Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ DOPRAVY Při konstrukci a provozu jeřábů musí být přísně dbáno na zásady bezpečnosti, aby nebyl ohrožen život a zdraví osob a zabránilo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ DOPRAVY Při konstrukci a provozu jeřábů musí být přísně dbáno na zásady bezpečnosti, aby nebyl ohrožen život a zdraví osob a zabránilo."— Transkript prezentace:

1

2 BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ DOPRAVY

3 Při konstrukci a provozu jeřábů musí být přísně dbáno na zásady bezpečnosti, aby nebyl ohrožen život a zdraví osob a zabránilo se i hmotným škodám

4 ZÁVAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY - jsou popsány v ČSN – např. : ČSN 27 0000 Jeřáby. Názvosloví ČSN 27 0010 Zdvihací zařízení. Nosnosti a rychlosti ČSN 27 0100 Zdvihací zařízení. Výpočet ocelových lan pro jeřáby a zdvihadla ČSN 27 0140 Jeřáby a zdvihadla. Projektování a konstruování ČSN 27 1820 Zdvihací zařízení. Kladky a bubny pro ocelová lana ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby - Bezpečné používání.

5 Při používání jednotlivých druhů jeřábů je nutné dodržet : požadavky ČSN ISO 12 480–1 požadavky platných obecně závazných právních předpisů a legislativy požadavky stanovené v návodu výrobce – v jeho technických podmínkách

6 ČSN ISO 12 480–1 - je v současné době základní technickou normou pro provoz jeřábů - předmět této normy je velice obsáhlý a uvedený systém je již v souladu s požadavky směrnic Evropského společenství - jsou v ní definovány pojmy jako kompetentní osoba, jeřábník, vazač, organizace zaměstnavatele Stěžejním pojmem v této normě je však "Systém bezpečné práce"

7 SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE (SBP) Je to předpis zaměstnavatele, který je nutno zpracovat pro bezpečný provoz jeřábů. Ten musí být dodržován při každé činnosti jeřábu ať jde pouze o jednotlivý zdvih, nebo o skupinu opakujících se operací. Bez tohoto systému nesmějí být jeřáby provozovány. Zvláštní důraz je kladen na zpracování a použití při každé činnosti jeřábu bez ohledu na rozsah činností, počet zařízení, trvalý nebo dočasný provoz, provoz s vlastním nebo pronajatým jeřábem. Základním požadavkem je v rámci systému bezpečné práce vyřešit všechna nebezpečí, která se mohou při používání jeřábů vyskytnout.

8

9 SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE (SBP) Musí obsahovat : – navržení činnosti jeřábů – výběr, zajištění a použití vhodného jeřábu a příslušenství – údržbu, prohlídky, inspekce jeřábu a příslušenství – dozor prováděný zaškolenými a kompetentními osobami s potřebnými pravomocemi – kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace – zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábů

10 – zajištění řádně zaškolených a kompetentních osob, které jsou seznámeny se svými povinnostmi a s povinnostmi ostatních účastníků provozu jeřábu – zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při provozu jeřábu – koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik – zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na provozu jeřábu Požadavky na provoz jeřábu je nutno doplnit o přípravu staveniště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu.

11 Při výběru vhodných jeřábů je zapotřebí znát: jaké materiály se budou na stavbě používat a přepravovat jaké technologie se budou používat jaké jiné zdvihací mechanismy než jeřáby bude nutné nasadit v průběhu stavby jaké manipulace bude nutno provádět během stavby – nakládka a vykládka jakými vázacími prostředky se budou manipulace provádět

12 Manipulace, kompetentní osoba Plánování všech manipulací musí provést kompetentní osoba, seznámená s problematikou jeřábové dopravy, znalá konkrétních podmínek, za jakých budou prováděny stavební práce, a která je seznámena s podmínkami manipulací od výrobců materiálů, výrobků, komponent a pomůcek.

13

14 Odkazy : www.bozpinfo.cz/priloha/stavebnictvi05www.bozpinfo.cz/priloha/stavebnictvi05_jeraby www.mbenc.cz/stranka/zdvihaci-zarizeni www.technickenormy.cz www.occupationsguide.cz/en/povol/pic200/238 a.jpg http://i.idnes.cz/08/042/nesd/RJA2251b4_P41 02253.JPG www.iteco.cz/create_photo.php?photo_id=42www.iteco.cz/create_photo.php?photo_id=42.. www.deksafe.cz/imgs/rnd-squares/001.jpg


Stáhnout ppt "BEZPEČNOST JEŘÁBOVÉ DOPRAVY Při konstrukci a provozu jeřábů musí být přísně dbáno na zásady bezpečnosti, aby nebyl ohrožen život a zdraví osob a zabránilo."

Podobné prezentace


Reklamy Google