Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie Liberec Model CAF Common Assessment Framework  Společný hodnotící rámec  Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení Jaroslav Počer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie Liberec Model CAF Common Assessment Framework  Společný hodnotící rámec  Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení Jaroslav Počer."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie Liberec Model CAF Common Assessment Framework  Společný hodnotící rámec  Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení Jaroslav Počer Obchodní akademie Liberec Konference projektu „Cesta ke kvalitě“ Liberec 4.11.2009

2 Informační zdroje Česká společnost pro jakost  http://www.csq.cz/cs/model-caf-a.html http://www.csq.cz/cs/model-caf-a.html  http://www.benchmarking.cz/caf/ http://www.benchmarking.cz/caf/ APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro školy  http://www.csq.cz/cs/publikace.html http://www.csq.cz/cs/publikace.html Ideální škola - CD Nejlepší praxe středních a vyšších odborných škol účastnících se projektu ČSJ 2007 s názvem „Implementace modelu CAF do středních a vyšších odborných škol v ČR“

3 Postup sebehodnocení Fáze (úroveň) PANEL PŘEDPOKLADŮ Počet bodů V této oblasti nejsme aktivní. 0 – 10 Nemáme žádné informace nebo máme pouze dílčí informace bez širšího kontextu. PLAN (plánuj) Činnosti jsou plánovány. 11 – 30 DO (realizuj) Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31 – 50 CHECK (kontroluj) Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činností a způsobu provádění (tj. Zda děláme správné věci správným způsobem). 51 – 70 ACT (reaguj) Na základě prověření/přezkoumání v případě potřeby přizpůsobujeme (korigujeme) naše činnosti. 71 – 90 PDCA Vše, co děláme, tak plánujeme, provádíme, přezkoumáváme, průběžně přizpůsobujeme a učíme se od druhých. 91 – 100 Jsme v cyklu neustálého zlepšování. Fáze (úroveň) PANEL VÝSLEDKŮ Počet bodů Výsledky se neměří a/nebo nejsou k dispozici žádné informace. 0 – 10 PLAN (plánuj) Výsledky se měří a ukazují negativní Trendy a/nebo výsledky nesplňují stanovené cíle. 11 – 30 DO (realizuj) Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok a/nebo jsou splněny některé stanovené cíle. 31 – 50 CHECK (kontroluj) Výsledky vykazují rostoucí trendy a/nebo je splněna většina stanovených cílů. 51 – 70 ACT (reaguj) Výsledky ukazují na značný pokrok a/nebo jsou splněny všechny stanovené cíle. 71 – 90 PDCAByly dosaženy vynikající a trvale udržitelné výsledky. Všechny stanovené cíle jsou splněny. Porovnání všech klíčových výsledků se srovnatelnými organizacemi je pozitivní. 91 – 100

4 Kritéria modelu CAF Kritéria předpokladů  Kritérium 1: Vedení  Kritérium 2: Strategie a plánování  Kritérium 3: Pracovníci (management lidských zdrojů)  Kritérium 4: Partnerství a zdroje  Kritérium 5: Procesy (management procesů a změn) Kritéria výsledků  Kritérium 6: Zákazníci/občané - výsledky  Kritérium 7: Pracovníci - výsledky  Kritérium 8: Společnost - výsledky  Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti

5 Příklad Kritérium 3 : Pracovníci (management lidských zdrojů) Subkritérium: 3.1 Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2 Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3 Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí Subkritérium 3.3 3.3aPropagování kultury otevřené komunikace a dialogu a podpora týmové práce 3.3bAktivní vytváření prostředí pro získávání nápadů a návrhů od zaměstnanců a vytváření příslušných mechanismů 3.3cZapojování zaměstnanců a jejich zástupců do tvorby plánů, strategií a cílů, navrhování procesů a do identifikace a provádění zlepšovatelských aktivit 3.3d…….. 3.3e…….. 3.3f Umožnění zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu svým nadřízeným 3.3g ……..

6 Hodnocení CAF 2009 Zaměstnanecké průzkumy ve vztahu k hodnocení vedoucích pracovníků školy se pravidelně provádí a vyhodnocují od roku 2007 Hodnocení:55 bodů CAF 2007 3.3f Umožnění zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu svým nadřízeným Zaměstnanecké průzkumy ve vztahu k hodnocení vedoucích pracovníků školy se pravidelně neprovádí, dotazníkové šetření bylo provedeno až nyní v rámci CAF. Hodnocení:10 bodů Akční plán modelu CAF 2007 -2009 jeden z bodů: zavést pravidelná dotazníková šetření zaměstnanců školy

7 Dotazníkové šetření – učitelé

8 Výsledky šetření modelu CAF - 28 subkritérií

9 Akční plán zlepšování pro rok 2007/2009 Na základě zpracování příležitostí ke zlepšení a priorit v trvalém zlepšování stanovil hodnotící tým pro školní rok 2007/2009 následující úkoly: úkolodpovědnosttermínPlnění 1zavést intranet KU2007-09 splněno 2zavést přístup pro rodiče do hodnocení a docházky žáků KU2007-09 splněno 3využít program Bakaláři k evidenci třídních knih a třídních výkazů a odstranění dvojí evidence VA/KU2007-09 splněno 4začlenit do vnitřního platového předpisu kritéria pro poskytování odměn PC2007-11 splněno 5zveřejnit archiv všech relevantních předpisů a zákonů týkajících se provozu PC2007-11 splněno 6………………………….. 7

10 Složení CAF týmu Odpovědnost za kritérium čísloJméno a působnost v organizaci 1, 9Mgr. Jaroslav Počer ředitel školy Ing. Lenka Dědečková rozpočtářka školy 2, 9Ing. Simona Daňková učitelka ekonomických předmětů Ing. Hana Bystřická učitelka ekonomických předmětů 3, 7Mgr. Jaroslav Šíma zástupce ředitele školy Ing. Ludmila Zbyňková učitelka ekonomických předmětů 4, 8Ing. Milena Knajblová učitelka ekonomických předmětů Ing. Jitka Švaříková učitelka ekonomických předmětů Ing. Milena Rokošová učitelka ekonomických předmětů 5, 6Mgr. Lukáš Valeš vedoucí hodnotitelského týmu metodik ICT, učitel AJ/IF Iva Pecárová mzdová účetní školy

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obchodní akademie Liberec Model CAF Common Assessment Framework  Společný hodnotící rámec  Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení Jaroslav Počer."

Podobné prezentace


Reklamy Google