Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Partnerství při prevenci rizik Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Partnerství při prevenci rizik Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci."— Transkript prezentace:

1 Partnerství při prevenci rizik Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Rozsah problému Proč je bezpečnost a ochrana zdraví důležitá? •Je cenná pro podnik, pro pracovníky i pro společnost jako celek. •V posledních desetiletích došlo v celé EU k významným zlepšením, avšak … •Každoročně přijde více než 5 500 osob o život v důsledku úrazu na pracovišti. •159 000 osob zemře v důsledku nemoci z povolání (odhady MOP). •Náklady pro ekonomiku EU činí 490 miliard EUR.

3 3 www.healthy-workplaces.eu Přínosy správné bezpečnosti a ochrany zdraví •Nižší náklady a rizika: −nižší míra pracovní neschopnosti a míra fluktuace, −méně úrazů, −nižší náklady na úrazové pojištění. •Roste produktivita. •Hrozba žalob je nižší. •Lepší pověst u odběratelů, dodavatelů a investorů.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Prevence je lepší než léčba Prevence je základním kamenem evropského přístupu k řízení rizik. Při prevenci jde o řízení rizik souvisejících s prací, přičemž konečným cílem je snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání a eliminovat je.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Co znamená prevence v praxi? •Manažeři a zaměstnanci spolupracují s cílem předcházet rizikům. •Prvořadou odpovědnost mají manažeři a zaměstnavatelé. •Avšak... úspěch nezbytně vyžaduje aktivní účast pracovníků.

6 6 www.healthy-workplaces.eu Základní zásady prevence rizik •Vyhýbat se rizikům. •Vyhodnotit nevyhnutelná rizika. •Odstraňovat rizika u zdroje. •Přizpůsobit práci jednotlivci. •Přizpůsobovat se technickému pokroku. •Nahrazovat nebezpečné bezpečným nebo méně nebezpečným. •Zavést komplexní systém prevence rizik. •Upřednostňovat opatření kolektivní ochrany před opatřeními ochrany individuální. •Udílet zaměstnancům vhodné pokyny.

7 7 www.healthy-workplaces.eu Strategické cíle kampaně •Prosazovat klíčové sdělení, podle něhož musí vedoucí pracovníci a zaměstnanci pracovat společně. •Poskytovat zaměstnavatelům jasné pokyny pro řízení specifických rizik souvisejících s prací. •Poskytovat praktické pokyny k prosazování kultury prevence rizik. •Položit základy udržitelnější kultury prevence rizik v Evropě.

8 8 www.healthy-workplaces.eu Management se ujme vedení Je zákonnou i morální povinností managementu ujmout se vedení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. V praxi to znamená: •prokazovat viditelnou a aktivní snahu managementu, •spolupracovat se zaměstnanci a jejich zástupci, •uskutečňovat efektivní komunikaci „směrem dolů“ a „napříč“ organizací, •používat hodnocení rizik jako pomůcku při rozhodování, •zavést správné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v celé organizaci, •prosazovat tyto myšlenky v celém dodavatelském řetězci, •sledovat, vykazovat a přezkoumávat výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

9 9 www.healthy-workplaces.eu Účast zaměstnanců Účast pracovníků je nezbytná. K přínosům patří: •nižší úrazovost, •nákladově efektivní řešení, •spokojenější a produktivnější pracovní síly (nižší míry absencí), •větší povědomí o rizicích na pracovišti a lepší kontrola těchto rizik.

10 10 www.healthy-workplaces.eu Projednávání problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví Zaměstnavatelé mají povinnost projednávat se zaměstnanci / zástupci zaměstnanců oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. To v praxi znamená: •efektivní a otevřený dialog, •společné řešení problémů a rozhodování, •naslouchání a jednání podle toho, co bylo řečeno, •účast na odhalování nebezpečí, hodnocení rizik a přípravě řešení, •účast na realizaci řešení a prosazování bezpečných pracovních podmínek, •plnou spolupráci zaměstnanců se zaměstnavateli, •zavádění opatření, která umožňují realizaci uvedených činností v praxi.

11 11 www.healthy-workplaces.eu O kampani Jak kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 funguje •Pomáháme vytvářet bezpečnější a zdravější pracoviště ku prospěchu všech. •Sami to však nezvládneme. •Potřebujeme, abyste nám pomohli podpořit a prosazovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Provádění kampaně za pomoci sítě Klíčová silná stránka: národní kontaktní místa a tripartitní sítě. Ale také … zapojení ostatních zúčastněných subjektů / partnerů. •Oficiální partneři kampaně (celoevropské a mezinárodní organizace) včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, odvětvových svazů a sítí, soukromých společností. •Orgány EU včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, zastoupení EU, agentury EU, síť Enterprise Europe Network.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Jak se zapojit? Kampaň je otevřena všem jednotlivcům a organizacím. Můžete se zapojit těmito způsoby: •budete šířit a zveřejňovat informace a materiály o kampani, •připojíte se k jedné z mnoha akcí, konferencí, soutěží, reklamních kampaní, které budou během kampaně probíhat, •budete organizovat své vlastní aktivity.

14 14 www.healthy-workplaces.eu Nabídka partnerství v kampani Celoevropské organizace mohou také podat přihlášku s cílem stát se partnery kampaně. Agentura nabízí: •osvědčení partnera, •uvítací balíček, •propagaci na úrovni EU a ve sdělovacích prostředcích, •on-line komunikační platformu, •oddíl internetových stránek vyhrazený partnerům.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Evropské ceny za správnou praxi •Oceňují vynikající a inovativní příspěvky. •Povzbuzují manažery a zaměstnance ke spolupráci. •Zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. •Členské státy EU, EHP, země západního Balkánu a Turecko. •Dvě kategorie: −pracoviště, která zaměstnávají méně než 100 osob, −pracoviště se 100 či více zaměstnanci. •Vítězové jsou vybíráni z přihlášek předaných národními kontaktními místy. http://osha.europa.eu/en/about/competitions.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Zdroje •Průvodce kampaní •Praktické průvodce pro zaměstnance a vedoucí pracovníky •Příklady správné praxe •Novinky o akcích v rámci kampaně •Prezentace a animované videoklipy •Vše dostupné ve 24 jazycích www.healthy-workplaces.eu

17 17 www.healthy-workplaces.eu Hlavní data •Zahájení kampaně: 18. dubna 2012 •Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: říjen 2012 a 2013 •Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi: duben 2013 •Summit Zdravé pracoviště: listopad 2013

18 18 www.healthy-workplaces.eu Další informace •Navštivte internetovou stránku kampaně www.healthy-workplaces.eu •Chcete-li se dozvědět více o akcích a činnostech ve své zemi, obraťte se na národní kontaktní místo www.healthy-workplaces.eu/fops


Stáhnout ppt "Partnerství při prevenci rizik Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci."

Podobné prezentace


Reklamy Google