se na její realizaci mají podílet.

40 Sdílená vize Vzpomeňte na svá školní léta. Vybavte si situace, kdy jste se museli učit bez jakékoli znalosti kontextu a bez vize, k čemu Vám daná znalost může v budoucnu prospět. Připomeňte si na druhé straně situace, kdy jste se učili něco, o čem jste věděli k čemu a proč se to učíte, čím Vám učivo bude moci v bližší či vzdálenější budoucnosti prospět. Vzpomeňte na svá školní léta. Vybavte si situace, kdy jste se museli učit bez jakékoli znalosti kontextu a bez vize, k čemu Vám daná znalost může v budoucnu prospět. Připomeňte si na druhé straně situace, kdy jste se učili něco, o čem jste věděli k čemu a proč se to učíte, čím Vám učivo bude moci v bližší či vzdálenější budoucnosti prospět. Rozdíl v samotném procesu učení i ve výsledku byl jistě více než podstatný... Rozdíl v samotném procesu učení i ve výsledku byl jistě více než podstatný...

41 Sdílení vize Předávání informací o misi, vizích a cílech má mnoho podob: Předávání informací o misi, vizích a cílech má mnoho podob: oběžníky, oběžníky, nástěnky, nástěnky, webové stránky webové stránky …

42 Sdílení vize Bez osobního kontaktu jsou však všechny tyto formy jen nemastnými neslanými bramborami. Bez osobního kontaktu jsou však všechny tyto formy jen nemastnými neslanými bramborami. Okořenit informace a zapálit zaměstnance pro společnou vizi může jen a pouze osobní kontakt. Okořenit informace a zapálit zaměstnance pro společnou vizi může jen a pouze osobní kontakt.

43 Sdílení vize Čím bližší nadřízený, tím podrobněji, hlouběji a konstruktivněji by měl vizi a cíle sdílet se zaměstnancem Čím bližší nadřízený, tím podrobněji, hlouběji a konstruktivněji by měl vizi a cíle sdílet se zaměstnancem prodiskutovávat, prodiskutovávat, odkazovat, odkazovat, odvolávat se na ně, odvolávat se na ně, zaštitovat se jimi, zaštitovat se jimi, obrnit se proti jejich nepřátelům obrnit se proti jejich nepřátelům …

44 Vize, cíle a misionáři Svoji individuální misi má zaměstnanec definovanou v popisu práce, který je součástí pracovní smlouvy. Svoji individuální misi má zaměstnanec definovanou v popisu práce, který je součástí pracovní smlouvy.

45 Vize, cíle a misionáři Dobrý nadřízený zná obsah pracovní smlouvy svých podřízených. Je to nástroj, se kterým může operovat při vykonávání svých manažerských aktivit, plánováním počínaje a vedením konče. Dobrý nadřízený zná obsah pracovní smlouvy svých podřízených. Je to nástroj, se kterým může operovat při vykonávání svých manažerských aktivit, plánováním počínaje a vedením konče. O obsah pracovní smlouvy se může například opírat při vyjednávání se zaměstnanci, při stanovování individuálních pracovních cílů podřízených, při zadávání úkolů. O obsah pracovní smlouvy se může například opírat při vyjednávání se zaměstnanci, při stanovování individuálních pracovních cílů podřízených, při zadávání úkolů.

46 Hodnoty

47 Hodnoty Hodnoty jsou všechno to, co má pro nás nějakou cenu, váhu, význam Hodnoty jsou všechno to, co má pro nás nějakou cenu, váhu, význam Hodnoty jsou všechno to, do čeho jsme ochotni investovat svůj čas, svou energii, své peníze, abychom to získali, toho dosáhli Hodnoty jsou všechno to, do čeho jsme ochotni investovat svůj čas, svou energii, své peníze, abychom to získali, toho dosáhli

48 Hodnoty Hodnoty jsou seskupeny jako kostky stavebnice do vysoké věže. Hodnoty jsou seskupeny jako kostky stavebnice do vysoké věže.

49 Hodnoty Vyjmenujte bez přemýšlení hodnoty, které vyznáváte Vy osobně a sepište je na papír v pořadí, jak jste je jmenoval/a. Vyjmenujte bez přemýšlení hodnoty, které vyznáváte Vy osobně a sepište je na papír v pořadí, jak jste je jmenoval/a.

50 Hodnoty Hodnoty v organizaci jsou svou podstatou normami, které určují priority při volbě alternativ, Hodnoty v organizaci jsou svou podstatou normami, které určují priority při volbě alternativ, Hodnoty jsou faktory, které determinují to, co organizace chce, může, nesmí či nemůže dělat Hodnoty jsou faktory, které determinují to, co organizace chce, může, nesmí či nemůže dělat

51 Hodnoty Hodnoty jsou jako magnety. Hodnoty jsou jako magnety. Přiblížíte-li k magnetu kovový předmět, nemusíte vynakládat žádné úsilí a předmět přesto tíhne k magnetu a při kontaktu s ním splyne. Přiblížíte-li k magnetu kovový předmět, nemusíte vynakládat žádné úsilí a předmět přesto tíhne k magnetu a při kontaktu s ním splyne. Zcela analogicky Zcela analogicky funguje princip v organizaci.

52 Hodnoty Magnetismus hodnot samozřejmě působí i navenek: Magnetismus hodnot samozřejmě působí i navenek: praktikované hodnoty oslovují potencionální klientelu, přitahují dodavatele, varují konkurenci, praktikované hodnoty oslovují potencionální klientelu, přitahují dodavatele, varují konkurenci, … prostě zviditelňují organizaci a vymezují její pozici na trhu i ve společnosti … prostě zviditelňují organizaci a vymezují její pozici na trhu i ve společnosti

53 Hodnoty Panuje-li nesoulad mezi hodnotami (především mezi prezentovanými a reálnými hodnotami jedince/orgánu/organizace), pak je síla organizace roztříštěna, magnetismus znefunkčněn. Panuje-li nesoulad mezi hodnotami (především mezi prezentovanými a reálnými hodnotami jedince/orgánu/organizace), pak je síla organizace roztříštěna, magnetismus znefunkčněn.

54 Kultura

55 Kultura z latinského colo, pěstovat z latinského colo, pěstovat kultura = pěstování nebo pěstění kultura = pěstování nebo pěstění kulturní - v původním slova smyslu znamená dotýkaný lidskou rukou či ovlivněný, zasažený činností člověka kulturní - v původním slova smyslu znamená dotýkaný lidskou rukou či ovlivněný, zasažený činností člověka

56 Kultura Kulturu v nejobecnějším významu slova - soubor mimobiologických prostředků adaptace člověka na jeho prostředí Kulturu v nejobecnějším významu slova - soubor mimobiologických prostředků adaptace člověka na jeho prostředí Kultura je považována za specificky lidský fenomén Kultura je považována za specificky lidský fenomén

57 Kultura kultura v organizaci - soubor znaků a podnětů organizace, jimiž působí navenek i uvnitř na jedince s nimiž přichází do styku (členové organizace, zákazníci, klienti, úřady, média...) kultura v organizaci - soubor znaků a podnětů organizace, jimiž působí navenek i uvnitř na jedince s nimiž přichází do styku (členové organizace, zákazníci, klienti, úřady, média...)

58 Kultura Organizační kultura zahrnuje stejné třídy jevů, jako obecně definovaná kultura, to jest: Organizační kultura zahrnuje stejné třídy jevů, jako obecně definovaná kultura, to jest: ideje – kognitivní systémy, principy a hodnoty, které jsou interiorizovány nebo exteriorizovány, ideje – kognitivní systémy, principy a hodnoty, které jsou interiorizovány nebo exteriorizovány, kulturní vzorce – mýty, mravy, rituály, obyčeje, pravidla, tabu, symboly (= znaky s komplexním obsahovým významem snadným k pochopení, mohou mít ideální i materiální povahu), které jsou sdíleny spolupracovníky, jazyk, žargon, kulturní vzorce – mýty, mravy, rituály, obyčeje, pravidla, tabu, symboly (= znaky s komplexním obsahovým významem snadným k pochopení, mohou mít ideální i materiální povahu), které jsou sdíleny spolupracovníky, jazyk, žargon, symbolické artefakty – materiální povaha: architektura, logo, barvy, vybavení interiérů, propagační předměty, které jsou předávány v čase a prostoru symbolické artefakty – materiální povaha: architektura, logo, barvy, vybavení interiérů, propagační předměty, které jsou předávány v čase a prostoru

59 Kultura Kultura existuje na několika úrovních, od vědomé (a tím pádem také ovlivnitelné) po kulturu na úrovni nevědomé (tedy také ovlivnitelné, ale podstatně hůře). Kultura existuje na několika úrovních, od vědomé (a tím pádem také ovlivnitelné) po kulturu na úrovni nevědomé (tedy také ovlivnitelné, ale podstatně hůře). Schein (1969) zobrazuje takto: Schein (1969) zobrazuje takto: Systémy symbolů: Řeč, formy společenského styku, obřady, rituály, oděv, logo...«»Vědomé, ovlivňovatelné- jsou viditelné, ale je třeba je vysvětlit, interpretovat.↕↑ Systémy symbolů: Řeč, formy společenského styku, obřady, rituály, oděv, logo...«»Vědomé, ovlivňovatelné- jsou viditelné, ale je třeba je vysvětlit, interpretovat.↕↑ Sociální normy a standardní jednání: Zásahy, pravidla, standardy, podniková ideologie, linie jednání...«» Částečně vědomé, do jisté míry ovlivnitelné- pro vnější pozorovatele jen zčásti zřetelné↕↑ Sociální normy a standardní jednání: Zásahy, pravidla, standardy, podniková ideologie, linie jednání...«» Částečně vědomé, do jisté míry ovlivnitelné- pro vnější pozorovatele jen zčásti zřetelné↕↑ Základní představy a východiska: vztah k ostatnímu světu, představy o povaze člověka, příčinách jeho jednání, povaze mezilidských vztahů,, co je zdrojem a kdo je nositelem pravdy...«» Nevědomé, spontánní- pro vnější pozorovatele neviditelné Základní představy a východiska: vztah k ostatnímu světu, představy o povaze člověka, příčinách jeho jednání, povaze mezilidských vztahů,, co je zdrojem a kdo je nositelem pravdy...«» Nevědomé, spontánní- pro vnější pozorovatele neviditelné

60 Kultura Představte si sebe sama jako otce/matku Vaší organizace a všechny zaměstnance na všech úrovních, že jsou to Vaše klony. Představte si sebe sama jako otce/matku Vaší organizace a všechny zaměstnance na všech úrovních, že jsou to Vaše klony. Jakou kulturu by taková organizace projevovala? Jak by se choval nejvyšší management? Jací by byli řadoví zaměstnanci? Jak by se projevovala uklízečka či vrátný? Rozpracujte si představu do největších detailů. Jakou kulturu by taková organizace projevovala? Jak by se choval nejvyšší management? Jací by byli řadoví zaměstnanci? Jak by se projevovala uklízečka či vrátný? Rozpracujte si představu do největších detailů.

61 Kultura Na organizační kulturu pak můžete snadno aplikovat rčení: ryba páchne od hlavy. Na organizační kulturu pak můžete snadno aplikovat rčení: ryba páchne od hlavy.

62 Kultura Jak lze organizační kulturu rozpoznat ? Jak lze organizační kulturu rozpoznat ? Rozlišujeme objektivní (hmotné) a subjektivní (sociokulturní) ukazatele kultury. Rozlišujeme objektivní (hmotné) a subjektivní (sociokulturní) ukazatele kultury.

63 Kultura Objektivní ukazatelé kultury Objektivní ukazatelé kultury jsou například úprava a čistota vnějších i vnitřních prostor organizace, úprava firemní dokumetnace (od elementárních sdělení zaměstnancům po výroční zprávu), logo a znak firmy, úprava nástrojů, postupů a technologií, které organizace používá, stejnokroje či úprava a styl odění členů organizace, hmotné znaky péče o zaměstnance a klienty (stojany na kola, dveřní fotobuňky, místa k sezení, výtahy, telefonní budky, nápojové automaty, kantýna atd.). jsou například úprava a čistota vnějších i vnitřních prostor organizace, úprava firemní dokumetnace (od elementárních sdělení zaměstnancům po výroční zprávu), logo a znak firmy, úprava nástrojů, postupů a technologií, které organizace používá, stejnokroje či úprava a styl odění členů organizace, hmotné znaky péče o zaměstnance a klienty (stojany na kola, dveřní fotobuňky, místa k sezení, výtahy, telefonní budky, nápojové automaty, kantýna atd.).

64 Kultura Subjektivní (psychosociální) ukazatelé kultury Subjektivní (psychosociální) ukazatelé kultury jsou méně hmatatelné, ale o to nosnější prvky kultury. Zahrnují soubory hodnot, norem, obyčejů, očekávání, které členové organizace sdílejí, ke kterým se hlásí, na jejichž případné ohrožení reagují. Nezastupitelnou roli hrají dominantní forma komunikace, převažující nálady, hájená etika a morálka (viz hodnoty). Psychosociální ukazatelé jsou jednak výslednicí působení tradic dané organizace (včetně regionu, země – národní kultura, kde organizace působí) a současných vlivů a tlaků (ekonomické, demografické, ekologické, technologické aj.) v prostředí organizace. jsou méně hmatatelné, ale o to nosnější prvky kultury. Zahrnují soubory hodnot, norem, obyčejů, očekávání, které členové organizace sdílejí, ke kterým se hlásí, na jejichž případné ohrožení reagují. Nezastupitelnou roli hrají dominantní forma komunikace, převažující nálady, hájená etika a morálka (viz hodnoty). Psychosociální ukazatelé jsou jednak výslednicí působení tradic dané organizace (včetně regionu, země – národní kultura, kde organizace působí) a současných vlivů a tlaků (ekonomické, demografické, ekologické, technologické aj.) v prostředí organizace.

65 Kultura Otázky pro zjištění organizační kultury: Otázky pro zjištění organizační kultury: Jaká je míra moci? Jaká je míra autonomie? Jaká je míra moci? Jaká je míra autonomie? Jak funguje hierarchie ve firmě? Jak funguje hierarchie ve firmě? Kdo je tvůrcem firemního mínění? Kdo je tvůrcem firemního mínění? Kdo je hrdinou? Kdo je v organizaci vzorem? Kdo je hrdinou? Kdo je v organizaci vzorem? Jak je ve firmě projevována úcta? Jak je ve firmě projevována úcta? Jaké mýty, legendy, historky kolují po firmě? Jaké mýty, legendy, historky kolují po firmě? Co je v organizaci ceněno? Co je v organizaci ceněno? Kdo je nositel úspěchu v organizaci? Jednotlivec nebo tým? Kdo je nositel úspěchu v organizaci? Jednotlivec nebo tým? Co je ve firmě trestáno? Co je ve firmě trestáno? Kdo je považován za černou ovci, vyděděnce, trpěného člena organizace? Kdo je považován za černou ovci, vyděděnce, trpěného člena organizace? Jak pracovníci dávají najevo příslušnost k organizaci? Jak pracovníci dávají najevo příslušnost k organizaci? Jaké jsou firemní rituály, ceremoniály, obřady? Jaké jsou firemní rituály, ceremoniály, obřady? Jaká je informovanost? Jaká je informovanost? Jak je viděna budoucnost? Jaká jsou přání, očekávání? Jak je viděna budoucnost? Jaká jsou přání, očekávání? Jaký je motivační systém? Jaký je motivační systém?

66 Kultura Vymyslete rčení, které by vystihovalo kulturu Vaší organizace nebo nějaký její výrazný rys, Vymyslete rčení, které by vystihovalo kulturu Vaší organizace nebo nějaký její výrazný rys, např. pracovní morálku, dochvilnost, loajalitu, sounáležitost, spoluzodpovědnost, zaměstnanecké rituály, pracovní oděv, postoj vedení k zaměstnancům, postoj zaměstnanců k vedení, postoj zaměstnanců k penězům, postoj zaměstnanců k zaváděným standardům... např. pracovní morálku, dochvilnost, loajalitu, sounáležitost, spoluzodpovědnost, zaměstnanecké rituály, pracovní oděv, postoj vedení k zaměstnancům, postoj zaměstnanců k vedení, postoj zaměstnanců k penězům, postoj zaměstnanců k zaváděným standardům...

67 Kultura PS: PS: Přirozeně, totéž, co platí o kultuře v organizaci, platí i o kultuře v institucích, jako jsou rodina, parta, škola, stát...

68 Domácí úkol

69 Metafora organizace - DÚ Pokuste se popsat Vaši organizaci jako živý organismus Pokuste se popsat Vaši organizaci jako živý organismus

70 Metafora organizace Například vystřihněte obrys lidského těla a doplňte k jednotlivým anatomickým prvkům jednotlivé osoby/útvary, které podle Vašeho mínění plní dané funkce v metafoře Vaší organizace. Například vystřihněte obrys lidského těla a doplňte k jednotlivým anatomickým prvkům jednotlivé osoby/útvary, které podle Vašeho mínění plní dané funkce v metafoře Vaší organizace.

71 Metafora organizace Nebo vymodelujte strom a vyznačte, kdo nebo co jsou kořeny, kdo kmen, kdo listí, kdo plody, kudy proudí míza, kde má strom suky a odumřelé větve atp. Nebo vymodelujte strom a vyznačte, kdo nebo co jsou kořeny, kdo kmen, kdo listí, kdo plody, kudy proudí míza, kde má strom suky a odumřelé větve atp.

72 Metafora organizace Pomůckou Vám může být organizační pavouk – formální systém nadřízenosti a podřízenosti v organizaci daný zastávanou pracovní pozicí. Pomůckou Vám může být organizační pavouk – formální systém nadřízenosti a podřízenosti v organizaci daný zastávanou pracovní pozicí.


Stáhnout ppt "Organizace Jana M. Havigerová. Osnova Organizace a organismus Organizace a organismus Mise, vize, cíle, hodnoty Mise, vize, cíle, hodnoty Kultura, atmosféra,"

Podobné prezentace


Reklamy Google