Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ I. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ I. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ I

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor: Ing. Jan Sláma Předmět: Ekonomika

3 Obsah Úvod1 Členění majetkových daní2 Daň z nemovitostí3 4 Daň z pozemků – předmět daně5 Druhy pozemků6 Vynětí z předmětu daně7 Osvobození od daně8 Základ daně9 Sazby daně10

4 Obsah Sazby daně11 Ilustr. obrázek12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 DAŇ Z NEMOVITOSTÍ - ZMĚNY Reagují na novou úpravu práva soukromého. Změnil se název zákona – nově: zákon o dani z nemovitých věcí. Došlo ke změně některých pojmů: byt – nově jednotka (zahrnuje i podíl na společných částech a pozemku). Základy daně a sazby zůstávají v zásadě zachovány i od 1. 1. 2014.

6 Patří mezi daně přímé. => poplatník je obvykle také plátcem těchto daní Podléhá jim vlastnictví nemovitého majetku, převody majetku a využívání motorových vozidel v souvislosti s podnikáním MAJETKOVÉ DANĚ - ÚVOD 1

7 Daň z nemovitostí – z pozemků – ze staveb Daň silniční Převodové daně (trojdaň) – dědická – darovací – z převodu nemovitostí MAJETKOVÉ DANĚ - ČLENĚNÍ 2

8 Právní úprava: Zákon o dani z nemovitostí Vybranou daň FÚ převádějí na účty obcí v jejichž katastru se nemovitost nachází. Má 2 samostatné části: daň z pozemků daň ze staveb MAJETKOVÉ DANĚ – daň z nemovitostí 3

9 Poplatník: Obvykle vlastník pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. U pozemků a staveb ve vlastnictví státu, spravovaných Pozemkovým fondem nájemce. U pozemků kde není znám vlastník je poplatníkem uživatel. MAJETKOVÉ DANĚ – daň z nemovitostí 4

10 Daň z pozemků Předmět daně z pozemků: Pozemky na území ČR. Jsou vedeny na katastrálních úřadech v katastrech nemovitostí pod parcelními čísly s uvedením výměry a druhu pozemku. MAJETKOVÉ DANĚ - daň z pozemků 5

11 Druhy pozemků v členění pro účely daně: A: Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady B: Trvalé travní porosty (dříve louky a pastviny) C: Hospodářské lesy – určené k těžbě dřeva D. Rybníky s intenzivním chovem ryb E: Zastavěné plochy a nádvoří (pozemky na kterých je stavba) F: Stavební pozemky = nezastavěné pozemky určené k zastavění ( stavba na nich dosud není, ale bylo na ni již vydáno stavební povolení) G: Ostatní plochy (okrasné zahrady, sídlištní zeleň, hřiště, skladovací plochy ap.) MAJETKOVÉ DANĚ 6

12 Vynětí z předmětu daně  předmětem daně nejsou: Plocha půdorysu stavby ze zastavěné plochy – Pozemky s ochrannými lesy a lesy zvl. určení (nejsou produkční) – Vodní plochy vyjma rybníků s intenzivním chovem ryb – Pozemky určené k obraně státu MAJETKOVÉ DANĚ 7

13 Osvobození od daně např.: Pozemky ve vlastnictví státu, obcí a krajů Remízky, háje,větrolamy, meze na orné půdě ap. Veřejně přístupné parky a sportoviště Hřbitovy Lesní průseky určené pro rozvod el. energie Pozemky s geodetickými body, signálními zařízeními ap. MAJETKOVÉ DANĚ 8

14 Základ daně Obvykle součin výměry a ceny pozemku za 1m2. - Orná půda, vinice a chmelnice, sady, zahrady, louky => z průměrné ceny půdy za 1m2 dle vyhlášky MZ ČR -Lesy a chovné rybníky => vychází se z ocenění k 1.1. zdaň. období, u lesů i chovných rybníků lze použít i cenu 3,80 Kč/1m2. - Ostatní pozemky => výměra pozemku MAJETKOVÉ DANĚ – základ daně 9

15 Sazba daně A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, sady 0,75% Daň = výměra x cena dle vyhl. x 0,75% B – louky, 0,25% Daň = výměra x cena dle vyhl. x 0,25% C, D - hospodářské lesy, rybníky z ocenění, (možno za 3,80Kč/m2) MAJETKOVÉ DANĚ – sazba daně 10

16 Sazba daně E – zastavěné plochy a nádvoří = 0,20 Kč/m2 Daň = výměra x 0,20 F – stavební pozemky = 2,- Kč/m2 Základní sazbu nutno upravit koeficientem dle velikosti obce Daň = výměra x 2,- x koeficient G – ostatní plochy = 0,20 Kč/m2 Daň = výměra x 0,20 MAJETKOVÉ DANĚ – sazba daně 11

17 MAJETKOVÉ DANĚ 12

18 Marková H.;Daňové zákony 2013, nakl. GRADA Publishing a.s.,Praha; ISBN 978-80-247-4643-2 Vančurová, Daňový systém ČR 2006, ISBN 80-86324-60-5, nakl. 1. VOX 2006 Použité zdroje – obrázky: http://www.jizerskamagistrala.cz/ladmin/soubory/Image/VelkajizerskaloukaaGrossIser/male/101190342chatkagorzystow20 07.09.22011.jpg Použité zdroje


Stáhnout ppt "EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ I. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google