Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do kampaně Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Kampaň probíhá ve více než 30 zemích Podporu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do kampaně Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Kampaň probíhá ve více než 30 zemích Podporu."— Transkript prezentace:

1 Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

2 Úvod do kampaně Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Kampaň probíhá ve více než 30 zemích Podporu poskytuje síť partnerů národní kontaktní místa sociální partneři oficiální partneři kampaně mediální partneři síť Enterprise Europe Network orgány EU

3 Hlavní cíle Zlepšit porozumění problematiky stresu při práci a psychosociálních rizik Podporovat řízení těchto rizik Předcházet závažným negativním vlivům Poskytovat podporu a pokyny zaměstnancům a zaměstnavatelům Podporovat používání praktických a uživatelsky přívětivých nástrojů

4 Rozsah problému Více než polovina evropských zaměstnanců uvádí, že stres je na jejich pracovišti obvyklý. Má se za to, že přibližně polovinu všech zameškaných pracovních dnů lze přičíst stresu a dalším psychosociálním rizikům. Přibližně 4 z 10 zaměstnanců se domnívají, že otázka stresu není na jejich pracovišti dobře řešena.

5 Definice Psychosociální rizika pramení ze
špatného rozvržení, organizace a řízení práce, špatných sociálních podmínek při práci a mohou mít negativní psychologické, fyzické a sociální důsledky, včetně stresu při práci. Stres při práci je problémem organizace, a nikoli chybou jednotlivce, vzniká v případě, že nároky na vykonávanou práci přesahují schopnost pracovníka tyto nároky splnit.

6 Psychosociální pracovní prostředí
Špatné psychosociální pracovní prostředí může být důsledkem nadměrných nebo rozporuplných pracovních nároků, nedostatečného zapojení při určování způsobu provádění dané práce a nemožnosti jej ovlivnit, špatné komunikace a nedostatečné podpory, psychického a sexuálního obtěžování a násilí ze strany třetích osob, špatně řízených organizačních změn a nejistoty zaměstnání.

7 Negativní účinky Na jednotlivce
Problémy se soustředěním a chyby při práci Vyhoření a deprese Problémy v osobním životě Užívání drog a alkoholu Špatné fyzické zdraví Na organizaci Špatné celkové výsledky podniku Zvýšená míra pracovní neschopnosti a přítomnost na pracovišti i v době nemoci (angl. presenteeism) Zvýšená nehodovost a úrazovost

8 Řízení psychosociálních rizik
Pouze zhruba 30 % organizací v Evropě má zavedeny postupy pro řešení psychosociálních rizik*. Řešení těchto rizik je často považováno za obtížnější v porovnání s „tradičními“ riziky v oblasti BOZP. Avšak... Psychosociální rizika lze hodnotit a řídit stejně systematicky jako jiná rizika v oblasti BOZP. Přínosy řízení psychosociálních rizik a stresu při práci jednoznačně převažují nad náklady na zavedení příslušných opatření v organizacích všech velikostí. * Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER), Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, K dispozici na adrese:

9 Výhody řízení psychosociálních rizik
Lepší pohoda zaměstnanců a jejich spokojenost s prací Zdravá, motivovaná a produktivní pracovní síla Lepší celková výkonnost a produktivita Nižší míra pracovní neschopnosti a fluktuace zaměstnanců Nižší náklady a zátěž pro společnost jako celek Dodržování zákonných požadavků

10 Úloha vedení Zaměstnavatelé jsou povinni zavést plán prevence/snižování psychosociálních rizik. Vedoucí pracovníci by měli prosazovat prostředí na pracovišti stimulující pracovníky k tomu, aby poukazovali na problémy a navrhovali řešení. Zásadní úlohu hrají vedoucí pracovníci na střední úrovni řízení, protože jsou v každodenním styku se zaměstnanci. Správné vedení a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů pomáhají vytvářet dobré psychosociální pracovní prostředí. Tyto dovednosti se lze naučit a lze je rozvíjet. Zavádění dobrovolných opatření na podporu duševní pohody může mít rovněž významný přínos pro zdravé pracoviště.

11 Důležitost účasti zaměstnanců
Přestože správné vedení může pomoci snížit stres při práci a psychosociální rizika, důležitá je i účast zaměstnanců. Je zapotřebí obousměrný dialog mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Zaměstnanci a jejich zástupci nejlépe rozumí problémům na svém pracovišti a mohou pomoci formovat plán opatření a jeho zavedení. Konzultace se zaměstnanci pomohou zlepšit celkovou morálku a zajistí, aby byla zavedena opatření, která jsou přiměřená i efektivní.

12 Jak řídit stres a psychosociální rizika
Psychosociální rizika lze účinně hodnotit a řídit i s omezenými zdroji. Nejúčinnějším způsobem, jak řídit psychosociální rizika na pracovišti, je být proaktivní a mít zaveden plán pro předcházení problémům. Pro identifikaci nebezpečí a vhodných řešení je nezbytné hodnocení rizik. K dispozici jsou praktické nástroje a pokyny umožňující účinné řízení psychosociálních rizik.

13 Zapojte se Zapojit se mohou všechny organizace i jednotlivci.
šířením a zveřejňováním poselství a materiálů kampaně, využíváním a propagováním praktických nástrojů kampaně, účastí na akcích kampaně nebo organizováním vlastních akcí.

14 Důležitá data Zahájení kampaně: duben 2014
Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen a říjen 2015 Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Evropské ceny za správnou praxi: duben 2015 Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2015

15 Nabídka partnerství kampaně
Pro celoevropské a mezinárodní organizace Partneři kampaně propagují kampaň a zajišťují její publicitu. Výhody zahrnují uvítací balíček osvědčení partnera zvláštní kategorii v soutěži Evropské ceny za správnou praxi pro partnery propagaci na úrovni EU a v médiích příležitosti k navazování kontaktů a sdílení správné praxe s ostatními partnery kampaně pozvání na akce pořádané agenturou EU-OSHA

16 Evropské ceny za správnou praxi
Ocenění vynikající a inovativní správné praxe Řešení v oblasti řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Zúčastnit se mohou organizace a podniky z(e) členských států EU Evropského hospodářského prostoru zemí západního Balkánu a Turecka Koordinaci soutěže zajišťují kontaktní místa a agentura EU-OSHA ve dvou kolech: první kolo soutěže se koná na národní úrovni v druhém kole soutěží národní vítězné projekty na evropské úrovni Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi

17 Zdroje kampaně Průvodce kampaní Leták Ceny za správnou praxi – leták
On-line soubor nástrojů kampaně Propagační materiály a reklamní předměty Zprávy Praktické průvodce a nástroje Film o postavičce Napo

18 Další informace Více informací můžete získat na webových stránkách kampaně Soubor nástrojů kampaně Informace o akcích pořádaných v České republice naleznete na webových stránkách národního kontaktního místa BOZP (FOP)


Stáhnout ppt "Úvod do kampaně Koordinaci zajišťuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) Kampaň probíhá ve více než 30 zemích Podporu."

Podobné prezentace


Reklamy Google