Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie Liberec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie Liberec"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie Liberec
Jaroslav Počer Obchodní akademie Liberec Konference projektu „Cesta ke kvalitě“ Liberec Obchodní akademie Liberec Model CAF Common Assessment Framework                          Společný hodnotící rámec Zlepšování organizace pomocí sebehodnocení        

2 Informační zdroje Česká společnost pro jakost
APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro školy Ideální škola - CD Nejlepší praxe středních a vyšších odborných škol účastnících se projektu ČSJ 2007 s názvem „Implementace modelu CAF do středních a vyšších odborných škol v ČR“

3 Postup sebehodnocení Fáze (úroveň) PANEL VÝSLEDKŮ Počet bodů
Výsledky se neměří a/nebo nejsou k dispozici žádné informace. 0 – 10 PLAN (plánuj) Výsledky se měří a ukazují negativní Trendy a/nebo výsledky nesplňují stanovené cíle. 11 – 30 DO (realizuj) Výsledky vykazují nevýrazné trendy nebo mírný pokrok a/nebo jsou splněny některé stanovené cíle. 31 – 50 CHECK (kontroluj) Výsledky vykazují rostoucí trendy a/nebo je splněna většina stanovených cílů. 51 – 70 ACT (reaguj) Výsledky ukazují na značný pokrok a/nebo jsou splněny všechny stanovené cíle. 71 – 90 PDCA Byly dosaženy vynikající a trvale udržitelné výsledky. Všechny stanovené cíle jsou splněny. Porovnání všech klíčových výsledků se srovnatelnými organizacemi je pozitivní. 91 – 100 Postup sebehodnocení Fáze (úroveň) PANEL PŘEDPOKLADŮ Počet bodů V této oblasti nejsme aktivní. 0 – 10 Nemáme žádné informace nebo máme pouze dílčí informace bez širšího kontextu. PLAN (plánuj) Činnosti jsou plánovány. 11 – 30 DO (realizuj) Plánované činnosti jsou zaváděny a realizovány. 31 – 50 CHECK (kontroluj) Prověřujeme/přezkoumáváme správnost činností a způsobu provádění (tj. Zda děláme správné věci správným způsobem). 51 – 70 ACT (reaguj) Na základě prověření/přezkoumání v případě potřeby přizpůsobujeme (korigujeme) naše činnosti. 71 – 90 PDCA Vše, co děláme, tak plánujeme, provádíme, přezkoumáváme, průběžně přizpůsobujeme a učíme se od druhých. 91 – 100 Jsme v cyklu neustálého zlepšování.

4 Kritéria modelu CAF Kritéria předpokladů Kritéria výsledků
Kritérium 1: Vedení Kritérium 2: Strategie a plánování Kritérium 3: Pracovníci (management lidských zdrojů) Kritérium 4: Partnerství a zdroje Kritérium 5: Procesy (management procesů a změn) Kritéria výsledků Kritérium 6: Zákazníci/občané - výsledky Kritérium 7: Pracovníci - výsledky Kritérium 8: Společnost - výsledky Kritérium 9: Klíčové výsledky výkonnosti

5 Příklad Subkritérium 3.3 3.3a Propagování kultury otevřené komunikace a dialogu a podpora týmové práce 3.3b Aktivní vytváření prostředí pro získávání nápadů a návrhů od zaměstnanců a vytváření příslušných mechanismů 3.3c Zapojování zaměstnanců a jejich zástupců do tvorby plánů, strategií a cílů, navrhování procesů a do identifikace a provádění zlepšovatelských aktivit 3.3d …….. 3.3e …….. 3.3f Umožnění zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu svým nadřízeným 3.3g …….. Kritérium 3: Pracovníci (management lidských zdrojů) Subkritérium: 3.1 Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2 Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3 Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí

6 Hodnocení CAF 2009 Zaměstnanecké průzkumy ve vztahu k hodnocení vedoucích pracovníků školy se pravidelně provádí a vyhodnocují od roku 2007 Hodnocení: 55 bodů CAF 2007 3.3f Umožnění zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu svým nadřízeným Zaměstnanecké průzkumy ve vztahu k hodnocení vedoucích pracovníků školy se pravidelně neprovádí, dotazníkové šetření bylo provedeno až nyní v rámci CAF. Hodnocení: 10 bodů Akční plán modelu CAF jeden z bodů: zavést pravidelná dotazníková šetření zaměstnanců školy

7 Dotazníkové šetření – učitelé

8 Výsledky šetření modelu CAF- 28 subkritérií

9 Akční plán zlepšování pro rok 2007/2009
Na základě zpracování příležitostí ke zlepšení a priorit v trvalém zlepšování stanovil hodnotící tým pro školní rok 2007/2009 následující úkoly: úkol odpovědnost termín Plnění 1 zavést intranet KU splněno 2 zavést přístup pro rodiče do hodnocení a docházky žáků 3 využít program Bakaláři k evidenci třídních knih a třídních výkazů a odstranění dvojí evidence VA/KU 4 začlenit do vnitřního platového předpisu kritéria pro poskytování odměn PC 5 zveřejnit archiv všech relevantních předpisů a zákonů týkajících se provozu 6 ………………………….. 7

10 Složení CAF týmu Odpovědnost za kritérium číslo Jméno a působnost v organizaci 1, 9 Mgr. Jaroslav Počer ředitel školy Ing. Lenka Dědečková rozpočtářka školy 2, 9 Ing. Simona Daňková učitelka ekonomických předmětů Ing. Hana Bystřická 3, 7 Mgr. Jaroslav Šíma zástupce ředitele školy Ing. Ludmila Zbyňková 4, 8 Ing. Milena Knajblová Ing. Jitka Švaříková Ing. Milena Rokošová 5, 6 Mgr. Lukáš Valeš vedoucí hodnotitelského týmu metodik ICT, učitel AJ/IF Iva Pecárová mzdová účetní školy

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Obchodní akademie Liberec"

Podobné prezentace


Reklamy Google