Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 VYHLÁŠENÉ VÝZVY 1.1 - VÝZVA Č. 56 Šablony klíčových aktivit:  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Ukončení výzvy - 22. 5. 2015 ve 13,00 hodin. www.op-vk.cz Souhlas zřizovatele s projektovým záměrem v případě šablon není nutný.

3 PROJEKTY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2014+

4 OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5 OP VVV  Základní dokumenty dosud nezveřejněny (neschváleny EK)  Na stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/aktualni-informace-op-vvv zveřejněn předběžný harmonogram výzev OP VVV 2015, dle něj by výzvy měly být vyhlašovány již v dubnu 2015 (2. 4. 2015, 27. 4. 2015)http://www.msmt.cz/strukturalni- fondy/aktualni-informace-op-vvv  Jedna z prvních výzev by měla být zaměřena na tvorbu tzv. Krajských akčních plánů (KAP)

6 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY  „V oblasti regionálního školství bude velká část intervencí zajištěna prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb na regionální a místní úrovni.  Tyto potřeby budou zahrnuty do krajských a místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou sloužit pro koordinaci a zacílení výzev v OP VVV (PO 3) a IROP (PO 2)  Prostřednictvím akčních plánů bude řízena synergie OP VVV, IROP.

7 KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN  Nositely projektu budou kraje Krajský akční plán (KAP)  efektivní nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z OP VVV  nástroj plánování ve školství (od úrovně jednotlivých škol, přes spolupráci s lokální (MAP), krajskou (KAP) až po Strategii 2020 na národní úroveň)  nástroj podpory inkluze ve vzdělávání  sehraje důležitou roli při odůvodňování investic do škol

8 ROLE ŠKOLY V KAP  Každá škola bude mít zpracovaný školní akční plán (ŠAP) nebo plán aktivit rozvoje vzdělávání (PA) – zkrácený ŠAP Cíl:  zhodnotit na školách současný stav (včetně intervencí z OP VK, ROP a dotačních programů – investice i neinvestice, atd.),  naplánovat další posun škol: to znamená vytyčení cílů pro zlepšení kvality ve vzdělávání na delší časové období než jeden rok a vydefinování, co k dosažení vytyčených cílů škola potřebuje

9 ROLE ŠKOLY V KAP  Významnou součástí KAP bude sběr informací ze škol v území kraje - jejich potřeby, priority rozvoje  Následná podpora škol v realizaci takových opatření, která jim umožní potřeby a priority naplnit = PA, ŠAP  PA nebo ŠAP budou zpracovány v každé SŠ i VOŠ v území kraje, bez PA popř. ŠAP nebude možné čerpat finanční prostředky pro oblast vzdělávání v OP VVV/IROP.  Jednotlivé školy budou přímo realizovat aktivity naplánované ve svých PA – plánech aktivit pro rozvoj vzdělávání ve škole, a to z největší části prostřednictvím šablon, minoritně IPo

10  Kraje budou mít možnost realizovat aktivity pro území společné, které je vhodné realizovat jako tematická partnerství a sítě.

11 TÉMATA PRO KAP Klíčová témata pro KAP, jejichž podpora v rámci KAP je povinná:  Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání)  Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů  Rozvoj kariérového poradenství  Rozvoj škol jako center celoživotního učení  Podpora inkluze  Infrastuktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, a to včetně především zájmového vzdělávání

12 TÉMATA PRO KAP Témata nepovinná:  Rozvoj výuky cizích jazyků  ICT kompetence  Čtenářská a matematická gramotnost

13 AKTIVITY KAP -Analýza potřeb v území, ve školách -Prioritizace potřeb na území kraje -Stanovení cílů rozvoje školy – plány aktivit (PA, ŠAP) -Tvorba krajského akčního plánu (KAP) -Schválení KAP ze strany MŠMT -Realizace KAP prostřednictvím projektů (soulad projektu s KAP - kritérium přijatelnosti v OP VVV, IROP) -Evaluace KAP -2. kolo KAP Na aktivity by měla navazovat metodická, vzdělávací, poradenská a analytická podpora.

14 TVORBA STRATEGIE A SPOLEČNÉHO AKČNÍHO PLÁNU V OBLASTI ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ V LIBERECKÉM KRAJI

15 SPOLEČNÝ AKČNÍ PLÁN  Sběr projektových záměrů probíhá do 27. 4. 2015 ( záměry, které jsou v souladu se zaslanými opatřeními a jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů v Libereckém kraji)  Podklad pro KAP

16 PRIORITNÍ PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2014+

17 PRIORITNÍ PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE Název projektuOperační program Předpokládaná finanční velikost (Kč) Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje IROP300.000.000,00 Školy bez bariérIROP100.000.000,00 Systémový rámec hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji OP VVV30.000.000,00 Inovace školních vzdělávacích programů středních škol Libereckého kraje OP VVV40.000.000,00 Rozvoj kompetencí v ekonomickém a službovém vzdělávání OP VVV40.000.000,00

18 PRIORITNÍ PROJEKTY LIBERECKÉHO KRAJE Název projektuOperační program Předpokládaná finanční velikost (Kč) Rozvoj kompetencí v technickém vzdělávání OP VVV50.000.000,00 Rozvoj kompetencí v uměleckoprůmyslovém vzdělávání OP VVV20.000 000,00 Poradenství v Libereckém krajiOP VVV80.000.000,00 Kariérové poradenství v Libereckém krajiOP VVV50.000.000,00 Hledání hvězd Libereckého krajeOP VVV20.000.000,00


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ VÝZVY V OPERAČNÍM PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google