Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014 1."— Transkript prezentace:

1 Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014 1

2 Osnova Agendy v oblasti veřejné dopravy: Legislativa Financování
Koncepce (Pláč a skřípění zubů) 2

3 1) Legislativa a) silniční doprava
Trojnovela zákona o silniční dopravě (č. 102/2013 Sb., účinnost od 1. května 2013) práva cestujících v autobusové dopravě – implementace nařízení EP a Rady (ES) č. 181/ vymezení subjektů povinností, stanovení sankcí za nesplnění ukládaných povinností a určení orgánů příslušných k jejich projednání taxislužba – provázání taxislužby a smluvní dopravy – vozidla s obsaditelností nejvýše 9 osob včetně řidiče, zvláštní odpovědnost řidičů taxislužby pracovní doba samostatně výdělečně činných řidičů – forma transpozice směrnice (ES) č. 2002/15 3

4 1) Legislativa a) silniční doprava
Novela vyhlášky č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech jednotná podoba jízdních řádů platnost do konce platnosti licence nebo do některého z vyhlášených termínů změn jízdního řádu pravidla pro autobusy na zavolání uveřejňování souhrnných a společných jízdních řádů Novela vyhlášky je připravena k podpisu, řeší se další nastavení CIS JŘ . → nelze předpokládat plnou účinnost pro jízdní řády 2014/1015 4

5 1) Legislativa b) drážní doprava
Novela zákona o dráhách - transpozice směrnice EP a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, např. stanovení rámce poplatků za použití dopravní cesty, zřízení nezávislého regulátora, přístup k zařízení služeb. – termín předložení vládě ČR v září 2014, – účinnost k 16. červnu 2015 Rok 2015 – předpoklad zahájení prací na novele přepravního řádu (vyhláška č. 175/2000 Sb.) – změny v občanském právu, technologický vývoj u odbavovacích systémů. 5

6 1) Legislativa c) evropské právo
Projednávání 4. železničního balíčku v rámci orgánů EU Návrh novely směrnice 2012/34/EU institucionální oddělení správy železniční infrastruktury a poskytování dopravních služeb, kde však již existuje holding, postačí striktní záruky ochrany nezávislosti provozovatele infrastruktury → ČR s návrhem dvojího uspořádáním nesouhlasí, v EU měla by měla platit stejná pravidla. otevření trh vnitrostátní osobní železniční dopravy s možností omezit přístup na železniční infrastrukturu v případě ohrožení hospodářské vyváženosti smluv o veřejných službách – v ČR již tento segment liberalizován. 6

7 1) Legislativa c) evropské právo
Projednávání 4. železničního balíčku v rámci orgánů EU Návrh novely nařízení (ES) č. 1370/2007 zavedení povinných nabídkových řízení i v oblasti železniční dopravy od prosince 2019, stávající smlouvy by měly skončit do roku 2022 – pro ČR termíny nepřijatelné, na železnici by měly být výjimky pro přímé zadání (tratě procházející modernizací, přeshraniční spoje) . zúžení okruhu možných závazků veřejné služby na oblast městské aglomerace nebo venkovské oblasti – pro ČR nepřijatelné, objednává se část služeb na celostátní úrovni, což je s ohledem na geografické podmínky adekvátní. 7

8 a) regionální veřejné služby
2) Financování a) regionální veřejné služby Doposud je finanční rámec stanoven prostřednictvím usnesení vlády ČR č. 1132 ze dne Prostřednictvím státního rozpočtu poskytnout krajům v roce dotace v souhrnné výši 2,649 mld. Kč na úhradu kompenzací ve veřejné železniční osobní dopravě. V devíti následujících letech ( ) dotace navyšovat o odpovídající přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předcházejícím období. rok bez inflačního navýšení rok snížení úrovně kompenzace o 50 mil. Kč rok bez inflačního navýšení rok 2014 – navýšení o 87 mil Kč (meziroční inflace cca 3,3 %) 8

9 a) regionální veřejné služby
2) Financování a) regionální veřejné služby Rok 2013 (usnesení 1132/2009) Rok 2014 (navýšení o 87 mil. Kč) Rok 2015 Jihočeský kraj 176 372 000 182 163 047 Jihomoravský kraj 268 698 000 277 520 505 Karlovarský kraj 72 287 000 74 660 491 Hl. m. Praha 205 601 000 212 351 760 Kraj Vysočina 123 097 000 127 138 801 Královéhradecký kraj 254 603 000 262 962 706 Liberecký kraj 89 623 000 92 565 706 Moravskoslezský kraj 198 587 000 205 107 461 Olomoucký kraj 208 570 000 215 418 245 Pardubický kraj 135 389 000 139 834 400 Plzeňský kraj 135 172 000 139 610 275 Středočeský kraj 473 336 000 488 877 646 Ústecký kraj 217 458 000 224 598 076 Zlínský kraj 90 877 000 93 860 881 Celkem (Kč) 2 649 670 000 2 736 670 000 9

10 b) dálkové a nadregionální veřejné služby
2) Financování b) dálkové a nadregionální veřejné služby Dálková a nadregionální železniční doprava – rok 2014 Finanční rozsah – oproti předcházejícím období poskytnuto inflační navýšení (do roku 2013 rozpočtové rámce vždy bez zohlednění inflace). Dodatek smlouvy pro období platnosti jízdního řádu 2013/2014 předběžně dojednán, avšak ještě není podepsán. Finanční rámec + vývojové trendy v nákladové položce železniční dopravy → zachován stávající rozsah dálkové dopravy, žádné redukce nejsou pro období platnosti stávajícího jízdního řádu plánovány. → zásadní dopady do provázanosti s regionální dopravou. 10

11 b) dálkové a nadregionální veřejné služby
2) Financování b) dálkové a nadregionální veřejné služby Dálková a nadregionální železniční doprava – rok 2015 Finanční rozsah – předběžně jako loni částka 4,073 mld. Kč (bez inflačního navýšení) → bude značně složitější najít řešení rozsahu dopravy z hlediska finančních možností MD a požadavků ČD. Negativní vlivy inflační navýšení za předchozí rok nové smlouvy na linkách Pardubice – Liberec a Plzeň – Most nárůst odpisů (jednotky RailJet) požadavek ČD na vyšší přiměřený zisk → při nastavení loňské výše kompenzace by hrozilo, že MD bude nuceno přistoupit k redukci objednaného dopravního výkonu. 11

12 a) koncepce veřejné dopravy
Dopravní politika České republiky pro období let 2014 až 2020 – „další směřování systému veřejné dopravy včetně výběru varianty organizace systému bude stanovena v dokumentu Koncepce veřejné dopravy, která navrhne novou strukturu organizace veřejné dopravy, potřebné legislativní úpravy a návrh financování systému“ . Termín – do 31. prosince 2014, MD ve spolupráci se samosprávou. Postup: zpracování diskusního dokumentu (tzv. zelené knihy), zabývající se jednotlivými problematickými oblastmi debata zúčastněných subjektů (květen - červen 2014) - zpracování a projednání tzv. bílého dokumentu, tj. oficiální strategie MD v oblasti veřejné dopravy 12

13 b) nabídková řízení v dálkové dopravě
3) Koncepce b) nabídková řízení v dálkové dopravě Nabídková řízení v oblasti železniční dopravy jsou fakultativní. MD - postup podle vládou schváleného harmonogramu otevírání trhu veřejných služeb v dálkové železniční dopravě (usnesení vlády č. 423 z 8. června 2011). Soutěže nejsou samoúčelným cílem, pouze prostředkem na zvýšení kvality veřejné dopravy a zvýšení transparence při vynakládání veřejných prostředků (otázka určování čistého finančního dopadu v případě přímého zadání). Další nabídková řízení – do 31. srpna 2014 materiál pro jednání vlády ČR – v mezidobí proběhne meziresortní připomínkové řízení. 13

14 Děkuji za pozornost JUDr. Ondřej Michalčík
ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstvo dopravy ČR 14


Stáhnout ppt "Aktuální problémy veřejné dopravy a navazující legislativa seminář Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou, 19. května 2014 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google