Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jihočeský kraj realizované projekty 1. Opatření ke zpřístupnění pozemků Realizátor stavby: Pobočka Prachatice Název: „Společná zařízení v katastrálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jihočeský kraj realizované projekty 1. Opatření ke zpřístupnění pozemků Realizátor stavby: Pobočka Prachatice Název: „Společná zařízení v katastrálním."— Transkript prezentace:

1 Jihočeský kraj realizované projekty 1

2 Opatření ke zpřístupnění pozemků Realizátor stavby: Pobočka Prachatice Název: „Společná zařízení v katastrálním území Protivec – polní cesta C 21“ Lokalita společného zařízené: Katastrální území Protivec, okres Prachatice Náklady na realizace: 3 781 379 Kč vč. DPH Zdroj financování: Program rozvoje venkova Datum předání obci: 21. 5. 2015 2

3 3 Charakteristika opatření Předmětná cesta C 21 byla realizována jako rekonstrukce části původní historické cesty, která v minulosti existovala a po níž se v terénu zachovaly jen zbytky. Předmětná cesta spojila již realizované části historické cesty v katastrálních územích Hracholusky u Prachatic a Velký Bor u Strunkovic. Jedná se o rekonstrukci polní cesty o celkové délce 887,05 m. Kategorie cesty - jednopruhová P 4,0/30. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, na hrázi rybníka v místě bezpečnostního přelivu pak z kamenné dlažby do betonu a na vlastní hrázi rybníka je cesta štěrková. Součástí realizace je vybudování dvou výhyben a hospodářských sjezdů na okolní pozemky a výsadba doprovodné zeleně.

4 4 Stav před realizací

5 5 Stav po realizaci

6 6 Protierozní a vodohospodářská opatření Realizátor stavby: Pobočka České Budějovice Název: „Vidov – protipovodňová opatření odvodnění území určeného k rozlivu“ Lokalita společného zařízené: Katastrální území Vidov, okres České Budějovice Náklady na realizace: 6 227 716,- Kč vč. DPH Zdroj financování: VPS (PPO) Datum předání obci: 29.7.2009

7 7 Charakteristika opatření Nedabylský potok ve svém údolním toku při povodních ohrožuje zástavbu podél toku v obci Vidov Opatření řeší odvedení části průtoku mimo hlavní koryto do místní vodoteče mimo zastavěnou část obce. Účelem stavby je zvýšení retenční kapacity území a jeho odvodnění. Hráz je navržena v délce 163 m. V koruně hráze je navržena zpevněná cesta šíře 3 m. Celková šířka koruny je 4 m Manipulaci s retenčním prostorem zajistí vypouštěcí potrubí manipulační šachty DN 300 s hradítkem. Opatření kapacitně vyhoví objemu stoleté povodňové vlny.

8 8 Stav před realizací

9 9 Stav po realizaci

10 10 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí Realizátor stavby: Pobočka Český Krumlov Název: Založení biocentra „K Zahrádce“ Lokalita společného zařízené: Katastrální území Přídolí, okres Český Krumlov Náklady na realizace: 947 731,- Kč vč. DPH Zdroj financování: Program rozvoje venkova Datum předání obci: 15.12.2011

11 11 Charakteristika opatření Při založení biocentra bylo využito stávajících přírodních prvků, tj. koryta a břehových porostů Mirkovického potoka a náhonu, údolní nivy mezi koryty a stávajících mokřadů v pravobřežní nivě potoka. Hlavní část opatření byla provedena jako plošná výsadba na zemědělských pozemcích nad nivou potoka (orná půda, pastvina). Za účelem posílení stanovištní a druhové diverzity biocentra bylo využito stávajících vývěrů nefunkčních drenáží v pravobřežní nivě potoka k vybudování 4 tůní s mokřady. Tůně nepravidelného půdorysu a plochy, s proměnným sklonem břehů byly vyhloubeny v terénu běžnou mechanizací, přebytečný výkopek byl rozhrnut na přilehlé zemědělské pozemky. V blízkém okolí tůní a mokřadů nebyla prováděna výsadba dřevin z důvodu nežádoucího zarůstání, zastínění a eutrofizace listovým opadem.

12 12 Stav před realizací

13 13 Stav po realizaci


Stáhnout ppt "Jihočeský kraj realizované projekty 1. Opatření ke zpřístupnění pozemků Realizátor stavby: Pobočka Prachatice Název: „Společná zařízení v katastrálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google