Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„O rovnosti s firmami“ Gender Studies, o.p.s. Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 Tel./fax: 224 915 666

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„O rovnosti s firmami“ Gender Studies, o.p.s. Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 Tel./fax: 224 915 666"— Transkript prezentace:

1 „O rovnosti s firmami“ Gender Studies, o.p.s. Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 Tel./fax: 224 915 666 E-mail: nina.bosnicova@genderstudies.cz

2 Popis projektu Projekt se zaměřuje na oblast trhu práce, konkrétně: •testování úprav na pracovištích, •motivování zaměstnavatelů k zavádění programů RP do firem PARTNEREM PROJEKTU JE HEWLETT- PACKARD, s.r.o.

3 Hlavní cíle projektu Projekt má za cíl •přispívat ke zvyšování všeobecného povědomí o významu RP, •oslabovat předsudky vyplývající z existujících postojů vůči ženám, •přispět k rozvoji organizace Gender Studies, o.p.s.

4 Klíčové aktivity 1. ZDROJOVÉ CENTRUM 2. PILOTNÍ PROJEKT RP ve firmě Hewlett-Packard 3. VYTVOŘENÍ PRÁVNÍCH EXPERTÍZ (k opatřením zaveditelným v ČR v rámci programů RP ve firmách) 4. VÝZKUM MEZI ZAMĚSTNAVATELI zaměřený na stav rovných příležitostí žen a mužů ve firmách 5. Mediální činnost 6. Konference 7. Zlepšení managementu organizace Gender Studies, o.p.s.

5 VÝSTUPY •Zdrojové centrum: soustavná akvizice informačního materiálu týkajícího se RP, nákup knih, úspěšné zprovoznění katalogu a databáze uživatelům/- kám, zpracování rešerší z databáze tiskovin a periodik na požádání uživatelů/-lek, internetové rešerše o firemních MŠ v zahraničí, jednání a konzultace s dalšími zájemci o implementaci programu RP •Pilotní projekt RP ve firmě: asistenční semináře se zahraničními experty ve firmě Hewlett-Packard; první seminář vedla Gender Studies, o.p.s. na téma nákladů a zisků RP, další plánovaná témata seminářů: networking, genderově citlivý marketing, udržení kontaktu se zaměstnanci/-kyněmi po dobu mateřské/rodičovské dovolené; GS pro HP zpracovalo také krátkou genderovou analýzu potřeb a očekávání na základě zaměstnaneckého dotazníku spokojenosti

6 VÝSTUPY 2 •Vytvoření právních expertíz: advokátní kancelář Sophos pro GS vypracovala právní expertízu o možnostech zřídit firemní MŠ/jesle ze strany zaměstnavatele; dokument je k nahlédnutí v GS, sumarizace je dostupná na www.genderstudies.cz a byla zveřejněna v elektronických Zpravodajích Rovné příležitosti do firem a Rovné příležitosti ve strukturálních fondech a dále medializovánawww.genderstudies.cz •Výzkum mezi zaměstnavateli: výzkum realizovaný formou focus groups a hloubkových rozhovorů s osobami z personalistiky a top managementu, zaměřený na stav RP v českých firmách na území Prahy → výzkumná zpráva dostupná na www.genderstudies.cz; tato aktivita proběhla ve spolupráci s agenturou SC&Cwww.genderstudies.cz

7 VÝSTUPY 3 •Mediální činnost: finalizace databáze press kontaktů, vystoupení projektové manažerky v relaci ČRo 6 Hovory na Bělidle, navázání spolupráce s infowebem WWW.HRSERVER.CZ a s odbornými časopisy Personál a HR Management, vytvoření „brand-u“ projektu ↔infoleták o projektu, který bude rozeslán do více než 300 pražských firem, tisková konference k výzkumné zprávě a další dílčí aktivityWWW.HRSERVER.CZ •Zlepšení managementu GS: uskutečnil se první interní mediální trénink, který bude dále pokračovat; v plánu jsou školení v oblasti vyjednávání, lobbyingu a krizového managementu •Plánované výstupy: asistenční semináře pro HP i GS, interní tréninky pro zaměstnankyně GS, mediální aktivity, dvě půldenní konference – první zaměřena na sdílení zkušenosti z projektu zaměstnavatelům a druhá na perspektivy RP s důrazem na marketing a PR

8 Práce s cílovou skupinou •Primárními cílovými skupinami jsou organizace GS a firma HP – obě skupiny jsou aktivně zapojeny do specifikace aktivit, cílů a způsobů jejich dosažení; sekundární cílovou skupinou jsou malé-střední-velké firmy v Praze, které mají zájem o zavádění RP •firmy GS již dnes oslovují samy: na základě jejich předešlé znalosti GS nebo medializace projektu „O rovnosti s firmami“ - a žádají o konzultace při plánované implementaci programů RP, analýzy apod. •GS firmy dále aktivně vyhledává: na základě výzkumu, infoletáku, mediálních výstupů k projektu a dalších dílčích aktivit GS (např. Soutěž o nejlepší firmu s RP pro ženy a muže v ČR)

9 Hodnocení spolupráce s partnerem •Úvod: vyjasnění cílů a forem spolupráce, překonání jisté nedůvěry dané do určité míry novou osobou na postu projektové manažerky a nejistotou, co všechno může firmě dát spolupráce s NNO •První fáze: intenzivní schůzky dále definující možné formy spolupráce; ve srovnání se zahájením projektu je firma nyní mnohem vstřícnější k obsahu asistenčních seminářů – dáno jak postupem projektu, tak i vývojem firmy a trendů, jež ve své práci směrem k diverzitě/RP sleduje •Negativní (ale očekávaný) rys spolupráce: velká pracovní vytíženost kontaktních osob v HP – GS (dosud úspěšně) spoléhá na jejich velký zájem a i osobní angažovanost v tématice diverzity a RP

10 Silné stránky projektu •GS se daří dále profesionalizovat znalosti svých zástupkyň v otázkách RP na trhu práce, propojovat a medializovat výstupy projektu s dalšími projekty organizace a tématy, jež se stávají součástí společenské/politické diskuze, kontextualizovat téma RP v privátním sektoru •Zaměstnankyně GS mají přístup k tréninkům specifických dovedností, jež dosud neměly možnost strukturálně rozvíjet→tato část zvyšuje loajalitu zaměstnankyň organizaci a jejich intenzivní zapojení v jejím rozvoji •Firmy, s nimiž je GS v kontaktu, poskytují organizaci cennou zpětnou vazbu, která je dále využívána v realizaci projektu •Zdrojové centrum rozvíjí knižní a dokumentační fond organizace, jež je pravidelně využíván interně, ale např. i tzv. opinion-makers a zástupci médií

11 Slabé stránky projektu •Nekoncepční přístup k politice RP na úrovni státu (krajů, obcí) přispívající k nerespektu k RP/diverzitě mezi firmami a nepochopení jejich přínosu, např. v oblasti rozvoje lidských zdrojů •Potřeba komplexní diskuse o formách spolupráce s GS na úrovni HP, která vede k jisté zdlouhavosti celé komunikace •Neadekvátní zpětná vazba ze strany NPS, resp. ŘO

12 Definice problémů při realizaci projektu a naplňování jeho cílů •Průběžné a v kontextu fungování organizace, tj. v momentu, kdy se něco objeví → vyplývá to z průběžných interních konzultací, odborné supervize a vyhodnocovaní projektu a jeho dílčích aktivit – v rámci pilotního projektu, výzkumu, rozvoje organizace i zdrojového centra

13 DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "„O rovnosti s firmami“ Gender Studies, o.p.s. Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 Tel./fax: 224 915 666"

Podobné prezentace


Reklamy Google