Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 8: Finanční řízení MSP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 8: Finanční řízení MSP."— Transkript prezentace:

1 Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 8: Finanční řízení MSP

2

3 Ekonomická efektivnost podniku _______________________________________________________________________________________________ Efektivně hospodařící podnik (firmu) lze charakterizovat: jeho účelovostí (účelností) tj. jak je naplňováno poslání podniku na trhu. jeho hospodárností tj. jakým způsobem (procesem) je realizována transformace vstupů (výrobních činitelů) na odpovídající výstupy (výrobky, služby). Takto je vyjadřováno, jak jsou např. spotřebovávány zdroje, jak jsou využívány suroviny, materiály apod. Ekonomická efektivnost je velice často definována jako „poměr užitečného efektu k vynaloženým nákladům“ nebo též jako „stupeň spotřeby vynaložené práce“ či jako „míra využití výrobních sil“.

4 Ekonomická efektivnost podniku _______________________________________________________________________________________________ Rozvoj efektivnosti podniku (firmy) je úzce spjat s řešením následujících otázek: Co se bude vyrábět? Bude zajištěn odbyt na trhu? Čím se bude vyrábět? Jak se bude zajišťovat služba? Jak hospodárně se dané produkty vyrábí? Jak hospodárně se požadovaná služba zajišťuje?

5 Kalkulace nákladů podniku _______________________________________________________________________________________________ Důležitou charakteristikou kvality hospodaření se surovinami a materiálem je výše a struktura materiálových nákladů. V systému řízení výroby je však nutné operativně plánovat (předběžně určovat) budoucí spotřebu základních druhů surovin a materiálů, a to s určitým předstihem před reálnou spotřebou.

6 Kalkulace nákladů podniku _______________________________________________________________________________________________ Soudobé metody řízení nákladů vycházejí zpravidla z těchto technicko-organizačních změn: snižuje se počet vyráběných kusů za účelem rozšíření struktury jejich sortimentu (více druhů) odběratelé požadují široký sortiment produkce, ale dodávaný v kratších časových intervalech zvyšují se požadavky na komplexnost dodávky vzrůstají nároky na kvalitu produkce a prodlužování záruční doby zkracuje se doba životnosti nabízených produktů

7 Trojúhelník finančních cílů podniku _______________________________________________________________________________________________ Cílem každého podnikání je maximalizace zisku. Ten je jedním ze základních ekonomických pojmů. Počítá se jako rozdíl mezi výnosy a náklady. V účetnictví se za zisk považuje kladný výsledek hospodaření, záporný výsledek hospodaření je ztráta. V ekonomické teorii se mezi náklady počítají i takzvané náklady obětované příležitosti. Jedná se o výnos, který by ekonomický subjekt získal, kdyby úsilí věnoval jiné činnosti, která poskytuje nejvyšší výnos. Další ekonomickou kategorií je tzv, čistý zisk, neboli zisk po zdanění.

8 Trojúhelník finančních cílů podniku _______________________________________________________________________________________________ Z důvodu maximalizace zisku je aktivní finanční management a řízení nákladů jedním z klíčových předpokladů úspěšnosti podniku v konkurenčním prostředí. Proto je nezbytné trvale analyzovat klíčové finanční ukazatele a sestavovat finanční plán. Analýza klíčových finančních údajů nám napomáhá: identifikovat kritické situace v oblasti financování podniku a nalézat vhodné finanční nástroje pro jejich zvládnutí, vytvářet prognózy o dalším vývoji finanční situace podniku.

9 Trojúhelník finančních cílů podniku _______________________________________________________________________________________________ Při plánování financí je zapotřebí vzít v úvahu jak faktor času, tak faktor množství požadovaných finančních zdrojů. V této souvislosti můžeme finanční plánování rozdělit do následujících kroků: 1.Vytvoření prognózy budoucích finančních potřeb. 2.Aktivní finanční management, tzn. výběr vhodných finančních zdrojů pro pokrytí našich finančních potřeb. Aktivní finanční management má především zabezpečit likviditu, a to např. prostřednictvím následujících činností: - řízením nákladů podniku; - omezováním výdajů

10 Trojúhelník finančních cílů podniku _______________________________________________________________________________________________ Trojúhelník finančních cílů podniku můžeme vyznačit takto: Rentabilita Likvidita Financování (Kapitálová struktura)

11 Trojúhelník finančních cílů podniku _______________________________________________________________________________________________ Nástrojem hodnocení úrovně hospodaření a finančního zdraví podniku je finanční analýza. Nejrozšířenější metodou finanční analýzy je poměrová analýza, kterou můžeme znázornit tzv. trojúhelníkem finančních cílů. Cílem výpočtu poměrových ukazatelů je zjistit, jak efektivně podnikatel nebo management podniku využívá disponibilní kapitál. K nejčastěji používaným poměrovým ukazatelům patří: ukazatele rentability; ukazatele likvidity; ukazatele řízení aktiv; ukazatele zadluženosti.


Stáhnout ppt "Ekonomika malých a středních podniků Přednáška č. 8: Finanční řízení MSP."

Podobné prezentace


Reklamy Google