Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HDP= hrubý domácí produkt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HDP= hrubý domácí produkt"— Transkript prezentace:

1 HDP= hrubý domácí produkt
Teorie produktu HDP= hrubý domácí produkt

2 Hrubý domácí produkt HDP= C + I + G + X
Hrubý domácí produkt – je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období na území daného státu ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo zahraničními subjekty. Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých vývozů. HDP= C + I + G + X

3 Čistý, nominální a reálný HDP
Čistý národní produkt - je součtem spotřeby domácností, vládních nákupů, čistého exportu a čistých investic. Čisté investice se rovnají hrubým investicím minus znehodnocení kapitálu (neboli odpisy z kapitálové spotřeby). Nominální HDP - hrubý domácí produkt vyjádřený v tržních cenách každého roku.  Reálný HDP - je HDP vyjádřený v cenách výchozího roku, čímž se vytváří míra produktu ve stálých cenách. Nominální HDP měří celkové množství produktu, zatímco reálný HDP jeho současnou peněžní hodnotu. Jedná se vlastně o nominální HDP očištěný o inflaci.

4 Měření HDP HDP může být měřen buď jako tok produktů, které byly vyrobeny za dané období občany dané země, nebo jako tok výdajů, které vynaložily jednotlivé subjekty na nákup těchto produktů. Proto se používá metoda produkční, metoda výdajová a důchodová.

5 Produkční metoda HDP se stanoví jako součet všech finálních statků a služeb, které byly použity ke spotřebě. Proto se do HDP nezahrnují meziprodukty, které slouží k dalšímu dopracování nebo výrobě. HDP se dá tedy určit jako rozdíl součtu všech vyrobených statků a služeb a součtu všech meziproduktů nebo jako součet všech hodnot přidaných zpracováním. Hodnota přidaná zpracováním se získá, když se na každém stupni výroby odečte od hodnoty produkce hodnota meziproduktu.

6 Výdajová metoda HDP se stanoví jako součet:
výdajů domácností na spotřebu (C) - výdaje na nákup krátkodobých i dlouhodobých výrobků a služeb soukromých hrubých domácích investic (Ig) - výdaje firem na nákupy na obnovu a rozšíření zásoby kapitálu, surovin a hotových výrobků, také se do nich zahrnují výdaje spojené s výstavbou rodinných domků výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb (G) - nezahrnují se transferové výdaje občanům (ty zvyšují výdaje na spotřebu domácností) a čistého exportu (Ex - Im) - rozdíl mezi výší exportu a výší importu

7 Důchodová metoda – národní důchod
Národní důchod je součet všech příjmů, které domácnosti za určité období na daném území získají. Příjmy domácností tvoří: hrubé mzdy, tj. mzdy před zdaněním renty a další důchody z vlastnictví čisté úroky (rozdíl mezi obdrženými úroky a placenými úroky) hrubé zisky korporací (dělí se na dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň ze zisku) příjmy ze samozaměstnání

8 Čistý ekonomický blahobyt
Čistý ekonomický blahobyt je upravenou mírou národního produktu, která koriguje některá omezení metodiky měření HDP. Proto se HDP upravuje o připočitatelné a odpočitatelné položky. Mezi připočitatelné položky patří: hodnota volného času, výrobky a služby vyprodukované stínovou ekonomikou, výrobky a služby vyrobené a poskytnuté sami sobě, kvalita výrobků a služeb apod. Mezi odpočitatelné položky patří škody na životním prostředí, život ve městě apod. Čistý ekonomický blahobyt roste obvykle pomaleji než HDP, ale jeho růst je rovnoměrnější.


Stáhnout ppt "HDP= hrubý domácí produkt"

Podobné prezentace


Reklamy Google