Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li."— Transkript prezentace:

1

2 Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.  Odbornou společností garantující přednemocniční neodkladnou péči na území ČR je Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP http://www.urgmed.cz http://www.urgmed.cz  Profesní sdružení ZZS - Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR http://www.azzs.cz/http://www.azzs.cz/

3  Zákon č. 374/2011 Sb. O ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ  Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách  Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění  Zákon č. 129/2002 Sb. o krajském zřízení  Zákon č.239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému

4 Objednatel : stát /Ministerstvo zdravotnictví Zřizovatel: kraj /14/ Poskytovatel : ZZS - příspěvková organizace kraje Plátce :kraj zdravotní pojišťovny MZ ČR

5

6  RLP Lékař + záchranář + řidič/záchranář  RV Lékař + záchranář  RZP Záchranář + řidič/záchranář  LZS Lékař + záchranář + pilot

7 Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí a městských částí hlavního města Prahy tak, aby místo události na území jednotlivých obcí a městských částí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Při stanovení počtu a rozmístění výjezdových základen se zohlední případné poskytování zdravotnické záchranné služby na území kraje také poskytovatelem zdravotnické záchranné služby zřízeným jiným krajem.

8 Rozmístění ZZS na území ČR

9 V současné době je ČR pokryta sítí 10 základen letecké záchranné služby. 1. soukromí provozovatelé 8 základen 2. státní subjekty 4 základny 4 základny zajišťují noční provoz pro území celé České republiky 6 základen má omezenou provozní dobu od východu do západu slunce. Akční rádius vrtulníků letecké záchranné služby má rozsah cca 70 km, který odpovídá doletové době 18 až 30 minut od přijetí tísňové výzvy.

10

11 Vývoj v průběhu let 200820092010201120122013 Celkový počet výjezdů 730 122774 690795 564851 289889 533945 348

12 Vývoj v průběhu let 200820092010201120122013 Počet výjezdových základen 273275280281286293 Počet výjezdových skupin 476478502514530546

13 Složky IZS kooperující se ZZS Základní : HZS + SDH PČR Ostatní : ČČK Vodní záchranná služba Horská služba Báňská z.služba, Kynologové………

14 Požadavky ZZS na složky IZS 1.Typ zásahu o Běžná činnost o Mimořádná událost 2.Charakter požadavku o „Zdravotnická asistence“ - před příjezdem ZZS - po příjezdu ZZS o Technická asistence - na místě zásahu - během transportu o Materiální zabezpečení - na místě zásahu - během transportu o Personální doplnění - na místě zásahu - během transportu o Organizační zajištění - na místě zásahu o Zajištění bezpečnosti o Speciální činnosti / radiace, chemie, bio …/

15 Horská služba – partner ZZS

16 o Působnost v 7 krajích ČR o Stanice v odlehlých, nepřístupných oblastech s řídkým osídlením o Cíl činnosti – ochrana života a zdraví o Služba 24 hod o Dispečink 24 hod o Jednotné školení o Jednotné vybavení o Možnost uzavřít smluvní vztah se ZZS dle zákona 374/2011 Sb jednotná smlouva ve všech krajích ČR, kde HS působí je uzavřena

17 Horská služba – partner ZZS Identifikace – pacient ano/ne Lokalizace – obtížný terén, nefunkčnost GSM sítí, GPS navigací, využití znalosti terénu…. Primární ošetření – první pomoc před příjezdem ZZS First Responders (standardní školení ZZS) Transport – zabezpečení speciálními dopravními prostředky, vytýčení ploch pro přistání LZS, využití lyžařských, lezeckých a dalších technik, personální posílení posádek ZZS

18 Zákon 374/2011 Sb. o ZZS, § 11, odst. 4 Poskytovatel zdravotnické záchranné služby si může v rámci operačního řízení vyžádat pomoc na vyžádání od ostatních složek integrovaného záchranného systému, a to na základě předem písemně dohodnutého způsobu poskytnutí pomoci.

19 Horská služba – partner ZZS Výhodný, svým charakterem a zaměřením činnosti vhodný partner pro každodenní činnost ZZS. Spolupráce ZZS a HS umožňuje doplnění plánu plošného pokrytí kraje v místech, kde by bylo budování základen ZZS nesmyslné a kontraproduktivní, základnami resp. first respondery schopnými poskytnout kvalifikovanou první pomoc. HS v místech, kde jsou dislokovány její stanice a členové, dokáže personálně a technicky provést transport pacienta z nedostupných lokalit k posádkám a prostředkům ZZS a pokud nejsou přítomny další složky IZS ( HZS, PČR) v běžném osídlení dostupné, je schopna splnit většinu požadavku na asistenci posádkám ZZS.

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li."

Podobné prezentace


Reklamy Google