Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výsledovka Collinsova zásada konferencí: Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě. 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výsledovka Collinsova zásada konferencí: Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě. 1."— Transkript prezentace:

1 Výsledovka Collinsova zásada konferencí: Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě. 1

2 Výsledovka – výkaz zisků a ztrát- income statement 0 Z dosavadních znalostí o rozvaze víme, že Z leží na straně P: proč ho nehledáme na straně A? Je tam vůbec? Pozor: 0 Rozvaha ke konci účetního období – ukazuje stav majetku (jeho skladbu) a zdroje (VK a CK). Mezi položkami VK najdu Zisk/Ztrátu. 0 Zisk/ztráta se přenese do Rozvahy z Výsledovky. 0 Výsledovka informuje o tom, jak jsem k zisku došel. 0 Výsledovka za období – jak firma zbohatla za rok. 2

3 Výsledovka – výkaz zisků a ztrát 0 I když v rozvaze zjistím, o kolik podnik zbohatnul (v Pasivech polož Zisk), teprve ve výsledovce se dovím jakým způsobem jsem zbohatnu v rámci vlastního kapitálu. 0 Zisk je jednou z pasivních položek rozvahy, tj. platí pro něj pravidlo pasivních účtů. Výnosy a náklady jsou složkami zisku: - náklady zisk snižují (proto se účtují na str. MD – protože snižují pasiva/vlastní kapitál) - výnosy zisk zvyšují (proto se účtují na str. D – zvyšují pasiva/vlastní kapitál) MD Zisk D - NákladyVýnosy + 3

4 Zisk nemá vlastní účet 0 Účty existují pro každý náklad a výnos zvlášť. 0 Tyto účty nemají počáteční zůstatky – za každý rok se sledují náklady a výnosy odděleně, nepřičítají se k nákladům a výnosům z minulých let. (Na rozdíl od Rozvahy, kdy KZ se stávají PZ následujícího období). 0 Na konci roku se KZ z nákladových a výnosových účtů přenesou do výsledovky. Tím se účty účty vynulují. 0 Nákladové a výnosové účty se nazývají VÝSLEDKOVÉ účty. 4

5 Konečné převodové operace – KZ (KS) na Nákladových a Výnosových účtech se převedou na účet Zisku (účetní programy tento převod udělají automaticky a sestaví výsledovku) 5

6 0 Na rozdíl od rozvahy (veličiny stavové) sleduje výkaz zisků a ztrát veličiny tokové 0 Účty třídíme takto: 6

7 Kdy nastávají výnosy? Klíčová otázka. 0 Nastávají v okamžiku, kdy si peníze podnik „zaslouží“: - Poskytnutí služby - Prodej výrobků - Prodej zboží … V praxi slovo „zasloužím“ znamená, že vystavím fakturu a tento doklad se stane základem pro zaúčtování případu MD Pohledávka/D Tržby …… = VÝNOSY/Tržby …pro výnosy není důležité, kdy dostaneme peníze (pojem Tržby mírně zavádějící, máme totiž představu např. tržeb na prodejně, která vyinkasovala od platících zákazníků za nákupy…) Okamžik obdržení peněz se nazývá PŘÍJEM BUDEME ZÁSADNĚ ODLIŠOVAT: VÝNOSY x PŘÍJEM 7

8 Kdy mohou příjmy nastat: 0 Příjem před výnosem - …………. 0 Příjem současně s výnosem - ………… 0 Příjem po výnosu - ………… 0 Někdy příjem nemusí znamenat výnos …. 0 Někdy je těžké určit (při přijetí peněž před výnosem), kdy k výnosu dojde… 8

9 Kdy nastávají náklady? Klíčová otázka. 0 NÁKLADY nastávají v okamžiku, kdy uděláme něco, co zapříčiní že musíme platit nebo obdržíme něco, za co musíme platit. 0 Náklad předchází výdaji (došla faktura za elektřinu) 0 Náklad zároveň s výdajem (nákup kancelářských potřeb hotově) 0 Výdaj předchází náklad (předplatné novin) 0 Zaplacení je VÝDAJ, který je časově na nákladu nezávislý. 0 V souvislosti s náklady se setkáte často s pojmem „spotřebovat“. BUDEME ZÁSADNĚ ODLIŠOVAT: NÁKLADY x VÝDAJE Smysl nákladů: - U výnosů je to jasné: podnikám proto, abych zbohatnul, tedy dosáhnul výnosů. - Smyslem nákladů – musím je vynaložit, abych mohl dosahovat výnosy 9

10 NÁKLADY X AKTIVA (nezbytné rozlišovat!) Jisté operace by sváděly k tomu je považovat za Náklady. Přitom se jedná o pořízení majetku. K rozlišení toho, zda jde o náklad či majetek souží „Princip přiřazování výnosů a nákladů“ Postup určování nákladů začíná od určení výnosů: - zda výnosy budou „hned“ - jedná se o náklad nebo - výnosy budou v budoucnu - pak se jedná o aktiva. Příklad: Nákup zboží není náklad (je to aktivum), vyskladnění zboží (náklad), prodej zboží (tržba) Dtto: Koupě materiálu (aktivum) – až jeho spotřeba je nákladem Aktiva přinášejí výnosy v budoucnu (to je jejich potenciál) – čekají na svou příležitost 0 Jsou však náklady, které se přímo na výnosy neváží – např. fixní náklady – vykáží se proto v období, kdy k nákladu došlo (náklady za pronájem, náklady za elektřinu, …) 10

11 Př.: David koupil 3 sady CD (3 x 40) s úmyslem prodat v nouzi kamarádům a tak vydělat. Zatím prodal 1 sadu za 150. Jaký vykázal zisk k dnešnímu dni? Příklad známe z úvodní přednášky! Zboží Náklady (na prodané zboží) (1) Nákup hot. 120 (2) Vyskl. 40(2) 40 Peníze Výnosy ( tržby za prodané zboží) (3) 150 (1) 120 (3) Prodej hot. 150 11

12 Shrnutí - Výdaj (i závazek) může znamenat pouze náklad nebo pořízení aktiva (a co není aktivum je náklad) - Každý výdaj se jednou stane nákladem: výdaj je buď nákladem rovnou, nebo už nákladem byl, nebo se jedná o pořízení aktiva. Každé aktivum se jednou stane nákladem!!!! 12

13 Akruální princip 0 Účetnictví nesleduje pečlivě příjmy a výdaje (i když je to velmi důležité – cash flow) 0 Pro účetnictví je prioritní sledovat náklady a výnosy, které doprovázejí aktivitu podniku (P a V jsou jenom jejich důsledek) 0 Akruální princip je tedy primárně o sledování N a V 13

14 Pro jaká hodnocení se používá zisk? 0 Používá se jako kritérium při posuzování úspěšnosti podniku v daném období (Rentabilita = měřítko schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, tedy dosahovat zisku; Rentabilita = Zisk / kapitál a další finanční ukazatelé (interpretujte: kolik 1 Kč kapitálu přinese zisku) 0 Je výchozí základna pro výpočet daně z příjmů (po úpravě o náklady a výnosy neuznatelné podle daňových předpisů). 0 Podklad pro rozhodování o budoucím růstu podniku a pro určování výše dividend (podílů na zisku u s.r.o.). 0 Je hlavním kritériem při posuzování výdělkové schopnosti podniku v příslušném období pro akcionáře, věřitele a další externí subjekty (např. zisk na akcii, dividenda na akcii….). 14

15 Náklady a výnosy ve výsledovce jsou uspořádány dle aktivit do oblastí tak, že V rozslišuje tyto „druhy“ HV 0 Provozní – provozní výsledek hospodaření 0 Finanční – finanční výsledek hospodaření 0 Mimořádné – mimořádný výsledek hospodaření 0 Údaje ve Výsledovce se uvádějí do dvou sloupců: 0 Sloupec 1 – představuje údaje za běžné období 0 Sloupec 2 – přestavuje údaje za minulé období 15

16 16 obchodní marže rozdíl mezi prodejní a kupní cenou zboží, které podnik kupuje a prodává v nezměněném stavu přidaná hodnota= obchodní marže + výkony - výkonová spotřeba -

17 Základní termíny - pokračování obchodní marže rozdíl mezi prodejní a kupní cenou zboží, které podnik kupuje a prodává v nezměněném stavu přidaná hodnota = = obchodní marže + výkony - výkonová spotřeba

18 18 Přeneseno do rozvahy Čistý HV Hrubý HV

19


Stáhnout ppt "Výsledovka Collinsova zásada konferencí: Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě. 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google