Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy prevence před povodněmi v gesci Ministerstva zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy prevence před povodněmi v gesci Ministerstva zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Programy prevence před povodněmi v gesci Ministerstva zemědělství

2 I. ETAPA (2002 – 2007) Zaměřena na území zasažená povodní v roce 1997 (Morava, Odra, horní Labe)  realizováno 435 protipovodňových staveb  ochráněno 315 tis. obyvatel  ochráněn majetek v hodnotě 240 mld. Kč  náklady celkem 4,043 mld. Kč Zdroje financování: -státní rozpočet -úvěr EIB -územní rozpočty -vlastní zdroje investorů

3 Situování akcí s náklady nad 10 mil. Kč realizovaných v rámci I. etapy státními podniky Povodí

4 II. ETAPA (2007 – 2014) Zaměřena na technická opatření podél vodních toků, na opatření zvyšující retenci a na bezpečnost vodních děl při povodni Schválený objem finančních prostředků 11,155 mld. Kč Zdroje financování: státní rozpočet úvěr přijatý Českou republikou od EIB prostředky alokované v novele zákona o zrušení FNM vlastní zdroje správců vodních toků finanční spoluúčast obcí Realizováno 387 protipovodňových staveb Financováno 192 studií odtokových poměrů a záplavových území a projektových dokumentací rozsáhlých staveb

5 Situování 121 investičních akcí s náklady nad 10 mil.Kč realizovaných v rámci II. etapy státními podniky Povodí a státního podniku Lesy ČR

6 POVODÍ MORAVY, a. s. Nejvýznamnější stavby: Moravská Sázava, poldr Žichlínek Morava, Olomouc – zkapacitnění koryta I. etapa Třebůvka, Moravičany – hrázování Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta II. etapa Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa Morava, Uherské Hradiště – Staré Město, zkapacitnění koryta I. etapa Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí Etapa PPOPočet stavebCelkové náklady I.43cca 1,6 mld. Kč II.34cca 1,8 mld. Kč

7 III. ETAPA (2014 – 2019) (Program 129 260)  zaměřena na efektivní protipovodňová opatření záplavových územích  budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence (řízené rozlivy povodní), budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory  zejména budou podporována chybějící opatření v oblastech s potenciálně významným povodňovým rizikem vymezených podle tzv. povodňové směrnice 2007/60/ES

8 4 podprogramy programu 129 260:  129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní řízení“  129 263 „Podpora projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a pro stavební řízení“  129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“  129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“

9 Program 129 260 Administrace se řídí Pravidly, která byla schválena 29. 5. 2014 a jsou uveřejněna na stránkách MZe: www.eagri.czwww.eagri.cz Žadatelé: státní podniky Povodí, Lesy ČR a Obce Termín pro podání žádostí v letošním roce 31. 10. 2014 Finanční spoluúčast: U státních podniků Povodí - u staveb zajištujících retenci 5% - u staveb podél vodních toků (zkapacitnění koryt, hrázování) 15% U staveb realizovaných s. p. Lesy ČR 30% U staveb realizovaných Obcemi 10%

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Programy prevence před povodněmi v gesci Ministerstva zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google