Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.3 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 22. dubna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.3 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 22. dubna 2013."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.3 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 22. dubna 2013

2 Obsah semináře I. Základní informace k výzvě č. 51 II. Metodický výklad výzvy č. 51 III. Veřejné zakázky IV. Finanční řízení V. Věcné řízení 2

3 I.Základní informace k výzvě č. 51 3

4 Výzva, termíny výzvy, doba trvání číslo výzvy v informačním systému: 51 (Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.3 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) datum vyhlášení výzvy:4. dubna 2014 datum ukončení výzvy:16. května 2014 do 13:00 hod. typ výzvy: kolová Doba trvání předkládaných projektů: max. 11 měsíců, ukončení realizace projektu nejpozději 31. 7. 2015 4

5 Od 12. 5. 2014 do 16. 5. 2014 do 13:00 hod., buď osobně, nebo poštou. Žádosti o finanční podporu lze vyplňovat v aplikaci Benefit7 od 7. 4. 2014. Telefonické, elektronické nebo osobní konzultace k výzvě budou poskytovány v termínu od 9. 4. do 30. 4. 2014 prostřednictvím kontaktní osoby výzvy. 5 Termíny předkládání žádostí

6 Finanční alokace celková částka alokovaná pro výzvu: 600 000 000,- Kč omezení výše finanční podpory na 1 individuální projekt ostatní (IPo): min. výše finanční podpory na 1 projekt: 15 000 000 Kč max. výše finanční podpory na 1 projekt: 70 000 000 Kč 6

7 Oprávnění žadatelé Příspěvkové organizace a organizační složky státu podřízené MŠMT; Školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); Sdružení a asociace škol (tj. například spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle oddílu 2, § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v příslušném rejstříku); Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; Ostatní vzdělávací instituce (tj. ostatní právnické osoby s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání) Nestátní neziskové organizace vzniklé nebo transformované podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (spolky - §214 a dále, nadace - §306 a dále, nadační fondy - §391 a dále), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti); 7

8 Cílové skupiny pedagogičtí pracovníci základních a středních škol vedoucí pracovníci základních a středních škol 8

9 Území dopadu podporovaných aktivit Každý individuální projekt ostatní předkládaný do této oblasti podpory musí mít dopad na území a cílovou skupinu mimo NUTS II hl. město Prahy. Sídlo žadatele: celé území České republiky 9

10 Podporované aktivity Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce A1 – Vzdělávání ředitelů A2 – Mentoring a podpora pedag. pracovníků školy A3 – Metodik ICT ve škole Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky B1 – ICT „co už máme“ B2 – ICT „co chceme“ B3 – ICT „oborové didaktiky“ 10

11 Partnerství Předpokladem realizace projektu je partnerství ZŠ a SŠ a žadatele/příjemce projektu. Typy partnerství: Partner s finančním příspěvkem Partner bez finančního příspěvku partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží (partner nesmí být skrytým dodavatelem) Podmínky oprávněnosti partnera jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 3.3.5 Oprávněnost partnera projektu a pojem partnerství. 11

12 Udržitelnost projektu Udržitelnost bude zajištěna po dobu 2 let po ukončení realizace projektu. Mobilní učebny Specifikace aktivit a výstupů, které povedou k udržitelnosti projektu, musí žadatel uvést v žádosti o finanční podporu z OP VK. 12

13 Administrace projektové žádosti Přijetí a registrace žádosti (Odbor CERA) Formální hodnocení (PM/FM Odboru CERA) Hodnocení přijatelnosti (gestor ŘO) Hodnocení věcné + Grémium zpravodajů (hodnotitelé, zpravodaj, Grémium zpravodajů) Vyrozumění o výsledku hodnocení a případné uzavření právního aktu 13 7 měsíců

14 Způsob výběru projektů Formální náležitosti – opravitelné Kritéria přijatelnosti – neopravitelné Věcné hodnocení Grémium zpravodajů Konečné schválení projektů doporučených k financování přísluší náměstkovi ministra pro řízení operačních programů. Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 5 Hodnocení a schvalování projektů. 14

15 Předkládání projektů Osobně: MŠMT – odbor CERA, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 – Karlín Poštou: MŠMT – odbor CERA, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Projektové žádosti musí být předloženy nejpozději 16. května 2014 ve 13:00 hodin – rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání. 15

16 Obsah obálky finalizovaná projektová žádost vytištěna z Benefitu (stejný hash code jako elektronická verze) spojené přílohy (1. stránka: „Seznam příloh“) CD-R: nahraná finalizovaná benefitová žádost a všechny přílohy ve formátu.pdf (naskenované s podpisy, včetně seznamu příloh) Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 10, kap. 4 PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY. 16

17 Kontakty kontaktní místo: odbor CERA (46) možnost osobních konzultací po telefonické či elektronické dohodě kontaktní osoba: Ing. Petr Juříček tel.: 234 814 278 e-mail: petr.juricek@msmt.cz problémy s vyplněním webové žádosti: e-mail: help_opvk@msmt.cz 17

18 II. Metodický výklad výzvy č. 51

19 III. Veřejné zakázky

20 IV. Finanční řízení

21 V. Věcné řízení


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu – oblast podpory 1.3 CORSO IIa, Křižíkova 34, Praha 8, konferenční sál, 4. patro 22. dubna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google