Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Statistika knihovnických činností (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Ladislava Zemánková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Statistika knihovnických činností (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Ladislava Zemánková."— Transkript prezentace:

1 2. Statistika knihovnických činností (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Ladislava Zemánková

2 Hledisko příjemce?? Obsluhovaná knihovna jako příjemce? bez pomoci absence kvality, nedodržení termínů, nesplnění vykazovací povinnosti = přesný součet nepřesných čísel = bezcenná data, analýzy, podklady Obsluhovaná knihovna je příjemcem výsledků

3 Parametry zaměřeny na poskytovatele a IPOS Strategický cíl Charakteristika činnosti Poskytovatel služby Okruh příjemců Periodicita Náklady Termíny Úprava dotace ( počet obyvatel, počet knihoven (obcí) a rozloha regionu) Jiná měřítka

4 Jak je standard naplněn? Z Vašich připomínek zák.č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Z hlediska příjemců?? metodická pomoc(praktická pomoc) sekundárně výsledky sumářů !!

5 Co vyplynulo z Vašich připomínek a návrhů? Připomínky a návrhy obecného charakteru, uplatněné v tomto návrhu Potvrzení dosavadní podoby nebo „bez komentáře“ Připomínky ke standardu č. 2. Satistika knihovnických činností Nazapracované Zapracované

6 Nezapracované obecného charakteru: Znovu zařadit náklady, úvazky, tarifní třídy, jako v původním návrhu (v rukávě mám i to) …snahou zajistit „metodikům“ maximální tarifní třídy, návrhy nadsazené (se to týká T 10, v PK i T 9). Stanovit pravidlo, že se tarif. třídy odvozují od tarifní třídy ředitele knihovny …nevěnují pozornost ekonomickému úseku (nezbytné činn. pro plnění RF)

7 Některé formální úpravy „strategický cíl“ přehodnotit standard poradenství a statistika -části plány, analýzy - přiřadit ke statistikám a úvazek rozšířit na 1/2 roku nebo je ponechat u poradenství, ale mírně navýšit úvazek, protože tyto práce jsou na úkor poradenství, metodických návštěv atd. Doporučuji ještě zvážit: Formální úpravu jednotlivých standardů, část, kde se uvádějí finanční prostředky, ať vychází z dané formy účetní osnovy.

8 Zapracované připomínky a návrhy obecného charakteru: Poskytovatel služby –jak krajská, tak pověřená knihovna ve všech 6 standardech sjednocených na krajské úrovni Součet všech úvazků stanovených standardem = 4,2 (resp. 6,2) úvazku, v praxi často nereálné. Respektovat realitu, aby nemohly působit nevěrohodně/kontraproduktivně

9 Zapracované připomínky a návrhy obecného charakteru Specifikaci personálního obsazení včetně doporučených mzdových tarifů (jako přílohu standardů?)

10 Zapracované připomínky k části Statistika knihovnických činností Ověřit / řešit vztah k zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Standard je zpracován pro 1 úroveň - v části „Poskytovatel služby“ uvedeny KK i PK Pozměněna část „Charakteristika činnosti“ Náklady - příloha? Předpoklad pro výkon standardu - příloha ?

11

12 Název služby Statistika knihovnických činností

13 Strategický cíl Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti základních knihoven v kraji, jejich zpracování a vyhodnocení, využívání výsledků Včasné shromáždění úplných statistických údajů o činnosti knihoven v kraji

14 Charakteristika činnosti Metodická i praktická pomoc základním knihovnám při zpracování statistických výkazů, sběr dat ze zpravodajských jednotek (základních knihoven), kontrola dat a jejich zpracování (uložení, sumarizace, analýza a další vyhodnocení), využívání výsledků Sběr dat, kontrola a součet dat, předání dat, analýza dat, metodická pomoc knihovnám

15 Poskytovatel služby Krajská knihovna Pověřená knihovna Krajská knihovna ( v úrovni pro KK), Pověřená knihovna ( v úrovni pro PK/okresní)

16 Okruh příjemců Základní knihovny kraje, krajská knihovna, pověřené knihovny, IPOS IPOS ( v úrovni pro KK) Krajská knihovna, dle údajů na výkaze ( v úrovni pro PK)

17 Periodicita 1x ročně 1x ročně ( pro obě úrovně)

18 Termíny leden, únor, březen březen ( pro úroveň KK) únor ( pro úroveň PK)

19 Personální zajištění 1,5 úv. na 1 měsíc v KK*, 1,5 úv. na 1 měsíc v 1 PK** Náklady: Úvazek nebo počet hodin

20 Úprava s ohledem na počet obyvatel, knihoven (obcí) a rozlohu regionu *průměrný počet okresů v kraji = 6, nebo 500 knihoven v kraji ** průměrný počet knihoven v obvodu PK = 80

21 Předpoklad pro výkon standardu Znalost práce se statistickými daty knihoven, s výpočetní technikou, vybavení odpovídajcím softwarem Zcela nové!! Možno i přílohu standardu pro všechny části zvlášť Nesupluje standard pověřené knihovny?? Není vyjádřeno v Nařízení vlády č. 469/2002 Sb.

22 Náklady? (zvláštní příloha?)

23 Poznámky KK pro cca 500 knihoven v kraji,* o každých 100 knihoven více/méně = +/- o 10% zákl. finanč.částky více/méně, nejvýše o 30% PK pro na cca 80 knihoven (smluvních) v obvodu,* o každých 20 knihoven více/méně = +/- o 10 % zákl finanč. částky více/méně, nejvýše o 30%

24 Poznámky *** Nařízení vlády č. 4692002 Sb., tabulky dosud nevyšly **** celková částka z položek Materiál, Služby, Jiné – rozdělení dle individuálních potřeb

25 Konečná úprava: Tabulky jednotlivých částí standardu –Bez nákladů –Bez personálního zajištění –Bez předpokladu pro výkon standardu Samostatné přílohy Náklady Personálního zajištění Předpoklad pro výkon standardu Na co má nárok 1 obsluhovaná knihovna


Stáhnout ppt "2. Statistika knihovnických činností (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Ladislava Zemánková."

Podobné prezentace


Reklamy Google