Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš"— Transkript prezentace:

1 Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš
Aplikační příručka Modelu CAF – verze pro územní samosprávné celky Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš

2 Principy nové úpravy CAF byl Evropským institutem pro VS představen poprvé v r. 2000 V r. 2002, 2006 a v ČR vydané verzi z r došlo na základě zkušeností uživatelů CAF k dílčím revizím modelu V r byla představena zatím poslední verze modelu CAF 2013

3 CAF 2013 Tato verze modelu byla představena na minulé konferenci kvality v Brně ing. P. Kajmlem Základní cíle nové verze: - vyšší orientace na uživatele, výkonnost VS, inovaci, etiku, účelnost partnerství organizace s jinými subjekty, sociální odpovědnost další rozvoj organizací veřejného sektoru

4 Změny v modelu CAF 2013 - stručně
Některá subkritéria přeformulována, sloučena či formulována nově Odstranění některých – pro VS – diskutabilních příkladů Zavedení „nových pojmů“ – např. „řetězec“ (tj. skupina organizací spolupracujících za účelem poskytování služeb a dosažení společného výsledku), „spolurozhodovatelé“, „spoluhodnotitelé“ – vysvětleny ve slovníku pojmů Nově jsou definovány principy excelence pro veřejný sektor, včetně úrovní hodnocení jejich vyspělosti Odstranění kapitoly o benchlearningu Nová kapitola o výkladu procedury CAF - Externí zpětná vazba

5 Česká verze modelu CAF 2013 Jedná se o překlad vedený snahou používat uživatelsky přívětivé a srozumitelné informace V oblasti předpokladů – změny odpovídají anglickému originálu CAF2013 Výsledky - 2 druhy změny odpovídají textu v angl. originálu CAF2013 došlo ke změnám oproti předchozím ČR verzím

6 Změny v metodice bodování výsledkových kritérií I.
Upřesnění popisu některých stupňů pro bodování Přehled změn v hodnocení trendů Stupeň Předchozí znění Současné znění 31-50 Mírný pokrok Konstantní výsledky nebo mírný pokrok 51-70 Rostoucí trend Trvalý pokrok (pozitivní trend) 91-100 Pozitivní srovnání všech výsledků s příslušnými organizacemi Pozitivní výsledky z porovnání s relevantními organizacemi

7 Změny v metodice bodování výsledkových kritérií II.
Změna ve obsahu stupnice hodnocení dosažení cílů Stupeň Předchozí znění Současné znění 0-10 Žádné nebo pouze náhodné informace Žádné nebo náhodné informace 31-50 Splněno několik stanovených cílů Splněno několik málo stanovených cílů 51-70 Splněna většina stanovených cílů Splněny některé relevantní stanovené cíle 71-90 Splněny všechny stanovené cíle Splněna většina relevantních stanovených cílů 91-100 Všechny cíle splněny a porovnávány s jinými organizacemi

8 Příručka modelu CAF 2013 – pro Územní samosprávné celky (ÚSC )
Důvody vzniku: snaha zlepšit aplikovatelnost obecné příručky v podmínkách úřadů územní veřejné správy a napomoci uživatelům v práci s modelem. Cíl této příručky je proto úřadům územních samosprávných celků model CAF více přiblížit, nejen formulačně, usnadnit jeho použitelnost a vysvětlit a upravit v některých případech nesrozumitelné části modelu

9 Struktura modelu a návodné příklady
Model CAF 2013 pro ÚSC Nejen kritéria, subkritéria a příklady modelu ale také celá metodika byla přeformulována do jazyka a slovníku úřadů veřejné správy v ČR. Doplnění tzv. návodných příkladů ke každému příkladu v rámci předpokladových kritérií (viz odrážky u každého „příkladu pro hodnocení“), které vychází z praxe a zkušeností uživatelů CAF Smysl návodných příkladů je „pouze“ upřesňující a vysvětlující, rozhodně nejsou určeny pro nahrazení příkladů pro hodnocení

10 Ukázka návodných příkladů
Subkritérium 1.1. Zhodnoťte, co vedení úřadu dělá pro nasměrování úřadu vypracováním poslání, vize a hodnot  Příklady pro hodnocení: Formulování a rozvíjení poslání a vize úřadu, na kterém se podílejí i zainteresované strany a zaměstnanci. Poslání úřadu je minimálně definováno v zákoně o obcích. Rozšířil úřad své poslání nad rámec zákona? Má úřad zformulovánu vizi? Byly poslání a vize zpracovány ve spolupráci se zaměstnanci a zainteresovanými stranami? Jakým způsobem byly poslání a vize schváleny? Jak jsou poslání a vize zveřejněny? Jsou poslání a vize po jejich definování, schválení a zveřejnění nějakým způsobem dále rozvíjeny (ve smyslu konkretizace jejich obsahu, vizualizace apod.)? Stanovení hodnotového rámce úřadu v souladu s jeho posláním a vizí, který respektuje obecné hodnoty. Má úřad vytvořen vlastní systém hodnot? Vychází úřad při definování systému hodnot z poslání a vize? Jsou hodnoty seřazeny dle priorit? Jsou hodnoty zveřejněny? Uvnitř i navenek úřadu? Jakým způsobem jsou hodnoty prosazovány? Jak je sledováno jejich dodržování? Jak probíhá aktualizace hodnotového rámce? Poznámka: Není myšlen pouze etický kodex. Pojem „etika“ je vysvětlen ve slovníku uvedeném v závěru příručky.

11 Bodové hodnocení Kapitola týkající se bodového hodnocení byla přepracována pro snazší pochopení systému bodování Ke klasickému bodovému hodnocení a hodnocení s jemným rozlišením bylo stejně jako v předchozích příručkách pro územní veřejnou správu dopracováno tzv. smíšené bodové hodnocení, které je určeno zejména pro úřady začínající s aplikací modelu CAF. Byla doplněna tabulka s přehledem výhod a úskalí těchto tří typů bodového hodnocení.

12 Varianty bodování – obecné objasnění
Vysvětlení jednotlivých variant bodování v teoretické rovině – bez aplikace na konkrétní sebehodnocení.

13 Konkrétní příklady bodování
V příloze příručky jsou uvedeny konkrétní příklady bodového hodnocení z praxe, kdy na názorném příkladu je vždy pro každý typ bodování konkrétně popsán postup hodnocení a přidělování bodů

14 Poděkování Národní politice kvality, která příručku vydala
Národnímu informačnímu středisku podpory kvality (řediteli Ing. Janu Tarabovi), které vytvořilo týmu zpracovatelů příznivé podmínky pro tvůrčí práci.

15

16 Za celý tým zpracovatelů: Lubomír Baláš Štěpánka Cvejnová Pavel Kajml Jarmila Mravcová Antonie Orálková děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Ing. Štěpánka Cvejnová Ing. Lubomír Baláš"

Podobné prezentace


Reklamy Google