Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosongrafická diagnostika cystických tumorů pankreatu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosongrafická diagnostika cystických tumorů pankreatu."— Transkript prezentace:

1 S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosongrafická diagnostika cystických tumorů pankreatu

2 Cystické tumory pankreatu • heterogenní skupina onemocnění s různým maligním potenciálem • vzrůstá počet cystických lézí náhodně zjištěných • při MRI z jiného důvodu než onemocnění slinivky mělo 20 % z 1444 nemocných nalezenu pankreatickou cystu – Brugge 2006 • při pitvě nález cystické léze v 24 %, hyperplasie 16 %, Ca in situ 3,4 % - Kimura 1995 • úkolem diagnostiky je správně určit pseudocystu a odlišit benigní serózní lézi od potenciálně maligní mucinózní a správně diagnostikovat léze již maligní Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

3 Dif. dg. cystických neoplázií slinivky - serózní cystadenom (SCA) - mucinózní cystické neoplázie (MCN) - intraduktální papilární mucinózní neoplázie (IPMN) - solidní tumory s cystickou degenerací: - solidní pseudopapilární tumor („tumor mladých žen“) - endokrinní tumory - duktální adenokarcinom - zánětlivé cysty (pseudocysty, retenční cysty) - vrozené cysty (lymfoepiteliální, solitární) - cystické útvary z okolí (jaterní), dermoidní cysty Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

4 Anamnéza • břišní trauma • akutní, chronická pankreatitida - pseudocysta 85-90% • u asymptomatických pacientů bez anamnézy a obrazu pankreatitidy pseudocysta jen v 5% • endokrinní aktivita • symptomy z léze samotné Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

5 Zobrazovací vyšetření • abdominální ultrazvuk – technické limitace, malé léze v oblasti ocasu slinivky špatně zobrazitelné, málo informací o detailní struktuře • CT, MRI, PET - více informací o struktuře a upřesní lokalizaci nálezu • endosonografie (EUS) – nejvíce informací o struktuře léze stěna, vnitřní struktura, obsah, uzliny • podezření z malignity: solidní masa, nepravidelnosti stěny cysty, lymfadenopatie, dilatace pankreatického vývodu • „jasná“ benigní léze – mikrocystický serózní cystadenom biopsie není nezbytná, lze sledovat v čase Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

6 Náhodně zjištěná cystická léze hlavy slinivky 2 cm velká ( mikrocystický mucinózní cystadenom) Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

7 Mucinózní cystadenom EUS patrné ztluštění stěny a drobná uzlina Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

8 Zobrazovací vyšetření • tenkojehlová aspirační cytologie při EUS (EUS-FNA, EUS-FNAB) indikovaná při nálezu unilokulární či makrocystické léze > 15-20 mm (bez anamnézy chronické pankreatitidy či břišního traumatu) • makroskopický vzhled, viskozita • biochemie (amyláza) • kultivace • nádorové markery • cytologie • mikrohistologie • molekulární genetika Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

9 EUS-FNAB Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

10 Výsledky vyšetření aspirátu u cystických tumorů slinivky Typ cystické lézeViskozitaAmylázaCA 72-4CEACytologie PseudocystaNízkáVysokáNízký negativní Serózní cystadenom NízkáRůznáNízký Negativní Mucinózní cystadenom VysokáRůznáNízkýVysokýPozitivní Mucinózní cystadenokarcinom VysokáRůznáVysoký Pozitivní Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

11 EUS-FNA, EUS-FNAB • 2 – 3 % komplikací - pankreatitida, krvácení, infekce • ATB profylaxe (ciprofloxacin 3 dny) • nízká buněčnost aspirátů, biopsie stěny léze • senzitivita cytologie je lepší pro mucinózní neoplázie (SC 30 %, MC 50 %), specificita uspokojivá • Serózní cystadenom (SC) – barvení na glykogen, kuboidní bb. u mikrocystické varianty je možno se pokusit i o mikrohistologii • Mucinózní cystadenom (MC) – pozit. barvení na hlen, nutný je záchyt buněk, karcinom – buňky pečetního prstene • Intrapapilární mucinózní neoplázie (IPMN) – jako MC +dysplastický intraduktální papilární epitel Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

12 mucinózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

13 Serózní cystadenom - benigní léze, 50% asymptomatických, ženy 80%, střední věk, lokalizace predominantně hlava, serózní aspirát - mikrocystický – jediný typický morfologický obraz! - mnohočetné drobné cystické kompartmenty oddělené septy (“medový plást“), větší cysty do 2 cm v periferii, centrálně často jizva i s kalcifikacemi, často velké rozměry, vyšší věk - makrocystický – nelze morfologicky odlišit od MCN či pseudocyst! - cysty nad 2 cm, často septa i nepravidelnosti stěny + mikrocysty, nižší věk pacientů proti mikrocystické variantě - oligocystický Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

14 Mikrocystický serózní cystadenom UZ EUS Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

15 Mikrocystický serózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

16 Makrocystický serózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

17 Mucinózní cystická neoplázie - mucinózní cystadenom…cystadenokarcinom (5-35% resekcí) - vždy potenciálně maligní - nad 75% ženy nad 60 let, 90% lokalizace tělo nebo kauda, obvykle bez komunikace s Wirsungem, obtížná aspirace obsahu při biopsii - EUS- převážně makrocystické, ztluštělá stěna, možné septa - rizikové morfologické známky malignity: - pridružená solidní masa - dilatace Wirsungu - lymfadenopatie - nepravidelnosti stěny („intracystic papillary nodules“) - zahuštěný obsah cysty - velikost nad 3 cm Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

18 Makrocystický mucinózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

19 Makrocystický mucinózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

20 Makrocystický mucinózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

21 Mikrocystický mucinózní cystadenom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

22 Mucinózní cystadenokarcinom Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

23 Intraduktální papilární mucinózní neoplázie - IPMN - vždy maligní potenciál, cca 2% karcinomů pankreatu - papilární růst epitelu pankreatického vývodu („vilózní adenom“), různý stupeň dysplázie až karcinom - muži 75 %, nad 60 let, dilatace Wirsungu (!), často drobné léze, nadprodukce hlenovitého sekretu z vývodu při ERCP - lokalizace hlava 50% - EUS detailní zobrazení - cystické dilatace duktu a nepravidelnosti jeho stěny + rizikových faktorů pro malignitu (solidní porce, lymfadenopatie) - léze postihující sekundární vývody neodlišitelné od MCN a snad méně agresivní Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky

24 IPMN

25 Závěry 1) EUS je nejlepší metoda pro detailní zobrazení cystické léze, ale samotná nedokáže rozlišit serózní a mucinózní tumor (mimo mikrocystický serózní cystadenom) 2) EUS-FNA s vyšetřením aspirátu (hlavně CEA a pozit. cytologie) je významnou pomůckou v diferenciální diagnostice, v praxi indikovat u všech lézí velikosti nad 15-20 mm, vysoké hodnoty CEAa ještě nemusí znamenat malignitu 3) EUS-FNA je bezpečná a relativně málo invazivní metoda v diagnostice cystických neoplázií pankreatu Endosonografie v diagnostice cystických tumorů slinivky


Stáhnout ppt "S. Rejchrt II. interní klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Endosongrafická diagnostika cystických tumorů pankreatu."

Podobné prezentace


Reklamy Google