Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 2 Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel Výzkumný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 2 Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel Výzkumný."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 2 Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 www.vubp.cz www.bozpinfo.cz

2 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 „Kultura se předává učením. Základní součásti kultury jsou druhy chování, které se učením přenášejí z generace na generaci.“ František Koukolík a Jana Drtilová

3 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 „Podniková kultura je vzorec základních a rozhodujících představ, které určitá skupina nalezla či vytvořila, odkryla a rozvinula, v rámci nichž se naučila zvládat problémy vnější adaptace a vnitřní integrace a které se tak osvědčily, že jsou chápány jako všeobecně platné.“ E.H. Schein

4 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006  Dokončení ověřování vhodnosti a vypovídací schopnosti dotazníků včetně způsobu jejich vyhodnocování  Mapování stavu podnikové kultury v ČR – kulturní rozdíly, interkulturní komunikace a řízení  Transfer nových poznatků do výrobních podniků  Návrh strategií, metody a metodik výzkumu včetně SW podpory - ověření  Návrh nástrojů a prostředků zvyšování kultury bezpečnosti v malých a středních podnicích Cíle dílčího úkolu na rok 2006

5 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Postup řešení projektu ve čtyřech etážích Poznatková základna Diagnostické nástroje pro poznávání FK „Terapie“ firemní kultury Transfer výsledků projektu cíle řešení Výsledky řešení  Vymezení a definice kultury, firemní kultury a kultury bezpečnosti  Hlavní determinanty firemní kultury  Teoretické předpoklady vlivu kultury na efektivitu firmy  Postupy ovlivňování kultury v úspěšných světových firmách cíle řešení Výsledky řešení  Základní metodologické přístupy pro poznávání FK  Základní nástroje pro diagnostiku FK  Překlady, převody a konstrukce diagnostických nástrojů  Ověřování; SW a PC podpora; vlastní výzkum stavu FK v ČR cíle řešení Výsledky řešení  Návrhy opatření a konsultace ke zvýšení celkové efektivity, snížení stresu…  Zpětná vazba – pokusit se zjistit účinnost změn a jejich bariery  Zobecnění výsledků „terapie“  Standardizace základních postupů změn FK cíle řešení Výsledky řešení  Přenos poznatků a „know–how“ z předchozích etáží do praxe podniků  Přednášky, konference, publikace  Zpětná vazba – pokusit se mapovat přijetí a použití poznatků z projektu  Zobecnění výsledků transferu

6 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Kultura dané profese Firemní kultura daného podniku Národní kultura Výcvik, vzdělání a výchova Bezpečnostní kultura Bezpečné chování Sociální klima podniku Model vlivů kultur na bezpečné chování

7 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 KULTURA BEZPEČNOSTI

8 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Kultura bezpečnosti je setrvávající hodnota a priorita kladená na pracovníky a na bezpečnost veřejnosti kýmkoli v každé skupině a na každé úrovni podniku. Týká se míry, v níž jednotlivci a skupiny osob cítí svou osobní odpovědnost za bezpečnost, jednají tak, aby zachovávali, zvyšovali a sdělovali starost o bezpečnost, snaží se aktivně se učit přizpůsobovat a modifikovat (jak individuálně, tak podnikově) chování založené na poučení z chyb a být odměňováni způsoby, které jsou v souladu s těmito hodnotami.

9 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 AD KB – FIRMA XY, STAVEBNÍ HMOTY - CELEK

10 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 PFK – FIRMA XY, STAVEBNÍ HMOTY

11 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006  Osobnostní determinanty osvojování kultury Personální faktory kultury, PFK  Determinanty pracoviště (odd., úsek, podnik) Spokojenost s parametry pracoviště, 25 pohledů, PNP-99 Základní struktura charakteru organizace, OCI  Základní determinanty podnikové kultury Krátký profil našeho pracoviště, KPNF část A Krátký profil našeho pracoviště, KPNF část B Krátký profil našeho pracoviště, KPNF část C  Úroveň kultury bezpečnosti Audit determinant kultury bezpečnosti, AD KB Baterie diagnostických nástrojů mapování FK

12 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Nástroje a prostředky zvyšování FK s cílem zvýšit KB  Integrace osobních a firemních cílů  Zvýšit podíl zaměstnanců na přípravě rozhodnutí  Prohloubit vzájemnou důvěru  Uplatňovat důsledně otevřenou diskusi o problémech  Zajistit přiměřenost manažerského chování  Prohloubit respektování lidských potřeb a očekávání  Rovný systém v odměňování  Prohloubit příležitosti pro osobní rozvoj a kariérní postup  Posilovat identifikaci s firmou, loajalitu, týmovost  Přechod od tradiční k učící se organizaci

13 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Učící se organizace Učící se organizací rozumíme organizaci, kde lidé soustavně rozvíjejí svoji schopnost tvořit skutečně požadované výsledky, kde jsou živeny nové expanzivní způsoby myšlení, kde se lidé učí společně sdíleným vzorům chování a způsobům jednání, vycházejícím ze společně sdílených hodnot a cílů a kde se lidé průběžně učí, jak se společně učit.

14 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 MODEL ROZVOJE KULTURY BEZPEČNOSTI Zlepšování kultury bezpečnosti Stálé zlepšování Úroveň 5 Spolupráce Úroveň 4 Zapojení Úroveň 3 Řízení Úroveň 2 Vznik Úroveň 1 Rozviňte nasazení managementu Uvědomte si důležitost klíčových pracovníků a rozviňte osobní zodpovědnost Zapojte veškerý personál, abyste rozvinuli spolupráci a nasazení pro zlepšení bezpečnosti Rozvíjejte důslednost a bojujte proti samolibosti Zvyšování důslednosti

15 Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006  Pokračovat v ověřování dotazníků  Pokračovat v mapování stavu FK v ČR  Aktualizovat literární poznatky  Usilovat o možnost podílet se na změně FK v nějakém podniku  Pokračovat v transferu nových poznatků do výrobních podniků  Etapová zpráva řešení projektu v roce 2007 ÚKOLY PRO ROK 2007


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr 2004 - 2010 prosinec 2006 Projekt č. 2 Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy vedoucí řešitel : Mgr. Jaroslav Uzel Výzkumný."

Podobné prezentace


Reklamy Google