Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Marketingový výzkum 1. přednáška prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Marketingový výzkum 1. přednáška prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin."— Transkript prezentace:

1 prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Marketingový výzkum 1. přednáška prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček

2 prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Techniky sběru informací II. prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček

3 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Techniky sběru informací Dotazování Fáze dotazování Typy a druhy otázek Škálování

4 prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Dotazování  typická metoda marketingového výzkumu: Znamená verbální kontakt s respondentem prostřednictvím záznamového média. Otázka Definice problému a stanovení cíle Informace Otázka

5 prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Dotazník je možno formulovat, je-li znám účel a cíl výzkumu. Seznam informací; každá položka seznamu musí být prověřena z hlediska jejího významu pro objasnění cílů. Dále musí být objasněno, zda respondent - otázce rozumí, - je schopen odpovídat, - je ochoten odpovídat.

6 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Otázky mají určitou: - formu - stylizaci - sled Nesprávně používané výrazy: příležitostně, často, řídce, dosti, vynikající, rozhodující,... dotazník zaslaný poštou dotazování telefonem dotazování osobní dohodnutý rozhovor rozhovor při zastavení

7 prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Fáze dotazování 1. Adaptace úvod - vysvětlení cíle, popsání způsobu vyplňování otázek  snaha vzbudit zájem, motivovat respondenta, připravit respondenta 2. Kontakt  dotazování musí být snadné, bezproblémové s jednoduchými odpověďmi  cílem je postupně uvést do problému 3. Dosažení vytyčeného cíle  sběr základních informací pro řešení stanoveného úkolu  kontrola relevantnosti odpovědí  snaha o udržení zájmu respondenta  kontrola, zda respondent patří ke zkoumané skupině 4. Závěr dotazování  otázky odstraňující napětí  umožnění emocionálního vyjádření, příp. vlastního názoru

8 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Typy otázek

9 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Zcela nestrukturovaná Otázka, na kterou mohou respondenti odpovědět libovolným způsobem. Jaký je Váš názor na bankovnictví? Slovní asociace Jsou předkládány výrazy a respondenti uvádějí asociaci, která je první napadne. Co Vás napadne, jestliže uslyšíte: Peněžní ústav…………………………………………… Typ poskytované služby……………………………… Úroky, úvěry………………………………………………

10 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Dokončení věty Jsou předkládány neúplné věty a respondenti věty dokončují. Když si vybírám peněžní ústav, tak je pro mne rozhodující………………………… Dokončení povídky Je předložena nedokončená povídka a úkolem respondenta je ji dokončit. Před několika dny jsem navštívil peněžní ústav………………………………………………

11 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Dokončení obrázku Je předložen obrázek dvou postav. Jedna něco říká. Respondent se má ztotožnit s druhou osobou a doplnit, jak na to reaguje. Dokončení tématického námětu Je předložen obrázek a respondenti jsou požádáni, aby vymysleli příběh o tom, co se na obrázku stalo, nebo může stát. …………………………………………………… …………………………………………………...

12 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Otázky s uzavřeným koncem Dichotomická Nabízí dvě možné volby odpovědi. Mnohonásobný výběr Nabízí tři a více možných odpovědí. Škála souhlasu Škála, jejíž pomocí se vyjadřuje stupeň souhlasu.

13 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Významový (sémantický) diferenciál Škála je vepsána mezi dvěma bipolárními slovy a respondent volí bod, který vyjadřuje jeho názor. Škála důležitosti Škála, pomocí níž respondent přiřazuje důležitost určitému atributu. Hodnotící škála Škála pro hodnocení vlastností. Škála úmyslu koupit Škála, popisující úmysl respondenta koupit.

14 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Známkovací stupnice respondent hodnotí určitý objekt na klasifikační stupnici, jaká se používá např. ve školství vynikajícívelmi dobrýdobrýslabýšpatný 12345

15 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Stupnice přikládaného významu respondent hodnotí intenzitu vztahu k určité skutečnosti neobyčejně důležitá velmi důležitá důležitá do určité míry nepříliš důležitá není vůbec důležitá 12345

16 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Hodnotící škála „Jste spokojen se službami České spořitelny?“ silně nespokojen nevímspokojenvelmi spokojen -20+1+2 silně nespokojen spokojenvelmi spokojen -2+1+2 a b

17 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Grafická hodnotící škála „S rychlostí obsluhy jsem spokojen.“ velmi spokojenvelmi nespokojen Spolehlivost služeb

18 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Baterie „Odpovězte prosím, co při prodeji výrobků nejvíce postrádáte.“ Není vůbec důležitá Je velmi důležitá Cena za porci Náplň Množství sýru Doba přípravy Nejvíce postrádám Vůbec nepostrádám Informace o výrobku Pozáruční servis Předvedení výrobku Vyšší kvalita obsluhy Přehlednější uspořádání výrobků „Prosím, označte důležitost každé z následujících položek při výběru mražené pizzy.”

19 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Likertova škála souhlasu „Vyjádřete prosím míru souhlasu s tvrzeními, týkajícími se image prodejny.” Souhlas Nesouhlas Prodejna má široký sortiment Nabízené zboží je vysoce kvalitní Obsluha je vysoce odborná Zboží je dobře rozmístěno a popsáno

20 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Škála pořadí „Kterému peněžnímu ústavu dáváte přednost?“ Škála konstantní sumy „Rozdělte 100% peněžním ústavům, které upřednostňujete.“ Komerční banka Živnostenská banka ČSOB Česká spořitelna Union banka

21 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Příklad Cíl výzkumu: zjistit motivující či nemotivující faktory pro dárcovství krve. Důvody, pro které jste daroval krev:anone 1. abych pomohl jiným 2. abych si sebe vážil 3. abych se ujistil, že jsem zdráv 4. abych stoupl v očích partnera 5. abych stoupl v očích jiných  6. abych přispěl k dobrému jménu instituce, kde pracuji 7. abych se připojil k přátelům, kteří krev daruj퐐 8. abych měl den pracovní volno 9. abych získal výhody zdravotní pojišťovny 10. abych mohl odepsat částku z daňového přiznán퐐 11. abych dosáhl Jánského plaketu 12. abych splatil dluh (protože krev jsem získal) 13. abych si osud 14. jiný důvod ………..

22 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu 15. ke které skupině patříte:  student  podnikatel  zaměstnanec ve zdravotnictví  zaměstnanec ve školství  ostatní zaměstnanci 16. pohlaví:  muž  žena 17. věk:  do 25  do 40  do 50  nad 50 Závěr: Apely morální, racionální, emocionální AAwareness upoutání pozornosti IInterestvyvolat zájem DDesireprojevit touhu či učinit rozhodnutí AActionakce, uskutečnění

23 Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Kontrolní otázky Co je validita experimentu? Popište rozdíl mezi quaziexperimentem a pravým experimentem. Jmenujte fáze dotazování. Uveďte kritéria členění otázek. Charakterizujte škálu konstantní sumy. Které typy otázek použijete pro výzkum vnímání?


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin Souček, Ústav marketingu a obchodu Marketingový výzkum 1. přednáška prof. Ing. Jana Stávková, CSc., Ing. Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google