Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVODEŇ Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVODEŇ Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku."— Transkript prezentace:

1 POVODEŇ Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.  přirozená povodeň (tání, srážky, chod ledů)  zvláštní povodeň (porucha nebo havárie vodního díla) Povodeň začíná vyhlášením 2. nebo 3. stupně PA nebo při dosažení směrodatného povodňového stavu v daném profilu toku. Končí odvoláním 3. stupně PA.

2 Zvláštní povodeň Území ohrožená zvláštními povodněmi: - území, která mohou být při zvláštní povodni zaplavena vodou - vymezují se v krizovém plánu pokud jejich rozsah výrazně přesahuje záplavová území přirozené povodně

3 Činnost povodňových orgánů obcí Úkoly na úseku ochrany před povodněmi plní plní obecní rada nebo povodňová komise. Úkoly PO obce:  v období povodně  v období mimo povodeň

4 Činnost povodňových orgánů obcí V období povodně:  organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu  zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce  vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti  informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a obce s rozšířenou působností  zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací  vedou záznamy v povodňové knize

5 Činnost povodňových orgánů obcí Mimo povodeň:  zpracovávají povodňový plán obce  potvrzují soulad povodňových plánů vlastníků staveb s povodňovým plánem obce  provádí povodňové prohlídky  prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů

6 Stupně PA  první stupeň (stav bdělosti) - nebezpečí přirozené povodně, dosažení mezních hodnot sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti díla  druhý stupeň (stav pohotovosti) - nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti  třetí stupeň (stav ohrožení) - nebezpečí škod většího rozsahu, ohrožení životů, dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodním díle se zahájením nouzových opatření


Stáhnout ppt "POVODEŇ Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku."

Podobné prezentace


Reklamy Google