Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vůdčí řídící schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vůdčí řídící schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název."— Transkript prezentace:

1 Vůdčí řídící schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Rozsah problému Proč je bezpečnost a ochrana zdraví tak důležitá? •Je cenná pro podnik, pro pracovníky i pro společnost jako celek. •Každoročně přijde více než 5 500 osob o život v důsledku úrazu na pracovišti. •159 000 osob zemře v důsledku nemoci z povolání (odhad MOP). •Náklady pro ekonomiku EU činí 490 miliard EUR.

3 3 www.healthy-workplaces.eu Rozsah problému Většině pracovních úrazů a nemocí z povolání lze předejít •V letech 1999–2007 země EU-15 zlepšily bezpečnost na pracovišti (počet smrtelných úrazů se snížil z 5 275 na 3 782 a počet úrazů, které nebyly smrtelné, klesl o 900 000). •Cílem strategie Společenství na období 2007–2012 je snížení o dalších 25 %. •Tato kampaň se snaží na uvedený úspěch navázat. AVŠAK •Musíme pokračovat v další snaze o prevenci, protože těžce vydobytá vítězství lze snadno ztratit, pokud „povolíme“.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Přínosy správné bezpečnosti a ochrany zdraví •Nižší náklady a rizika: −méně absencí z důvodu pracovní neschopnosti a nižší fluktuace zaměstnanců, −méně úrazů, −nižší náklady na pojištění. •Nárůst produktivity. •Nižší hrozba žalob. •Lepší pověst u odběratelů, dodavatelů a investorů.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Prevence je lepší než léčba Prevence je základním kamenem evropského přístupu k řízení rizik •Nižší rizika. •Hodnocení rizik. •Odstraňování rizik u zdroje. •Udílení vhodných pokynů zaměstnancům. •Přizpůsobování koncepce pracoviště a jeho vybavení zaměstnancům. •Přizpůsobování se technickému pokroku. •Zavedení komplexního systému prevence rizik. •Upřednostnění opatření kolektivní ochrany před opatřeními ochrany individuální.

6 6 www.healthy-workplaces.eu Úloha vedení Základy řízení pro zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví •Účinné a silné vůdcovství. •Aktivní zapojení zaměstnanců. •Průběžné hodnocení a přezkum. •Vůdcovství jde ruku v ruce s účastí. •Bez dobrého vůdcovství nebude účast úspěšná. •Vedení nese odpovědnost za vytvoření předpokladů pro vznik partnerství a účasti.

7 7 www.healthy-workplaces.eu První zásada řízení: vůdcovství a bezpečnost a ochrana zdraví (1) Efektivní a silné vůdcovství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví je nezbytné. To znamená, že vedení: •si vytkne bezpečnost a ochranu zdraví jako jednu z hlavních hodnot organizace, •má přesnou představu o profilu rizik dané organizace, •vede příkladem a prokazuje integritu, •jasně definuje a sleduje úlohy a odpovědnosti, •upřednostňuje BOZP ve strategii udržitelnosti dané společnosti a v celém dodavatelském řetězci.

8 8 www.healthy-workplaces.eu Vůdcovství a bezpečnost a ochrana zdraví (2) Praktické příklady vůdcovství v oblasti BOZP zahrnují: •návštěvy pracovišť s cílem jednat se zaměstnanci o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví (pracovníci nemusejí jen označovat problémy, ale mohou i nabízet řešení), •převzetí osobní odpovědnosti a projevení zájmu, •vedení vlastním příkladem, •pokud je to možné, zajištění finančních prostředků a času.

9 9 www.healthy-workplaces.eu Příklad správné praxe (1) Rafinerie ropy, Belgie •Ropná rafinerie společnosti Total v Antverpách najala dodavatele SPIE Belgium. •To vedlo ke střetu kultur v oblasti práce a bezpečnosti, které bylo třeba vyřešit. •Společnosti vyřešily hlavní organizační rozdíly a následně se zaměřily na chování zaměstnanců v provozu. •Firemní kultury byly sjednoceny prostřednictvím intenzivního, byť převážně neformálního projednávání.

10 10 www.healthy-workplaces.eu Příklad správné praxe (2) •Zlepšení vedla k nulové úrazovosti, jakmile se společnosti Total a SPIE shodly na „osvědčených postupech“. Faktory úspěchu •Účast a odborné schopnosti vyššího vedení. •Otevřená komunikace. •Aktivní zapojení zaměstnanců.

11 11 www.healthy-workplaces.eu Druhá zásada řízení: Aktivní zapojení zaměstnanců (1) •Zaměstnavatel nese odpovědnost za řízení rizik souvisejících s prací, právo EU však uvádí, že zaměstnavatelé musí otázky bezpečnosti a ochrany zdraví projednávat se svými zaměstnanci. •Někteří zaměstnavatelé jdou za rámec této zákonné povinnost a budují proces skutečné obousměrné komunikace, v němž se zaměstnanci účastní rozhodování týkajícího se bezpečnosti a ochrany zdraví.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Aktivní zapojení zaměstnanců (2) •Tento proces vytváří kulturu, v níž jsou vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci založeny na spolupráci, důvěře a společném řešení problémů. AVŠAK •Přímá účast zaměstnanců by neměla být chápána pouze jako alternativa k systému zástupců zaměstnanců. •Obě tyto metody lze účinně využívat v souladu s vnitrostátními rámci a s konkrétními vlastnostmi pracoviště.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Aktivní zapojení zaměstnanců (3) Informace od zaměstnanců jsou obzvláště cenné během: •analýzy rizik, •vypracovávání politik a intervencí, •poskytování relevantních postřehů během školení a v realizační fázi.

14 14 www.healthy-workplaces.eu Aktivní zapojení zaměstnanců (4) K přínosům aktivního zapojení zaměstnanců patří: •nižší úrazovost, •nákladově efektivní řešení, •spokojenější a produktivnější pracovní síly, •větší povědomí o rizicích na pracovišti a lepší kontrola těchto rizik.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Třetí zásada řízení: Průběžné hodnocení a přezkum (1) •Sledování a vykazování jsou zásadními nástroji pro zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. •Tyto nástroje poskytují představenstvu společnosti konkrétní (tzn. z nehod odvozená) a pravidelná hlášení o výkonnosti v oblasti BOZP. •Tato hlášení mohou být užitečná tím, že vznášejí otázky, upozorňují na problémy a v konečném důsledku zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Třetí zásada řízení: Průběžné hodnocení a přezkum (2) Správný systém hodnocení a přezkumu by měl zahrnovat: •Postupy pro hlášení závažných selhání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví členům představenstva a majitelům společnosti, jakmile je to prakticky možné. •Systémy pro zachycování a vykazování údajů, jako jsou například míry úrazovosti a nemocnosti. •Opatření pro začlenění názorů a zkušeností zaměstnanců. •Pomáháme vytvářet bezpečnější a zdravější pracoviště ku prospěchu všech, sami to však nezvládneme.

17 www.healthy-workplaces.eu Klíčová silná stránka: národní kontaktní místa a tripartitní sítě Ale také… zapojení ostatních zúčastněných subjektů / partnerů. •Oficiální partneři kampaně (celoevropské a mezinárodní organizace) včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, odvětvových svazů a sítí, soukromých společností. •Orgány EU včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, zastoupení EU, agentury EU, síť Enterprise Europe Network. 17 Provádění kampaně za pomoci sítě

18 www.healthy-workplaces.eu Kampaň je otevřena všem jednotlivcům a organizacím. Můžete se zapojit těmito způsoby: •budete šířit a zveřejňovat informace a materiály o kampani, •připojíte se k jedné z mnoha akcí, konferencí, soutěží, reklamních kampaní, které budou během kampaně probíhat, •budete organizovat své vlastní aktivity. 18 Jak se zapojit?

19 www.healthy-workplaces.eu Celoevropské organizace mohou také podat přihlášku s cílem stát se partnery kampaně. Agentura nabízí: •osvědčení partnera, •uvítací balíček, •propagaci na úrovni EU a ve sdělovacích prostředcích, •on-line komunikační platformu, •oddíl internetových stránek vyhrazený partnerům. 19 Nabídka partnerství v kampani

20 www.healthy-workplaces.eu •Oceňují vynikající a inovativní příspěvky. •Povzbuzují manažery a zaměstnance ke spolupráci. •Zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. •Členské státy EU, EHP, země západního Balkánu a Turecko. •Dvě kategorie:  pracoviště, která zaměstnávají méně než 100 osob,  pracoviště se 100 či více zaměstnanci. •Vítězové jsou vybíráni z přihlášek předaných národními kontaktními místy. http://osha.europa.eu/en/about/competitions 20 Evropské ceny za správnou praxi

21 www.healthy-workplaces.eu •Průvodce kampaní •Praktické průvodce pro zaměstnance a vedoucí pracovníky •Příklady správné praxe •Novinky o akcích v rámci kampaně •Prezentace a animované videoklipy •Vše dostupné ve 24 jazycích www.healthy-workplaces.eu 21 Zdroje

22 www.healthy-workplaces.eu •Zahájení kampaně 18. dubna 2012 •Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci říjen 2012 a 2013 •Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi duben 2013 •Summit Zdravé pracoviště listopad 2013 22 Hlavní data

23 www.healthy-workplaces.eu •Navštivte internetovou stránku kampaně www.healthy-workplaces.eu www.healthy-workplaces.eu •Chcete-li se dozvědět více o akcích a činnostech ve své zemi, obraťte se na národní kontaktní místo www.healthy-workplaces.eu/fops 23 Další informace


Stáhnout ppt "Vůdčí řídící schopnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google