Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Množiny Přirozená čísla Celá čísla Racionální čísla Komplexní čísla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Množiny Přirozená čísla Celá čísla Racionální čísla Komplexní čísla"— Transkript prezentace:

1 Množiny Přirozená čísla Celá čísla Racionální čísla Komplexní čísla
Množiny čísel Množiny Přirozená čísla Celá čísla Racionální čísla Komplexní čísla

2 Množiny Množina je soubor libovolných navzájem různých objektů, které tvoří celek. Prvek množiny = každý objekt, který patří do množiny. Označení množiny: A, B, C, ... Prvek a patří do množiny A: aA Prvek b nepatří do množiny A: bA Prázdná množina: 

3 Zadání množiny Nejčastější způsoby zadání: Výčet prvků:
M = a, b, c, ... Slovy: „množina M s prvky a, b, c, ...“ Charakteristická vlastnost: M = xU; V(x) Slovy: „množina M je množinou všech x z množiny U, pro která platí vlastnost V(x)“

4 Množinové vztahy Množina A je podmnožinou množiny B (inkluze) AB = x; xA # xB  Př.: A = a, b, f, g, h B = a, b, c, d, f, g, h, x, y, z Množiny A, B se rovnají: A = B ^ AB # AB

5 Množinové operace Průnik množin Př.: A = -3,0,1,2
AB = x; xA # xB  Př.: A = -3,0,1,2 B = -5,-4,-1,0,2,4 AB = 0,2 Sjednocení množin AB = x; xA $ xB  AB = -5,-4,-3,-1,0,1,2,4

6 Množinové operace Rozdíl množin Doplněk množiny A (v množině B)
A – B = x; x A # x  B  Př.: A = -3,0,1,2 B = -5,-4,-1,0,2,4 A – B = -3,1 Doplněk množiny A (v množině B) A´ (AB)= x; x B # x  A  = B - A Př. A = -3,0,1,2 A´ = B – A = -5,-4,-1,4

7 Číselné obory

8 Početní operace s čísly
Základní početní operace: sčítání, násobení Inverzní operace: odečítání, dělení

9 Zákony sčítání a násobení
Komutativní zákon a + b = b + a a.b = b.a Asociativní zákon (a + b) + c = a + (b + c) (a.b).c = a.(b.c) Distributivní zákon (a + b).c = ac + bc

10 Zákony sčítání a násobení
Pro každé reálné číslo existuje právě jedno číslo 0. a + 0 = 0 + a = a Pro každé reálné číslo existuje právě jedno číslo 1. a.1 = 1.a = 1 Opačné číslo k číslu a: a + (-a) = 0

11 Přirozená čísla Značení N Prvky: 1, 2, 3, 4,... N0 = 0,1,2,3,...

12 Prvočísla Prvočísla jsou čísla dělitelná pouze 1 a sama sebou.

13 Rozklad na prvočísla: Př. Rozložte číslo 250 na prvočísla
250 = = 2.53 250 50 5 10 5 2 5 1 2

14 Dělitelnost přirozených čísel
Číslo je dělitelné: 2, jestliže má na místě jednotek jednu z číslic 0, 2, 4, 6 nebo 8. (Jestliže je sudé.) 3, jestliže ciferný součet tohoto čísla je dělitelný třemi. 4, jestliže jeho poslední dvojčíslí je dělitelné čtyřmi. 5, jestliže má na místě jednotek číslici 0 nebo 5. 6, jestliže je dělitelné třemi a zároveň dvěma. 8, jestliže jeho poslední trojčíslí je dělitelné osmi. 9, jestliže ciferný součet tohoto čísla je dělitelný devíti. 10, jestliže má na místě jednotek číslici 0.

15 Společný násobek a dělitel
Nejmenší společný násobek (n) čísel a, b je číslo n, které pokud vydělíme číslem a i b, výsledek bude bez zbytku. n/a = x n/b = y Největší společný dělitel (D) čísel a, b je číslo D, kterým lze obě čísla a i b vydělit bez zbytku. a/D = k b/D = l

16 Zjistěte nejmenší společný násobek a největší společný dělitel čísel:
66 56 Př. 66,54 Nejdříve čísla rozložíme na prvočísla Napíšeme si součin prvočísel pod sebe tak, aby stejné číslice byly pod sebou (vznikne pyramida): 66 = 56 = n(66,56) = D(66,56) = 2 22 3 8 7 11 2 4 2 1 11 2 2 1 2

17 Celá čísla Značení: Z Obsahuje množinu N
Prvky: ...-3, -2, -1, 0,1, 2, 3, 4,... Nezáporná celá čísla: Kladná celá čísla: Záporná celá čísla:

18 Racionální čísla Značení: Z
Prvky ve tvaru , kde pZ a q N. Možno vyjádřit ve tvaru desetinného čísla. Obsahuje množinu N a Z. Zlomek v základním tvaru p, q nesoudělná Rozšířený zlomek p, q soudělná (zlomek se dá zkrátit) Smíšené číslo: Složený zlomek:

19 Operace se zlomky Sčítání Odčítání Násobení Dělení

20 Reálná čísla Značení: Z Obsahuje množinu N, Z a Q.

21 Absolutní hodnota Pro každé absolutní číslo a platí:
pro a  0 je |a| = a pro a  0 je |a| = - a

22 Intervaly Interval je každá množina reálných čísel, jejichž obrazy na číselné ose vyplňují souvislou podmnožinu. Libovolný bod intervalu, který není krajním bodem, se nazývá vnitřním bodem intervalu. Krajní body intervalu se nazývají meze intervalu (horní a dolní mez).

23 Typy intervalů Uzavřený interval Otevřený interval
a;b Otevřený interval (a;b) Polouzavřený interval (a;b a;b) Neomezený interval a;), (a;) (- ;b, (- ;b) a b a b a b a b a b a b

24 Mocniny a odmocniny

25 Mocniny s přirozeným exponentem
n - krát Operace s mocninami

26 Mocniny s celým exponentem
Vzorce pro počítání s mocninami

27 Mocniny s racionálním exponentem
Vzorce pro počítání s mocninami

28 Mocniny s reálným exponentem
Vzorce pro počítání s mocninami

29 Komplexní čísla

30 Definice komplexního čísla
Komplexní číslo je uspořádaná dvojice reálných čísel, pro něž se zavádí početní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení. Značení: z = [x, y]: x,y R x = reálná složka reálného čísla (Re z) y = imaginární složka reálného čísla (Im z)

31 Geometrické znázornění komplexního čísla v Gaussově rovině
y Re z = x Im z = y |z|

32 Operace s komplexními čísly
z1 + z2 = [x1 + x2 ; y1 + y2 ] z1 - z2 = [x1 - x2 ; y1 - y2 ] z1 . z2 = [x1 . x2 ; y1 . y2 ] Algebraický tvar komplexního čísla z = x + yi Operace: z1 + z2 = (x1 + y1i ) + (x2 + y2i) = x1 + x2 + ( y1 + y2) i z1 - z2 = (x1 + y1i ) - (x2 + y2i) = x1 - x2 + ( y1 - y2) i z1 . z2 = (x1 + y1i ) . (x2 + y2i) = x1 . x2 + ( y1 . y2) i

33 Číslo komplexně sdružené
Číslo komplexně sdružené k číslu z = x + yi je Číslo opačné k číslu z = x + yi je

34 Absolutní hodnota reálného čísla
Absolutní hodnota reálného čísla z = x + yi je číslo Geometrický význam absolutní hodnoty: V Gaussově rovině představuje |z| vzdálestno obrazu komplexního čísla od počátku x y Re z = x Im z = y |z|

35 Goniometrický tvar komplexního čísla
z = |z|(cos + i.sin );  - argument komplexního čísla Moivrova věta

36 Konec


Stáhnout ppt "Množiny Přirozená čísla Celá čísla Racionální čísla Komplexní čísla"

Podobné prezentace


Reklamy Google