Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Skupina: Cr, Mo, W - valenční sféra – -Cr, Mo (n-1)d 5 ns 1 x W 5d 4 6s 2 Skupinové trendy 6 skupiny - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Skupina: Cr, Mo, W - valenční sféra – -Cr, Mo (n-1)d 5 ns 1 x W 5d 4 6s 2 Skupinové trendy 6 skupiny - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy."— Transkript prezentace:

1 6. Skupina: Cr, Mo, W - valenční sféra – -Cr, Mo (n-1)d 5 ns 1 x W 5d 4 6s 2 Skupinové trendy 6 skupiny - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy M n+ ani aniony M n- - typická je tvorba kovalentních vazeb - polarita vazeb se zvětšuje se snížením oxidačního čísla - na tvorbu kovalentních vazeb (n-1)d, ns a np – tvorba 4, 5 a 6 kovalentních vazeb, ( v komplexech 7, 8) - i přes rozdílnou konfiguraci Cr x Mo, W - oxidační čísla od –II po VI (Cr II, III, VI x Mo, W IV, V, VI) - sloučeniny Mo VI, W VI – stálejší proti redukci než lehčí analog Cr VI

2 6. Skupina: Cr, Mo, W Skupinové trendy 6 skupiny - Cr – nejstálejší ox. stav III – ostatní nižší čísla se oxidují na tento stav → redukční účinky x vyšší oxidační stav → oxidovadla - Cr III – možnost redukce na Cr II → nutnost stabilizace vhodnými ligandy ([Cr 2 (CH 3 COO) 4 (H 2 O) 2 ] - nízké, záporné ox. stavy – stabilizace pomocí  -kyselin např. [Cr -II (CO) 5 ] 2-, [Mo 2 -1 (CO) 10 ], [W 0 (CO) 6 ]. Cr Cr octan chromnatý

3 6. Skupina: Cr, Mo, W Skupinové trendy 6 skupiny Sloučeniny: M VI – pevné vazby s atomem kyslíku, Cl, F → pro CrO 4 2-, Cr 2 O 7 2- charakteristické k.č. 4 (Td) x halogenid-oxidy k.č. 6 (Oh). Mo VI, W VI – k.č. 6 (Oh) s atomy halogenů – stabilizace ox. čísla III, IV, V Mo III, W III – meziatomová vzdálenost kov-kov v molekulách [(RO) 3 Mo] 2 a [(R 3 N) 3 W] 2 odpovídá trojné vazbě

4 6. Skupina: Cr, Mo, W Vlastnosti Cr, Mo, W - v tuhém stavu – kubická prostorově centrovaná mřížka, vysoké body tání, varu – W nejvyšší b.t z kovů (3 380°C), na vzduchu se pasivují vrstvou oxidů - Cr – pasivace při reakci se zř. i konc. kyselinami (HNO 3, H 2 SO 4 ) x rozpouští se v HCl - alkalickým oxidačním tavením – MO 4 2- Mo + 2 KOH + KClO 3 → K 2 MoO 4 + KCl + H 2 O Výroba: Cr: chromit (FeO. Cr 2 O 3 ), krokoit (PbCrO 4 ), redukce chromitu uhlíkem (koksem) ve vysoké peci – ferochrom (legování ocelí a slitin) FeCr 2 O 4 + 4 C → Fe + 2 Cr + 4 CO čistý chromu - z chromové rudy alkalickým oxidačním tavením - Na 2 CrO 4 - redukce uhlíkem na Cr 2 O 3 - redukce Al, Si FeCr 2 O 4 + 7 O 2 + 8 Na 2 CO 3 → Na 2 CrO 4 + Fe 2 O 3 + 8 CO 2 Cr 2 O 3 + 2 Al → 2 Cr + Al 2 O 3 Mo: Molybdenit (MoS 2 ) - pražením se převede na oxid: 2 MoS 2 + 5 O 2 → 2 MoO 3 + 2 SO 2 Čistý molybden se vyrábí redukcí oxidu molybdenu vodíkem. MoO 3 + 3 H 2 → Mo + 3 H 2 O W: wolframit ((Fe,Mn)WO 4 ) - taví s NaOH + loužení vodou - Na 2 WO 4 - okyselením pak vzniká sraženina hydratovaného WO 3

5 6. Skupina: Cr, Mo, W Vlastnosti Cr, Mo, W Využití: Cr: výroba kvalitních ocelí - obsah chromu určuje tvrdost a mechanickou odolnost. Nejkvalitnější oceli (rychlořezná ocel) obsahují až 18 % Cr. -materiál chránícím kovové povrchy před korozí – chromování chirurgických nástrojů, součást koupelen, luxusních automobilových doplňků (v kyselém roztoku H 2 CrO 4 x nelze v Cr III ) Mo: výroba speciálních ocelí - tvrdost, mechanickou a korozní odolnost (mechanicky namáhané součásti strojů jako například hlavně děl, geologické vrtné hlavice a nástroje pro kovoobrábění). -materiálem pro reaktory - MoS 2 – mazadlo (vrstevnatá struktura) W: výroba žárovkových vláken (teploty nad 1000 °C, vnitřní prostor žárovky je naplněn inertním plynem – W není natolik inertní, aby za těchto podmínek nedocházelo k jeho oxidaci). - Slitiny - přídavek W - zvýšení tvrdosti a mechanické i tepelné odolnosti (rychlořezná ocel - 18 % wolframu)- kovoobráběcí nástroje, vrtné hlavice geologických nástrojů, turbiny a další vysoce teplotně a mechanicky namáhané součástky. -vysoká pevnost a tvrdost - materiál tzv. penetračních projektilů. (prorážení pancíře tanků, stěn bunkrů a opevnění, tyto dělostřelecké a tankové střely jsou v poslední době vyráběny i z ochuzeného uranu, který je levnější)

6 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Halogenidy :

7 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Halogenidy : MX 6, MX 5, MX 4 – kovalentní vazby, molekulové sloučeniny – nízké body tání, varu – silná oxidovadla (Cr, Mo) x MoX 4 a WX 4 – snadná oxidace na vyšší ox. čísla. -Snadná tvorba halogen-oxidů (pro ox. VI a V) – silné oxidační účinky – Cr > Mo > W a snadná hydrolýza Cr 2 Cl 2 O 2 + 9 H 2 O → Cr 2 O 7 2- + 4 Cl - + 6 H 3 O + MX 3 – Cr tvoří všechny čtyři halogenidy, vrstevnatá struktura, k.č. 6 (Oh), z vodných roztoků chloridů - CrCl 3.6H 2 O – tvoří izomery – modrý [Cr(H 2 O) 6 ]Cl 3, světle zelený [Cr (H 2 O) 5 Cl]Cl 2.H 2 O, tmavě zelený [Cr (H 2 O) 4 Cl 2 ]Cl.2H 2 O Příprava: Cr 2 O 3 + 3 C + 6 Cl 2 → 2 CrCl 3 + 3 COCl 2 CrCl 3.6H 2 O + 6 SOCl 2 → CrCl 3 + 12 HCl + 6 SO 2

8 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Halogenidy : WX 3 – charakteristická tvorba aniontů [M 6 X 8 ] n+ a [M 6 X 12 ] n+ CrCl 2 – redukce CrCl 3 vodíkem, silné redukční účinky x Mo II,W II stabilizované tvorbou klastru [M 6 X 8 ] 4+

9 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W CrO 3 – tmavě červený, řetězovitá struktura složená z tetraedrů {CrO 4 } spojené dvěma vrcholy. Řetězce jsou spojené van der Waalsovými silami – nízký bod tání (197°C) Příprava: K 2 Cr 2 O 7 + H 2 SO 4 → CrO 3 + H 2 O + K 2 SO 4 rozpustný ve vodě – silně kyselé roztoky MoO 3 – bílí, vrstevnatá struktura (795°C), WO 3 - tvoří ji oktaedry {WO 6 } spojené vrcholy se třech směrech – vysoký bod tání (1473°C) Příprava: 2 M + 3 O 2 → 2 MO 3 - Nerozpustný ve vodě x z kyselých roztoků – krystalizuje ve formě MoO 3. 2H 2 O a v zásadách – MoO 4 2- WO 3 + 2 NaOH → Na 2 WO 4 + H 2 O Cr 2 O 3 – zelená ve vodě nerozpustná sloučenina, struktura korundu, Příprava: (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 → Cr 2 O 3 + N 2 + H 2 O Na 2 Cr 2 O 7 + S → Cr 2 O 3 + Na 2 SO 4

10 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Hydroxidy: Cr(OH) 3 – špinavě zelený, málo rozpustný ve vodě [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ + OH- → [ Cr(H 2 O) 3 (OH) 3 ] + 3 H 2 O Podléhá kondenzačním reakcím 2 [Cr(H 2 O) 3 (OH) 3 ]  [(H 2 O) 3 (OH) 2 CrOCr(OH) 3 (H 2 O) 2 ] + H 2 O -konečným produktem je Cr 2 O 3.nH 2 O (reaktivnější) Cr 2 O 3. n H 2 O + 6 H + → 2 [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ + H 2 O Cr 2 O 3.n H 2 O + OH - → 2 [Cr(H 2 O) 2 (OH) 4 ] - + H 2 O Izopolykyseliny: V závislosti na pH – obsahuje vodný roztok CrO 3 několik anionů CrO 3 + OH - → 2 CrO 4 2- + 2 H 2 O (pH > 8) 2 CrO 4 2- + 2 H +  HCrO 4 -  Cr 2 O 7 2- + H 2 O (pH 2 až 6) -Rozdíl v rozpustnosti solí CrO 4 2- a Cr 2 O 7 2- určuje, který z anionů se vysráží 3 Cr 2 O 7 2- + 2 H +  2 Cr 3 O 10 2- + H 2 O 4 Cr 3 O 10 2- + 2 H +  3 Cr 4 O 13 2- + H 2 O

11 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Izopolykyseliny Mo a W: Složitější, v porovnání s Cr. - V bazickém prostředí – krystalizuje M 2 I M VI O 4 - tetraedrické aniony MO 4 2- 7 [MoO 4 ] 2- + 8 H +  [Mo 7 O 24 ] 6- + 4 H 2 O 8 [MoO 4 ] 2- + 12 H +  [Mo 8 O 26 ] 4- + 6 H 2 O 36 [MoO 4 ] 2- + 64 H +  [Mo 36 O 112 ] 8- + 32 H 2 O 6 [WO 4 ] 2- + 8 H+  [HW 6 O 21 ] 5- + 3 H 2 O 2 [HW 6 O 21 ] 5-  [H 2 W 12 O 42 ] 10- 36 [HW 6 O 21 ] 5- + 2 H +  [HW 6 O 20 ] 3- + H 2 O 2 [HW 6 O 20 ] 3-  [H 2 W 12 O 40 ] 6-

12 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Heteropoly anionty Mo a W: - Heteroatomy umístěné v tetraedrických (B,P,Si, As, Ge, Ti, Z, Co) nebo oktaedrických (Te, I, Al, Mn) dutinách - [SiMo 12 O 40 ] 4-, [PMo 12 O 40 ] 3- (NH 4 ) 3 [PO 4 Mo 12 O 36 ] PO 4 3 – + (NH 4 ) 2 MoO 4  (NH 4 ) 3 [PO 4 Mo 12 O 36 ]

13 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Koordinační sloučeniny: M VI (d 0 ), M V (d 1 ), M IV (d 2 ) – tvoří oxo- a peroxo-komplexy HCrO 4 - + 8 H 2 O 2 + H +  CrO(O 2 ) 2 + 3 H 2 O Cr III (d 3 ) - tvoří komplexy s L. bázemi, typické koordinační číslo 6 (Oh) - [CrX 6 ] 3- - paramagnetické – obsahují 3 nepárové el. v t 2g – kinetická stabilita (substituční reakce probíhají až několik hodin) [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ - fialový x substitucí molekul H 2 O za jiné ligandy – zelené roztoky Cr 3+ - Hydrolýza za vzniku vícejaderných komplexů. + H ++ H + [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ [Cr(H 2 O) 5 OH] 2+ [(H 2 O) 5 Cr Cr(H 2 O) 5 ] 5+ [(H 2 O) 4 Cr Cr(H 2 O) 4 ] 4+ OH OH OH – H +– H + [Cr(H 2 O) 5 OH] 2+ + + 2 H 2 O + + H 2 O [Cr(H 2 O) 6 ] 3+ 4 pK ~ 4

14 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W [ (NH 3 ) 5 – OH – Cr(NH 3 ) 5 ] 5+ [ (NH 3 ) 5 – O – Cr(NH 3 ) 5 ] 4+ červenýmodrý červený modrý OH – H + -Konečný produkt hydrolýzy – Cr 2 O 3.nH 2 O - dvoj jaderné Cr III komplexy s OH můstkem – lomená struktura → v bazickém prostředí podléhá reakci [(NH 3 ) 5 Cr(OH)Cr(NH 3 ) 5 ] 5+  [(NH 3 ) 5 CrOCr(NH 3 ) 5 ] 4+ Kde výsledný můstek Cr-O-Cr je lineární

15 6. Skupina: Cr, Mo, W Sloučeniny Cr, Mo, W Koordinační sloučeniny: Komplexy N 2 – např. [Mo(dppe) 2 (N 2 )] (dppe = Ph 2 PCH 2 CH 2 PPh 2 ) – vazba N-N je v těchto komplexů delší (slabší) než v dusíku.

16 7. Skupina: Mn, Tc, Re - valenční sféra – Mn, Re (n-1)d 5 ns 2 x Tc 4d 6 5s 1 Skupinové trendy 7 skupiny - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy M n+ ani aniony M n- - typická je tvorba kovalentních vazeb - polarita vazeb se zvětšuje se zmenšeným oxidačního čísla MnF 2 > MnF 3 - na tvorbu kovalentních vazeb (n-1)d, ns a np – tvorba 4, 5 a 6 kovalentních vazeb, (v komplexech 7, 8) - oxidační čísla od –III po VII (Mn II, IV, VII x Tc, Re VII) - sloučeniny Mn II – nejstálejší stav (v kyselém prostředí) – konfigurace d 5, tvoří kation [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ x sloučeniny Mn VII – jedny z nejsilnějších oxidačních činidel (v kys. prostředí) - Tc VII,Re VII – neprojevují oxidační účinky

17 7. Skupina: Mn Tc, Re Skupinové trendy 7 skupiny Sloučeniny: M VII – pevné vazby s atomem kyslíku (Tc, Re i s F), pro Mn je charakteristická tvorba násobných vazeb MnO 4 - - pro Re v nižších oxidačních stavech – tvorba klastrů s vazbou kov-kov -Nízké a záporné oxidační stavy – komplexy  -kyselin - Tvorba nestechiometrických hydridů; karbidů Mn 3 C, Mn 23 C 6 ; binárních boridů typu M 3 B, Mn 4 B; nitridů MnN, Mn 6 N 5 a Mn 2 N. -Disulfid manganu MnS 2 – izolované ionty Mn 2+ a S 2 2- a rozkládá se zahřátím na MnS (struktura NaCl).

18 7. Skupina: Mn, Tc, Re Vlastnosti Mn, Tc, Re - typické kovy – Mn kujný a tažný ve své  -formě (kubická plošně centrovaná mřížka) x v a formě je tvrdý a křehký - Mn – neušlechtilý kov - reakce s kyselinami i zásadami na Mn 2+ (v práškovém stavu i s H 2 O), shoří na Mn 3 O 4 (za vyšších teplot reakce i s ostatními nekovy) - Tc, Re – ušlechtilé kovy, méně reaktivní – rce. jen s oxidujícími kyselinami (s HNO 3 – HMO 4 ), s kyslíkem - M 2 O 7 Výroba: Mn: elektrolýzou Mn 2+, redukcí oxidů hliníkem 3 Mn 3 O 4 + 8 Al → 9 Mn + 4 Al 2 O 3 Mn 3 O 4 + 4 C → 3 Mn + 4 CO Tc: redukce NH 4 TcO 4 nebo Tc 2 O 7 vodíkem Re: redukce Re 2 O 7 vodíkem

19 7. Skupina: Mn, Tc, Re Vlastnosti Mn, Tc, Re Využití: -KMnO 4 - oxidačních vlastností se využívá v pyrotechnice (ve směsi pro pohon raket), zdroj kyslíku pro kontrolované hoření, - MnSO 4 a MnCl 2 - v barvířství, v tisku tkanin a k moření osiva, malířské barvy. - Mn - složka, která při tavbě na sebe váže síru a kyslík (desulfurační a deoxidační přísada) - slitinou manganu je ferromangan(70-90% manganu) - barvení skla

20 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re Halogenidy Nejvyšší oxidační čísla u Re a Tc, Mn – MnF 4, vznik MnCl 4 se předpokládá při reakci MnO 2 + HCl → MnCl 4 + H 2 O. MnCl 4 je nestálý a rozpadá se na MnCl 2 a Cl 2

21 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re - Vazby v halogenidech vysokých oxidačních čísel (IV až VII) mají kovalentní charakter a molekulovou (ReF 7 ), dimerní (ReCl 5 ) a polymerní (TcCl 4 ) strukturu. -Tvorba hoxologenid oxidů např. MnO 3 Cl, TcO 3 Cl -při reakci s H 2 O podléhají disproporcionaci 3 ReCl 5 + 8 H 2 O → HReO 5 + 2 ReO 2 + HCl - snižování oxidačního čísla – vzrůst polarity vazby M-X - vyšší body tání, ve vodě rozpustné sloučeniny (až na MnF 2 ), které hydrolyzují nepatrně. - tvorba komplexních anionů [MnX 4 ] 2- - ReCl 3 a ReBr 3 tvorba klastru Re 3 X 9

22 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re Oxidy Mn 2 O 7 –tmavě zelená olejovitá kapalina, - tvořená dvěma tetraedry {MnO 4 }, které jsou spojené jedním atomem O - silné oxidovadlo, oxidace organických látek je explozivní - při zvýšené teplotě se rozkládá 2 Mn 2 O 7 → 4 MnO 2 + 3 O 2. Příprava: KMnO 4 + H 2 SO 4 → Mn 2 O 7 + KHSO 4 + H 2 O Re 2 O 7 a Tc 2 O 7 – žluté pevné látky, slabé oxidační účinky, příprava přímou reakcí prvků, MO 3 – pouze ReO 3 – červená pevná látka - polymerní struktura, nereaguje s vodou ani s alkalickými roztoky Příprava: Re 2 O 7 + CO → 2 ReO 3 + CO 2 MnO 2 – většinou nestechiometrické složení (např.  -forma MnO 1.93 až MnO 2 ). - silné oxidovadlo MnO 2 + 4 HCl → MnCl 2 + Cl 2 + 2 H 2 O 2 MnO 2 + 2 H 2 SO 4 (konc.) → 2 MnSO 4 + O 2 + 2 H 2 O -Nerozpustný ve vodě x hydratovaná forma MnO 2. n H 2 O vzniká redukcí MnO 4 - v zásaditém prostředí -ReO 2 a TcO 2 – dehydratací jejich hydratovaných forem – redukce MO 4 - zinkem v alkalickém prostředí, struktura rutilu

23 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re

24 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re Oxidy MnO –proměnlivé složení, MnO 1 až Mn0 1.045 - ve vodě nerozpustný, reaguje s kyselinami MnO + H 3 O + → [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ Příprava: Mn m O n + H 2 → MnO + H 2 O Hydroxidy – slabě zásadité Mn(OH) 2 nebo MnO(OH) nebo amfoterní MnO 2.nH 2 O, Re(OH) 4 a Tc(OH) 4 – spíše hydratované formy MO 2 Mn(OH) 2 – bílí, ve vodě málo rozpustný, - příprava působením alkalických roztoků na [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ - na vzduchu nestálý a oxiduje se na MnO 2. nH 2 O Soli kyslíkatých sloučenin – tvoří pouze Mn II a Mn III (ojediněle Mn IV ) Mn II – dobře rozpustné ve vodě ze které krystalizují jako hydráty MnCl 2.4H 2 O, MnSO 4. 7H 2 O, Mn(NO 3 ) 2. 6 H 2 O x ve vodě existuje [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ Mn[(H 2 O) 6 ] 2+ + H 2 O → [Mn(H 2 O) 5 (OH)] + + H 3 O + Mn III – disproporcionace ve vodě (stálé pouze sloučeniny ve vodě nerozpustné – [Mn(CN) 6 ] 3- ) Mn 3+ + H 2 O → [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ + MnO 2 + H 3 O + -Mn, Tc, Re – pro vyšší oxidační čísla - charakteristická tvorba tetraedrických MO 4 -

25 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re Soli kyslíkatých sloučenin - rozpuštěním oxidů M 2 O 7 ve vodě – silné kyseliny HMO 4 (HTcO 4 a Re 2 O 7. 2 H 2 O lze izolovat v tuhém stavu) MnO 4 - – silné oxidační činidlo, výroba elektrolytickou oxidací MnO 4 2- MnO 4 2- - ve vodě rozpustné, zeleně zabarvené sloučeniny MnO 2 + KOH + O 2 → K 2 MnO 4 + H 2 O -stálé pouze v bazických prostředích x v neutrálním a kyselém – disproporcionace MnO 4 2- + 4 H 3 O + → MnO 4 - + MnO 2 + 6 H 2 O - TcO 4 -, ReO 4 - - oxidací HNO 3,H 2 O 2 MnO 4 - - fialově zabarvené aniony – přechod elektronů z  -vazebných (t) do  -protivazebných (e*) orbitalů. Záření absorbuje v žlutozelené oblasti spektra (546 nm) – výsledkem je fialové zabarvení. Aniony TcO 4 - a ReO 4 - - podobné elektronové spektrum x maximum absorpce je posunuté do UV oblasti – bezbarvé. Jedná se o pásy přenosu z atomu O → M VII – tyto spektra vyjadřují tendenci anionů MO 4 - k redukci: Čím je vyšší energie pásu přenosu náboje – tím je tendence atomu M VII redukovat se menší. Energie přenosu náboje: MnO 4 - (viditelná oblast) < TcO 4 - (hranice viditelného a UV záření) < ReO 4 - (UV oblast)

26 7. Skupina: Mn, Tc, Re Sloučeniny Mn, Tc, Re Koordinační sloučeniny Mn – tvoří komplexy v nižších oxidačních stavech II-IV Mn IV – [MnX 6 ] 2- (X = F, Cl, CN, IO 3 - ), Mn III (3d 4 )– ve vodě disproporcionují – možnost stabilizace O-donorovými ligandy (acac, ox) za vzniku komplexů typu [Mn(acac) 3 ] - deformovaný oktaedr (Jahn-Tellerův efekt), vysokospinové el. konfigurace Mn II – el. konfigurace – žádný z ligandů není schopen stabilizovat jedno uspořádání - oktaedrické komplexy v [Mn(H 2 O) 6 ] 2+ - světlerůžové - tetraedrické [MnX 4 ] 2- nebo [MnX 2 L 2 ] (X = Cl, Br, I; L = P, N, As donory) – žlutozelené - čtvercový komplex ftalocyaninu - Nízkospinové komplexy – s CN - - silné ligandové pole s vysokou energií ligandového pole [Mn(CN) 6 ] 4- - modrý → snadná oxidace kyslíkem na [Mn(CN) 6 ] 3- Tc a Re – tvoří komplexy v oxidačních stavech vyšších než 3 Re III – di a trimerní halogenidy (ReX 3 ) 3 Tc IV a Re IV – oktaedrické komplexy [MX 6 ] 2- Tc VII a Re VII – hydrido-kompexy [MH 9 ] 2- Karbonyly – [M 2 (CO) 10 ] - dvě čtvercově pyramidální jednotky M(CO) 5 spojené vazbou M-M

27 7. Skupina: Mn, Tc, Re Biologický význam Mn -Důležitý stopový prvek - přítomnost malých množství manganu v organizmu a jeho pravidelný přísun v potravě je nezbytné pro jeho správnou funkci. Dlouhodobý nedostatek – problémy v cévním systému (dochází k nežádoucím změnám v metabolizmu chelesterolu a jeho zvýšenému ukládání na cévní stěnu) - dlouhodobě zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárních chorob. - důležitý pro správný metabolismus cukrů - nedostatek může vést k nebezpečí onemocnění cukrovkou Přebytek manganu - působí negativně především na nervovou soustavu a působí potíže podobné projevům Parkinsonovy nemoci (dlouhodobá expozice vysokými dávkami manganu může podle některých údajů zapříčinit vznik Parkinsonovy nemoci) Hlavními přirozenými zdroji manganu v potravě je rostlinná strava jako obilniny, hrášek, olivy, borůvky, špenát a ořechy. Doporučená denní dávka v potravě se pohybuje mezi 20 – 30 mg Mn denně.


Stáhnout ppt "6. Skupina: Cr, Mo, W - valenční sféra – -Cr, Mo (n-1)d 5 ns 1 x W 5d 4 6s 2 Skupinové trendy 6 skupiny - vysoká hodnota IE a malé EA – netvoří kationy."

Podobné prezentace


Reklamy Google