Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních chorob u dětí Keil R. Interní klinika, 2 LF UK, FN Motol, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních chorob u dětí Keil R. Interní klinika, 2 LF UK, FN Motol, Praha."— Transkript prezentace:

1 Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních chorob u dětí Keil R. Interní klinika, 2 LF UK, FN Motol, Praha

2 ERCP u dospělých pacientů  metoda volby určená k diagnostice patologických nálezů žlučových cest a pankreatu  miniinvasivní terapeutická metoda v případě patologického nálezu žlučových cest a pankreatu /choledocholithiasa, stenosy žlučových cest, pankreatikolithiasa, chronická pankreatitida /

3 Indikace ERCP u dospělých  Úloha ERCP a miniinvasivních terapeutických zákroků je většinou přesně definována  Jsou stanovena jasná pravidla většinou založena na výsledcích randomizovaných studií /evidence based medicine/

4 Indikace ERCP u dětí a kojenců  Nejsou dobře známy u pediatrů  Indikace a komplikace metody nejsou přesně definovány  Jedná se o málo frekventní vyšetření

5 Indikace ERCP u dětí a kojenců  Je velká tendence pacienta pokud možno neinvazivně vyšetřit a poté pouze sledovat či přímo předat k chirurgickému řešení /laparotomii/  Obava z komplikací vlastního vyšetření

6 Indikace ERCP u dětí a kojenců  Ošetřující lékař /pediatr/ nemá možnost si empiricky ověřit praktický dopad dobrých či špatných rozhodnutí - je to důsledek velmi nízkého počtu pacientů a z toho vyplývající pocit ojedinělosti každého případu

7 Cíl přednášky  Definovat indikace ERCP v dětském a kojeneckém věku  Definovat postavení ERCP jako diagnostické a terapeutické metody  Prokázat účelnost a přínos endoskopických miniinvazivních terapeutických postupů v oblasti pankreatu a žlučových cest

8 Indikace ERCP u dětí a kojenců  Vrozené anomalie žlučových cest a pankreatu  Onemocnění identická s indikacemi u dospělých

9 Vrozené anomalie žlučových cest a pankreatu  Biliární atresie  Cystická dilatace žlučových cest

10 Příčiny cholestázy u novorozenců Příčiny cholestázy u novorozenců  Idiopatická hepatitida 30-50%  Atrezie žlučových cest 30%  Chybění Alfa 1-antitrypsinu 7-10%  Intrahepatický cholest. sy 5-6%  Cysta choledochu 2-4%  Bakteriální sepse 2%  Hepatitis 3-5%

11 Onemocnění identická s indikacemi u dospělých Onemocnění identická s indikacemi u dospělých  Choledocholithiasa, hepatikolithiasa  Traumatická postižení žlučovodů  Benigní pozánětlivé stenosy  Stenosy při onemocnění pankreatu  Nádorové stenosy  Primární sklerotisující cholangoitida  Parazitární onemocnění

12 Pankreas Pankreas  Vrozené anomalie v oblasti pankreatu  Akutní recidivující pankreatitidy  Chronická pankreatitida  Biliárně indukovaná pankreatitida

13 Pankreas - vrozené anomalie Pankreas - vrozené anomalie  Pankreas divisum  Tzv. common channel

14 Technické vybavení  Diagnostické videoduodenoskopy JF100 /Olympus,Japan/ -10 mm průměru  Speciální pediatrický lateroskop Olympus - 7,5 mm průměr,2,8 mm pracovní kanál  Rtg - Sireskop SX/Siemens/

15 Příprava nemocných k výkonům Příprava nemocných k výkonům  U dětí nad 12 let je ERCP prováděno v analgosedaci a lokální anesthesii za přítomnosti anestesiologa  U mladších nemocných /1 týden - 12 let/ - ERCP je prováděno v celkové anestezii

16 Extrahepatální biliární atresie /BA/ /charakteristika /  Úplná obstrukce odtoku žluči do duodena v důsledku destrukce či absence celých extrahepatálních žlučových cest či jejich části  Frekvence : 1: 10 000 - 15 OOO živě narozených dětí  Je příčinou jedné třetiny případů neonatálního ikteru

17 Extrahepatální biliární atresie /BA/  BA je nejčastější příčinou úmrtí v důsledku jaterního onemocnění v dětském věku  Časné stanovení diagnosy a rozlišení mezi extrahepatální a intrahepatální příčinou cholestázy je nezbytné pro další chirurgický postup - hepatoportoenterostomii /operace dle Kasaie/  Diagnosu je nutné stanovit do 2 měsíců věku jinak mortalita stoupá z 20 % na 70 %

18 Etiologie  neznámá  zdá se, že k poškození žlučových cest dochází až po narození

19 Stanovení diagnosy  Hyperbilirubinemie s konjugovanou frakcí vyšší jak 20% z celkové hodnoty musí být vždy považována za abnormální  Je nutné vyloučit infekční etiologii a metabolické a endokrinní poruchy  Poté je nutné stanovit příčinu obstrukce žlučových cest

20 Diagnostické metody - výtěžnost  Abdominální ultrasonografie /pouze orientační vyšetření/  Hepatobiliární scintigrafie /40%/  Biopsie jater /50%/  ERCP 90 %- 100%

21 ERCP  I.typ - bez náplně žlučových cest /atresie začíná v oblasti V. papily/  II. typ - dochází pouze k náplni distálního choledochu a žlučníku atresie ductus hepaticus communis /Guelrud 1991/

22 ERCP  III. typ - dochází k náplni choledochu, žlučníku a části hepaticus communis kde v oblasti junkce jsou stenosy s tzv. „jezírky“ /Guelrud 1991/

23 ERCP

24

25

26

27

28 Cysty žlučových cest  Vrozená malformace - frekvence 1: 10000 - 15000 živě narozených dětí  Standardním řešením je excise cysty s rekonstrukcí žlučových cest a mukosektomií

29 Etiologie  Distální stenosa žlučových cest spojená většinou s vrozenou komunikací žlučových cest a pankreatu tzv. common channel - tento stav umožňuje reflux pankreatických šťáv do žlučových cest a natrávení stěny žlučovodů

30

31 ERCP -cysta choledochu - typ A

32 ERCP - cysta choledochu - typ B

33

34

35 Cholelithiása 

36 Anomalie pankreatu 

37 Benigní stenosy žlučových cest 

38 Benigní stenosy žlučových cest a choledochu

39 Maligní stenosy žlučových cest    

40 Primární sklerosující cholangoitida 

41 Poranění žlučových cest - postavení ERCP  Při podezření na fissuru jater či rupturu bez známek akutního krvácení /USG, CT/je nutné po stabilizaci pacienta provést co nejdříve ERCP s papilotomií a zavedením vnitřní drenáže žlučových cest

42 Poranění žlučových cest    

43    

44 Poranění pankreatu 

45 Závěr I.  Úloha ERCP je nezastupitelná v oblasti diagnostiky vrozených anomálií žlučových cest u novorozenců a kojenců - je jedinou dostupnou metodou která dokáže diferenciálně diagnosticky odlišit atresii žlučových cest od jiných příčin obstrukce  Tím lze snížit počet probatorních laparotomií v této věkové skupině

46 Závěr II.  ERCP je nejpřesnější diagnostickou metodou u cystického postižení žlučových cest  Zároveň u tohoto onemocnění lze využít terapeutickéh potenciálu této metody /PST, drenáž/

47 Závěr III.  ERCP hraje významnou roli v diagnostice a terapii traumatických postižení žlučových cest a pankreatu - toto vyšetření by mělo předcházet /pokud to situace dovolí/ operační revizi dutiny břišní

48 Závěr IV.  V ostatních indikacích které jsou běžné v dospělém věku by ERCP mělo být indikováno alespoň stejně rychle jako u dospělých pacientů!

49 The Role of Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography in Diagnosis and Treatment of Pancreatobiliary Disorders in Infants and Children Keil R.Drábek J.Lochmannová J.,Stovicek J.Hrdlicka L, Snajdauf J., Stuj J., Janík V., Kyncl V. FN Motol, Praha

50 Indications for ERCP in children  ERCP is valuable in the diagnosis and treatment of biliary and pancreatic diseases in children.  The value of the technique in children is less clear- disorders of the pancreatic and biliary systém are less common in childhood.  Pediatric gastroenterologists are less likely to be familiar with indications for ERCP

51 Indications for ERCP in children  Choledocholithiasis  Choledochal cyst  Biliary pancreatitis  Biliary stricture  Abdominal blunt trauma with leakage from pancreas or bile duct  Primary sclerosing cholangitis  Unexplained cholestasis in infancy

52 Patients and methods  79 patients /47 girls,32 boys/  Mean age 8 years  Ages ranges from 3 weeks to 18 years

53 Indications for ERCP  Obstructive jaundice 32x  Biliary atresia 31x  Recurrent pancreatitis 8x  Abdominal blunt trauma 8x

54 Biliary disease Biliary disease  Choledocholithiasis 13x /sphincterotomy and extraction performed/  Stenosis of terminal common bile duct 8x  Stenosis of common hepatic duct 1x  Choledochal cyst 4x  Primary sclerosing cholangitis 1x  Normal biliary tree 3x

55 ERCP –choledochal cyst - type A

56

57

58 Pancreaticobiliary malunion /PBMU/ 

59 Gallstones in 2 months old infant 

60 Benign stenosis of common hepatic duct 

61 Malignant stenosis of common bile duct    

62 Primary sclerosing cholangitis 

63 Indication for ERCP – biliary atresia  31 infants  15 boys,16 girls  age - from 2 to 18 weeks /mean 9 weeks/  weight from 1500g to 4800 g /mean 4050 g/

64 Diagnostic methods  all patients underwent an extensive diagnostic workup in which infectious, metabolic and endocrine disorders were excluded

65 ERCP

66

67 ERCP  Pancreatic duct visualized 13 /complete BA confirmed at surgery/  Common bile duct and gallbladder opacified without common h. duct 7 /confirmed at surgery/  Normal bile duct and gallbladder opacified /laparotomy avoided/ 10  Unsuccessfull canulation 1

68 ERCP / normal bile duct and gallbladder/  Obstructive jaundice as a cause of 3 septicaemia  Neonatal hepatitis 3  Cytomegalus infection 2  Choledocholithiasis 2

69

70

71

72 Pancreatic disease Pancreatic disease  Normal pancreatic duct 5x  Chronic pancreatitis 2x  Pancreas divisum 1x

73 Abdominal trauma Abdominal trauma  Traumatic rupture of the liver with obstructive jaundice 3x  Traumatic rupture of the liver with biliary fistula 3x  Traumatic rupture of the pancreas 2x

74 Biliary fistula after abdominal blunt trauma    

75 The same patient after 2 months    

76

77

78 Pancreatic disease Pancreatic disease  Normal pancreatic duct 5x  Chronic pancreatitis 2x  Pancreas divisum 1x

79 Abdominal trauma Abdominal trauma  Traumatic rupture of the liver with obstructive jaundice 3x  Traumatic rupture of the liver with biliary fistula 3x  Traumatic rupture of the pancreas 2x

80 Biliary fistula after abdominal blunt trauma    

81 The same patient after 2 months    

82 Traumatic rupture of the pancreatic tail 

83 Complications Complications  Mild pancreatitis 4x  Moderate pancreatitis 1x

84 Conclusion Conclusion .Diagnostic and therapeutic ERCP holds a great potential for a group of pediatric patients.  It can be done as safely and effectively as in adults but it needs close cooperation between pediatricians and gastroenterologists in large tertiary –level medical centres.


Stáhnout ppt "Endoskopická diagnostika a terapie pankreatobiliárních chorob u dětí Keil R. Interní klinika, 2 LF UK, FN Motol, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google