Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské vzdělávání Mgr. Ondřej Matějka. Metodický výklad k výzvě Hodně aktivit – jeden princip Občanské vzdělávání má podpořit občany ve schopnosti vystoupit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské vzdělávání Mgr. Ondřej Matějka. Metodický výklad k výzvě Hodně aktivit – jeden princip Občanské vzdělávání má podpořit občany ve schopnosti vystoupit."— Transkript prezentace:

1 Občanské vzdělávání Mgr. Ondřej Matějka

2 Metodický výklad k výzvě Hodně aktivit – jeden princip Občanské vzdělávání má podpořit občany ve schopnosti vystoupit ze soukromého prostoru do veřejného prostoru. Hranice mezi soukromým a veřejným nelze pevně stanovit. Překračuje ji však každý, kdo se rozhodne aktivně ovlivnit svět kolem sebe.

3 Jak ovlivnit svět kolem sebe? Jen rozhodnout se nestačí, je potřeba mnoha různých znalostí a dovedností. Aktivity podporované touto výzvou mají tyto znalosti a dovednosti rozvíjet na mnoha úrovních.

4 Podporované aktivity Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji (např. ochrana vlastního životního prostředí; aktivní zapojení při obnově lokálního životního prostředí; ekologické využívání zdrojů; ekologie v domácnosti) Odpovědný přístup k financím (např. prevence dluhové pasti, správné sestavování rozpočtu)

5 Odpovědné spotřebitelské chování (např. udržitelná a odpovědná spotřeba spojená s „udržitelnou výrobou“; uvědomění globálních souvislostí, externality, offshoring; produkce odpadů – možnosti předcházení jejich vytváření, jejich třídění, recyklace) Vztah k médiím a informačním technologiím (např. rozpoznávání manipulativních technik; orientace v mediálním prostoru - jak rozumět mediím; bezpečné chování na Internetu – sociální dopady) Rozvoj všeobecného přehledu z hlediska občanských kompetencí (např. rozvoj kritického myšlení; schopnosti reflexe a vytváření vlastního občanského názoru; reflexe historie – učení se z historie, neopakování stejných chyb)

6 Zdravý životní styl (zdravotní péče; život s handicapem; předškolní výchova, volný čas dětí, péče o zdraví dětí) Aktivní přístup k obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech (např. získání povědomí o svých právech a povinnostech z hlediska fungování občanské společnosti; vztah občana a úřadů, práva a ochrana spotřebitele) Multikulturalismus a prevence extremismu (např. respekt k lidským právům a sociálním a kulturním odlišnostem, kulturní rozmanitost, kulturní povědomí a vyjádření; práva a sociální postavení národnostních menšin; prevence rasismu)

7 Prevence kriminality, šikany, psychického násilí (např. problematika domácího násilí; šikana na pracovišti – mobbing, bossing; formy psychického násilí a možnosti jejich předcházení) Aktivní občanství a participaci občanů na veřejném dění (např. zodpovědné sociální jednání a postoje; zásady etického jednání a chování; kompetence umožňující podíl na veřejném dění; vzdělávání k samostatnosti občanů; obrana proti negativním zásahům do veřejného prostoru, možnosti legitimního protestu) Vzdělávání k demokratickým hodnotám (např. systémy demokratického vládnutí; zásady participace a demokratického jednání)

8 Dobrovolnictví (např. rozvoj povědomí o potřebě pomoci druhým; podpora v rámci lokálních společenství; mezinárodní kontext dobrovolnictví; výhody vzájemné pomoci) Vztah k regionu, lokálnímu společenství (např. rozvoj vztahu k regionu, komunitě; lokální význam občanství, euroobčanství, globální občanství; udržování a vytváření nových tradic; podpora mezigeneračního dialogu a age managementu; společenská odpovědnost firem, vztah ke kulturnímu dědictví a vzdělávání k ochraně a péči o kulturní památky

9 Dovednosti a znalosti, jak efektivně vstupovat do veřejného prostoru jsou u občanů ČR malé Zejména proto, že důvěra ve smysluplnost zapojení do veřejného dění je dlouhodobě velmi nízká: Klesá volební účast a to ze 76,41% v roce 1996 po 62,60% v roce 2010 (Německo v posledních volbách – 72,2%). V komunálních volbách 48,5% v roce Podle CVVM v roce 2006 pouze 24% občanů důvěřovalo parlamentu a pouze 13% jich důvěřovalo politickým stranám.

10 U mladší generace to není lepší Navzdory obecným očekáváním ukazují průzkumy, že zvrat těchto trendů nelze očekávat ani od mladších generací. Podle mezinárodní studie ICCS zaměřené na občanské znalosti, dovednosti a postoje u čtrnáctiletých žáků a žákyň se pouze 50% z nich chystá jít k volbám. Toto číslo pak obzvláště vyniká v mezinárodním srovnání, kdy se ČR umístila na posledním místě. Druhé nejhorší je Bulharsko se 69% s tím, že mezinárodní průměr je 81%. Obdobně nižší hodnoty lze najít také u ochoty zapojit se do jakýchkoli společenských aktivit.

11 Lze předpokládat, že zlepšení v konkrétních dovednostech, povede také ke zvýšení motivace aktivně vstupovat do veřejného dění.

12 V ČR se s konceptem občanského vzdělávání u dospělých pracuje poprvé. V zavedených demokraciích je velmi rozvinuté. Je považováno za důležitou pojistku demokratického vývoje.

13 Velká Británie

14 Německo

15 Nizozemí

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Občanské vzdělávání Mgr. Ondřej Matějka. Metodický výklad k výzvě Hodně aktivit – jeden princip Občanské vzdělávání má podpořit občany ve schopnosti vystoupit."

Podobné prezentace


Reklamy Google