Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana."— Transkript prezentace:

1 Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Práva, povinnosti a plnění vaší úlohy Stálý zaměstnanec, zaměstnanec agentury práce, smluvní zaměstnanec? Musíte si být vědom(a) prvků, které ovlivňují vaši bezpečnost a ochranu zdraví při práci: −odpovědnosti vašeho zaměstnavatele, −vaše práva a odpovědnosti, −jak přispět k bezpečné a zdraví nepoškozující práci.

3 3 www.healthy-workplaces.eu Na pracovištích s kulturou bezpečnosti a ochrany zdraví Existuje silné vůdcovství, přičemž vedení: −se prokazatelně zasazuje o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, −vytváří podmínky pro partnerský přístup. Každý −se zapojuje v plné míře, −přijímá svá práva, úlohy a odpovědnosti ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví, −spolupracuje s cílem zabránit nemocem a úrazům.

4 4 www.healthy-workplaces.eu Proč se zapojit? Protože bezpečné pracoviště chrání vaše zdraví. Nikdo neví lépe než vy, jak svou práci provádíte a jak vás vaše práce ovlivňuje. Jestliže každý přispěje svým malým dílem, věci se mohou skutečně změnit. Pracoviště, na kterých jsou zaměstnanci aktivní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, vykazují často nižší úrazovost.

5 5 www.healthy-workplaces.eu Práva a odpovědnosti Máte právo pracovat na místě, kde jsou rizika pro vaše zdraví a bezpečnost řádně kontrolována. Základní odpovědnost za zajištění tohoto úkolu nese váš zaměstnavatel, ale i vy máte povinnost pomáhat při prevenci nemocí a úrazů.

6 6 www.healthy-workplaces.eu Co musí váš zaměstnavatel učinit pro vaši bezpečnost a ochranu zdraví Hodnotit rizika a zavádět preventivní opatření. Informovat vás o rizicích a vyškolit vás. Zajistit toalety, pitnou vodu, zařízení pro odpočinek a prostředky první pomoci a veškeré ochranné prostředky a oděvy. Hlásit úrazy, nemoci a nebezpečné nehody. Spolupracovat s ostatními zaměstnavateli a smluvními zaměstnanci zapojenými do práce na pracovišti a agenturami pro zprostředkování dočasné práce. Projednávat s vámi a vašimi zástupci rizika a bezpečnostní opatření a zapojovat vás do těchto opatření. Vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti se ve věci způsobu projednávání mohou lišit.

7 7 www.healthy-workplaces.eu Co musíte udělat vy Jako zaměstnanec máte zákonnou povinnost: vykonávat svou práci bezpečně a tak, jak jste byli vyškoleni, používat správné bezpečnostní pomůcky, osobní ochranné prostředky atd., spolupracovat se svým zaměstnavatelem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, informovat svého zaměstnavatele, nadřízeného nebo zástupce zaměstnanců…, pokud se domníváte, že určitá práce nebo nedostatečná bezpečnostní opatření představují zdravotní riziko.

8 8 www.healthy-workplaces.eu Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví vyžaduje účast zaměstnanců Aby vás zapojil, měl by váš zaměstnavatel postupovat takto: povzbuzovat vás k ohlašování problémů v oblasti bezpečnosti, aktivně vás zapojovat do vyhledávání problémů, požádat vás o náměty na zlepšení bezpečnostních opatření, dát jasně najevo, že si vašich nápadů cení a bude se jimi vážně zabývat, poskytnout vám za váš nápad uznání, vysvětlit, které nápady použije a které nikoli a proč.

9 9 www.healthy-workplaces.eu Obousměrný proces Účast zaměstnanců je obousměrný proces, v němž zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci / zástupci zaměstnanců: spolu hovoří a naslouchají si, formulují své obavy a společně řeší problémy, hledají a sdílejí stanoviska a informace, ve vhodnou dobu diskutují o sporných otázkách, společně rozhodují.

10 10 www.healthy-workplaces.eu Zapojte se! Vy znáte rizika na svém pracovišti – zapojte se a pomozte tato rizika řídit a zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pro sebe i své spolupracovníky. Buďte připraveni: −spolupracovat, −projevit svůj názor, −být asertivní, −dávat pozor, −přijímat zpětnou vazbu.

11 11 www.healthy-workplaces.eu Způsoby, jak se zapojit Klást otázky, činit návrhy. Hlásit veškeré úrazy a problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Hovořit se svým zástupcem zaměstnanců. Účastnit se všech činností určených k zapojení zaměstnanců. Informovat svého lékaře, pokud se domníváte, že jakékoli zdravotní obtíže mohou mít souvislost s prací.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Mladý pracovník / nový zaměstnanec? Když začínáte v prvním zaměstnání, jste zvláště náchylní k úrazům. V zájmu své ochrany: ptejte se během školení, nejste-li si s něčím jisti, promluvte o tom s nadřízeným, konzultujte zkušenější spolupracovníky, hovořte o svých nápadech nebo zjištěních.

13 13 www.healthy-workplaces.eu Internetové stránky agentury EU-OSHA věnované účasti zaměstnanců Internetová stránka kampaně agentury EU-OSHA Informační listy agentury EU-OSHA ve 24 jazycích Váš vnitrostátní orgán pro bezpečnost a ochranu zdraví Odborové svazy a odborová sdružení Organizace pro pojištění pracovních úrazů Pracoviště, kde mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci spolupracovat v oblasti BOZP, jsou bezpečnější pro všechny. Zjistěte více o své bezpečnost a ochraně zdraví při práci

14 14 www.healthy-workplaces.eu Provádění kampaně za pomoci sítě Klíčová silná stránka: národní kontaktní místa a tripartitní sítě. Ale také… zapojení ostatních zúčastněných subjektů / partnerů Oficiální partneři kampaně (celoevropské a mezinárodní organizace) včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, odvětvových svazů a sítí, soukromých společností. Orgány EU včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, zastoupení EU, agentury EU, síť Enterprise Europe Network.

15 15 www.healthy-workplaces.eu Jak se zapojit? Kampaň je otevřena všem jednotlivcům a organizacím. Můžete se zapojit těmito způsoby: budete šířit a zveřejňovat informace a materiály o kampani, připojíte se k jedné z mnoha akcí, konferencí, soutěží, reklamních kampaní, které budou během kampaně probíhat, budete organizovat své vlastní aktivity.

16 16 www.healthy-workplaces.eu Nabídka partnerství v kampani Celoevropské organizace mohou také podat přihlášku s cílem stát se partnery kampaně. Agentura nabízí: osvědčení partnera, uvítací balíček, propagaci na úrovni EU a ve sdělovacích prostředcích, on-line komunikační platformu, oddíl internetových stránek vyhrazený partnerům.

17 17 www.healthy-workplaces.eu Evropské ceny za správnou praxi Oceňují vynikající a inovativní příspěvky. Povzbuzují manažery a zaměstnance ke spolupráci. Zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Členské státy EU, EHP, země západního Balkánu a Turecko Dvě kategorie: −pracoviště, která zaměstnávají méně než 100 osob, −pracoviště se 100 či více zaměstnanci. Vítězové jsou vybíráni z přihlášek předaných národními kontaktními místy http://osha.europa.eu/en/about/competitions.

18 18 www.healthy-workplaces.eu Zdroje Průvodce kampaní Praktické průvodce pro zaměstnance a vedoucí pracovníky Příklady správné praxe Novinky o akcích v rámci kampaně Prezentace a animované videoklipy Vše dostupné ve 24 jazycích www.healthy-workplaces.eu

19 Zahájení kampaně18. dubna 2012 Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci říjen 2012 a 2013 Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi duben 2013 Summit Zdravé pracoviště listopad 2013 19 Hlavní data

20 20 www.healthy-workplaces.eu Další informace Navštivte internetovou stránku kampaně www.healthy-workplaces.eu Chcete-li se dozvědět více o akcích a činnostech ve své zemi, obraťte se na národní kontaktní místo www.healthy-workplaces.eu/fops


Stáhnout ppt "Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana."

Podobné prezentace


Reklamy Google