Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTUJÍCÍ Rodinné audity Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života PhDr. Lada Nováková Mgr. Klára Čmolíková Cozlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTUJÍCÍ Rodinné audity Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života PhDr. Lada Nováková Mgr. Klára Čmolíková Cozlová."— Transkript prezentace:

1 PREZENTUJÍCÍ Rodinné audity Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života PhDr. Lada Nováková Mgr. Klára Čmolíková Cozlová

2 PREZENTUJÍCÍ229.9.2016 Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje. Genderové/rodinné audity Klíčovou aktivitou projektu Projekt„Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“, reg. č. CZ. 1.04/3.4.04/76.00238 Terminologie - Kontext sociálních, etických a personálních auditů. Zaměření se na řízení lidských zdrojů a organizační procesy v organizaci z hlediska rovných příležitostí pro ženy a muže. - Důraz kladen i na další znevýhodnění, včetně věku.

3 PREZENTUJÍCÍ329.9.2016 Průběh auditů Audity 3 příspěvkových organizací Kraje Vysočina Nemocnice Havlíčkův Brod Nemocnice Jihlava Diagnostický ústav sociální péče Černovice Doba realizace auditů Cca 3 měsíce audit Období 12/2012 – 10/2013 PODĚKOVÁNÍ všem představitelům a představitelkám auditovaných organizací, zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří na auditu participovali. Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.

4 PREZENTUJÍCÍ  identifikace obtížně obsaditelných pozic,  inzertní materiály ve zdvojených tvarech, oslovení žen i mužů,  spolupráce se školami při náboru,  intenzivní spolupráce se školami – VŠPJ,  využívání pobídek jako náborového příspěvku,  otevřenost k přijímání párů,  inzerce i v zahraničním tisku a webech (Slovensko). Identifikované příklady dobré praxe Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.

5 PREZENTUJÍCÍ Ukotvený systém hodnocení probíhá systematicky a na všech úrovních hodnocení rozdělena na bodovou i písemnou část provázané s případnou úpravou osobního ohodnocení sledováno v osobních složkách a aktivní přístup personalistky, rozšíření a doplnění Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.

6 PREZENTUJÍCÍ Propracovaný návrat z mateřské a rodičovské dovolené systematicky se pracuje s návraty žen/mužů po MD/RD, hledá se možné uplatnění dle potřeb zaměstnavatele i zaměstnaných (jednosměnný provoz, třísměnné provozy), postupný návrat a možnosti postupného rozšiřování úvazku. Návratnost z mateřské / rodičovské dovolené 125 (82 %) Žijeme a pracujeme na Vysočině – zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje.

7 PREZENTUJÍCÍ729.9.2016 Tvorba Metodiky Aktivita projektu i Kraje Vysočina Rodinné/genderové audity Strategický plán rozvoje Kraje Vysočina vnímá potřebu zvyšovat kvalitu sociálního a rodinného prostředí zlepšováním podmínek na trhu práce a podporou prorodinné politiky (2006) Na základě sekundární analýzy závěrečných zpráv z genderových auditů Analýza hodnocení plnění jednotlivých indikátorů auditů Analýza navrhovaných doporučení auditů Identifikace oblastí tvorby opatření na podporu slaďování pro příspěvkové organizace Autorství Metodiky a PODĚKOVÁNÍ Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

8 PREZENTUJÍCÍ829.9.2016 Projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“ Struktura metodiky Úvod – úvodní slovo radního, vyjádření auditovaných příspěvkových organizací, zaměření metodiky Základní pojmy – genderový a rodinný audit, příspěvkové organizace, téma slaďování Závěry genderových auditů vybraných příspěvkových organizací kraje Metodika opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života Příklady dobré praxe

9 PREZENTUJÍCÍ929.9.2016 Oblasti metodiky opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života Přijímání a propouštění pracovnic/pracovníků Struktura a podpora diverzity Vzdělávání a rozvoj Hodnocení a odměňování Soulad pracovního a osobního života Organizační kultura Komunikace a jazyk Pracovní prostředí a atmosféra Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života

10 PREZENTUJÍCÍ Nicméně pro úspěšnou realizaci rovných příležitostí je třeba nejen mít nastavené procesy a vytvořené podmínky na straně zaměstnavatele, ale i ochotu a chuť spolupracovat na straně zaměstnaných žen a mužů. 1029.9.2016

11 PREZENTUJÍCÍ Žijeme a pracujeme na Vysočině – poděkování Děkujeme za pozornost. PhDr. Lada Nováková lada.novakova@onhb.cz Klára Čmolíková Cozlová e-mail: cozlova@email.cz 1129.9.2016


Stáhnout ppt "PREZENTUJÍCÍ Rodinné audity Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života PhDr. Lada Nováková Mgr. Klára Čmolíková Cozlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google