Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MISE MEZINÁRODNÍ AGENTURY PRO ATOMOVOU ENERGII O OTÁZKÁCH SEISMICKÉHO OHROŽENÍ LOKALITY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN PRAHA, TEMELÍN 15. –19. 4. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MISE MEZINÁRODNÍ AGENTURY PRO ATOMOVOU ENERGII O OTÁZKÁCH SEISMICKÉHO OHROŽENÍ LOKALITY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN PRAHA, TEMELÍN 15. –19. 4. 2013."— Transkript prezentace:

1 MISE MEZINÁRODNÍ AGENTURY PRO ATOMOVOU ENERGII O OTÁZKÁCH SEISMICKÉHO OHROŽENÍ LOKALITY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN PRAHA, TEMELÍN 15. –19. 4. 2013

2 Na žádost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky, českého jaderného regulačního orgánu (SÚJB), se ve dnech 15. – 19. 4. 2013 uskutečnila mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) se zaměřením na hodnocení seismických rizik. Hlavním cílem mise IAEA bylo posoudit správnost a aktuálnost metodiky pro posuzování seismických rizik, která se v současné době používá pro lokality jaderných elektráren v ČR. Tým IAEA vyhodnotil stav plnění doporučení z předchozí seismické mise IAEA (únor 2003) a konfrontoval metodiku používanou českými experty se standardy IAEA a se současnou světovou praxí. Podkladem pro hodnocení byly zprávy zahrnující aktualizované průzkumy seismického ohrožení pro lokalitu jaderné elektrárny Temelín, které byly pro ČEZ, a. s., zpracované v posledním desetiletí. Součásti mise byla i práce v terénu. Složení hodnotícího týmu IAEA: Yoshimithsu FUKUSHIMA (IAEA/NSNI/ISSC, vedoucí týmu), Philippe RENAULT (IAEA/externí expert/Švýcarsko/hodnocení seismického ohrožení), Luca GUERRIERI (IAEA/externí expert/Itálie/paleoseismologie a geologie). Místa konání kontrolní mise: SÚJB Praha (odborné prezentace expertů ČEZ a. s.), JE Temelín (hodnocení a závěrečné předání výsledků). Terénní exkurze se uskutečnila v okolí JE Temelín. Po dobu konání mise byly přítomni nezávislí pozorovatelé z Rakouska a Slovenska a dále zástupci SÚJB.

3 SOUHRN OBECNÝCH ZÁVĚRŮ Hodnotící tým IAEA přezkoumal činnosti, které uskutečnil ČEZ, a. s. k řešení doporučení z předchozí mise IAEA v r. 2003. Aktualizované práce byly provedeny I. Prachařem z Energoprůzkumu, s. r. o. Praha., J. Málkem a P. Kolínským z Ústavu struktury a mechaniky hornin (Akademie věd ČR), R. Hanžlovou a P. Špačkem z Ústavu fyziky Země (Masarykova univerzita Brno) a všechny nevyřízené záležitosti byly projednány s ČEZ, a.s. Z šesti okruhů otázek byly tři vyhodnoceny jako uzavřené a tři vyhodnoceny jako částečně vyřešené. OTÁZKANÁZEV20032013 01GEOLOGICKÝ VÝZKUM A DATABÁZE23 02SEISMOLOGICKÁ DATABÁZE4- 03REGIONÁLNÍ SEISMOTEKTONICKÝ MODEL23 04URČENÍ DGM (DESIGN GROUND MOTION)24 05DOPLŇUJÍCÍ POSOUZENÍ SEISMICKÉHO OHROŽENÍ23 06LOKÁLNÍ SEISMICKÁ MONITOROVACÍ SÍŤ24 Hodnocení: 1 – bez řešení, 2 – v řešení, 3 – částečně vyřešeno, 4 – uzavřeno

4 Tým IAEA opětovně potvrdil uzavření otázky č. 2 a nově uzavřel dva body vzešlé z předchozí mise IAEA v r. 2003. Konkrétně se jednalo o otázky č. 4 a 6: Otázka č. 6 – LOKÁLNÍ SEISMICKÁ SÍŤ A JEJÍ DŮLEŽITOST PRO BEZPEČNOSTNÍ STUDIE Původní telemetrická síť operující nepřetržitě od roku od roku 1991 byla významným způsobem inovována a doplněna. Bylo vybráno 5 vhodných lokalit pro umístění moderních vysoce citlivých seismických senzorů pracujících v kontinuálním režimu s telemetrickým přenosem dat do zpracovatelského centra. Jedna ze stanic se nachází na místě původní stanice předcházející sítě. Přestože stanice nemají zcela optimální rozložení (rovnoměrné azimutální pokrytí) vzhledem k JETE, prokázalo se, že mají výbornou lokalizační schopnost i pro velmi slabé jevy. Nová síť pracuje od roku 2006 a slouží k detailnímu monitorování mikrozemětřesení v zájmové oblasti a sledování vlivu vzdálenějších seismických jevů v regionu. Od počátku měření bylo v lokalitě zaznamenáno 28 mikrozemětřesení, největší z nich mělo lokální magnitudo 0.4.

5 Významným výsledkem seismické mise bylo uzavření otázky č. 4: Otázka č. 4 – URČENÍ NÁVRHOVÉHO POHYBU PŮDY (design ground motion) Z důvodů nízké seismicity, a tedy absence naměřených silných pohybů půdy v lokalitě, byly za základ návrhových pohybů půdy zvoleny hodnoty zrychlení odvozené statisticky z naměřených akcelerogramů v obdobných seismotektonických oblastech jako je lokalita JE Temelín. Při výpočtu byly vzaty v úvahu nejistoty pravděpodobnostního odhadu seismického ohrožení, zejména nejistota v určení zdrojových zón, nejistota v odhadu maximálního magnituda v daných zdrojových zónách a nejistota v útlumových křivkách. Výsledkem výpočtu jsou i hodnoty SL-1 (medián s roční pravděpodobností překročení 10 -2 ) a SL-2 (medián s roční pravděpodobností překročení 10 -4 ). Tyto hodnoty budou ještě zpřesněny vylepšeným odhadem pravděpodobnostního seismického ohrožení v rámci dořešení otázky č. 5.

6 I když jsou celkové výsledky mise IAEA pro českou stranu pozitivní, je nutné se dále věnovat následujícím doplňujícím doporučením a komentářům ze strany IAEA k otázkám č. 1, 3 a 5 : Doporučuje se doplnit geologickou databázi o: 1)souhrn geomorfologických dat pro okolí JE Temelín na odpovídající úrovni, 2)zajištění dostatečných povrchových a podpovrchových dat o zlomových poruchách zmapovaných v užší lokalitě, s cílem prokázat neexistenci ohrožení v důsledku posunu na zlomech v této oblasti. Doporučuje se přezkoumat seismotektonické modely s uvážením: 1)definování vhodných modelů oblastí možného výskytu difúzní seismické aktivity, 2)zavedení označení nové seismické zdrojové vlny v regionální oblasti, ohraničující potenciálně aktivní úsek Hlubockého zlomu, 3)veškerých dostupných paleoseismologických dat.

7 Závěry a doporučení mise z r. 2003 byly zaměřeny zejména na stanovení seismického ohrožení „deterministickým“ přístupem. V současné době se otázky seismického rizika řeší s důrazem na „pravděpodobnostní“ přístup. Česká strana se s těmito přístupy vyrovnala na dobré úrovni. Nicméně, i když existuje velké překrytí deterministického a pravděpodobnostního přístupu s ohledem na společné vstupní parametry a používané modely, je týmem IAEA doporučeno, aby byly jasně rozlišeny jednotlivé studie a rámec, ve kterém jsou použity výsledky. V případě, že analýza bude provedena pouze pravděpodobnostním přístupem (v souladu s doporučeními IAEA SSG-9), tým IAEA doporučuje rozšířit hodnocení o další alternativní modely, zahrnující epistematickou nejistotu. KONKRÉTNÍ DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY Závěry a výsledky seismické mise budou využity v procesu povolování nového jaderného zdroje v hodnocení geologických a seismických charakteristik lokality a doložení průkazů o vhodnosti lokality z hlediska kritérií na umísťování jaderných zařízení.

8 TERÉNNÍ ČÁST SEISMICKÉ MISE, 17. 4. 2013, okolí JE Temelín


Stáhnout ppt "MISE MEZINÁRODNÍ AGENTURY PRO ATOMOVOU ENERGII O OTÁZKÁCH SEISMICKÉHO OHROŽENÍ LOKALITY JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN PRAHA, TEMELÍN 15. –19. 4. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google