Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

2 www.healthy-workplaces.eu 2 Úvod do kampaně  Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)  Kampaň probíhá ve více než 30 zemích  Podporu poskytuje síť partnerů •národní kontaktní místa •sociální partneři •oficiální partneři kampaně •mediální partneři •síť Enterprise Europe Network •orgány EU

3 www.healthy-workplaces.eu 3 Hlavní cíle  Zlepšit porozumění problematiky stresu při práci a psychosociálních rizik  Podporovat řízení těchto rizik  Předcházet závažným negativním vlivům  Poskytovat podporu a pokyny zaměstnancům a zaměstnavatelům  Podporovat používání praktických a uživatelsky přívětivých nástrojů

4 www.healthy-workplaces.eu 4 Rozsah problému  Více než polovina evropských zaměstnanců uvádí, že stres je na jejich pracovišti obvyklý.  Má se za to, že přibližně polovinu všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu a dalším psychosociálním rizikům.  Přibližně 4 z 10 zaměstnanců se domnívají, že otázka stresu není na jejich pracovišti dobře řešena.

5 www.healthy-workplaces.eu 5 Definice Psychosociální rizika pramení ze •špatného rozvržení, organizace a řízení práce, •špatných sociálních podmínek při práci •a mohou mít negativní psychologické, fyzické a sociální důsledky, včetně stresu při práci.  Stres při práci •je problémem organizace, a nikoli chybou jednotlivce, •vzniká v případě, že nároky na vykonávanou práci přesahují schopnost pracovníka tyto nároky splnit.

6 www.healthy-workplaces.eu 6 Psychosociální pracovní prostředí Špatné psychosociální pracovní prostředí může být důsledkem  nadměrných nebo rozporuplných pracovních nároků,  nedostatečného zapojení při určování způsobu provádění dané práce a nemožnosti jej ovlivnit,  špatné komunikace a nedostatečné podpory,  psychického a sexuálního obtěžování a násilí ze strany třetích osob,  špatně řízených organizačních změn a nejistoty zaměstnání.

7 www.healthy-workplaces.eu 7 Negativní účinky Na jednotlivce •Problémy se soustředěním a chyby při práci •Vyhoření a deprese •Problémy v osobním životě •Užívání drog a alkoholu •Špatné fyzické zdraví Na organizaci •Špatné celkové výsledky podniku •Zvýšená míra pracovní neschopnosti a přítomnost na pracovišti i v době nemoci (angl. presenteeism) •Zvýšená nehodovost a úrazovost

8 www.healthy-workplaces.eu 8 Řízení psychosociálních rizik  Pouze zhruba 30 % organizací v Evropě má zavedeny postupy pro řešení psychosociálních rizik*.  Řešení těchto rizik je často považováno za obtížnější v porovnání s „tradičními“ riziky v oblasti BOZP. Avšak...  Psychosociální rizika lze hodnotit a řídit stejně systematicky jako jiná rizika v oblasti BOZP.  Přínosy řízení psychosociálních rizik a stresu při práci jednoznačně převažují nad náklady na zavedení příslušných opatření v organizacích všech velikostí. * Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2010. K dispozici na adrese: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management

9 www.healthy-workplaces.eu 9 Výhody řízení psychosociálních rizik  Lepší pohoda zaměstnanců a jejich spokojenost s prací  Zdravá, motivovaná a produktivní pracovní síla  Lepší celková výkonnost a produktivita  Nižší míra pracovní neschopnosti a fluktuace zaměstnanců  Nižší náklady a zátěž pro společnost jako celek  Dodržování zákonných požadavků

10 www.healthy-workplaces.eu 10 Úloha vedení  Zaměstnavatelé jsou povinni zavést plán prevence/snižování psychosociálních rizik.  Vedoucí pracovníci by měli prosazovat prostředí na pracovišti stimulující pracovníky k tomu, aby poukazovali na problémy a navrhovali řešení.  Zásadní úlohu hrají vedoucí pracovníci na střední úrovni řízení, protože jsou v každodenním styku se zaměstnanci.  Správné vedení a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů pomáhají vytvářet dobré psychosociální pracovní prostředí. Tyto dovednosti se lze naučit a lze je rozvíjet.  Zavádění dobrovolných opatření na podporu duševní pohody může mít rovněž významný přínos pro zdravé pracoviště.

11 www.healthy-workplaces.eu 11 Důležitost účasti zaměstnanců  Přestože správné vedení může pomoci snížit stres při práci a psychosociální rizika, důležitá je i účast zaměstnanců.  Je zapotřebí obousměrný dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.  Zaměstnanci a jejich zástupci nejlépe rozumí problémům na svém pracovišti a mohou pomoci formovat plán opatření a jeho zavedení.  Konzultace se zaměstnanci pomohou zlepšit celkovou morálku a zajistí, aby byla zavedena opatření, která jsou přiměřená i efektivní.

12 www.healthy-workplaces.eu 12 Jak řídit stres a psychosociální rizika  Psychosociální rizika lze účinně hodnotit a řídit i s omezenými zdroji.  Nejúčinnějším způsobem, jak řídit psychosociální rizika na pracovišti, je být proaktivní a mít zaveden plán pro předcházení problémům.  Pro identifikaci nebezpečí a vhodných řešení je nezbytné hodnocení rizik.  K dispozici jsou praktické nástroje a pokyny umožňující účinné řízení psychosociálních rizik.

13 www.healthy-workplaces.eu 13 Zapojte se  Zapojit se mohou všechny organizace i jednotlivci.  Zapojte se •šířením a zveřejňováním poselství a materiálů kampaně, •využíváním a propagováním praktických nástrojů kampaně, •účastí na akcích kampaně nebo organizováním vlastních akcí.

14 www.healthy-workplaces.eu 14 Důležitá data  Zahájení kampaně: duben 2014  Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2014 a říjen 2015  Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Evropské ceny za správnou praxi: duben 2015  Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2015

15 www.healthy-workplaces.eu 15 Nabídka partnerství kampaně  Pro celoevropské a mezinárodní organizace  Partneři kampaně propagují kampaň a zajišťují její publicitu.  Výhody zahrnují •uvítací balíček •osvědčení partnera •zvláštní kategorii v soutěži Evropské ceny za správnou praxi pro partnery •propagaci na úrovni EU a v médiích •příležitosti k navazování kontaktů a sdílení správné praxe s ostatními partnery kampaně •pozvání na akce pořádané agenturou EU-OSHA

16 www.healthy-workplaces.eu 16 Evropské ceny za správnou praxi  Ocenění vynikající a inovativní správné praxe  Řešení v oblasti řízení stresu a psychosociálních rizik při práci  Zúčastnit se mohou organizace a podniky z(e) •členských států EU •Evropského hospodářského prostoru •zemí západního Balkánu a Turecka  Koordinaci soutěže zajišťují kontaktní místa a agentura EU-OSHA ve dvou kolech: • první kolo soutěže se koná na národní úrovni •v druhém kole soutěží národní vítězné projekty na evropské úrovni  Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi

17 www.healthy-workplaces.eu 17 Zdroje kampaně  Průvodce kampaní  Leták  Ceny za správnou praxi – leták  On-line soubor nástrojů kampaně  Propagační materiály a reklamní předměty  Zprávy  Praktické průvodce a nástroje  Film o postavičce Napo  www.healthy-workplaces.eu

18 www.healthy-workplaces.eu 18 Další informace  Více informací můžete získat na webových stránkách kampaně www.healthy-workplaces.eu  Soubor nástrojů kampaně https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit  Informace o akcích pořádaných v České republice naleznete na webových stránkách národního kontaktního místa BOZP (FOP) https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/index.php


Stáhnout ppt "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google