Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ

2 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET Z ČEHO BUDEME VYCHÁZET? JIRÁSEK, J. A.,: Agenda příštích let (Kam spěje management – kudy a jak rychle) Praha, Professional Publishing 2006, ISBN O ČEM BUDEME DISKUTOVAT? Současná česká ekonomika a vlivy světové ekonomiky Strategické řízení – konkurence, benchmarking Znalostní a učící se firma / lidé ve firmě Globalizace a její vliv na komunikace

3 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET JAK SE PŘIPRAVIT NA BUDOUCNOST? Jak hledět do budoucnosti? Pouhou extrapolací SOUČASNOSTI? Co čekáme od budoucnosti – osobně, jako společnost, jako svět? Nebo hledat momenty překvapivých zvratů? Jak na ně být připraven? Jde to vůbec? Pokud ano, jak se připravovat?

4 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET KDO A JAK ROZVÍJÍ ŘÍZENÍ EKONOMIKY? V USA konstatují, že business management posouvá kupředu cca 300 průkopníků: z nich polovina jsou badatelé, vědci, učitelé, poradci druhou polovinu tvoří vynikající praktici, kteří zavádějí výdobytky vědy do firem Je třeba další potvrzení role vědy, znalostí, badatelské práce pro naši budoucnost? Investice do vzdělání – nejlépe investované peníze!

5 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET V PODMÍNKÁCH ČR – KDO TO BYL A JE? 1.REPUBLIKA Tomáš a J.A.Baťové Management Škoda Plzeň Automobilka Mladá Boleslav Tatra Zbrojovka Brno Walter Volman a Kameníček – obráběcí stroje NEDÁVNO Škoda,Tesla,TOS,MEZ, Zbrojovka, Naftové motory, Vagónka, pivovary, textilky, sklárny, porcelánky, atd… Ocelová koncepce, naše strojírenská vyspělost, export: 1/3 SSSR, 1/3 socialistické země,1/3 KS

6 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET CO MOHL PŘEDVÍDAT ČLOVĚK POLOVINY 20. STOLETÍ? Automatizované a robotizované pracoviště? Systémy hromadné dopravy? Rozmach televize? Mobilní telefonii? Řízení velkých pohyblivých operací – válka? Informatické systémy? Počítače a internet? Transplantace? Rakety a lety do vesmíru? Přesně řízení střely, které se samy korigují? Klonování - čtení DNA? Nukleární a biologické zbraně?

7 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET DOHLÉDNE ČLOVĚK VŽDY NA KONEC SVÝCH ČINŮ? Konzumerismus a čerpání přírodních zdrojů Čerpání přírodních zdrojů a problémy s klimatem Dostatek a civilizační choroby Dostatek a nezměrná bída-potraviny, voda, bydlení, hygiena Vzdělanost a totální negramotnost Duševní choroby, drogy Nedostatek vyšších cílů versus pragmatičnost Co bude určovat budoucnost – pokračování dosavadního vývoje? Nebo budou určující nápady? Asi nápady – málo se pěstuje hlubinné poznání – filozofie, historie, etika. Více praktické vědy, které vyžadují nápady. Co to udělá v budoucnu a co s tím dnes?

8 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET VELIKOST PODNIKU – KONKURENČNÍ ARGUMENT V ROCE 2001 – světový odhad ECONOMIST: 120 milionů podniků Globálně operuje Globálně dominuje několik tisíc Dominují velikostí, nebo špičkovým intelektuálním výkonem Nestlé – švýcarská firma – na švýcarském území jen 1% výroby, zbytek ve světě, ale zisky do Švýcarska

9 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET NOVÁ KONKURENCE KLADE NOVÉ OTÁZKY! Noví a silní hráči na trhu? Země jihovýchodní Asie - Čína, Indie, Singapur, Korea, Vietnam, Malajsie, Indonésie, dříve Japonsko. Čím to je? Jinými hodnotami života, rodiny, úcty ke stáří? Asijskou pracovitostí, sociální soudržností rodiny a vlastenectvím? Konfucianismem a taoismem uplatňovaným v denním životě? Konfucianismus – sociálně etická koncepce – každý má své pevné místo ve společnosti s jasnými úkoly a povinnostmi. Jejich plnění je prvořadým úkolem, stejně jako projevování lidskosti.Jasně dané vztahy podřízenosti. Taoismus – člověk musí pochopit svou cestu životem, stát se součástí života. Nezasahování do přirozeného průběhu věcí, odmítání násilné regulace, atd.

10 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET KONEC 20. STOLETÍ – MARKETINGOVÝ OBRAT K ZÁKAZNÍKOVI Japonsko – 70.léta - do marketingu více psychologie,sociologie, pedagogiky Od masového, anonymního trhu k trhu konkrétnímu. Větší péče o potřeby, zájmy a hodnoty. Zákaznický marketing přijímá spotřebitele jako partnera a spolu s ním tvoří produkt. Vrchol zákaznického přístupu – zakázková výroba v rámci masové produkce

11 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET DĚJINNÝ PARADOX OD INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE K MASOVÉ, OD MASOVÉ K INDIVIDUÁLNÍ

12 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET NEMIZÍ ALE VÝHODY VELKÉHO PODNIKU? Nemizí, nastupuje výhoda ekonomie rozsahu economy of scope– opakující se prvky výrobků a jejich výroby. To co nazýváme typizací, skupinovou technologií – převzato ze SSSR v průběhu 50. a 60.let Další cesta výroby – individualizace výrobků na základě připravených polotovarů – počítače, konfekce na zakázku atd. Ekonomie měřítka – spočívá v masovosti opakované produkce

13 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET INOVACE JAKO HYBNÁ SÍLA BUDOUCNOSTI, JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Inovace – výsledek vědy a výzkumu, ale také náhody. Coca-Cola, GE a další zavedly funkci viceprezidenta pro znalosti, učení. Příprava a realizace vyžadují: Akumulace vlastních a cizích poznatků Koncepce, plán postupu prací, čas, zdroje, náklady Pořízení techniky Příprava tvůrčích lidí Získání spolupráce i vně firmy-sdílený zájem (ochranáři,školy,místní správa) Trvalé hodnocení vlivu prací na prosperitu podniku Přechodné utajení, klamná činnost Marketingová kampaň pro uplatnění na trhu Zapojení všech sil na prosazení na trhu – včetně politického marketingu = státní orgány.

14 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET FÚZE A AKVIZICE – OCHRANA PŘED VÝKYVY TRHU Typy fúzí Smluvní spolupráce, společné podniky = joint ventures, aliance, sítě podniků se společným zázemím, klastry= podniky s podobnými odvětvovými zájmy, licence, franšízy. ALIANCE – sdružování podniků Daimler Benz + Chevrolet = efekty = vytváření podniků globálního typu, získávají trhy, sdružují vývoj, mají sílu na zásadní inovace, výběr nejlepších do vedení, zdokonalení organizace, úspory. Největší podniky = statisíce až miliony akcionářů Využívají – bankovní úvěry, PPP – public private partnership, korporace – založené na kapitálových podílech = akciích - a.s., Inc., Ltd, A.G.-Německo, S.A.-Francie, atd. Princip štíhlosti firem

15 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ TŘI PROPASTI NA CESTĚ K BUDOUCNOSTI Rozpor mezi lidmi a přírodou – řešení udržitelný rozvoj Existence bohatých a chudých – zvyšuje se sociálně ekonomické napětí Nacionalismus – důsledek nerovnoměrného růstu bohatství – start nadřazenosti a křivdy = války, občanské střety

16 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET KONKURENČNÍ RIVALITA Kotler: Za 20 let se výrobní náklady snížily na polovinu, náklady na marketing vzrostly na dvojnásobek Odhad – na práci s konkurencí se spotřebuje ¼ toho, co se vyprodukuje – U běžného zboží hromadné spotřeby – až 9/10 zisku. Jirásek, str.81: „Řada podniků zaniká nikoli proto, že by nestihly výrobní náklady, ale že náklady na reklamu, vztahy k veřejnosti, posilování image přesahuje jejich možnosti“.

17 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Benchmarking – srovnávací analýza parametrů – nabídky, ceny, výkonu, kvality, výkon, servis, cena atd. Porovnání vždy s nejlepšími! XEROX – Japonci – analýza produktu – určení nejlepších komponent – zpětné inženýrství. DESTA – páky / ovládací tlačítka Linde Někdy ale vede k zanedbávání vlastního vývoje!

18 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET KONKURENČNÍ PRŮZKUM NEJEN ANALÝZA PRODUKTU, ALE PŘEDEVŠÍM ANALÝZA PRODUCENTA! Jak uvažuje? Jak uvažuje o budoucnosti? Co připravuje? Jak orientuje výzkum? Jaká je jeho strategie? Otevřené zdroje: Firemní tiskoviny, projevy vedoucích pracovníků,regionální média, reklama a další formy marketingových komunikací, názory zákazníků, dodavatelů, informace poradenských agentur, umístění v soutěžích, ocenění pracovníků, pověst v relevantní společnosti, personální změny, zájem o koupi novinek – techniky, výrobků konkurence apod. Uzavřené zdroje: Pronikání do informačních systémů, koupě informací atd.

19 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET SUPERKONKURENCE Konkurence na nových globálních trzích je: Bojovná Vědomě a záměrně vyvrací status quo Vytváří stálou a rychle se střídající nerovnováhu Užívá superkonkurenčních metod jako výhody Superkonkurence položí velký podnik zevnitř- změní některou jeho základní stavební část. Microsoft – napadání jeho operačního systému. Textilky – tkají klasická vlákna, někteří již nanovlákna.

20 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET SEDM PRAVIDEL SUPERKONKURENČNÍHO ÚSPĚCHU Vyšší uspokojení opatřovatelů kapitálu vyvolá zájem na smělém manévrování Nezůstávat u předvídání, pustit se do odvážných dohadů Připravit překvapení, která vyvedou soupeře z míry Postupovat velmi rychle Měnit přístupy a uvádět soupeře ve zmatek Vypouštět klamná znamení, clonu Měnit soustředění sil a prostředků, nečekaně střídat údery

21 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET JE TŘEBA OTEVŘÍT MANAŽERSKOU MYSL NOVÝM PODNĚTŮM Využít novost a překvapení Rychlost a skok Velkou údernou sílu Synergické zapojení všech prostředků

22 www.fmk.utb.cz, pavlu@fmk.utb.cz
AGENDA PŘÍŠTÍCH LET KNOWLEDGE MANAGEMENT – KNOWLEDGE SOCIETY VĚČNÉ SPORY – ŘÍDIT INTUITIVNĚ, ŘÍDIT VĚDECKY? USA – sedmdesátá léta – rostla produkce při menším přílivu kapitálu??? Výsledek analýzy – kapitál se umocňuje pomocí znalostí Znalosti se používáním nezmenšují, naopak přibývají Investice do znalostí – investice do přírůstku Investice do umělé inteligence, samoučících se systémů


Stáhnout ppt "doc.PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google