Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 5. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 5. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 5. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Speciální prvky Blend Helical sweep, Variable section sweep, Swept blend, Grafem řízené prvky

3 Blend prvky n n Prvky tvořené několika definovanými rovinnými profily které jsou spojené přechodovými křivkami do jednoho tvaru n n Typy blendů u Podle definovaných profilů F Rovnoběžné (Parelel) F Rotační (Rotational) F Obecné (General) u Podle přechodových křivek F Hladké (Smooth) – vrcholy profilů jsou spojeny úsečkami F Lomené (Straigth) – vrcholy profilů jsou spojeny hladkými křivkami n n Společná pravidla pro tvorbu blendů u Všechny profily musí mít stejný počet entit u Entity mohou degradovat do bodu (Blend Vertex) u První a poslední profil blendu může být tvořen bodem.Zakončení může být ostré nebo hladké (u rovnoběžných blendů jen ostré) u Plochy blendu mohou navazovat tečně k navazující geometrii

4 Rovnoběžný blend n n Profily blendu se skicuji v jednom náčrtu, mezi jednotlivými skicami se přepínáme volbou v nabídce Sketch Feature Tools > Toggle n n Každý profil musí být plně okótován aby byla definována jeho geometrie a poloha vzhledem k ostatním profilům n n Pokud má blend jen dva profily, lze skici promítat na jiné dvě stěny existujících těles s jejichž pomocí je blend vytvořen.

5 Nerovnoběžné blendy Rotační a obecné n n Profily rotačního blendu se skicuji do rovin procházejících společnou osou rotace. n n Profily obecného blendu se skicuji do rovin libovolně vzájemně natočených a posunutých vzhledem k osám X,Y,Z n n Skicy musí obsahovat souřadný systém n n Profily blendů mohou být načteny z IGS souborů n n Rotační blendy se mohou vytvořit jako u Otevřené (Open) u Uzavřené (Closed) – první profil bude automaticky použit i jako poslední n n Mohou být vytvořeny z profilů vytvořených u Skicováním (Sketch Sec) u Vybíráním 3D Entit (Select Sec u Vybíráním 3D Entit (Select Sec ) F Všechny entity musí ležet v jedné rovině F Roviny profilů rotačního blendu se musí protínat v jedné ose

6 Importované blendy n n Blend lze importovat pomocí souboru *.ibl n n Dva body křivky definují úsečku, více bodů definují spline křivku. n n Koncový bod křivky a počáteční bod křivky navazující musí být totožné. n n Jestliže body profilu, použité k vytvoření blendu ze souboru, neleží v rovině, bude vytvořena přibližná rovina a body budou promítnuty z prostoru do roviny.

7 Helical Sweep n n Prvek který vznikne tažením profilu podél šroubové trajektorie n n Trajektorie je definována profilem šroubové plochy a stoupáním šroubovice n n Stoupání šroubovice může být u Konstantní u Proměnné n n Skica taženého profilu leží u V rovině procházející osou u V rovině kolmé na trajektorii n n Trajektorie může být u Pravotočivá u Levotočivá

8 Variable Section Sweep n n Prvek který vznikne tažením profilu po jedné nebo několika podélných trajektoriích n n Parametry profil se mohou měnit s jeho pohybem po trajektorii n n Prvek je řízen následujícími charakteristikami u Profil může být orientován a rotován podle F Počáteční trajektorie F Referenčního směru F Vybrané trajektorie u Mohou být definovány další trajektorie se kterými mohou být ztotožněny vrcholy skici. u Lze určit zda bude skica podél trajektorie prvku proměnná

9 Variable Section Sweep n n Section Plane Control - určuje, jak je orientována skicovací rovina. u Normal to Trajectory - posouvaný rám skici je vždy kolmý ke specifikované trajektorii. u Normal to Projection - Y osa posouvaného rámu skici je rovnoběžná s daným směrem a osa Z je tečná k promítnuté počáteční trajektorii. u Constant Normal - Z osa posouvaného rámu skici je rovnoběžná s daným směrem. n n Horizontal/Vertical Control - určuje, jak rám rotuje kolem normály skicovací roviny. u Normal to Surface - Y-ová osa skicovací roviny je kolmá k ploše na které leží Origin trajektorie. u Normal to Surface - Y-ová osa skicovací roviny je kolmá k ploše na které leží Origin trajektorie. u X-Trajectory - X-ová osa skicovací roviny prochází průsečíkem specifikované X-trajektorie a skicovací roviny. u Automatic - skicovací rovina je automaticky orientována ve směru XY. Pro/ENGINEER vypočte směr x-vektoru tak, že sweep je minimálně zakroucen.

10 Swept blend n n Prvek který je vytvořen pomocí jedné trajektorie a několika profilů n n Trajektorie může být vytořena skicováním nebo výběrem křivky nebo hrany n n Každý profil může být natočen kolem osy Z vzhledem k předcházející skice n n Prvek je řízen následujícími charakteristikami u Profil může být orientován a rotován podle F Počáteční trajektorie F Referenčního směru F Vybrané trajektorie u Lze řídit tvar sweep blendu mezi profily F Set Perimeter— řídí tvar prvku kontrolou vzdálenosti mezi profily. F Area Graph—řídí tvar prvku pomocí řídících bodů a plochy. F None— není nastaveno řízení tvaru.


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 5. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google