Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TISKOVÁ KONFERENCE TISKOVÁ KONFERENCE Čerpání z programů Evropského sociálního fondu v roce 2007 Praha, 10. 1. 2008 RNDr. Petr Nečas.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TISKOVÁ KONFERENCE TISKOVÁ KONFERENCE Čerpání z programů Evropského sociálního fondu v roce 2007 Praha, 10. 1. 2008 RNDr. Petr Nečas."— Transkript prezentace:

1 TISKOVÁ KONFERENCE TISKOVÁ KONFERENCE Čerpání z programů Evropského sociálního fondu v roce 2007 Praha, 10. 1. 2008 RNDr. Petr Nečas

2 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Stav k 31. 12. 2007 – ESF prostředky (podíl EU – 75 % - 80 %) Nasmlouváno 2 603 projektů za celkem 10,14 mld. Kč (cca 116 % alokace programu) Uskutečněné výdaje (podíl ESF): 3.695,96 mil. Kč Autorizované výdaje (podíl ESF): 3.654,47 mil. Kč Zaúčtované resp. certifikované výdaje (podíl ESF): 3.639,11 mil. Kč (cca 43 % alokace programu) Minimální částka pro splnění N+2: 3.422,32 mil. Kč

3 OP RLZ – stav čerpání prostředků ESF

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

5 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Stav k 31. 12. 2007 – ESF prostředky (podíl EU – 50 %) Nasmlouváno 777 projektů za celkem 3,6 mld. Kč (tj. ve výši celkového objemu programu, podíl ESF je 50 %) Uskutečněné výdaje (podíl ESF): 822,2 mil. Kč Autorizované výdaje (podíl ESF): 818,4 mil. Kč Zaúčtované resp. certifikované výdaje (podíl ESF): 818,4 mil. Kč (více než 50 % alokace programu) Minimální částka pro splnění N+2: 818 mil. Kč

6 JPD 3 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Priorita (opatření)Čerpání z alokace 2004-2005 Čerpání z alokace 2004-2006 Aktivní politika zaměstnanosti28%19% Sociální integrace a rovnost příležitostí 82%57% Z toho opatření Sladění rodinného a pracovního života 110%77% Posílení poskytovatelů sociálních služeb114%79% Rozvoj celoživotního učení86%60% Adaptabilita a podnikání91%63% Technická pomoc66%46% Celkem za program 76% 53%

7 JPD 3 – stav čerpání prostředků ESF

8 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz JPD 3 – stav čerpání prostředků ESF

9 Program Iniciativy Společenství EQUAL Mezinárodní spolupráce na vývoji inovativních řešení při překonávání diskriminace a nerovností na trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz Úspěšné čerpání přidělených prostředků (limit n+2 splněn již v září) Bezpečné čerpání – potvrzeno auditem EK – přidělena nejvyšší známka za řízení a kontrolu Vyvinuté inovativní nástroje úspěšně prosazovány do praxe (využívají např. ÚP, ocenění EK projektu Kompetence pro trh práce) Úspěšná mezinárodní spolupráce – řídící orgán získal 2 granty EK (evaluační seminář, evaluační síť) a úspěšně se zapojuje do dalších mezinárodních platforem Úspěšný přenos principů a nástrojů do nových programů ESF (inovativnost, partnerství a mezinárodní spolupráce)

10 CIP EQUAL – čerpání prostředků ESF

11 Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz

12 Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 je: Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU. Rozpočet OP LZZ představuje včetně národního financování ve výši 15 % částku přesahující 2,1 mld. EUR. Prostředky bude možné čerpat do konce roku 2015. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

13 Únor 2008 - budou vyhlášeny výzvy na individuální projekty (projekty přímého přidělení pro subjekty státní sféry ) - obl. podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence- schopnosti podniků pro činnosti, jejichž příjemcem je Ministerstvo zdravotnictví a CzechInvest -obl. podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti pro činnosti, jejichž příjemcem je Správa služeb zaměstnanosti (MPSV ČR) -bud e vyhlášen a výzv a na globální grant - obl. podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence- schopnosti podniků se zaměřením na posilování sociálního dialogu Březen 2008 - budou vyhlášeny výzvy na globální granty (GG) - obl. podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence- schopnosti podniků se zaměřením na specifické vzdělávání vyhlašované Ministerstvem průmyslu a obchodu (pro vybrané OKEČ) - obl. podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce Harmonogram výzev OP LZZ

14 Děkuji za pozornost www.mpsv.cz www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí, o dbor řízení pomoci z ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, e-mail: esf@mpsv.cz, www.mpsv.cz, www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "TISKOVÁ KONFERENCE TISKOVÁ KONFERENCE Čerpání z programů Evropského sociálního fondu v roce 2007 Praha, 10. 1. 2008 RNDr. Petr Nečas."

Podobné prezentace


Reklamy Google