Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 11.12. 2008 Monitoring Committee CSF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 11.12. 2008 Monitoring Committee CSF."— Transkript prezentace:

1 ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 11.12. 2008 Monitoring Committee CSF

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Human Resources Development Operational Programme (HRD OP)‏ Stav implementace OP RLZ k 31. 10. 2008 View of HRD OP Implementation – 31. 10. 2008 OP RLZ / HRD OP

3 Vývoj realizace OP RLZ HRD OP Implementation development

4 Souhrnný přehled realizace OP RLZ k 31.10. 2008 Implementation overview HRD OP – 31.10. 2008 905 164,30926 360,6994946 647,94SP/NP 2 61112 866,042 71915 354,867 02633 123,68 Celkem Total 172680,93173701,81181735,79 TP TA 2 3497 020,812 4548 292,366 75125 739,95 Grantové projekty Grant projects Počet Number Objem / Volume (mil. Kč)‏ Počet Number Objem / Volume (mil. Kč)‏ Počet Number Objem / Volume (mil. Kč) Nasmlouvané projekty Contracted projects Schválené projekty Approved projects Předložené projekty Submitted projects Celkové zdroje Total allocation 422 429 515 EUR * * 10 393 878 217 Kč (kurz 24,605 Eur/Kč) Zdroj: MSSF

5 64,30%318 819,28204 999,19235 724,45Celkem/Total 57,02%15 216,38 8 676,17 10 192,73Priorita 5 59,53%50 518,3730 073,9735 787,86Priorita 4 68,47%107 731,9373 768,0285 251,34Priorita 3 67,48%42 750,7728 848,2433 196,34Priorita 2 62,02%102 601,8463 632,7871 296,19Priorita 1 Certifikované výdaje (Certified expenditure)‏ (oproti alokaci) v % Alokace 2004 – 2006 (Allocation) Certifikované výdaje (Certified expenditure)‏ k 31.10.2008 Uskutečněné výdaje (Realised expenditure)‏ k 31.10.2008 Certifikace a plnění pravidla N+2 („EU podíl“ v tis. EUR)‏ Certification and N+2 rule (EU allocation in 1000 EUR) Aktuální údaje OP RLZ k 31.10. 2008 HRD OP Actual Status  Certifikované výdaje celkem / Certified 204 999,19 tis. EUR  Pravidlo N+2 (alokace) / N+2 rule 318 819,28 tis. EUR  Splněno na / Fullfiled at 64,30 %

6 Přehled realizace – Priorita 1 OP RLZ Implementation overview – Priority 1 HRD OP 4 736,62 3 266,94 1 469,68 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty Contracted projects 405 40 365 Počet/ Number of projects € 84,844 mio Objem/ Volume (mil. CZK) Certifikované výdaje Certified expenditure 2 468,00 1 552,32 915,68 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskutečněné výdaje Realised expenditure 4285 522,091 1259 180,03 Celkem Total 40 3 824,24413 857,28SP/NP 3881 697,851 0845 322,75GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty Approved projects‏ Předložené projekty Submitted projects‏ Alokace Allocation (04-06) 3 348,924 mil. CZK (136,802 mio. €) GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP

7 Ukazatele – Priorita 1 Indicators – Priority 1 Priorita 1 – Název ukazatele Prirority 1 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav duben 2008 April 2008 Stav říjen 2008 October 2008 Počet podpořených osob – klientů služeb Number of supported people – clients of services 1.05.00.A 60 600134 576166 771 Počet účastníků kurzů – klientů služeb Number of courses participants – clients of services 1.18.00.A 53 20084 05198 919 Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs 1.09.00.A 7 1005 25913 254

8 Přehled realizace – Priorita 2 OP RLZ Implementation overview – Priority 2 HRD OP 1 655,68 390,72 1 264,96 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 459 20 439 Počet/ Number of projects € 36,67 mio Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 1 038,07 283,80 754,27 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure 4671 866,871 3914 910,91 Celkem Total 20430,4620430,46SP/NP 4471 436,411 3714 480,45GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 1 336,99 mil. CZK (54,338 mio. €)

9 Ukazatele – Priorita 2 Indicators – Priority 2 Priorita 2- Název ukazatele Priority 2 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav duben 2008 April 2008 Stav říjen 2008 October 2008 Počet podpořených osob- klientů služeb Number of supported people – clients of services 1.05.00.A 21 400223 771233 718 Počet účastníků kurzů- klientů služeb Number of courses participants – clients of services 1.18.00.A 18 60024 54828 679 Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs 1.09.00.A 1 600568626

10 Přehled realizace – Priorita 3 OP RLZ Implementation overview – Priority 3 HRD OP 871 2 849 Počet/ Number of projects 3 812,87 1 237,10 2 575,77 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects € 98,357 mio Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 2 924,93 1 028,66 1 896,27 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure 8924 907,482 45010 954,52 Celkem Total 24241 836,26252 090,48SP/NP 8683 071,222 4258 864,04GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 3 534,34 mil. CZK (143,643 mio. €)

11 Ukazatele – Priorita 3 Indicators – Priority 3 Priorita 3- Název ukazatele Priority 3 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav duben 2008 April 2008 Stav říjen 2008 October 2008 Počet podpořených osob- klientů služeb Number of supported people – clients of services 1.05.00.A 210 000319 769579 500 Počet nově vytvořených inovovaných vzděl.programů Number of newly developed inovative educational programmes 2.09.00.A 1 800372995 Počet nově vzniklých programů s komponentou IT Number of newly developed programmes with IT component 2.08.00.A 3408181 000

12 Ukazatele – Priorita 3 Indicators – Priority 3 (continued)‏ Priorita 3- Název ukazatele Priority 3 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav duben 2008 April 2008 Stav říjen 2008 October 2008 Počet nově vzniklých programů s komponentou životního prostředí Number of newly developed programmes with environmental component 2.49.00.A 200220233 Počet vytvořených regionálních center dalšího vzdělávání Number of newly developed regional centres of training 2.31.00.A 13910

13 Přehled realizace – Priorita 4 OP RLZ Implementation overview – Priority 4 HRD OP 1 979,94 269,54 1 710,40 Objem/ Volume (mil. CZK) Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 704 8 696 Počet/ Number of projects € 40,098 mio Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 1 223,63 141,97 1 081,66 Objem/ Volume (mil. CZK) Uskuteč. výdaje Realised expenditure 7592 356,591 8797 342,44 Celkem Total 8269,728 SP/NP 7512 086,871 8717 072,72GP Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK) Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects GP – grant. projekty/grant projects; SP/NP – systém. a nár. projekty/systemic and national projects OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 1 657,34 mil. CZK (67,358 mio. €)

14 Ukazatele – Priorita 4 Indicators – Priority 4 Priorita 4- Název ukazatele Priority 4 – Title of indicator Cílová hodnota End value Stav duben 2008 April 2008 Stav říjen 2008 October 2008 Počet podpořen. osob – klientů sl. Number of supported people – clients of services 1.05.00.A 59 000135 796 669 773 Počet účastníků kurzů – klientů služeb Number of courses participants – clients of services 1.18.00.A 44 000121 992 198 585 Počet podpořených pracovních míst Number of supported jobs 1.09.00.A 2 5002 6673 622 Počet nově vytvořených environ. kurzů Number of newly developed environmental courses 2.05.00.A 130672722

15 Přehled realizace – Priorita 5 OP RLZ Implementation overview – Priority 5 HRD OP 680,93 Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Nasmlouvané projekty EU+SR Contracted projects 172 Počet/ Number of projects € 11,562 mio Objem/ Volume (mil. CZK) Certifik. výdaje Certified expenditure 344,80 Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Uskuteč. výdaje Realised expenditure 173701,81181735,79 TA Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Počet/ Number of projects Objem/ Volume (mil. CZK)‏ Schválené projekty EU+SR Approved projects Předložené projekty EU+SR Submitted projects TA – projekty technické pomoci/projects of technical assistence OP RLZ / HRD OP Alokace Allocation (04-06) 499,211 mil. CZK (20,289 mio. €)

16 OP RLZ / HRD OP Opatření přijatá ke zrychlení realizace – Actions to be taken for acceleration of HRD OP implementation Jednání se zástupci implementační struktury vztahující se k maximalizaci vyčerpání prostředků ESF na různých úrovních Meetings with implementation structure subjects aimed at maximalizing the use of ESF financial means at different levels Personální zajištění administrace programu na všech úrovních implementační struktury – přijímání dalších pracovníků hrazených z TA OP RLZ Strenghtening of the administrative capacity of the programme at all levels of the implementation structure

17 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions Nedostatečné zajištění implementační struktury lidskými zdroji Insufficient administrative capacity of the implementation structure Nápravná opatření: pokračování v navyšování a zaškolování, využití outsourcingu Corrective actions: realised strenghtening of human resources capacity, outsourcing Informační systém MSSF – problémy technického rázu a nejednotné nastavení parametrů, Monitoring system MSSF – technical problems Nápravná opatření: operativní řešení s TESCO SW, a.s. a OMP MMR, pracovní skupina implementační struktury OP RLZ Corrective actions: communication with TESCO, Working group for MSSF OP RLZ / HRD OP

18 Potřeba rozšíření informací k ukončováním programu Need for distribution of information on closure of the programme Nápravná opatření: školení finančních manažerů k ukončování projektů, metodický dopis k ukončování programu Corrective actions: seminar for financial managers, joint meetings with Min. of Finance, Min. of Regional Development and European Commission, methodic guidance on closure of the programme Vypovídací hodnota monitorovacích indikátorů – validita vstupů a výstupů Validity of the monitoring indicators – validity on input and output Nápravná opatření: zvýšen důraz na kontrolu zadávání monitorovacích indikátorů do informačního systému Corrective actions: increased control of monitoring indicators input into the information system OP RLZ / HRD OP Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions

19 Specifické překážky a jejich řešení – Specific obstacles and solutions OP RLZ / HRD OP Velký objem žádostí o platbu očekávaný v závěru programu daný posunem začátku realizace projektů a zpožděním v administraci žádostí Increased number of payment requests expected at the end of the programme Nápravná opatření: podněty Implementační struktuře k průběžnému zasílání žádostí o platbu Corrective actions: incentives to the implementation structure to sending payment reguests continuously Řešení nesrovnalostí a potřeba vyšší kapacity pro provádění kontrol na místě Irregularities and need for increased personal capacity for controls on the spot Nápravné opatření: Uzavření smlouvy s firmou Ernst & Young na provádění kontrol; intenzivní konzultace s ministerstvem financí Corrective actions: Conclusion of contract with Ernst & Young concerning controls; intensive consultations with Ministry of Finance

20  Semináře pro žadatele  workshops for applicants  Technické zajištění programu IS – Monit  Expenditure on IS MSSF Monit  Vzdělávací programy pro pracovníky implementační struktury  Training activities for implementation structure  Projekt „Poradenské služby“ – uzavřena smlouva na provádění kontrol s firmou Ernst & Young Project „Counselling services“ – contract concluded on controls with Ernst & Young OP RLZ / HRD OP Projekty TA k posílení absorpční kapacity TA projects dealing with strenghtening the absorbtion capacity

21 92 %10 168,392 165,008 003,3910 994,24 422,43 Aktuální odhad čerpání celkové alokace OP RLZ v mil. Kč (stav k 30.11.2008) Allocation estimate in mio CZK (November 30, 2008) Očekávané celkové čerpání Expected overall expenditure Plnění alokace v % (odhad) % of allocation (estimate) Plánované čerpáni za Planned expenditure 12/08 – 03/09 Uskutečněné výdaje Realised expenditure Alokace 2004 – 06 v CZK Allocation OP RLZ / HRD OP Výhled čerpání celkové alokace 2004 -2006 aktuální odhad Allocation estimate Alokace 2004-2006 Total budget 2004-06

22 Harmonogram uzavírání / Timetable of closure 1/2 Činnost / ActivityKonečný termín / Final deadline Kdo / Who Ukončení realizace projektů / způsobilost výdajů End of realization of projects / eligibility of expenditures Prosinec / December2008KP, ZS ŘO: TA / FB, IB MA: TA Vypracování Výroční zprávy za rok 2008 / 2008 Annual Report Součást Závěrečné zprávy, doporučení: cca březen 2009 / Part of Final Report Recommended March 2009 ŘO / MA Proplacení všech způsobilých výdajů projektů a grantových schémat / Refunding of all eligible expenditures Duben / April 2009 Souhrnná žádost o platbu PCO / Aggregate request for payment – Pay. And cert. authority Duben / April 2009ŘO / MA Vypracování závěrečné zprávy/ Final Report Ca květen / May 2009ŘO / MA Harmonogram / Timetable

23 Harmonogram uzavírání / Timetable of closure 2/2 Předání podkladů pro závěrečnou certifikaci/ Material for final certification Ca červen / June 2009ŘO / MA Závěrečný audit OP RLZ (MF)/ OP HRD Final audit (MoF) Na vyžádání MF / At the request of MoF Ca červen / June 2009 ŘO / MA Winding up (MF / MoF)Na vyžádání MF / At the request of MoF ŘO / MA Předání Závěrečné zprávy: EK, RPS, PCO, NKÚ / Final Report to: EC, CSF, PCA, Controlling Authority Červen / June 2009 Ukončení systémů MONIT, CENTRAL / MONIT and CENTRAL systems end Dle Řídící komise MSSF / According to MSSF Steering Commission ŘO / MA Archivace / Archivation Léto, podzim / Summer, autumn 2009 Harmonogram / Timetable

24 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project Název projektu: Stabilizace poskytování sociálních služeb Oblastní Charitou Moravská Třebová prostřednictvím posílení její kapacity- CZ.04.1.03/2.3.15.3/0171 Title of project: Stabilisation of Regional Charity Moravska Trebova through reinforcement of its capacity Příjemce finanční podpory: Oblastní charita Moravská Třebová Final recipient: Regional Charity Moravska Trebova Celková výše finanční podpory v Kč: 334 115,10 Kč Total amount of financial support: 334 115,10 CZK Doba realizace projektu: září 2007 – červen 2008 Realisation of the project: September 2007 – June 2008

25 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project Projekt byl realizován v rámci Globálního grantu. Díky poskytnutým prostředkům bylo v organizaci vytvořeno pracovní místo finančního manažera. Nový finanční manažer byl vyškolen v oblasti finančního řízení a fundraisingu. Toto místo bylo udrženo i po ukončení projektu a činnost finančního manažera významně přispěla k zajištění finančních prostředků na následující rok. The project was realized within Global grant. Thanks to ESF financing, the position of financial manager was created in the organization. This manager was trained at areas of financial management and fundraising. The position was sustained even after the project end and his activity contributed largely to ensure the financial means for the following year.

26 V rámci projektu byl školen i odborný personál – pracovníci v přímé péči získali kvalifikaci předepsanou zákonem o sociálních službách. V souvislosti s projektem došlo také k vytvoření nových směrnic v oblasti finančního řízení a navázání spolupráce s dalšími organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb. Expert staff was also trained within the project – workers in direct care acquired the qualification specified in Social Services Code. In conjugtion with the project, the new instructions on financial management and collaboration with other social services organizations were developed. Příklad úspěšného projektu Example of succesful project

27 Přínosy projektu Project results Výsledky projektu Project results Plán Plan Skutečnost Reality Počet podpořených osob poskytujících služby Number of supported person providing services 57 počet účastníků kurzů Number of courses participants 1021 Příklad úspěšného projektu Example of succesful project

28 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministry of Labour and Social Affairs Odbor řízení pomoci z ESF ESF Management Department www.mpsv.czwww.esfcr.cz OP RLZ / HRD OP

29 Děkuji Vám za pozornost! Thank You! OP RLZ / HRD OP


Stáhnout ppt "ESF – Operační program rozvoj lidských zdrojů Monitorovací výbor RPS 11.12. 2008 Monitoring Committee CSF."

Podobné prezentace


Reklamy Google