Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPAKOVÁNÍ MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY OBLIGACE/DLUHOPISY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPAKOVÁNÍ MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY OBLIGACE/DLUHOPISY."— Transkript prezentace:

1

2 OPAKOVÁNÍ MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY OBLIGACE/DLUHOPISY

3  znát pojmy: úvěrový CP, dluhopis, obligace  chápat podstatu a účel dluhopisů, motivaci emitentů i investorů  způsoby určení výnosu  rizika dluhopisů  náležitosti dluhopisů  nejčastější zvláštní typy dluhopisů

4  Majetkové CP - představují podíl na majetku emitenta - vlastník CP má podíl na řízení a podíl na zisku  Akcie  Podílové listy  Úvěrové CP - představují dluh emitenta vůči jejich vlastníku - vlastník CP má právo na vrácení poskytnuté částky a zároveň dostává úroky (jinou formu výnosu) - jednotlivé typy dluhopisů - - alternativní řešení při nedostatku peněžních prostředků

5 = úvěrový CENNÝ PAPÍR (z. o dluhopisech 190/2004 Sb.) -představuje dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi dluhopisu  Emitent – ten, kdo dluhopis vydává  Investor – kupuje dluhopis -> vlastník dluhopisu  – po uplynutí doby splatnosti je emitent povinen svůj dluh splatit + výnos  Výnos – zpravidla určen v % nominální hodnoty, uplatňuje se pomocí KUPONU

6 VÝNOS SPLACENÍ DLUHU

7  Emitenti - dříve jen právnické osoby - od léta 2012 – mohou dluhopisy vydávat i fyzické osoby! - nejčastější: stát, obce, podniky, banky  Investoři - nejčastější: banky, pojišťovny…, státy, domácnosti…

8  Výnos – bývá zpravidla určen: a) pevnou úrokovou sazbou b) rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisním kurzem = diskont c) pohyblivou úrokovou sazbou  Rizika  emitent nebude schopen řádně splácet  > důraz na schopnost emitenta splácet (rating)  výkyvy úrokových měr  Myslíte si, že spolu výnos a riziko nějak souvisí?

9 a) údaje nutné k jednoznačné identifikaci emitenta b) označení, že jde o dluhopis, popřípadě označení zvláštního druhu dluhopisu c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování CP d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku e) údaj o tom, kde se lze seznámit s emisními podmínkami f) výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše g) datum emise h) způsob a místo splacení dlužné částky a vyplacení výnosu dluhopisu i) data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu j) číselné označení dluhopisu k) údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho prvního vlastníka l) podpis emitenta

10 EMITENT „DLUHOPIS“ ISIN JMENOVITÁ HODNOTA VÝNOS 1. rok 12,5 %, pak pohyblivý DATUM EMISE 1. 8. 1997 DATUM, MÍSTO A ZPŮSOB SPLACENÍ PODPIS EMITENTA

11  STÁTNÍ  na základě zvláštního zákona  KOMUNÁLNÍ DLUHOPISY  předchozí souhlas Ministerstva financí ČR  HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY  vydávají jen banky se zvláštním povolením  kryté pohledávkami z hypotečních úvěrů

12 OPAKOVACÍ POROVNÁNÍ CPAkcieDluhopisy Představujepodíl na ZKdluh emitenta Emitenta.s.PO -> kdokoli Vrácení vložených prostředků NEANO Výnosvětšímenší Rizikovětšímenší

13 OPAKOVÁNÍ - NÁSLEDUJÍCÍ SNÍMEK DOPLŇTE MÍSTO ?????? SPRÁVNÉ POJMY

14 ???? „??????“ ISIN JMENOVITÁ ????? ???????? 1. rok 12,5 %, pak pohyblivý DATUM ???? 1. 8. 1997 DATUM, MÍSTO A ZPŮSOB ?????? PODPIS ????


Stáhnout ppt "OPAKOVÁNÍ MAJETKOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY OBLIGACE/DLUHOPISY."

Podobné prezentace


Reklamy Google