Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."— Transkript prezentace:

1 RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

2 RPS leden-květen 2005  Provázanost priorit RPS, jehož cíle jsou naplňovány v závislosti na realizaci projektů Extrémní zájem žadatelů - celkově v průměru 4x převyšuje alokované prostředky 2004-05. Oblasti s největším zájmem:  dopravní infrastruktura  revitalizace měst  cestovní ruch  ochrana životního prostředí  zakládání a rozvoj MSP  investice do zemědělského majetku  První úspěšné aktivity v oblasti podpory podnikatelské veřejnosti, části některých opatření byly realizovány a projekty proplaceny - prioritní osy 1 (Průmysl a podnikání) a 5 (Zemědělství) RPS

3 Průběh implementace leden-květen 2005  Pokrok v implementaci z hlediska čerpání prostředků  Dodávky strojů a zařízení, nevyžadující výběrová řízení  Koordinace z pohledu RPS ve vazbě na sledování pravidla N+2, včetně projektů technické pomoci, směřujících k podpoře implementace  programy Evropského sociálního fondu – relativní zlepšení situace za posledních 5 měsíců  Podpora implementace programů spolufinancovaných z ESF: pracovní skupina ESF, jednání 26.5.

4 Průběh implementace leden-květen 2005 Různá časová náročnost z hlediska:  typů projektů (infrastrukturní x tzv. měkké projekty)  rozdílu mezi prvním a dalšími koly výzev: některé počáteční problémy se nebudou opakovat  identifikace problémových opatření z hlediska vyčerpání alokace 2004  zájmu žadatelů = podmínky další implementace  opoždění v řádu měsíců u projektů zahrnujících typově stavební práce a služby – u těchto projektů jsou nutná výběrová řízení, což jejich realizaci prodlužuje

5 RPS leden-květen 2005 Alokace 2004  kontrakty na 90% prostředků alokace 2004 u SROP  asi 52% opatření operačních programů, měřeno objemem alokací, má dobrý předpoklad čerpání – na schválené projekty u nich připadá více než 60% alokace 2004  asi 44% opatření operačních programů má zatím schválené projekty v hodnotě méně než 30% alokace 2004

6 Přehled operačních programů - poměry schválených projektů v závislosti na jednotlivých opatřeních

7 Nasmlouvané prostředky – strukturální fondy 30.4.

8 Uskutečněné výdaje - strukturální fondy 30.4.

9 Vyčerpané a certifikované prostředky - strukturální fondy 30.4.

10 Vyčerpané prostředky – prioritní osy RPS 30.4.

11 Problematická místa implementace příliš složitá implementační struktura - otázka jejího zjednodušení pomalá administrace předložených projektů - otázka zrychlení administrace, případně kroků vedoucích ke zjednodušení systému nastavení finančních toků – otázka zjednodušení systému pomalé reálné čerpání prostředků oproti předpokladům malý zájem žadatelů o některá opatření – kroky vedoucí k jejich vyčerpání

12 RPS: další postup Řídicí orgán Rámce podpory Společenství - další postup Cílem je zajistit vyčerpání alokace ve vazbě na pravidlo N+2 Postup:  ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů návrh harmonogramu čerpání alokace 2004, v dalších fázích také alokace 2005  harmonogram by měl odrážet kroky ke zrychlení implementace  pravidelná měsíční koordinační schůzka na úrovni náměstků ministrů, předsedat bude ministr pro místní rozvoj  navrhuje se usnesení Monitorovacího výbor RPS doporučující a schvalující uvedený postup


Stáhnout ppt "RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství."

Podobné prezentace


Reklamy Google